ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ

of 29 /29
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ Κατά την Κλασσική Μηχανική τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των στερεών μπορούν να έχουν οποιαδήποτε τιμή ενέργειας. Αντιθέτως, στην Κβαντομηχανική οι λύσεις των εξισώσεων Schrodinger επιβάλλουν περιορισμούς στις τιμές αυτές. Η απαγορευτική αρχή του Pauli επιτρέπει την κατάληψη μιας κατάστασης (θέση, ορμή) από ένα φερμιόνιο. Κάθε κατάσταση περιγράφεται από μια κυματοσυνάρτηση ψ(x) η οποία μπορεί να δώσει πληροφορία για οποιοδήποτε μετρήσιμο μέγεθος. Η έκφραση │ψ(x)│ 2 δίνει την πιθανότητα κατά τη μέτρηση να παρατηρηθεί το σωμάτιο στη θέση μεταξύ x+dx.

Embed Size (px)

description

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ. Κατά την Κλασσική Μηχανική τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των στερεών μπορούν να έχουν οποιαδήποτε τιμή ενέργειας. Αντιθέτως , στην Κβαντομηχανική οι λύσεις των εξισώσεων Schrodinger επιβάλλουν περιορισμούς στις τιμές αυτές. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ

1

. , Schrodinger . Pauli (, ) . (x) . (x)2 x+dx. Schrodinger (x) Schrodinger, :

V . Schrodinger :

FLOQUET-BLOCH Schrdinger Floquet-Bloch.

k :

N , , . Floquet-Bloch () ek. , Floquet-Bloch Schrdinger .

Bloch: : Bloch: ( = )

FLOQUET-BLOCH

H :

: : : L=N

: :

::

:

n=0,1N-1

:

:

BlochR: Bravais .. Schrdinger

:

:

: Fermi-Dirac EF Fermif(E) = E given

Fermi-Dirac f(E,) .

Li2p2s1s ;

2p2s1s

2p2s1s

2p2s1s

2p2s1s

2p2s1s

2p2s1s

2p2s1s

2p2s1s

2p2s1s . , . =0 K, , , . ,

2p2s1s 16

2p2s1s 17 18 26 Fermi 0

. . , , , . , . , , , . , :