Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην...

of 20 /20
AUT/ LHTEE Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην ποιότητα αέρα: Μετρήσεις και προσομοιώσεις Ν. Μουσιόπουλος Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ

Embed Size (px)

description

Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην ποιότητα αέρα: Μετρήσεις και προσομοιώσεις. Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ. Περίγραμμα παρουσίασης. Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων καύσεων Εκπομπές σωματιδίων Επιβαρυντικοί παράγοντες - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην...

Work Group 2 on Quality Assurance of models Sub Group 5 – Contribution of natural sources and source apportionmentΜετρσεις και προσομοισεις
Εκπομπς σωματιδων
Επιβαρυντικο παργοντες
Επιλεγμνες θσεις μετρσεων
Μηνιαοι μσοι ροι
Σενρια εκπομπν
29/03/2013
Δυσμενς οικονομικ συγκυρα
Καταγραφ ιδιατερα υψηλν συγκεντρσεων ρπων
AUT/ LHTEE
Επιπτσεις στην ανθρπινη υγεα
Τα εκπεμπμενα σωματδια επιβαρνουν τον δη βεβαρημνο απ εκπομπς κυκλοφορας αστικ αρα
Οι εκπομπς εντενονται κατ τις κρες περιδους, οι αντστοιχες μετεωρολογικς συνθκες ευνοον τη συσσρευση ρπων
AUT/ LHTEE
Περισστερο απ 90% των πρωτογενν εκπομπν σωματιδων απ κασεις σε τζκια-σμπες αφορον το λεπτκοκκο κλσμα PM2.5
AUT/ LHTEE
Συστματα παλαις τεχνολογας
Ανεπαρκς ενημρωση αδιαφορα του καταναλωτ
Το πρβλημα των ανεξλεγκτων κασεων – επιβαρυντικο παργοντες
AUT/ LHTEE
Διεξαγωγ πολμηνων μετρσεων πεδου σε θσεις αστικο υποβθρου για τις συγκεντρσεις διαφορετικν κλασμτων PM, διαμτρου ως 10, 2.5 και 1.0 μm.
Εξταση σεναρων: βασικς κατσταση (κασεις πετρελαου) και υποκατστασης καυσμου (κασεις ξλων και παραγγων)
Εκτμηση του βαθμο υποκατστασης και γεωγραφικς κατανομς των εκπομπν με χρση συστματος GIS
Εισαγωγ σεναρων εκπομπν στη γραφικ διεπαφ του Συστματος Διαχερισης Ποιτητας Αρα (ΣΔΠΑ) που χει αναπτυχθε στο ΕΜΘΠΜ.
Εκτλεση μοντλου διασπορς και χημικο μετασχηματισμο για αποτμηση της επιβρυνσης στις ατμοσφαιρικς συγκεντρσεις με διαφορετικ σενρια εκπομπν
Ποσοτικοποηση της συνεισφορς των κασεων στα εππεδα αστικν συγκεντρσεων PM
AUT/ LHTEE
Μετρητικ ργανο DustTrak 8520 για τη μτρηση και καταγραφ των αιωρομενων σωματιδων PM2.5.
Η περιοχ χαρακτηρζεται ως αστικ.
Η πλειοντητα των κτιρων της περιοχς εναι κατοικες εν παρατηρεται αυξημνος κυκλοφοριακς φρτος.
Μετρσεις αστικο υποβθρου – περιοχ Πυλαας
Δρ. Χρστος Βλαχοκστας, Σββας Νικολαδης
Ο σταθμς τοποθετθηκε στο δμα του Δημαρχεου Πυλαας.
To DustTrak λειτουργε με βση την αρχ της σκδασης φωτς απ σωματδια (nephelometer). Το συγκεκριμνο ργανο χει βαθμονομηθε σε PM10 και PM2.5 με βση μετρσεις σταθμν του Δμου Θεσσαλονκης.
AUT/ LHTEE
Μετρητικ ργανο Aeroqual AQM 60. Aeroqual AQM 60.
Εντητες αισθητρων αριων ρπων (CO, NO2, NOx, O3, PM2.5, PM10 ) και μετεωρολογικν δεδομνων.
Περιοχ με χρσεις κατοικας, χωρς σημαντικ κυκλοφοριακ φρτο.
Μετρσεις αστικο υποβθρου – περιοχ Τριανδρας
Δρ. Χρστος Βλαχοκστας, Αναστσιος Τσαρλης
Ο σταθμς τοποθετθηκε σε δμα πολυκατοικας στην περιοχ Τριανδρας.
*
Σταθμς Πυλαας
Γρφημα1
Σταθμο Πυλαας, Τριανδρας
Μετρσεις απ σταθμος Πυλαας & Τριανδρας για το κοιν διστημα λειτουργας τους
Γρφημα1
Φεβρουριος
Φεβρουριος
Μρτιος
Μρτιος
Απρλιος
Απρλιος
Μιος
Μιος
Ιονιος
Ιονιος
Ιολιος
Ιολιος
Αγουστος
Αγουστος
Σεπτμβριος
Σεπτμβριος
Πυλαα
Τριανδρα
AUT/ LHTEE
Σημαντικ αξηση (πνω απ 3 φορς) στις συγκεντρσεις PM2.5 κατ τη διρκεια του ψυχρτερου μνα.
Ισχυρ μγιστο κατ τις απογευματινς και βραδινς ρες.
Μετρσεις αστικο υποβθρου – Μση ημερσια διακμανση
Μετρσεις απ τον σταθμ Πυλαας
Γρφημα1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
PM2.5(μg/m3)
ΩΡΑ
Μετρσεις απ τον σταθμ Πυλαας
Γρφημα1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Μετρσεις απ τον σταθμ Πυλαας
Γρφημα1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Αναπτχθηκε απ το Εργαστρι μας και εγκαταστθηκε, μεταξ των λλων, στον ΟΡΘΕ (Οργανισμς Ρυθμιστικο Σχεδου και Προστασας Περιβλλοντος Θεσσαλονκης), για την εκτμηση ποιτητας αρα στην Ευρτερη Περιοχ Θεσ/νκης.
Βασικς Λειτουργες:
Τα αποτελσματα των υπολογισμν γνονται διαθσιμα στο κοιν μσω της ιστοσελδας του ΟΡΘΕ.
Σστημα Διαχερισης Ποιτητας Αρα στη Θεσσαλονκη (1/2)
CEST 2009 - Sept. 3rd - 5th
*
Παρατηρητριο Αειφορας και Περιβλλοντος Θεσσαλονκης (http://www.oset.gr/)
ΥΠΕΚΑ (http://www.ypeka.gr/)
AUT/ LHTEE
Δυναττητα διεξαγωγς υπολογισμν σεναρων ποιτητας αρα βασισμνων σε σενρια εκπομπν που δημιουργθηκαν μσω της χρσης κατλληλου λογισμικο
Η περιοχ υπολογισμο των σεναρων επιλγεται απ το χρστη μσω γραφικς διεπαφς
Τα αποτελσματα των υπολογισμν γνονται διαθσιμα υπ μορφ χαρτν, χρονοσειρν και στατιστικν δεικτν
CEST 2009 - Sept. 3rd - 5th
*
AUT/ LHTEE
Υπβαθρο εκπομπν: απ τη βση δεδομνων που χρησιμοποιεται στο ΣΔΠΑ σε επιχειρησιακ βση
Εισαγωγ σεναρων με χρση της γραφικς διεπαφς που χει αναπτυχθε στο ΕΜΘΠΜ.
Υπολογισμο διασπορς βσει δο σεναρων:
Βασικς κατστασης (προ του 2011)
Υποκατστασης πετρελαου θρμανσης απ κασεις βιομζας στο 70% των οικιακν εγκαταστσεων
Υπολογισμο διασπορς – σενρια εκπομπν
χειμερινς ημρες με δυσμενες μετεωρολογικς συνθκες
11/1/2013
21/1/2013
Οι χρονοσειρς υπολογισμν προρχονται απ τις δο αντιπροσωπευτικς χειμερινς ημρες με δυσμεν μετεωρολογικ χαρακτηριστικ, για τη θση σταθμο Πυλαας.
Οι χρονοσειρς μετρσεων προρχονται απ τον σταθμ της Πυλαας, για τις ημερομηνες του 2013 που φανονται στο σχμα. Οι ημερομηνες αυτς επιλχθηκαν ως μετεωρολογικ «αντστοιχες» εκενων του υπολογιστικο τους αναφορς (2003).
AUT/ LHTEE
Βασικ κατσταση
Υπολογισμο διασπορς – Μσες συγκεντρσεις PM10
Αξηση >50% στις μσες συγκεντρσεις PM10 κατ τη διρκεια μιας ολιγομερης χειμερινς περιδου με δυσμεν μετεωρολογα
*
Οι διαφορς για τη χειμεριν περοδο γνονται ορατς σαν μετακνηση του πλουμου προς το κντρο και ανατολικ, σε περιοχς χρσης κατοικας.
AUT/ LHTEE
Το 75% της αξησης αφορ το λεπτκοκκο κλσμα (PM2.5)
Υπολογισμο διασπορς –
AUT/ LHTEE
Η καση βιομζας και ξλου οδηγε σε ραγδαα αξηση της μσης μηνιαας συγκντρωσης των λεπτν σωματιδων τους χειμερινος μνες (Νομβριος 2012 – Ιανουριος 2013).
Προκπτει επσης ντονη (μχρι και 75%) αξηση των αιωρομενων σωματιδων τις απογευματινς και βραδινς ρες (17:00-24:00) της χειμερινς περιδου.
Με βση τις προσομοισεις, το σενριο υποκατστασης 70% συνεπγεται αυξσεις των συγκεντρσεων PM κατ 50%.
Η σγκριση υπολογισμν με μετρσεις αποδεικνει εκ νου την αξιοπιστα του συστματος διαχερισης ποιτητας αρα.
Συμπερσματα
Βλ. και http://aix.meng.auth.gr
AUT/ LHTEE
λες οι συσκευς και τα συστματα θρμανσης πρπει να διαθτουν τη νμιμη πιστοποηση
Τρηση καννων συντρησης και χρση εγκεκριμνων και καλς ποιτητας καυσμων σε κθε εγκατσταση
Απαγορεεται ρητ η καση πσης φσεως βαμμνων ξλων, εππλων, χαρτιν και εντπων, πλαστικο, υφασμτων, απορριμμτων και ελαστικν
Απαγορεεται η χρση ξυλεας εμποτισμνης με χημικ, με δθεν επιθυμητς ιδιτητες (αργ καση, εκολο ναμμα)
Στοιχεα ατομικς ευθνης