Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την...

of 39 /39
Το εργατικό δυναμικό “κλειδί” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του supply chain Robert McNamara, Vice-Chairman of the European Council, IARW/WFLO Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Το εργατικό δυναμικό “κλειδί” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του supply chain

Embed Size (px)

description

Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων. Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του supply chain. Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του supply chain. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την...

Page 1: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Το εργατικό δυναμικό “κλειδί” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του supply chain

Robert McNamara, Vice-Chairman of the European Council, IARW/WFLO

Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων

Το εργατικό δυναμικό “κλειδί” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του supply chain

Page 2: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

CORE PARTNERS

Page 3: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

CONNECTING A VITAL INDUSTRY

Page 4: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

PARTNERSHIP STRUCTURE

Page 5: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

GLOBAL PERSPECTIVE

Core PartnersDevelopment ProjectsCore Partners and Development ProjectsOffices/Representatives

Page 6: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

• Seminars• Association

Building• Feasibility Studies

& Infrastructure Development

• Technical Training• Assessments &

Research

COLD CHAIN DEVELOPMENT

Page 7: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Offering a bank of Food Industry Scientists at Your Command

24 Hour Inquiry Service:Guaranteed Technical Expertise

RESEARCH

Page 8: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

• 500 Pages• Public Refrigerated Warehouses• 3PL Providers• Cold Storage Contractors• Cold Storage Suppliers

GLOBAL COLD CHAIN DIRECTORY

Page 9: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

European Labor SurveyΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΙΣΠΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΔΑΝΙΑΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣΟΥΗΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΟΛΛΑΝΔΙΑ

Page 10: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

European Labor Survey

Πολύ περισσότερ

ο

0% Πολύ δύσκολα

33% Πολύ δύσκολο 6%

Περισσότερο

28% Δύσκολα 61% Δύσκολο 67%

Λίγο περισσότερ

ο

33% Εύκολα 6% Εύκολα 27%

Το ίδιο 33%

Λιγότερο 6%

Πολύ λιγότερο

0%

Περισσότερο προσωπικό στο 2008

Δυσκολία στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού

Δυσκολία να κρατήσεις κατάλληλο προσωπικό

Page 11: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

European Labor SurveyΠόσοι εργάτες έφυγαν από την εταιρεία

σας τους τελευταίους 12 μήνες;– Μέσος όρος ανά εταιρεία = 9,9%

Πιστεύετε ότι θα υπάρξει αλλαγή φέτος;Αύξηση– 79% Μείωση– 5% Το ίδιο– 16%

Page 12: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

COMPARISON WAREHOUSE EXPENSES EUROPE EUROPE EUROPE NORTH

EUROPE <50.000 50-100.00 >100.000 AMERICA (by size in cubic meters)

SalariesWarehouse staff 16,0% 12,0% 16,7% 17,8% 25,9% Tax 5,2% 4,4% 5,3% 5,5% 7,3% Administrative 3,5% 2,3% 5,7% 2,4% 6,4% Tax 1,1% 0,7% 1,8% 0,8% 1,8%Maintenance 3,2% 4,7% 3,0% 2,5% 2,3% Tax 1,0% 1,4% 0,9% 0,8% 0,7%Other staff 3,1% 1,6% 4,2% 3,1% 3,1% Tax 0,9% 0,5% 1,4% 0,8% 0,9%

Total in/house 34,2% 27,7% 39,1% 33,7% 48,4%

Cost hired staff 5,5% 3,5% 4,0% 8,1% N/A

2008 BENCHMARKING SURVEY – EUROPE

Page 13: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

EXPENSES Europe In house salary and fringe 34,2%

External labor costs 5,5%

Utilities 14,9%

Other plant expenses 13,4%

Total Plant Expenses 68,0%

Administrative salary and fringe 5,2%

Information technology systems 2,5%

Administrative – other 6,3%

Total Administrative Expenses 14,0%

Salary and fringe - marketing/sales 1,4%

Salary and fringe – management 6,7%

Property taxes and port concessions 4,4%

Insurance 2,5%

Other expenses 3,0%

Total Other Expenses 18,0%

Total Expenses 100%

North America48,4%

N/A

11,5%

21,0%

80,8%

7,7%

0,7%

5,8%

14,2%

2,9%

2,0%

0,1%

5,0%

100%

2008 BENCHMARKING SURVEY – EUROPE

Page 14: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Προσλαμβάνετε αλλοδαπούς εργάτες;

Ναι – 68% Όχι – 16% Στο μέλλον – 16%

Πόσοι από το εργατικό δυναμικό είναι αλλοδαποί;Μέσος όρος ανά εταιρεία – 18,6 αλλοδαποίΜέσος όρος – 11,4% αλλοδαποί

Page 15: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Επηρεάζεται η παραγωγικότητα λόγω έλλειψης γνώσεως της γλώσσας;

Πολύ – 5% Λίγο – 11% Σχεδόν καθόλου – 32% Δεν ισχύει – 52%

Πως λύνετε το θέμα της γλώσσας;- πολύγλωσσες οδηγίες- πολύγλωσσοι υπεύθυνοι- μαθήματα γλωσσομάθειας- πολύγλωσσα WMS- Αγγλικά ως επίσημη γλώσσα

Page 16: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Πώς επηρεάζεται ο τομέας εργασίας από τις προσλήψεις αλλοδαπών;

• Δίνονται περισσότερες ευκαιρίες εργασίας

• Θετική επιρροή• Υψηλή διαθεσιμότητα στις υπερωρίες• Βελτιώνει την παραγωγικότητα Αλλά και… Επιβάλλεται περισσότερος χρόνοςεκπαίδευσης

Page 17: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Τρόποι για να κρατήσετε εξειδικευμένο προσωπικό στην εταιρεία.

• Αύξηση μισθού 30%• Bonus 30%• Κοινωνικές Εκδηλώσεις 17%• Δώρα 17%• Άδεια 6%

– Αλλά με τις ενδείξεις που είδαμε στο survey, μήπως δεν πετυχαίνουν;

Page 18: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

A new perspective …

Satisfaction Motivation to stay

Feeling valued and respected

Supporting working conditions

Social Activities

Supportive co-workers

Support from the management

Page 19: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Οπότε … ξέρουμε ότι• Το μεγαλύτερο κόστος σε κάθε επιχείρηση είναι

το ανθρώπινο δυναμικό• Ότι το labor pool μεγαλώνει και γίνεται πιο

δύσκολο να βρούμε το κατάλληλο προσωπικό• Όταν βρούμε το κατάλληλο προσωπικό είναι

δύσκολο να τους κρατήσουμε

Page 20: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Λοιπόν…

Το εργατικό δυναμικό είναι “Κλειδί” σε ένα βαθμό πολύ μεγαλύτερο από

ότι υπολογίζαμε!!!

Page 21: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Τι μπορούμε να κάνουμε;• Πρώτα από όλα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι

ίδιοι τι ακριβώς ζητούμε (οργανόγραμμα και job descriptions)

• Να προσλαμβάνουμε τα σωστά άτομα• Να υποστηρίζουμε την συνεχή εκπαίδευση

Page 22: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ/ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΙΩΝ

• Ο Προετοιμαστής / Διαχωριστής παραγγελιών: Συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες της αποθήκης προετοιμάζοντας τις παραγγελίες που λαμβάνει.

• Α. ΓΝΩΣΕΙΣ • Γνώση των καθηκόντων διατήρησης της αποθήκης: προετοιμασία,

διαχωρισμός παραγγελιών• Ακρίβεια και αυστηρότητα στην Αποθήκευση • Σεβασμός στις διαδικασίες. • Ικανός σε γραφή ,ανάγνωση και αρίθμηση• Β. ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ • Κάτω από την άμεση δικαιοδοσία του Αρχηγού Ομάδας και του

Activity Manager • Επαφές και σχέσεις με όλους τους εργαζόμενους .

Page 23: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ/ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ • Ικανός να εργασθεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση ή δραστηριότητα στην αποθήκη εάν

το απαιτεί κάποια άλλη δραστηριότητα της αποθήκης. Να έχει προσόντα – άτομο πολυχρήσιμο στην αποθήκη.

• Επιτυγχάνει τους στόχους της παραγωγικότητας και της ποιότητας • Ακολουθεί τη διαδικασία της αποθήκης και τους κανόνες ασφαλείας.• Απόλυτος σεβασμός στην καθαριότητα της αποθήκης. • Φροντίδα του υλικού κι εξοπλισμού της αποθήκης και των εγκαταστάσεων. • Τοποθέτηση των μηχανημάτων της αποθήκης στις εγκαταστάσεις φορτώσεως μετά τη

λήξη της εργασίας. • Ολοκληρώνει την ημερήσια δραστηριότητά του • Συμμμετοχή στην απογραφή που γίνεται δυο φορές τον χρόνο. • Προτάσεις βελτίωσης στον Αρχηγό της Ομάδας του . • Συμμετοχή στις ομαδικές συναντήσεις • Προετοιμασία των προϊόντων με απόλυτο σεβασμό στα έγγραφα προετοιμασίας και

διαχωρισμού. • Φιλμάρισμα παλετών και διαχωρισμό αυτών με αυτοκόλλητα.• Ζύγισμα προϊόντων εάν χρειάζεται • Γράψιμο του συγκεκριμένου αριθμού και τύπου παλέτας στο έντυπο προετοιμασίας• Μεταφορά των παραληφθέντων παλετών στη περιοχή διαχωρισμού • Μεταφορά των προετοιμασμένων παλετών στην περιοχή προφόρτωσης ή στις ράμπες. • Διόρθωση των λαθών της προετοιμασίας • Συμμετοχή στην καθημερινή απογραφή του αποθέματος , εάν χρειάζεται.

Page 24: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ• Ο Χειριστής Περονοφόρου: Συμμετέχει στις καθημερινές

δραστηριότητες της αποθήκης μεταφέροντας παλέτες ,από και προς ,τους χώρους αποθήκευσης.

• Α. ΓΝΩΣΕΙΣ • Γνώση των καθηκόντων διατήρησης της αποθήκης: χρήση περονοφόρου

οχήματος (κλαρκ) και κατέχοντας την απαιτούμενη άδεια χειρισμού• Ακρίβεια και αυστηρότητα στην Αποθηκευση • Σεβασμός στις διαδικασίες. • Ικανός σε γραφή ,ανάγνωση και αρίθμηση• Β. ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ • Κάτω από την άμεση διακαιοδοσία του Αρχηγού Ομαδας και του Activity

Manager • Επαφές και σχέσεις με όλους τους εργαζόμενους .

Page 25: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

• . ΑΠΟΣΤΟΛΗ • Ικανός να εργασθεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση ή δραστηριότητα στην αποθήκη εάν το απαιτεί

κάποια άλλη δραστηριότητα της αποθήκης. Να έχει προσόντα – άτομο πολυχρήσιμο στην αποθήκη. • Επιτυγχάνει τους στόχους της παραγωγικότητας και της ποιότητας • Ακολουθεί τη διαδικασία της αποθήκης και τους κανόνες ασφαλείας.• Απόλυτος σεβασμός στην καθαριότητα της αποθήκης. • Φροντίδα του υλικού κι εξοπλισμού της αποθήκης και των εγκαταστάσεων. • Τοποθέτηση των μηχανημάτων της αποθήκης στις εγκαταστάσεις φορτώσεως μετά τη λήξη της

εργασίας. • Ολοκληρώνει την ημερήσια δραστηριότητά του • Συμμμετοχή στην απογραφή που γίνεται δυο φορές τον χρόνο. • Προτάσεις βελτίωσης στον Αρχηγό της Ομάδας του . • Συμμετοχή στις ομαδικές συναντήσεις • Τοποθέτηση παλετών σε ράφια με απόλυτο σεβασμό στην μεταφερόμενη παραγγελία • Τράβηγμα των παλετών από τα ράφια με απόλυτο σεβασμό στην μεταφερόμενη παραγγελία • Δίνει αναφορά για οποιοδήποτε πρόβλημα δραστηριότητας στον αρχηγό της ομάδας. • Δίνει αναφορά για οποιοδήποτε πρόβλημα υλικού ( ράφια , φορτηγά, πάτωμα , φώτα ) στον αρχηγό

της ομάδας.

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ

Page 26: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

• Ο Εργαζόμενος στο Τμήμα Παραλαβών: Συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες της αποθήκης εκφορτώνοντας φορτηγά σύμφωνα με το πλάνο παραλαβής.

• Α. ΓΝΩΣΕΙΣ • Γνώση των καθηκόντων (εργασιών) αποθήκης :

παραλαβή • Ακρίβεια και αυστηρότητα στην Αποθήκευση • Σεβασμός στις διαδικασίες. • Ικανός σε γραφή ,ανάγνωση και αρίθμηση• Β. ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ • Κάτω από την άμεση δικαιοδοσία του Αρχηγού

Ομάδας και του Activity Manager • Επαφές και σχέσεις με όλους τους εργαζόμενους

Page 27: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ • Ικανός να εργασθεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση ή δραστηριότητα στην

αποθήκη εάν το απαιτεί κάποια άλλη δραστηριότητα της αποθήκης. Να έχει προσόντα – άτομο πολυχρήσιμο στην αποθήκη.

• Επιτυγχάνει τους στόχους της παραγωγικότητας και της ποιότητας • Ακολουθεί τη διαδικασία της αποθήκης και τους κανόνες ασφαλείας.• Απόλυτος σεβασμός στην καθαριότητα της αποθήκης. • Φροντίδα του υλικού κι εξοπλισμού της αποθήκης και των εγκαταστάσεων. • Τοποθέτηση των μηχανημάτων της αποθήκης στις εγκαταστάσεις φορτώσεως

μετά τη λήξη της εργασίας. • Ολοκληρώνει την ημερήσια δραστηριότητά του • Συμμετοχή στην απογραφή που γίνεται δυο φορές τον χρόνο. • Προτάσεις βελτίωσης στον Αρχηγό της Ομάδας του . • Συμμετοχή στις ομαδικές συναντήσεις • Ξεφόρτωμα των φορτηγών και κατάλληλη τοποθέτηση των προϊόντων στις ράμπες• Διαχωρισμός των προϊόντων• Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των προϊόντων ( και βάρους αν

χρειάζεται)• Μέτρηση του αριθμού των παλετών –καροτσιών- κιβωτίων που παρελήφθησαν• Καταγραφή των πληροφοριών για τις παραλαβές στα έγγραφα• Κλείσιμο της ράμπας μετά από κάθε φορτηγό.

Page 28: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ….

• Δίνοντας μια γραπτή περιγραφή της δουλειάς είναι όντως μια πολύ καλή αρχή … αλλά χωρίς εκπαίδευση είναι δύσκολο να λειτουργεί όλη η ομάδα σωστά

Page 29: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Confusing?ACTIVITY MANAGER ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΘΕΜΑΤΩΝ

DATA SYSTEMS ENGR

LOGISTICS ENGINEER

ΒΟΙΗΘΟΣ – ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΛΑΒΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΤΗ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Page 30: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

To fail to prepare is to prepare to fail

• Εταιρείες που δεν έχουν σωστές διαδικασίες και εταιρείες δίχως εκπαίδευση προσωπικού συνήθως μοιράζονται τα ίδια προβλήματα … όπως– Χαμηλή ποιότητα– Χαμηλή παραγωγικότητα– Προβλήματα ασφάλειας (των εργαζομένων)– Χαμηλή διάθεση– Αγχωμένοι υπεύθυνοι– ‘Ελλειψη ελέγχου της εταιρείας

Page 31: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Τι κανετε εσεις για εκπαιδευση;• Παραγωγικότητα, KPI’s, είναι σημαντικά

αλλά

• Πόσο σοβαρά σκεφτόμαστε την ασφάλεια η οποία άμεσα μας επηρεάζει την παραγωγικότητα;– Εάν τραυματιστεί κάποιος, χάνουμε την

ειδικότητά τους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παραγωγικότητα!!!!!

Page 32: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Τα ΤΡΙΑ πιο συνηθισμένα ατυχήματα στον χώρο εργασίας

1)Ergonomic – σήκωμα, σπρώξιμο, τράβηγμα

2) Ολισθηρότητα Δάπεδα Πέσιμο, γλίστρημα3) Ατυχήματα περονοφόρων (πεσμένα

χαρτοκιβώτια, παλέτες, χτυπημένα ράφια, πεσμένα - παρατημένα προϊόντα)

Page 33: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Θέματα ασφαλείας:• Εκπαίδευση

1) Σωστό σήκωμα βάρους. 2) Διαχείριση ανυψωτικών μηχανημάτων. 3) Σωστή υγιεινή διατροφή4) Καθαριότητα/ υγιεινή5) Πυρασφάλεια6) Διαρροή αμμωνίας7) Damage Control8) Πρώτες Βοήθειες

Page 34: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

www.cold.org.gr

Page 35: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

www.cold.org.gr

Page 36: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

“Green, lean, and cost effectivecold storage and distribution operations”

Unique meeting place for warehouse operators and other stakeholders from the European and

international refrigerated warehousing and distribution industry.

Page 37: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

Special program for cold chain managers and entrepreneurs from Cyprus, Bulgaria, and

Romania

Special program for Southern and Central Europe

Page 38: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

For more details about the program, registration and pricing, please contact:Mrs. Marilena Arghyrou, Supply Chain Institute of Southeastern & Central Europe at [email protected] or visit www.scisce.euMs. Alien Wolbink, Global Cold Chain Alliance [email protected] or visit www.iarw.org

Special program (3)

Page 39: Το εργατικό δυναμικό “ κλειδί ” ή τροχοπέδη για την ανάπτυξη του  supply chain

THANK YOU

www.gcca.orgwww.cold.org.grwww.scisce.gr