«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) »...

of 15 /15
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)» Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Embed Size (px)

description

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος. Αντικείμενο του Έργου. Δημιουργία 2 κεντρικών κόμβων για τη διασύνδεση υποδομών και υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 15ετής μίσθωση ινών για τη διασύνδεση - των κόμβων μεταξύ τους - των κόμβων με το GRIX - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) »...

Page 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης

(SIX)»

Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Page 2: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Αντικείμενο του Έργου

ΔιεθνήςISP

ΔιεθνήςISP

GRIX

ΔΙΕΘΝΕΣ INTERNET

ΕΛΛΗΝΙΚΟ INTERNET

ΕΔΕΤ

22222

• Δημιουργία 2 κεντρικών κόμβων για τη διασύνδεση υποδομών και υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

• 15ετής μίσθωση ινών για τη διασύνδεση - των κόμβων μεταξύ τους - των κόμβων με το GRIX

• 2 Ιnternet feed των 5 Gbps ανά κόμβο για 3 χρόνια

• Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης της συνολικής υποδομής για 3 χρόνια

SIX-1SIX-1 SIX-2SIX-2

Page 3: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Κόμβοι του SIX

33333

• 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ (SIX-1, SIX-2) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ DATA CENTER

• ΕΝΕΡΓΟΙ, ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (active-active)

• ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ (καθένας μπορεί να αναλάβει το συνολικό φόρτο του δικτύου) • ΔΙΠΛΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (40GE, διαφορετικοί φυσικοί δρόμοι, 15ετής μίσθωση)

Page 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Εξοπλισμός του SIX

44444

• 2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (1 terabit router σε κάθε κόμβο) - 4 x 40GE - 25 x 10GE - 8 x GE

• 2 SWITCHES (1 σε κάθε κόμβο, για τις ανάγκες διασύνδεσης λοιπού εξοπλισμού)

• ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ MULTIMEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υποσύστημα IMS)

Νησίδα 1Νησίδα ..ν

Main RouterMain Router

Οριζόντια Υπηρεσία

1

Οριζόντια Υπηρεσία

..νSIX

NODE 1

SIXNODE 2

Other Peerings

Other Peerings

Main SwitchMain Switch

Οριζόντια Υπηρεσία

..ν

Page 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

555555

ΑΝΑΓΚΗ• ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ• ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ IMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΦΩΝΗΣ (σταθερή, κινητή), ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (SIP, T.38, H.323)

• ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟΝ SIX-1

Υπoσύστημα IMS

Page 6: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

666666

Υπoσύστημα IMS

IMS

IMS

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙ

Α

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙ

Α

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙ

Α

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙ

Α

ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΗΛΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟ

MVNO

ΣΕΝΑΡΙΟ

MVNO

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

Page 7: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Συνδέσεις SIX

77777

. . .

SIX

Peerings

GRIX

Νησίδα ΚινητήςΤηλεφωνίαςΝησίδα 1 Νησίδα 9

Κεντρικά Υποέργα

Internet

sTesta

ΔΙΑΣ

SIX-1SIX-1

• ΝΗΣΙΔΕΣ - 2 x 10GE (10 νησίδες)

• ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ISP Services - MCU - SLA - IMS

• ΔΙΕΘΝΕΣ INTERNET - 2 internet feed των 5Gbps για κάθε κόμβο από διαφορετικό πάροχο - με δυνατότητα αναβάθμισης της ταχύτητας

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ INTERNET - Σκοτεινή ίνα (15ετούς μίσθωσης) από SIX-1 και SIX-2 σε GRIX (2 x 10GE) • PEERINGS - sTESTA (2 x GE στο SIX-1) - ΔΙΑΣ (2 x GE SIX-1 και SIX-2)

Page 8: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

SLA SIX

88888

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 100% ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ) ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

- Κόμβοι SIX

- Σύνδεση μεταξύ κόμβων

- Internet feed

- Σύνδεση με νησίδες

- Σύνδεση με κεντρικό εξοπλισμό

Page 9: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ –Υποδομές Κέντρου Δεδομένων»

Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Page 10: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Αντικείμενο του Έργου

1010101010

• ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ COLLOCATION DC ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ SIX-1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (DC-1)

• ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ SIX-2 ΣΕ DC ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (DC-2)

• ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ DC-1 ΚΑΙ DC-2 >=10km • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

1. Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους υπό μίσθωση χώρους

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα αλλαγής των χώρων εγκατάστασης

1. Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους υπό μίσθωση χώρους

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα αλλαγής των χώρων εγκατάστασης

Page 11: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Μίσθωση χώρων

1111111111

Απαιτήσεις για DC-1• 40 rack με δυνατότητα επέκτασης σε 60• μέση κατανάλωση 7ΚVA – μέγιστη 16KVA σε rack με υπολογιστικό εξοπλισμό• προδιαγραφές DC (υποστηρικτικά συστήματα, ασφάλεια, καλωδίωση κλπ)• 8 θέσεις εργασίας για τους διαχειριστές• 1 θέση στάθμευσης

Απαιτήσεις για DC-2• 8 rack• προδιαγραφές DC (υποστηρικτικά συστήματα, ασφάλεια κλπ)

Page 12: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Υποστηρικτικά Συστήματα

1212121212

Κλιματισμός• Συνθήκες (18-25οC, 40-55% υγρασία)• Εφεδρεία τουλάχιστον Ν+1

Ηλεκτροδότηση και Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος• Δύο ανεξάρτητα συστήματα παροχής για την τροφοδοσία των rack• Εφεδρεία Ν+1 σε UPS, συσσωρευτές, γεννήτρια• Υποστήριξη λειτουργίας τουλάχιστον για 24h σε περίπτωση προβλήματος

Ασφάλεια• Κατασκευή κλωβού• Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κάρτες• Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής βίντεο με δυνατότητα αναζήτησης• Σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης• Σύστημα υγρανίχνευσης

Page 13: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Λοιπές Απαιτήσεις

1313131313

Καλωδίωση• τις απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση του LAN• καλύπτοντας τις εφεδρείες που απαιτούνται π.χ.

Ικριώματα• Προμήθεια 40 ικριωμάτων για καλωδίωση και εξοπλισμό• Δυνατότητα προμήθειας 20 επιπλέον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου

SLA• Θα κατασκευασθεί και διατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σύστημα εποπτείας βασικών παραμέτρων (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες, κατανάλωση rack κλπ)• Το ακριβές πλαίσιο της πολιτικής SLA θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής

Page 14: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Φιλοξενία σε Δημόσιο DC

1414141414

Υποχρεώσεις του Αναδόχου• Κατασκευή κλωβού • Μελέτη διάταξης και εγκατάσταση rack και εξοπλισμού• Διάθεση εφαρμογής για την εποπτεία των συνθηκών εντός του χώρου, των καταναλώσεων κλπ (δημιουργία διεπαφών με τα εγκατεστημένα συστήματα)

Ικριώματα• Προμήθεια 40 ικριωμάτων για καλωδίωση και εξοπλισμό• Δυνατότητα προμήθειας 20 επιπλέον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου

Page 15: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης ( SIX) » Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Συνεργασία με Αναδόχους

1515151515

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ:

• ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ SLA