Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής...

of 62 /62
15 Απριλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Embed Size (px)

description

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 15 Απριλίου 2011. Το στοίχημα της ανάπτυξης. Το στοίχημα της ανάπτυξης. Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής...

Page 1: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

15 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2012-2015

Page 2: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Το στοίχημα της ανάπτυξης

2

Page 3: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Το στοίχημα της ανάπτυξης

3

Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία:• Οι προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη παραμένουν περιορισμένες• Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στις περιφερειακές οικονομίες είναι πολύ

πιθανό να συνεχιστούν• Η ύφεση στην Ελλάδα το 2011 θα περιοριστεί (-3% το 2011 έναντι -4,5% το 2010 )• Η Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2012

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-6

-4

-2

0

2

4

6

-2

-4.5

-3

1.1

2.1 2.12.7

-1.1 -1.3 -1.5

1.5

2.93.3

4.4

1.3

4.7

2.2

0.50.700000000000

0021

0

% πραγματικό ΑΕΠ % ονομαστικό ΑΕΠ ΕνΔΤΚ

Page 4: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

4 Υπουργείο Οικονομικών

Η ύφεση στην Ελλάδα είναι σήμερα αντίστοιχη με αυτήν στην Ευρωζώνη το 200919

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

3.10

-1.60

3.64

5.94

5.20

-4.50

1.00

2.101.55356637138138

0.813529744614179

3.04678453058007

-4.10411127623897

1.7 1.7

ΕλλάδαΕυρωζώνη

Ρυθμός ανάπτυξης σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Page 5: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

5 Υπουργείο Οικονομικών

Η οικονομία ανακάμπτει το 2011

37624

37993

38359

38724

39089

39454

39820

40185

40550

40915

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

-3

-2

-1

0

1

2

3

τριμηνιαία μεταβολή (%)

ετήσια μεταβολή (%)

Πρόβλεψη

Ρυθμός ανάπτυξης ανά τρίμηνο

Page 6: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

6 Υπουργείο Οικονομικών

Η ανεργία αυξάνεται έως το 2012

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20155

7

9

11

13

15

17

9

12.1

14.6 14.814.2

13.513.2

Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας (%)

Page 7: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

7 Υπουργείο Οικονομικών

Οι Ελληνικές εξαγωγές δείχνουν μεγάλη δυναμική

IAN

ΦΕΒ

ΜΑΡ ΑΠ

Ρ

ΜΑΙ

ΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ ΑΥ

Γ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

2008 2009 2010 2011 2011

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2

-18

1

-14

16

5

-4

13

-1

21

-11

25

38

4340

35

Ρυθμός μεταβολής (%) εξαγωγών

Page 8: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

8 Υπουργείο Οικονομικών

Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ2008 2009 2010 2011 2011

60

65

70

75

80

85

90

95

100

93.40

70.60

81.50

78.5076.30

75.80

70.2071.80

73.90

75.10

74.30 74.90

74.80

73.70

76.10

79.40

Πηγή: IOBE – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN)

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Page 9: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

9 Υπουργείο Οικονομικών

Το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών μειώνεται

19901991

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

-3.9

-1.5-1.9

-0.7-0.1

-2.2

-3.3-3.6-4.4

-5.5

-7.8-7.2

-6.5-6.5

-5.8

-7.6

-11.2

-14.4

-14.7

-11.0-10.4

-7.9

-6.3

-5.0

-4.0

-2.8

Έλλειμμα ως % του ΑΕΠ

Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Page 10: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Το πολιτικό μας πλαίσιο

10

Page 11: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Η επιλογή μας• Να ξεπεράσουμε την κρίση, να αλλάξουμε την χώρα μέσα από το πιο

φιλόδοξο πρόγραμμα νοικοκυρέματος του δημοσίου και διαρθρωτικών

τομών και αλλαγών που έχει εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα

• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να διασφαλίσουμε τον χρόνο και τους

πόρους για την διάσωση της χώρας μας μέσα από τον μηχανισμό στήριξης

και το δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ

• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να διασφαλίσουμε καλύτερους όρους

αποπληρωμής του δανείου, αλλάζοντας τα δεδομένα για ολόκληρη την

Ευρωζώνη

• Προχωράμε μπροστά ,διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την επιτυχία του

εγχειρήματος, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις

δυνατότητες της χώρας μας 11

Page 12: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Ξεκινήσαμε δυναμικά

• Έχουμε καταφέρει την μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος που έχει γίνει

ποτέ στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωζώνης, μέσα σε ένα χρόνο

• Θέσαμε τις βάσεις για διαφάνεια, αξιοκρατία και αξιοπιστία στη

Δημόσια Διοίκηση

• Βάλαμε τέλος στην αδιαφάνεια και αναξιοπιστία των στατιστικών μας

• Διαχειριζόμαστε με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία το δημόσιο χρήμα

• Διασφαλίσαμε τις μελλοντικές συντάξεις

• Δημιουργούμε ένα πιο δίκαιο, αποτελεσματικό και απλοποιημένο

φορολογικό σύστημα

12

Page 13: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Υλοποιούμε μεγάλες τομές και αλλαγές

• Αλλάζουμε τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και θέτουμε τις βάσεις για

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

• Διαμορφώνουμε ένα πιο φιλικό επενδυτικό και επιχειρηματικό

περιβάλλον

• Μειώνουμε ριζικά την γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις

• Εκπονούμε και υλοποιούμε σχέδια για την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ

• Εξοικονομούμε πόρους μέσα από το ίδιο το σύστημα και δημιουργούμε

ένα ποιοτικότερο σύστημα υγείας με αξιοπρέπεια για τον πολίτη

• Αλλάζουμε τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χάρτη της χώρας

13

Page 14: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Κάνουμε την κρίση ευκαιρίαΑλλάζουμε ριζικά το αναπτυξιακό μας πρότυπο. Το νέο αναπτυξιακό μας

πρότυπο είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας:

• Αλλάζουμε προσανατολισμό στην ενέργεια αξιοποιώντας τους δικούς

μας ενεργειακούς πόρους

• Αναβαθμίζουμε το φυσικό και αστικό περιβάλλον

• Προωθούμε εναλλακτικές μορφές ποιοτικού τουρισμού

• Αξιοποιούμε την κινητή και ακίνητη περιουσία του Δημοσίου

• Αλλάζουμε το μοντέλο ελληνικής γεωργίας, βάζοντας στο επίκεντρο την

ανάδειξη της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής

• Αλλάζουμε νοοτροπίες και σπάμε τις αδράνειες σε όλα τα συστήματα

που εμποδίζουν την ανάπτυξη

14

Page 15: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Απελευθερώνουμε τις δυνάμεις της ανάπτυξηςΓια την εξάλειψη κάθε εμποδίου που κρατάει καθηλωμένες τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας:• Ανατρέπουμε τα εμπόδια στη δημιουργία και στην επιχειρηματικότητα

(δραστική απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης, κατάργηση ΚΒΣ, ενοποίηση ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών, αλλαγή στο καθεστώς για τις οικοδομικές άδειες)

• Δημιουργούμε ένα πιο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον ( fast-track, νέος επενδυτικός νόμος, απελευθέρωση αγορών, πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας)

• Ενισχύουμε τη ρευστότητα με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΤΕΑΝ, “Jessica”, “Jeremie”)

• Ενισχύουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά (Επιτροπή Ανταγωνισμού, μείωση του συναλλακτικού κόστους μέσω της απελευθέρωσης επαγγελμάτων, συμφωνίες μείωσης τιμών)

• Προωθούμε την εξωστρέφεια (καταγραφή και άρση εμποδίων διοικητικού και φορολογικού χαρακτήρα, “Single Window” για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορία) 15

Page 16: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Ανθρώπινο κεφάλαιο: επιτάχυνση της πορείας προς το μέλλονΑναμορφώνεται πλήρως το σύστημα παιδείας:

• Διαμορφώνουμε ένα σύστημα που προάγει δεξιότητες και ταλέντα

• Εκσυγχρονίζουμε τις σχολικές μονάδες με την Ενιαία Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, το ψηφιακό σχολείο

• Λειτουργούμε ολοήμερα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών

• Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποκτά περιεχόμενο, αναβαθμίζεται ο ρόλος της και σταματάει να αποτελεί μόνο προθάλαμο για το Πανεπιστήμιο

• Προωθούμε το ψηφιακό Πανεπιστήμιο για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Στηρίζουμε την καινοτομία και την έρευνα με ριζικές τομές στο σύστημα αξιολόγησης και δικτύωσης των ερευνητικών μονάδων

16

Page 17: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Κοινωνία συνοχής και προστασίας

• Στηρίζουμε τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες

• Δημιουργούμε ένα σύστημα υγείας που παύει να είναι μαύρη τρύπα για τα χρήματα των φορολογουμένων. Ένα σύστημα υγείας που προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας, με αξιοπρέπεια για τον πολίτη

• Εξορθολογίζουμε τα κριτήρια για την χορήγηση επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, στοχεύοντας στην πραγματική αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών που έχουν ανάγκη

• Ενοποιούμε τις κοινωνικές παροχές, ώστε να παρέχονται από ένα φορέα που μπορεί να καταγράφει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της προνοιακής πολιτικής

• Καταπολεμούμε την εισφοροδιαφυγή με ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας

• Προχωρούμε σε ριζική αλλαγή του τρόπου απονομής των συντάξεων επιταχύνοντας τις διαδικασίες χορήγησής τους

17

Page 18: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Κράτος διαφάνειας στην υπηρεσία του πολίτη• Ανταποκρινόμαστε στο αίτημα των πολιτών για ένα πολιτικό σύστημα

διαφάνειας και για θεσμούς που υπηρετούν την κοινωνία με αλλαγή του εκλογικού νόμου

• Προχωρήσαμε στην μεγάλη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον «Καλλικράτη»

• Επαναφέραμε και διευρύναμε την διαδικασία προσλήψεων αποκλειστικά από τον ΑΣΕΠ

• Αξιολογούμε και προχωρούμε άμεσα στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

• Εισάγουμε νέο σύστημα αξιολόγησης και εκ βάθρων αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων

• Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια ανεξάρτητη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη με την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, αξιοποιείται η ψηφιακή τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού υποστήριξης της Δικαιοσύνης 18

Page 19: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

19

Page 20: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Η δημόσια περιουσία ως μοχλός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης

Το πρόγραμμα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας:• στηρίζει την αναπτυξιακή διαδικασία• φέρνει επενδύσεις και θέσεις εργασίας • δίνει ώθηση σε κρίσιμους τομείς της εθνικής οικονομίας

Θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια σε σημαντικούς τομείς και δραστηριότητες ....

.... αλλα διατηρώντας δημόσια συμμετοχή και έλεγχο σε κρίσιμες υποδομές, διαφυλάσσοντας το δημόσιο συμφέρον.

20

Page 21: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Η δημόσια περιουσία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στη μείωση του χρέους

Από το πρόγραμμα θα αντληθούν σημαντικά έσοδα• 15 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2011-2013 και • 50 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά έως το 2015

Αυτά τα έσοδα μειώνουν το χρέος κατά επιπλέον 20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έως το 2015, καθιστώντας το πιο βιώσιμο με σημαντικά χαμηλότερη επιβάρυνση σε τόκους για τον Έλληνα φορολογούμενο.Ενδεικτικά, η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημοσίας περιουσίας το 2015 θα οδηγήσει σε μείωση της ετήσιας δαπάνης για τόκους κατά 3 δισ. ευρώ

21

Page 22: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

• Βαθμοί κρατικής ιδιοκτησίας– 51% ή μεγαλύτερο: απόλυτη πλειοψηφία– 34%: δεσμευτική ισχυρή μειοψηφία– Μικρότερο του 34% με συμφωνία μετόχων– Πλήρης ιδιωτικοποίηση

• Διαδικασίες– Πώληση– Συμβάσεις Παραχώρησης– Στρατηγικός επενδυτής– Μετοχοποίηση μέσω Χρηματιστηρίου– Εταιρία συμμετοχών

22

Ευέλικτες μέθοδοι και διαφανείς διαδικασίες

Page 23: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Περιουσιακά Στοιχεία σε διάφορους κλάδους

• Υποδομές: αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι

• Ενέργεια: ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ

• Τηλεπικοινωνίες: OTE, Φάσμα Συχνοτήτων

• Παίγνια: ΟΠΑΠ, καζίνο, ΟΔΙΕ, Λαχεία, e-gaming

• Συμμετοχές: ΛΑΡΚΟ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΑΣ, ΕΑΒ ΕΛΒΟ

• Τράπεζες: ΑΤΕ, ΤΤ, ΤΠΔ, συμμετοχές σε ιδιωτικές τράπεζες

• Ακίνητα

23

Page 24: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Σύγχρονες αεροπορικές υποδομέςΧρειάζομαστε σύγχρονες αεροπορικές υποδομές που:• καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών σε όλη τη χώρα και• συνεισφέρουν δυναμικά στην ανάπτυξη του τουρισμού

Δράσεις:

• Επέκταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) το 2011 και σταδιακή μείωση συμμετοχή, για να εισέλθουν ιδιωτικά αναπτυξιακά κεφάλαια

• Νέος νόμος διαχείρισης περιφερειακών αεροδρομίων το 2011

• Δημιουργία πολυμετοχικών εταιρικών σχημάτων με συμμετοχή του Δημοσίου (κατά το πρότυπο του ΔΑΑ) το 2012 για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας στη λειτουργία των 29 περιφερειακών αεροδρομίων

24

Page 25: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Νέες λιμενικές υποδομές

Θέλουμε λιμενικές υποδομές που:• θα προωθούν τον τουρισμό και την ανάπτυξη

• θα είναι υποδομές για την παραγωγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες και για όλη την χώρα

Δράσεις:• Προωθούμε από το 2012 την δημιουργία σχημάτων

συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το Αττικό Λιμενικό Σύστημα και για τους κυριότερους περιφερειακούς λιμένες της χώρας, σχηματίζοντας περιφερειακά λιμενικά συστήματα

• Προχωράμε στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση των μαρίνων σε σύγχρονες υποδομές τουρισμού

25

Page 26: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα

• Το Εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό μας δίκτυο θέλουμε να παρέχει δρόμους ασφάλειας και ανάπτυξης για όλη την χώρα, σε λογικό κόστος για τους φορολογούμενους και όλους τους χρήστες.

Δράσεις:• Δημιουργία σύγχρονων χρηματοοικονομικών σχημάτων για την

παραχώρηση της λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα. Στον σχεδιασμό αυτό εντάσσονται η Εγνατία Οδός και οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι με ορίζοντα υλοποίησης της διαδικασίας παραχωρήσεων το τέλος του 2011.

• Εταιρία Ειδικού Σκοπού για την τιτλοποίηση των εσόδων από τα διόδια, με στόχο τη μείωση των διοδίων κατά το χρόνο κατασκευής και την υποστήριξη της δυνατότητας κατασκευής των οδικών δικτύων σε εξέλιξη

• Εφαρμογή σχεδίου εξυγίανσης του ομίλου ΟΣΕ ώστε να σταματήσει να παράγει ελλείμματα. Προχωράμε το 2011 στην αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ταυτόχρονα στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΓΑΙAΟΣΕ. 26

Page 27: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Νέα ενεργειακή πολιτική

Η Κυβέρνηση έχει τρεις μεγάλους στοχους στον τομέα της ενέργειας :• Δυναμική ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας

• Αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα

• Ενδυνάμωση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας

Η νέα ενεργειακή πολιτική περιλαμβάνει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσιας και την προσεκτική απελευθέρωση της αγοράς :

• Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ από το 51% έως το 34%, το 2012, διατηρώντας δημόσιο έλεγχο και management

• Μείωση της δημόσιας συμμετοχής στη ΔΕΠΑ στο 34% το 2011• Την πλήρη πώληση της ΛΑΡΚΟ το 2011

27

Page 28: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Υποδομές ύδρευσης

• Το νερό είναι σπάνιος πόρος και οι υποδομές ύδρευσης θα

παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο

• Χρειάζονται όμως σημαντικές επενδύσεις για να

εκσυγχρονιστούν και να μπορούν να παρέχουν ποιοτικές

υπηρεσίες ύδρευσης και άρδευσης σε όλη την επικράτεια

• Προχωράμε στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στην ΕΥΔΑΠ

και ΕΥΑΘ

28

Page 29: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Τηλεπικοινωνιακές – ευρυζωνικές υποδομές

• Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο δίκτυο επικοινωνιών επεκτείνοντας τις υπάρχουσες υποδομές και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες.

Δράσεις:• Δημιουργία σύγχρονων υποδομών οπτικών ινών «έως το σπίτι»

με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα • Προχωράμε στη μείωση της συμμετοχής του δημοσίου στον ΟΤΕ

το 2011• Αξιοποιούμε το φάσμα συχνοτήτων καθώς και το ψηφιακό

μέρισμα για σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, ευρυζωνικότητα και ψηφιακή ανάπτυξη το 2012

• Επεκτείνουμε το 2011 τις άδειες κινητής τηλεφωνίας• Προχωρούμε στην είσοδο στρατηγικού επενδυτή το 2012 στα

Ελληνικά Ταχυδρομεία για παροχή καθολικής υπηρεσίας με σύγχρονους όρους σε όλη την ελληνική επικράτεια

29

Page 30: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαφάνεια και ρύθμιση στην αγορά τυχερών παιγνίων

• Η πολιτεία οφείλει να παρέχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο διαφάνειας και κοινωνικής προστασίας στην αγορά παιγνίων το οποίο να παράγει και έσοδα για το δημόσιο.

Δράσεις:• Πώληση της δημόσιας συμμετοχής στα καζίνο το 2011• Ρύθμιση και παραχώρηση αδειών στην αγορά τυχερών παιχνιδιών και

ηλεκτρονικού στοιχήματος το 2011 (η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο 1 εκ. ευρώ το μήνα για την καθολική απαγόρευση που ισχύει)

• Επέκταση το 2011 της σύμβασης παραχώρησης με τον ΟΠΑΠ για την αγορά τυχερών παιχνιδιών και προγνωστικών. Ο ΟΠΑΠ ενδυναμώνεται μέσω της χρονικής επέκτασης των δικαιωμάτων του και ταυτόχρονα συμμετέχει με άδειες στο στοίχημα στο διαδίκτυο και στα νέα τυχερά παιχνίδια. Πώληση της μετοχής του ΟΠΑΠ το 2012.

• Μετοχοποίηση των κρατικών λαχείων το 2011• Αναδιοργάνωση του ΟΔΙΕ και διαδικασίας αποκρατικοποίησης το 2012

30

Page 31: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος• Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο

στην ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια• Ενθαρρύνουμε στρατηγικές κινήσεις και συμμαχίες. Δημιουργήσαμε το

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ευρύ πρόγραμμα εγγυήσεων ως δίκτυ ασφάλειας και στήριξης της ρευστότητας για την πραγματική οικονομία

• Προχωράμε στην αναδιάρθρωση τραπεζών που συμμετέχει το Δημόσιο: — Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) έχει ανακοινώσει σημαντική αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου και έχει ξεκινήσει σημαντική προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Στο τέλος αυτής της πορείας, η συμμετοχή του Δημοσίου θα μειωθεί κρατώντας όμως πλειοψηφία του δημοσίου.

— Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαχωρίζεται. Οι παρακαταθήκες διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους, για να στηρίξουν τους ΟΤΑ και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Το 2012, το Δημόσιο προχωρά στην πώληση του εμπορικού τμήματος ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς.

— Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παραμένει σημαντικό μέρος του δημόσιου τραπεζικού πυλώνα. Έως το 2013 θα μετεξελιχτεί με τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου και την ενδυνάμωση του ρόλου του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που του επιτρέπει να συνεχίσει τη σημερινή του δραστηριότητα. 31

Page 32: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας

• Το Δημόσιο κατέχει μια τεράστια ακίνητη περιουσία, η οποία σήμερα είναι αναξιοποίητη ή την εκμεταλλεύονται ανεξέλεγκτα ιδιωτικά συμφέροντα και καταπατητές

• Η αξιοποίηση αυτής της περιούσιας με όρους διαφάνειας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί υποχρέωση για το κράτος, σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο αλλά και μέσο μείωσης του μεγάλου δημοσίου χρέους της χώρας

• Έχει ήδη ξεκινήσει η πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των αξιοποιήσιμων ακινήτων για πρώτη φορά στη χώρα μας, με τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου ακίνητης περιούσιας

32

Page 33: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

33

Δράσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων

• Πλήρης καταγραφή και αξιόλογη των αξιοποιήσιμων ακινήτων για

πρώτη φορά στη χώρα μας και δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου

• Δημιουργία Εθνικού Χαρτοφυλακίου Δημόσιας Γης με επιμέρους

εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια σημαντικών ακινήτων

• Αξιοποίηση παρόμοιων χρηματοοικονομικών εργαλείων με την

οργάνωση χαρτοφυλακίων σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού και

προώθηση τους σε διεθνείς αγορές από ελληνικές και διεθνείς

τράπεζες με αποτέλεσμα άμεσα σημαντικά έσοδα για το ελληνικό

δημόσιο

Page 34: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

34

Δράσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων • Προχωράμε σε θεσμικές παρεμβάσεις για την απεμπλοκή από

χρόνιες παθογένειες που εμποδίζουν την αξιοποίηση:— Θεσμοθετούμε τον θεσμό της «επιφάνειας» και της μακροχρόνιας

μίσθωσης— Νομοθετούμε του όρους αξιοποίησης της παραθεριστικής και

τουριστικής κατοικίας— Δίνουμε όρους δόμησης και χωροταξίας σε επιλεγμένα ακίνητα του

δημοσίου για ταχύτερη αξιοποίηση μέσα από fast track

• Άμεση αξιοποίηση ακινήτων του ελληνικού δημοσίου τα οποία κατέχει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ή η Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ) και τα Ολυμπιακά Ακίνητα

• Η λιμνάζουσα ακίνητη περιουσία του δημοσίου που σήμερα απαξιώνεται όπως τα Ολυμπιακά Ακίνητα και το Ελληνικό γίνονται πηγή ελάφρυνσης του φορολογούμενου

Page 35: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Χρονοδιάγραμμα Αξιοποίησης Ακινήτων • Μάρτιος-Απρίλιος 2011: πρόσληψη κοινοπραξιών για την

καταγραφή και αξιολόγηση

• Ιούνιος 2011: Παράδοση του πρώτου χαρτοφυλακίου– Ιούνιος 2011: Πρόσληψη συμβούλων σχηματισμού και προώθησης

επενδυτικών προϊόντων– Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2011: νομοθετικές παρεμβάσεις

– Οκτώβριος 2011 – 2012: προώθηση στις διεθνείς αγορές

• Δεκέμβριος 2011: Παράδοση του δεύτερου χαρτοφυλακίου και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας

• Ιούνιος 2012: Παράδοση του τρίτου χαρτοφυλακίου και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας

• Δεκέμβριος 2012: Παράδοση του τέταρτου χαρτοφυλακίου και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας

35

Page 36: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

36

Περίληψη τoυ προγράμματος σε αριθμούς

• Δυνατότητα

- 10-15 δισ. ευρώ από εταιρίες και υποδομές

- 25-35 δισ. ευρώ από αξιοποίηση δικαιωμάτων και ακινήτων

• Συνολική εκτιμώμενη απόδοση

- 15 δισ. ευρώ έως το 2013

- 50 δισ. Ευρώ σύνολο έως το 2015

• Προγραμματισμός έως το 2013

2011 2012 2013 Σύνολο

Εκτίμηση Eσόδων (εκατ Ευρώ) 2.000-4.000 5.500-7.500 4.500-5.500 12.000 - 17.000

Page 37: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

37

Page 38: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Η πρόκληση: Ο έλεγχος του δημόσιου χρέους

38

Μια κοινωνία, για να μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον της, θα πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ευρύτερου οικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου.

Για την Ελλάδα, ο έλεγχος και η συγκράτηση του δημόσιου χρέους, αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Page 39: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Η Ελλάδα το 2011 θα έχει το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ

39

Εσθονία

Λουξεμβούργο

Βουλγαρία

Ρουμανία

Σουηδία

ΛιθουανίαΤσεχί

α

Σλοβενί

α

Σλοβακία

Δανία

Φιλανδ

ία

Λετονία

Πολωνία

Κύπρος

Ολλανδ

ία

Ισπανία

Μάλτα

Αυστρία

Γερμανία

Ουγγαρία

ΕΕ-27

Ηνωμένο

Βασίλειο

Ευρωζώνη

Γαλλί

α

Πορτογαλία

Βέλγιο

Ιρλανδ

ίαΙτα

λία

Ελλάδα

-5

15

35

55

75

95

115

135

155

920 20

33 39 43 43 45 45 47 51 52 5765 67 70 71 72 76 80 82 83 87 87 89

101107

120

153Χρέος 2011

(% ΑΕΠ)

Page 40: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαχρονική εξέλιξη δημοσίου χρέους

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

103 104102

97 99 100

106 105

110

127

140

153

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

50

100

150

200

250

300

350

141152

159168

183195

224239

261

298

325

345

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης σε δισ ευρώ

Page 41: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Το δημόσιο χρέος μπορεί να μειωθεί

41

Το δημόσιο χρέος μπορεί να μειωθεί μέσα από ένα πρόγραμμα που στοχεύει σε: • Δημοσιονομική προσαρμογή (πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 5,5%)• Ανάπτυξη (ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 2%)• Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (1-2% του ΑΕΠ για 5 χρόνια)• Καλύτερους όρους δανεισμού (ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω)

Page 42: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

42 Υπουργείο Οικονομικών

Το δημόσιο χρέος θα αρχίσει να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2013

19801982

19841986

19881990

19921994

19961998

20002002

20042006

20082010

20122014

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

22.8

49

72.6

99.2101.8

98.8

142.5156.2

Page 43: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Η ανάγκη για Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Προσαρμογή είναι επιτακτική

43

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής δεν στοχεύει στο παράλογο. Ο δημοσιονομικός μας στόχος είναι να επιτύχουμε επιδόσεις που είχαμε και στο παρελθόν (π.χ. επίπεδο δαπανών του 2003 και εσόδων του 2000).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201530.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

47.3%45.3% 44.7% 44.0%

45.5%46.8%

49.5%

53.6%

50.1%

43.5%40.9% 40.3%

39.0%38.1% 38.6% 39.4% 40.1% 39.9%

38.1%

40.5%42.3%

49.9% 49.4%47.8%

45.6% 44.0%42.5% 43.0% 43.0% 43.0% 43.0%

Σενάριο και στόχοι εξέλιξης εσόδων και δαπανώνΓενικής Κυβέρνησης

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Δαπάνες γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ) χωρίς παρεμβάσειςΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Έσοδα γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ) χωρίς παρεμβάσειςΣΤΟΧΟΣ: Δαπάνες γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ)ΣΤΟΧΟΣ: Έσοδα γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

Page 44: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις οι δαπάνες μας θα αυξηθούν κυρίως εξαιτίας των τόκων

2010 2011 2012 2013 2014 20150

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Μισθοί και συντάξεις27.007 27,242 26,389 26,291 26,181 26,089

Ασφάλιση, περίθαλψη,

υγεία53.181

56.369 55.326 55,705 55,744 55,858

Καταναλωτικές; 13.947

11.454 11,706 11,855 11,382 11,053

ΠΔΕ 8.500

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

Τόκοι 13.382

14,362 15,458 17,083 19,924 22,530

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης κατά κύρια κατηγορία 2010 – 2015 (εκ. ευρώ)

118.060 117.290 117.482120.013 122.901 125.143

44

Page 45: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Χωρίς παρεμβάσεις τα έσοδα πλην έμμεσων φόρων αυξάνουν ελάχιστα σε σχέση με το 2011

2010 2011 2012 2013 2014 20150

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Έμμεσοι Φόροι30.751

30,603 31,895 32,429 33,156 33,979

Άμεσοι Φόροι18.160

18,428 17,531 17,779 18,149 18,679

Κοινωνικές εισφορές29.694

30,380 30,557 31,070 29,924 29,988

Άλλα 13.993

18,867 18.645 17.598 17.956 17.078

Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης κατά κύρια κατηγορία 2010 – 2015 (εκ. ευρώ)

92.598

98.278 98.877 99.185 99.72598.628

45

Page 46: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Την περίοδο 2010-2011 καλύπτουμε πάνω από το 50% της προσαρμογής έως το 2015

46

Δημοσιονομική προσαρμογή (% ΑΕΠ)0%

3%

6%

9%

12%

2010

2011

2012-2015

Page 47: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Προσπάθεια 2011-2015 ύψους 26 δισ. ευρώ

47

2011: Καλύπτονται με παρεμβάσεις ύψους 3 δισ. ευρώ οι κίνδυνοι και οι αποκλίσεις, ώστε να παραμείνουμε εντός των στόχων που έχουμε θέσει

2012-2015: Υπολογίζεται προσπάθεια 23 δισ. ευρώ ώστε να μειωθεί το έλλειμμα κατά 14,5 δισ. ευρώ, αφού περίπου 8,5 δισ. ευρώ είναι η αυτόνομη αύξηση των δαπανών για τόκους

2012-15 2012-15 2012-150

5

10

15

20

25

Δημοσιονομικη Προσπαθεια

23 Προσπάθεια από την πλευρά των δαπανών

14

Μείωση ελλείμματος

14,5

Προσπάθεια από την πλευρά

των εσόδων9

Τόκοι8,5

Η δημοσιονομική προσπάθεια 2012-2015 είναι κατά 2/3 από τις δαπάνες και κατά 1/3 τα έσοδα

(δισ. Ευρώ)

Page 48: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Η δημοσιονομική μας προσπάθεια (% ΑΕΠ)

48

1. Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης 0,9%2. Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 1,1%3. Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων 0,5%4. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ 1,0%5. Μείωση αμυντικών δαπανών 0,5%6. Εξορθολογισμός δαπανών υγείας 0,5%7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης 0,7%8. Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός 1,1%

κοινωνικής δαπάνης9. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης 1,5%10. Μείωση φοροαπαλλαγών 0,9%11. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση 1,5%

εισφοροδιαφυγής 12. Αύξηση εσόδων ΟΤΑ 0,3%13. Λοιπές δαπάνες 0,9%

Σύνολο 11,4%

Page 49: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

1. Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης

49

Στόχος 2011-2015: 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. Ευρώ

• Εφαρμογή του κανόνα 1:5 στις προσλήψεις• Μείωση των συμβασιούχων τουλάχιστον 10% κατ’ έτος• Αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα• Μείωση αμοιβόμενων επιτροπών• Μείωση υπερωριών• Καθιέρωση δυνατότητας μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και

δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία εκτός δημοσίου• Περιορισμός των κενών οργανικών θέσεων και των θέσεων ευθύνης• Αναπροσαρμογή αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές

Page 50: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

2. Μείωση λειτουργικών δαπανών

50

Στόχος 2011-2015: 1% ΑΕΠ ή 2,5 δισ. ευρώ

• Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις αγορές στο Δημόσιο

• Μείωση όλων των δαπανών για τηλεπικοινωνίες μέσω του «Σύζευξις»

• Εξορθολογισμός δαπανών ενέργειας

• Μείωση των δαπανών για ενοίκια με αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου

• Δραστική μείωση άλλων λειτουργικών δαπανών στα Υπουργεία και σε δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσιες σχέσεις κ.λπ.)

• Περαιτέρω μείωση άλλων δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (δαπάνες μετακίνησης Τύπου, κόστος διαχείρισης ΠΔΕ κ.λπ.) με στόχο επιπλέον εξοικονόμηση 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. Ευρώ

Page 51: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

3. Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων

51

Στόχος 2011-2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,1 δισ. ευρώ

• Επαναξιολόγηση αντικειμένου και δαπανών όλων των φορέων

που επιχορηγούνται από το Δημόσιο

• Νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ)

• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών και τελωνείων

• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών του εξωτερικού

(πρεσβείες, προξενεία, γραφεία Τύπου κ.λπ.)

• Μείωση αριθμού αστυνομικών τμημάτων

Page 52: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

4. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ

52

Στόχος 2011-2015: 1% ΑΕΠ ή 2,3 δισ. Ευρώ

• Εντατικοποίηση πλάνων αναδιάρθρωσης και επικέντρωση στα έσοδα ΟΣΕ και ΟΑΣΑ

• Νέα σχέδια αναδιάρθρωσης για νέες ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΡΤ, ΕΑΒ κ.λπ.)

• Έσοδα από νέες εμπορικές δραστηριότητες

• Εξορθολογισμός τιμολογίων

• Αύξηση παραγωγικότητας

Page 53: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

5. Μείωση αμυντικών δαπανών

53

Στόχος 2011-2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ

• Εξοικονόμηση από το εξοπλιστικό πρόγραμμα

• Μείωση λειτουργικών δαπανών

• Μειώσεις στρατοπέδων

• Εξορθολογισμός προμηθειών

Page 54: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

6. Εξορθολογισμός δαπανών Υγείας

54

Στόχος 2011-2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ

• Μείωση κόστους ανά περιστατικό

• Νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την αποσυμφόρηση των

νοσοκομειακών μονάδων

• Σύστημα κεντρικών προμηθειών

• Επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων

Page 55: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

55

Στόχος 2011-2015: 0,7% ΑΕΠ ή 1,5 δισ. ευρώ

• Προμήθειες νοσοκομείων

• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

• Καλύτερος έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλιστικών

ταμείων

• Επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων

Page 56: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

8. Μείωση δαπανών Ασφαλιστικών Ταμείων και εξορθολογισμός κοινωνικής δαπάνης

56

Στόχος 2011-2015: 1,1% ΑΕΠ ή 2,5 δισ. ευρώ

• Μείωση ελλειμμάτων επικουρικών ταμείων και διασφάλιση της

βιωσιμότητάς τους

• Εξορθολογισμός κοινωνικών επιδομάτων και εισαγωγή

εισοδηματικών κριτηρίων

• Ενιαίος φορέας παροχής κοινωνικών παροχών

• Στόχευση προνοιακών επιδομάτων

Page 57: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

9. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

57

Στόχος 2011-2015: 1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ

• Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

• Μεγαλύτερος αριθμός και περισσότερο στοχευμένοι τακτικοί και προσωρινοί έλεγχοι

• Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων στις μεσαίες – μεγάλες επιχειρήσεις

• Αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων φυσικών προσώπων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία

• Αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και προστίμων

• Αύξηση εσόδων από κεφάλαια διαφυγόντα στο εξωτερικό

• Αποτελεσματικότερη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

• Αποδοτικότερη καταπολέμηση λαθρεμπορίου

Page 58: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

10. Μείωση φοροαπαλλαγών

58

Στόχος 2011-2015: 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ

• Κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων χωρίς κοινωνικό ή αναπτυξιακό όφελος

• Επαναξιολόγηση όλων των απαλλαγών σε έμμεσους και άμεσους φόρους

• Εφαρμογή κοινωνικών κριτήριων στο ύψος των απαλλαγών και εκπτώσεων

• Επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων

Page 59: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

11. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής

59

Στόχος 2011-2015: 1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ

• Δίκαιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές

• Μείωση δραστικά του ποσοστού ανασφάλιστης εργασίας από το 26% στο 12%

• Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, αυστηρότεροι έλεγχοι

• Κίνητρα για την συμμόρφωση με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις

• Κοινοί εισπρακτικοί μηχανισμοί στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό σύστημα

Page 60: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

12. Αύξηση εσόδων ΟΤΑ από ίδιους πόρους

60

Στόχος 2011-2015: 0,3% ΑΕΠ ή 0,6 δισ. ευρώ

• Αύξηση εσόδων από τέλη, δικαιώματα και άλλα έσοδα των ΟΤΑ

λόγω της ενοποίησης των Οργανισμών και την εκμετάλλευση

οικονομικών κλίμακας στον εισπρακτικό μηχανισμό

• Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της

υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας

Page 61: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Επόμενα βήματα

61

Page 62: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Κατάθεση στην Βουλή έως 15 Μαΐου

62

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής θα κυρωθεί ως τυπικός νόμος από την Βουλή και θα περιλαμβάνει:• Προβολές εσόδων και δαπανών Γενικής Κυβέρνησης, πριν και μετά τις

παρεμβάσεις• Περιγραφή δημοσιονομικών παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων• Ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για κάθε Υπουργείο και στόχους• Μακροπρόθεσμες προβολές του χρέους• Κλαδικά σχέδια παρεμβάσεων σε τομείς όπως:

- Δημόσιες Επιχειρήσεις- Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων- Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής- Δημόσια Διοίκηση και μισθολόγιο του Δημοσίου- Κοινωνικές δαπάνες- Δημόσιες επενδύσεις - Αμυντικές δαπάνες