Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και...

of 11 /11
Η αγορά των βιολογικών Η αγορά των βιολογικών προϊόντων προϊόντων Προοπτικές και Προοπτικές και απαιτήσεις απαιτήσεις ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2008 ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2008 Σπύρος Σγούρος Πρόεδρος-Γεν. Διευθυντής

Embed Size (px)

description

Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις. Σπύρος Σγούρος Πρόεδρος-Γεν. Διευθυντής. ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2008. γιατί β ιολογική γεωργία ?. • συμβάλλει προστασία του περιβάλλοντος • προστατεύει την υγεία των καταναλωτών • προωθεί την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και...

Page 1: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

Η αγορά των βιολογικών Η αγορά των βιολογικών προϊόντων προϊόντων

Προοπτικές και απαιτήσειςΠροοπτικές και απαιτήσεις

ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2008ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2008

Σπύρος Σγούρος

Πρόεδρος-Γεν. Διευθυντής

Page 2: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

γιατίγιατί ββιολογική γεωργία ιολογική γεωργία ??

. Ποιότητα . Οικολογία . Οικονομία

• συμβάλλει προστασία του περιβάλλοντος• προστατεύει την υγεία των καταναλωτών• προωθεί την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη• συμβάλει στη διατροφική επάρκεια και στην ασφάλεια των τροφίμων• αποτελεί πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό

Σύστημα Παραγωγής που συνδυάζει:

Page 3: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

Ιστορική εξέλιξηΙστορική εξέλιξη

1924 – Ί1924 – Ίδρυση της δρυση της DemeterDemeter, Οργάνωσης για την Βιοδυναμική , Οργάνωσης για την Βιοδυναμική ΓεωργίαΓεωργία..

1967 1967 – Εκδίδονται για πρώτη φορά προδιαγραφές για την – Εκδίδονται για πρώτη φορά προδιαγραφές για την Βιολογική Γεωργία από την Βιολογική Γεωργία από την Soil AssociationSoil Association

1972 – 1972 – Ιδρύεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανώσεων για Ιδρύεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανώσεων για την Οικολογική Γεωργία (την Οικολογική Γεωργία (IFOAMIFOAM))

1980 – 1980 – Εκδίδονται από την Εκδίδονται από την IFOAMIFOAM οι Προδιαγραφές για την οι Προδιαγραφές για την Βιολογική ΓεωργίαΒιολογική Γεωργία

1991 – 1991 – Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει τον Καν. 2092/91Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει τον Καν. 2092/91 2000 – 2000 – Η Ιαπωνία ψηφίζει Νομοθεσία για την Βιολογική Η Ιαπωνία ψηφίζει Νομοθεσία για την Βιολογική

ΓεωργίαΓεωργία 2000 – 2000 – Οι Οι ΗΠΑ ψηφίζουν Νομοθεσία για την Βιολογική ΗΠΑ ψηφίζουν Νομοθεσία για την Βιολογική

ΓεωργίαΓεωργία

Page 4: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

Στατιστικά Ελλάδας 2007Στατιστικά Ελλάδας 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007      

Εγγεγραμμένοι Επιχειρηματίες Τέλος 2006Νέες εγγραφές το 2007

Διαγραφές το 2007

Τέλος 2007

Σύνολο εγγεγραμμένων επιχειρηματιών 24.666 2.526 2.455 24.729

Α Παραγωγοί 23.618 2.182 2.312 23.480

Β Μεταποιητές 758 281 99 940

Γ Εισαγωγείς 3 0 2 1

ΑΒ Παραγωγοί / Μεταποιητές 281 61 41 301

ΑΓ Παραγωγοί / Εισαγωγείς 1 0 1 0

ΒΓ Μεταποιητές / Εισαγωγείς 5 2 0 7

ΑΒΓ Παραγωγοί / Μεταποιητές / Εισαγωγείς 0 0 0 0

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΔιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007

Page 5: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

ΕΤΟΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

(στρ.)

Σύνολο (στρ.)(Καλλιεργήσιμες

εκτάσεις + Βοσκότοποι)

Ποσοστό%

2002 295.000 771.200 0,84

2003 390.000 2.444.000 2,66

2004 709.000 2.674.590 2,91

2005 1.038.000 2.887.000 3,15

2006 1.701.865 3.022.560 3,29

2007 1.521.175 2.798.946 3,05

Εξέλιξη της έκτασης στην ΕλλάδαΕξέλιξη της έκτασης στην Ελλάδα

Page 6: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

Κατανομή ανά καλλιέργειαΚατανομή ανά καλλιέργειαΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (% )

Οπωροφόρα2%

Κηπευτικά 2%

Εσπεριδοειδή2%

Ελιά36%

Αμπέλι5%

Αροτραίες53%

Page 7: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

•Διαπίστευση EN 45011 (ISO 65) – ΕΣΥΔ• Άδεια Λειτουργίας – Επίβλεψηαπό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT

•NOP USDA - Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ

•CAAQ - Συμβούλιο Διαπίστευσης Καναδά

•JAS – Υπουργείο Γεωργίας Ιαπωνίας

Σύστημα ΠιστοποίησηςΣύστημα Πιστοποίησης

Page 8: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

Μερικές ιδέες για ένα Μερικές ιδέες για ένα Εθνικό Σχέδιο για την Βιολογική Γεωργία

1. Ενίσχυση της έρευνας για την βιολογική γεωργία

2. Εισαγωγή της βιολογικής γεωργίας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

3. Ενημέρωση - εκπαίδευση των αγροτών

4. Σύνδεση με τον τουρισμό

5. Προβολή και προώθηση των βιολογικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

Page 9: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

Μερικές ιδέες για ένα Μερικές ιδέες για ένα Εθνικό Σχέδιο για την Βιολογική Γεωργία

6. Σύστημα επιδοτήσεων με ποιοτικά κριτήρια, για την παραγωγή, διακίνηση και προώθηση των βιολογικών προϊόντων

7. Εισαγωγή των βιολογικών προϊόντων σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, νοσοκομεία

8. Δημιουργία μιας σταθερής δομής για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας

Page 10: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

Περιοδικό Περιοδικό ΔΗΩΔΗΩ

Page 11: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων Προοπτικές και απαιτήσεις

EcofestivalEcofestivalwww.dionet.grwww.dionet.gr