Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής...

of 98 /98
Ατυχήματα Ατυχήματα : : Αρχές Αρχές Δημόσιας Δημόσιας Υγείας Υγείας και και Προληπτικής Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Ελένη Ελένη Πετρίδου Πετρίδου Εργαστήριο Εργαστήριο Υγιεινής Υγιεινής και και Επιδημιολογίας Επιδημιολογίας Ιατρική Ιατρική Σχολή Σχολή Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνών Κέντρο Κέντρο Ερευνας Ερευνας και και Πρόληψης Πρόληψης Ατυχημάτων Ατυχημάτων ( ( ΚΕΠΑ ΚΕΠΑ ) ) Προληπτική Ιατρική 4 4 Μαρτίου Μαρτίου 2005 2005

Embed Size (px)

description

Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής. Ελένη Πετρίδου Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Κέντρο Ερευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων ( ΚΕΠΑ ) Προληπτική Ιατρική 4 Μαρτίου 2005. Περίγραμμα. Ορολογία - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής...

 • :

  ()

  4 2005

 • : 10 Haddon

  B

  K

 • :

  :

  , ,
 • (Accident vs. injury) , (trauma, lesion)

  (Unintentional vs. intentional)

  Injury control and safety promotion

  (active and passive protection)

  20 . , , , . , , , .

  , .

  : / .

  : .

  : (.. )

  : / ( ).

 • ( , ~50% ) ( )

  ,

  (~5%)
 • ( )

  (Intimate partner (domestic) violence

 • WHO: ICD-10 10 , , WHO: CECI Intl Classification of External Causes of Injury
 • : ICD 10 matrix

 • There are two types of counts:

  Incident cases and prevalent cases.

  The former, refer to new counts over a defined period of time (e.g. number of injured people due to dog bites in one year within a province).

  The latter refer to overall counts at a fixed point in time (Number of hospitalised car-crash victims on a specific date).

  Counts are used to calculate proportions, rates, and associated to these, to give an idea of the magnitude of injury problems.

  Other common measures are proportions (also known as ratios) and percents. These refer to a number of say injury events over the total number of a population.

  Rates are counts divided by a denominator and as such are a specific type of proportion that accounts for population, time and a specific place. Rates provide a notion of risk to a specific population experiencing injuries.

 • ,Life Expectancy (LE) , Years of Potential Life Lost (YPLL) , Years Lived with a Disability (YLD) , Disability Adjusted Life Years (DALYs) Health Adjusted Life Expectancy (HALE)

  :

  Life expectancy: number of years a person would be expected to live, starting from birth (for life expectancy at birth) or at a fixed age group (for life expectancy at that age group), on the basis of the mortality statistics for a given observation period (life expectancy at 65 yrs., 75 yrs.).

  Years of Potential Life Lost: measurement of premature mortality; represents the number of deaths in a given place multiplied by the years of life lost.

  Years Lived with Disability: measurement of premature morbidity in the population. It is calculated by adding the number of disabled people due to a specific cause and multiplied by the years of life lost understood again as the difference between life expectancy and the midpoint of each age group within that population.

  Disability Adjusted Life Years: the sum of years of life lost due to premature mortality in a population and the years lost to disability for incident cases due to a specific condition.

  Health Adjusted Life Expectancy: measure based on life expectancy at birth adjusted for time spent in poor health. It therefore addresses the issue of quality of life. It is equivalent to the number of years in full health that a newborn can expect to live, based on the current rates of ill-health and mortality within that population.

 • T: Barrell matrix

 • (AIS)

  (ISS)

  (P)

  (GCS)

  (RTS)

  (TRISC)

  (ASCOT)

  (CISS)

 • (Quality of Well Being-scale)

  E (uropean Quality of Life Scale)

  (Functional Capacity Index)

  (Medical outcomes 36- SF-36)


 • :

  Life expectancy: number of years a person would be expected to live, starting from birth (for life expectancy at birth) or at a fixed age group (for life expectancy at that age group), on the basis of the mortality statistics for a given observation period (life expectancy at 65 yrs., 75 yrs.).

  Years of Potential Life Lost: measurement of premature mortality; represents the number of deaths in a given place multiplied by the years of life lost.

  Years Lived with Disability: measurement of premature morbidity in the population. It is calculated by adding the number of disabled people due to a specific cause and multiplied by the years of life lost understood again as the difference between life expectancy and the midpoint of each age group within that population.

  Disability Adjusted Life Years: the sum of years of life lost due to premature mortality in a population and the years lost to disability for incident cases due to a specific condition.

  Health Adjusted Life Expectancy: measure based on life expectancy at birth adjusted for time spent in poor health. It therefore addresses the issue of quality of life. It is equivalent to the number of years in full health that a newborn can expect to live, based on the current rates of ill-health and mortality within that population.


 • :

  (-15) 45 . :

  15 : ,

  30 :

  1 . E


 • ,

  / DALY (US$)

  AIDS26.2

  10.8

  5.4

  ---

  0.40

  : , 1996

 • :

  :

  ~ 5.1 3,5 . 1,6 .

  : ~1,2 .

  :

 • /

  > 150,000 ~30,000,000

  (: CDC 2001)

  (1998) ~ 8,700 ~ 2,200,000

  (: Health Canada)

 • US: non-fatal Unintentional Childhood Injuries CDC, 2001

  ~ 27 600 000 non-fatal injuries

  (IR 9 662 /100 000 people)

  ~ 7 000 000 among children

  (IR 11 505/ 100 000 children)

  CDC, 2001

  1 death

  34 admissions

  1000 ED visits

 • US National MV Mortality Rate Map

  CDC, 1989-98 (all ages)

  75th NATIONAL percentile 50 th
 • US National Fall Injury Mortality Rate Map

  CDC, 1989-98 (all ages)

  75th NATIONAL percentile 50 th
 • US National Fires and Burns Injury Mortality Rate Map

  CDC, 1989-98 (all ages)

  75th NATIONAL percentile 50 th
 • -25:

  ~ 235,000 160,000 75,000

  : ~100 000

  : 50,000

  8

  :

 • EU-25:

 • : 3
  -25

  MR per 100,000 people

 • : 1
  (1-14 , -15)

  MR per 100,000 people

  1AustriaAll AgesBelgiumAll AgesDenmarkAll AgesFinlandAll AgesFranceAll AgesGermanyAll AgesGreeceAll AgesIrelandAll AgesItalyAll AgesLuxembourgAll AgesNetherlandsPortugalAll AgesSpainSwedenAll AgesUKAll AgesEU15Population EU15MRAll causes76780All causes104370All causes58079All causes49316All causes537459All causes846330All causes103304All causes32608All causes567741All causes3709All causes140487All causes105813All causes360511All causes95076All causes6320621Diseases of the circulatory system1526038375587000406.3Diseases of the circulatory system40111Diseases of the circulatory system39172Diseases of the circulatory system21274Diseases of the circulatory system21399Diseases of the circulatory system164919Diseases of the circulatory system406122Diseases of the circulatory system52028Diseases of the circulatory system13380Diseases of the circulatory system246195Diseases of the circulatory system1441Diseases of the circulatory system49594Diseases of the circulatory system40994Diseases of the circulatory system134512Diseases of the circulatory system44554Diseases of the circulatory system2503432Malignant neoplasms933067375587000248.4Malignant neoplasms18749Malignant neoplasms27611Malignant neoplasms15184Malignant neoplasms10234Malignant neoplasms143849Malignant neoplasms210837Malignant neoplasms23419Malignant neoplasms7541Malignant neoplasms151798Malignant neoplasms988Malignant neoplasms38146Malignant neoplasms21461Malignant neoplasms89665Malignant neoplasms21109Malignant neoplasms1524763Pneumonia14439637558700038.4Accidents and adverse effects2673Other diseases of the respiratory system5531Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma3499Mental disorders3083Accidents and adverse effects31188Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma26048Signs, symptoms and other ill-defined conditions7257Pneumonia2697Accidents and adverse effects21350Accidents and adverse effects220Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma6692Signs, symptoms and other ill-defined conditions9178Other diseases of the respiratory system25696Mental disorders4185Pneumonia659444Accidents and adverse effects12342237558700032.9Chronic liver disease and cirrhosis1813Accidents and adverse effects3809Signs, symptoms and other ill-defined conditions3045Accidents and adverse effects2700Signs, symptoms and other ill-defined conditions22626Diabetes mellitus20947Other diseases of the respiratory system4853Other diseases of the respiratory system2325Diabetes mellitus18212Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma134Pneumonia6488Other diseases of the respiratory system4735Accidents and adverse effects13112Pneumonia3016Other diseases of the respiratory system372625Other diseases of the respiratory system11608637558700030.9Suicide and self-inflicted injury1588Pneumonia3251Accidents and adverse effects2356Pneumonia2660Pneumonia16726Accidents and adverse effects19715Accidents and adverse effects3959Accidents and adverse effects1087Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma16965Other diseases of the nervous system and sense organs97Signs, symptoms and other ill-defined conditions5358Pneumonia4645Mental disorders11796Accidents and adverse effects2653Senility without mention of psychosis137806Diabetes mellitus7955737558700021.2Other diseases of the respiratory system1474Other diseases of the nervous system and sense organs2775Pneumonia1441Other diseases of the nervous system and sense organs1408Mental disorders15894Pneumonia18603Acute upper respiratory infection1520Other diseases of the digestive system591Other diseases of the nervous system and sense organs12139Other diseases of the digestive system93Mental disorders4941Senility without mention of psychosis3973Other diseases of the digestive system9982Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma2593Mental disorders132647Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma7910137558700021.1Diabetes mellitus1388Signs, symptoms and other ill-defined conditions2651Mental disorders1397Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma1187Other diseases of the respiratory system15673Chronic liver disease and cirrhosis17675Senility without mention of psychosis1313Other diseases of the nervous system and sense organs569Chronic liver disease and cirrhosis11499Mental disorders92Accidents and adverse effects3407Diabetes mellitus3138Diabetes mellitus9533Diabetes mellitus1798Accidents and adverse effects125458Mental disorders7690137558700020.5Pneumonia1337Other diseases of the digestive system2286Diabetes mellitus1195Suicide and self- inflicted injury1163Other diseases of the nervous system and sense organs15009Other diseases of the digestive system15681Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1313Mental disorders516Other diseases of the respiratory system10871Chronic liver disease and cirrhosis84Diabetes mellitus3308Accidents and adverse effects2648Pneumonia7871Other diseases of the nervous system and sense organs1668Other diseases of the digestive system123369Other diseases of the digestive system7215437558700019.2Other diseases of the digestive system1203Mental disorders2063Other diseases of the digestive system1062Other diseases of the digestive system869Senility without mention of psychosis11260Signs, symptoms and other ill-defined conditions15661Other diseases of the digestive system1299Diabetes mellitus455Other diseases of the digestive system9556Signs, symptoms and other ill-defined conditions82Other diseases of the digestive system3104Infectious and parasitic diseases2325Other diseases of the nervous system and sense organs7279Other diseases of the digestive system1511Other diseases of the nervous system and sense organs934810Other diseases of the nervous system and sense organs7005637558700018.7Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma1124Suicide and self-inflicted injury2013Chronic liver disease and cirrhosis824Chronic liver disease and cirrhosis675Other diseases of the digestive system10857Other diseases of the nervous system and sense organs13063Other diseases of the nervous system and sense organs901Suicide and self-inflicted injury424Mental disorders9324Pneumonia75Other diseases of the nervous system and sense organs2740Chronic liver disease and cirrhosis1822Infectious and parasitic diseases6353Senility1273Diabetes mellitus6726Chronic liver disease and cirrhosis5903537558700015.7Other diseases of the nervous system and sense organs943Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma1696Other diseases of the nervous system and sense organs791Diabetes mellitus572Suicide and self-inflicted injury10268Suicide and self- inflicted injury11157Diabetes mellitus824Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis379Pneumonia8921Other diseases of the respiratory system68Senility1868Other diseases of the digestive system1724Chronic liver disease and cirrhosis6246Suicide and self- inflicted injury1219Chronic liver disease and cirrhosis5706Suicide and self-inflicted injury4290437558700011.4Senility without mention of psychosis787Diabetes mellitus1612Suicide and self- inflicted injury763Infectious and parasitic diseases393Diabetes mellitus9796Mental disorders9533Pneumonia721Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma336Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms6770Suicide and self- inflicted injury63Infectious and parasitic diseases1634Other violence1500Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis5566Signs, symptoms and other ill-defined conditions1084Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma5388Senility without mention of psychosis4894737558700013.0Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis660Infectious and parasitic diseases1303Senility567Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue285Chronic liver disease and cirrhosis9254Infectious and parasitic diseases9122Chronic liver disease and cirrhosis646Infectious and parasitic diseases205Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis5099Diabetes mellitus53Suicide and self- inflicted injury1517Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1326Signs, symptoms and other ill-defined conditions3865Infectious and parasitic diseases1082Appendicitis4560Appendicitis51203755870001.4Mental disorders395Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1261Ulcer of stomach and duodenum565Ulcer of stomach and duodenum269Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma8934Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis7854Infectious and parasitic diseases589Ulcer of stomach and duodenum191Infectious and parasitic diseases4607Infectious and parasitic diseases36Other diseases of the genitourinary system1394Other diseases of the nervous system and sense organs1326Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma3593Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm860Suicide and self-inflicted injury4448Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms363Chronic liver disease and cirrhosis1224Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm546Other diseases of the respiratory system267Infectious and parasitic diseases7833Senility6918Suicide and self-inflicted injury381Other endocrine and metabolic diseases186Signs, symptoms and other ill-defined conditions4176Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis29Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1211Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma794Suicide and self-inflicted injury3261Other diseases of the respiratory system695Ulcer of stomach and duodenum4428Infectious and parasitic diseases308Senility without mention of psychosis689Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue369Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm258Other endocrine and metabolic diseases5128Other diseases of the respiratory system5471Other conditions originating in the perinatal period305Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue177Suicide and self-inflicted injury4115Senility29Other endocrine and metabolic diseases1030Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms527Senility without mention of psychosis3085Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis622Infectious and parasitic diseases4166Ulcer of stomach and duodenum260Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue612Infectious and parasitic diseases351Infections of kidney237Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis4928Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm5427Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue289Chronic liver disease and cirrhosis164Senility without mention of psychosis3326Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction15Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm983Suicide and self-inflicted injury524Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue2940Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue564Other diseases of the genitourinary system4130Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction175Diseases of skin and subcutaneous tissue445Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis343Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction222Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms4735Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction3331Ulcer of stomach and duodenum273Other diseases of the genitourinary system156Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction2647Diseases of skin and subcutaneous tissue14Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue913Other endocrine and metabolic diseases401Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms2662Chronic liver disease and cirrhosis563Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue3904Other conditions originating in the perinatal period164Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction394Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction322Influenza155Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction3834Ulcer of stomach and duodenum3292Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction202Signs, symptoms and other ill-defined conditions154Other endocrine and metabolic diseases2455Ulcer of stomach and duodenum11Other diseases of the respiratory system876Mental disorders349Other diseases of the genitourinary system1882Other diseases of the genitourinary system555Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis3667Influenza145Ulcer of stomach and duodenum365Other diseases of the respiratory system289Signs, symptoms and other ill-defined conditions152Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue2972Other external causes2472Other endocrine and metabolic diseases186Other conditions originating in the perinatal period125Other diseases of the genitourinary system2257Other conditions originating in the perinatal period11Chronic liver disease and cirrhosis840Ulcer of stomach and duodenum344Other endocrine and metabolic diseases1668Influenza522Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction2390Other congenital anomalies135Other diseases of blood and blood-forming organs306Other endocrine and metabolic diseases287Homicide and injury purposely inflicted by other persons136Diseases of skin and subcutaneous tissue2491Other diseases of the genitourinary system2460Congenital anomalies of heart and circulatory system146Other congenital anomalies112Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue2009Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue9Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction737Other conditions originating in the perinatal period248Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction1652Ulcer of stomach and duodenum468Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms2327Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue125Other violence275Other external causes242Other external causes129Malnutrition2295Other endocrine and metabolic diseases2282Other congenital anomalies136Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms110Ulcer of stomach and duodenum1912Other endocrine and metabolic diseases9Diseases of skin and subcutaneous tissue554Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction241Ulcer of stomach and duodenum978Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction376Other violence2165Epilepsy96Other diseases of the genitourinary system274Other diseases of the genitourinary system204Other congenital anomalies103Other diseases of the genitourinary system2118Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue1800Homicide and injury purposely inflicted by other persons130Diseases of skin and subcutaneous tissue96Influenza1655Epilepsy8Other conditions originating in the perinatal period467Diseases of skin and subcutaneous tissue214Anaemias948Other external causes310Other conditions originating in the perinatal period1994Infections of kidney93Influenza243Other conditions originating in the perinatal period139Other diseases of the genitourinary system93Anaemias1974Other conditions originating in the perinatal period1613Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma118Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction96Anaemias1598Homicide and injury purposely inflicted by other persons7Other congenital anomalies414Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue210Diseases of skin and subcutaneous tissue903Other endocrine and metabolic diseases287Other endocrine and metabolic diseases1757Signs, symptoms and other ill-defined conditions93Anaemias238Other congenital anomalies132Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis87Other violence1908Epilepsy1589Anaemias95Congenital anomalies of heart and circulatory system81Other conditions originating in the perinatal period1499Anaemias6Ulcer of stomach and duodenum371Other diseases of the genitourinary system193Other diseases of blood and blood-forming organs878Other diseases of the genitourinary system282Signs, symptoms and other ill-defined conditions1508Homicide and injury purposely inflicted by other persons75Other conditions originating in the perinatal period222Anaemias131Other conditions originating in the perinatal period84Influenza1486Multiple sclerosis913Other diseases of the genitourinary system81Epilepsy72Other violence892Acute bronchitis and bronchiolitis6Anaemias274Other congenital anomalies146Other conditions originating in the perinatal period729Other diseases of the genitourinary system273Other diseases of blood and blood-forming organs1410Congenital anomalies of heart and circulatory system65Homicide and injury purposely inflicted by other persons202Multiple sclerosis113Other endocrine and metabolic diseases83Ulcer of stomach and duodenum1454Other congenital anomalies909Mental disorders69Anaemias56Other diseases of blood and blood-forming organs777Other diseases of the genitourinary system6Influenza261Anaemias120Influenza620Other congenital anomalies158Diseases of skin and subcutaneous tissue1269Other endocrine and metabolic diseases64Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms194Diseases of skin and subcutaneous tissue77Congenital anomalies of the circulatory system80Other conditions originating in the perinatal period1353Other diseases of blood and blood-forming organs867Epilepsy57Other violence55Other congenital anomalies744Influenza5Multiple sclerosis232Homicide and injury purposely inflicted by other persons97Other congenital anomalies572Anaemias153Epilepsy999Other violence63Epilepsy160Congenital anomalies of the circulatory system74Epilepsy79Epilepsy1164Anaemias791Multiple sclerosis49Senility without mention of psychosis53Homicide and injury purposely inflicted by other persons705Multiple sclerosis4Homicide and injury purposely inflicted by other persons203Congenital anomalies of heart and circulatory system94Congenital anomalies of heart and circulatory system511Infections of kidney146Other congenital anomalies915Multiple sclerosis52Multiple sclerosis111Hyperplasia of prostate66Multiple sclerosis42Acute bronchitis and bronchiolitis970Homicide and injury purposely inflicted by other persons719Diseases of skin and subcutaneous tissue39Other diseases of blood and blood-forming organs46Congenital anomalies of heart and circulatory system698Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm3Epilepsy160Other diseases of blood and blood-forming organs72Acute bronchitis and bronchiolitis367Diseases of skin and subcutaneous tissue143Multiple sclerosis913Other diseases of blood and blood-forming organs43Congenital anomalies of heart and circulatory system100Epilepsy62Diseases of skin and subcutaneous tissue31Other diseases of blood and blood-forming organs952Acute bronchitis and bronchiolitis667Other diseases of blood and blood-forming organs24Homicide and injury purposely inflicted by other persons37Diseases of skin and subcutaneous tissue684Other external causes3Congenital anomalies of the circulatory system150Epilepsy66Homicide and injury purposely inflicted by other persons355Epilepsy127Congenital anomalies of heart and circulatory system840Anaemias27Infections of kidney89Infections of kidney61Anaemias27Other congenital anomalies731Congenital anomalies of the circulatory system633Spina bifida and hydrocephalus17Multiple sclerosis33Acute bronchitis and bronchiolitis630Other diseases of blood and blood-forming organs2Other diseases of blood and blood-forming organs123Meningitis63Epilepsy280Other conditions originating in the perinatal period117Anaemias677Diseases of skin and subcutaneous tissue27Malnutrition54Other nutritional deficiencies51Senility26Congenital anomalies of heart and circulatory system725Diseases of skin and subcutaneous tissue441Infections of kidney16Infections of kidney25Epilepsy416Hyperplasia of prostate1Meningitis77Malnutrition60Infections of kidney207Homicide and injury purposely inflicted by other persons108Influenza652Meningitis22Acute bronchitis and bronchiolitis41Homicide and injury purposely inflicted by other persons51Hyperplasia of prostate25Infections of kidney553Influenza364Influenza13Influenza23Multiple sclerosis306Malnutrition1Hyperplasia of prostate74Influenza58Multiple sclerosis197Other diseases of blood and blood-forming organs105Acute bronchitis and bronchiolitis520Appendicitis13Hyperplasia of prostate36Other diseases of blood and blood-forming organs50Meningitis24Multiple sclerosis466Acute upper respiratory infection352Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms11Malnutrition13Hyperplasia of prostate249Appendicitis1Malnutrition66Multiple sclerosis52Other violence135Multiple sclerosis94Infections of kidney480Spina bifida and hydrocephalus7Meningitis28Influenza44Other diseases of blood and blood-forming organs22Homicide and injury purposely inflicted by other persons419Infections of kidney316Meningitis10Hyperplasia of prostate12Meningitis167Complications of the puerperium1Other external causes62Infections of kidney49Hyperplasia of prostate134Congenital anomalies of the circulatory system81Homicide and injury purposely inflicted by other persons440Acute bronchitis and bronchiolitis6Birth trauma20Meningitis42Acute bronchitis and bronchiolitis16Meningitis229Appendicitis175Acute bronchitis and bronchiolitis5Acute bronchitis and bronchiolitis6Malnutrition133Spina bifida and hydrocephalus1Infections of kidney60Acute bronchitis and bronchiolitis42Meningitis132Acute bronchitis and bronchiolitis69Hyperplasia of prostate220Hyperplasia of prostate4Appendicitis19Appendicitis33Appendicitis13Hyperplasia of prostate177Meningitis171Appendicitis2Spina bifida and hydrocephalus6Infections of kidney122Congenital anomalies of the circulatory system1Spina bifida and hydrocephalus45Spina bifida and hydrocephalus15Malnutrition114Malnutrition67Meningitis215Other nutritional deficiencies1Acute upper respiratory infection7Spina bifida and hydrocephalus13Acute upper respiratory infection8Appendicitis112Hyperplasia of prostate119Other direct obstetric causes2Meningitis5Appendicitis70Other nutritional deficiencies0Appendicitis29Hyperplasia of prostate11Appendicitis64Hyperplasia of prostate47Birth trauma129Acute upper respiratory infection1Complications of the puerperium3Malnutrition11Other nutritional deficiencies7Acute upper respiratory infection52Malnutrition73Hyperplasia of prostate1Acute upper respiratory infection4Birth trauma59Meningitis0Acute bronchitis and bronchiolitis28Appendicitis10Spina bifida and hydrocephalus53Meningitis33Spina bifida and hydrocephalus79Haemorrhage of pregnancy and childbirth1Other nutritional deficiencies2Acute bronchitis and bronchiolitis7Spina bifida and hydrocephalus7Spina bifida and hydrocephalus45Spina bifida and hydrocephalus68Haemorrhage of pregnancy and childbirth1Birth trauma4Spina bifida and hydrocephalus47Acute upper respiratory infection0Acute upper respiratory infection24Other nutritional deficiencies5Birth trauma50Acute upper respiratory infection27Malnutrition59Other direct obstetric causes1Abortion1Acute upper respiratory infection4Malnutrition2Other nutritional deficiencies38Other nutritional deficiencies30Complications of the puerperium1Appendicitis2Other nutritional deficiencies44Infections of kidney0Toxaemia of pregnancy10Acute upper respiratory infection5Acute upper respiratory infection40Appendicitis17Acute upper respiratory infection41Birth trauma1Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Complications of the puerperium1Haemorrhage of pregnancy and childbirth1Other direct obstetric causes16Other direct obstetric causes12Indirect obstetric causes1Other nutritional deficiencies2Acute upper respiratory infection29Abortion0Other nutritional deficiencies9Birth trauma5Other nutritional deficiencies15Spina bifida and hydrocephalus7Other nutritional deficiencies20Malnutrition0Indirect obstetric causes0Other direct obstetric causes1Abortion1Haemorrhage of pregnancy and childbirth10Birth trauma12Toxaemia of pregnancy1Haemorrhage of pregnancy and childbirth1Toxaemia of pregnancy6Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Birth trauma4Toxaemia of pregnancy2Other direct obstetric causes4Other nutritional deficiencies5Complications of the puerperium10Abortion0Number of deaths at ages (in years) and by sexAbortion0Other direct obstetric causes1Complications of the puerperium10Complications of the puerperium11Malnutrition0Abortion0Haemorrhage of pregnancy and childbirth3Toxaemia of pregnancy0Abortion2Haemorrhage of pregnancy and childbirth1Haemorrhage of pregnancy and childbirth3Birth trauma4Toxaemia of pregnancy7Toxaemia of pregnancy0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Birth trauma1Birth trauma9Toxaemia of pregnancy7Other nutritional deficiencies0Toxaemia of pregnancy0Complications of the puerperium3Other direct obstetric causes0Complications of the puerperium2Abortion0Complications of the puerperium2Toxaemia of pregnancy1Indirect obstetric causes7Complications of the puerperium0Toxaemia of pregnancy0Toxaemia of pregnancy0Toxaemia of pregnancy7Indirect obstetric causes4Abortion0Complications of the puerperium0Other direct obstetric causes2Indirect obstetric causes0Indirect obstetric causes2Complications of the puerperium0Indirect obstetric causes1Abortion0Abortion5Indirect obstetric causes0Indirect obstetric causes0Complications of the puerperium0Indirect obstetric causes7Abortion2Birth trauma0Other direct obstetric causes0Abortion0Other congenital anomalies0Other direct obstetric causes2Other direct obstetric causes0Abortion0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Other direct obstetric causes4Birth trauma0Indirect obstetric causes0Abortion5Haemorrhage of pregnancy and childbirth1Number of deaths at ages (in years) and by sexIndirect obstetric causes0Indirect obstetric causes0Birth trauma0Haemorrhage of pregnancy and childbirth1Indirect obstetric causes0Toxaemia of pregnancy0Complications of the puerperium0Haemorrhage of pregnancy and childbirth4Number of deaths at ages (in years) and by sexNumber of deaths at ages (in years) and by sexNumber of deaths at ages (in years) and by sexOther direct obstetric causes0Other violence1Indirect obstetric causes0Sex< 1Sex< 1Sex< 1Sex< 1Sex< 1Sex< 1Sex< 1Sex< 1Sex< 1Sex< 1M103M198M363M373Sex< 1M273M3F98M61F185Sex< 1F345M29F355M400M52F258F32931000F57609000011387000F2811078000F378F49M288337000840001697000M46939000129370001613000F26F438208900083000044000016450006AustriaBelgiumDenmarkFinlandFranceGermanyGreeceIrelandItalyLuxembourgNLPortugalSpainSwedenUKAccidents no 1-147712138406105991056329651297635259372Population 1-141280000170000089300088200010350000121590001512000776000780600078000273000015790005707000155600010679000MR6.07.14.34.55.94.96.98.13.86.44.74.86.23.83.559687000401300063700000Population overallchildhoodAustria81120001358000Belgium101590001815000Denmark5302000959000Finland5175000939000France5862300011078000Germany8208900012937000Greece105390001613000Ireland3746000830000Italy576450008337000Luxembourg44000084000Netherlands158140002931000Portugal102110001697000Spain393730006090000Sweden88590001645000UK5950000011387000Population EU15375587000637000001Accidents and adverse effectsMalignant neoplasmsOther diseases of the nervous system and sense organsDiseases of the circulatory systemSigns, symptoms and other ill-defined conditionsCongenital anomalies of heart and circulatory systemInfectious and parasitic diseasesOther congenital anomaliesOther endocrine and metabolic diseasesBenign neoplasms, other and unspecified neoplasms4.9290465263.02410910251.14430277951.0052440230.87958852010.83770335250.81089684520.75225761050.54283177240.37361569522AustriaChildhoodless than 11 to 14BelgiumChildhoodless than 11 to 14DenmarkChildhoodless than 11 to 14FinlandChildhoodless than 11 to 14FranceChildhoodless than 11 to 14GermanyChildhoodless than 11 to 14GreeceChildhoodless than 11 to 14IrelandChildhoodless than 11 to 14ItalyChildhoodless than 11 to 14LuxembourgChildhoodless than 11 to 14NLChildhoodless than 11 to 14PortugalChildhoodless than 11 to 14SpainChildhoodless than 11 to 14SwedenChildhoodless than 11 to 14UKChildhoodless than 11 to 14EU15 children 1-14No.Population children EU 1-14MREU15 childrenPopulation childrenAll causes586378208All causes955615340All causes461293168All causes331205126All causes499832161782All causes551334962017All causes898619279All causes499317182All causes387627261150All causes281711All causes15551048507All causes1114665449All causes293717741163All causes510300210All causes585040451805All causesAccidents and adverse effects86977Accidents and adverse effects13514121Accidents and adverse effects41338Accidents and adverse effects43340Accidents and adverse effects724114610Accidents and adverse effects65051599Accidents and adverse effects12419105Accidents and adverse effects64163Accidents and adverse effects34448296Accidents and adverse effects615Accidents and adverse effects14617129Signs, symptoms and other ill-defined conditions1728983Accidents and adverse effects39139352Accidents and adverse effects62359Accidents and adverse effects43058372Accidents and adverse effects2942596870004.9Other conditions originating in the perinatal period3418637000005.4Malignant neoplasms35134Malignant neoplasms52250Malignant neoplasms34232Malignant neoplasms21219Malignant neoplasms28820268Malignant neoplasms35516339Malignant neoplasms64361Other diseases of the nervous system and sense organs26917Malignant neoplasms26013247Malignant neoplasms303Malignant neoplasms78177Accidents and adverse effects1002476Malignant neoplasms24313230Malignant neoplasms41140Malignant neoplasms34614332Malignant neoplasms1805596870003.0Accidents and adverse effects1676637000002.6Other congenital anomalies1047628Other diseases of the nervous system and sense organs281018Other diseases of the nervous system and sense organs22616Other endocrine and metabolic diseases15510Other diseases of the nervous system and sense organs245122123Diseases of the circulatory system19656140Congenital anomalies of heart and circulatory system13611422Malignant neoplasms17116Other diseases of the nervous system and sense organs16055105Other endocrine and metabolic diseases211Signs, symptoms and other ill-defined conditions1549460Other violence61358Other diseases of the nervous system and sense organs15847111Diseases of the circulatory system28622Other diseases of the nervous system and sense organs26095165Other diseases of the nervous system and sense organs683596870001.1Other congenital anomalies2025637000003.2Other diseases of the nervous system and sense organs18414Diseases of the circulatory system19316Other congenital anomalies786711Other congenital anomalies50419Signs, symptoms and other ill-defined conditions648531117Signs, symptoms and other ill-defined conditions701574127Other congenital anomalies12110021Other endocrine and metabolic diseases19613Diseases of the circulatory system1343995Other diseases of the nervous system and sense organs101Infectious and parasitic diseases632835Malignant neoplasms59257Congenital anomalies of heart and circulatory system34426183Other congenital anomalies877314Infectious and parasitic diseases267153114Diseases of the circulatory system600596870001.0Congenital anomalies of heart and circulatory system2084637000003.3Diseases of the circulatory system1688Infectious and parasitic diseases23914Other endocrine and metabolic diseases14410Homicide and injury purposely inflicted by other persons808Diseases of the circulatory system1436083Other diseases of the nervous system and sense organs16657109Infectious and parasitic diseases321913Congenital anomalies of heart and circulatory system564412Congenital anomalies of heart and circulatory system42434480Infectious and parasitic diseases101Other congenital anomalies26123031Infectious and parasitic diseases794138Diseases of the circulatory system1084266Other diseases of the nervous system and sense organs17413Diseases of the circulatory system20698108Signs, symptoms and other ill-defined conditions525596870000.9Signs, symptoms and other ill-defined conditions1863637000002.9Suicide and self-inflicted injury808Signs, symptoms and other ill-defined conditions11510312Congenital anomalies of the circulatory system50428Congenital anomalies of the circulatory system43367Other violence831172Other congenital anomalies622515107Other diseases of the nervous system and sense organs15312Infectious and parasitic diseases20911Other congenital anomalies44539352Other conditions originating in the perinatal period11110Other diseases of the nervous system and sense organs482028Other diseases of the nervous system and sense organs592534Infectious and parasitic diseases974057Signs, symptoms and other ill-defined conditions473710Congenital anomalies of heart and circulatory system38329291Congenital anomalies of heart and circulatory system500596870000.8Malignant neoplasms1849637000002.9Congenital anomalies of heart and circulatory system52466Homicide and injury purposely inflicted by other persons14311Diseases of the circulatory system707Infectious and parasitic diseases1156Congenital anomalies of heart and circulatory system43236171Congenital anomalies of the circulatory system48140576Diseases of the circulatory system707Other congenital anomalies83749Infectious and parasitic diseases541638Signs, symptoms and other ill-defined conditions220Diseases of the circulatory system361224Other congenital anomalies12410618Other congenital anomalies38733651Other endocrine and metabolic diseases1468Other congenital anomalies52444282Infectious and parasitic diseases484596870000.8Other diseases of the nervous system and sense organs1512637000002.4Homicide and injury purposely inflicted by other persons1156Congenital anomalies of heart and circulatory system796910Homicide and injury purposely inflicted by other persons707Other diseases of the nervous system and sense organs1046Infectious and parasitic diseases1216061Infectious and parasitic diseases1143876Pneumonia20155Signs, symptoms and other ill-defined conditions39318Signs, symptoms and other ill-defined conditions14110833Spina bifida and hydrocephalus110Other endocrine and metabolic diseases382117Congenital anomalies of heart and circulatory system715813Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms52844Infectious and parasitic diseases1138Other endocrine and metabolic diseases1225270Other congenital anomalies449596870000.8Diseases of the circulatory system1036637000001.6Infectious and parasitic diseases606Other diseases of the respiratory system1468Signs, symptoms and other ill-defined conditions26206Diseases of the circulatory system725Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms741757Other endocrine and metabolic diseases1003367Signs, symptoms and other ill-defined conditions18135Diseases of the circulatory system606Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms481632Congenital anomalies of the circulatory system110Congenital anomalies of the circulatory system1059114Diseases of the circulatory system241113Other endocrine and metabolic diseases603129Congenital anomalies of the circulatory system39327Pneumonia1477869Other endocrine and metabolic diseases324596870000.5Infectious and parasitic diseases1012637000001.6Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma624Pneumonia1385Infectious and parasitic diseases716Pneumonia624Other endocrine and metabolic diseases1085454Homicide and injury purposely inflicted by other persons712546Spina bifida and hydrocephalus17134Epilepsy505Other endocrine and metabolic diseases562927Diseases of the circulatory system000Suicide and self- inflicted injury12012Other endocrine and metabolic diseases241113Signs, symptoms and other ill-defined conditions1259728Epilepsy404Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms521339Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms223596870000.4Other endocrine and metabolic diseases688637000001.1Other endocrine and metabolic diseases1073Suicide and self-inflicted injury505Spina bifida and hydrocephalus835Epilepsy303Other congenital anomalies40135447Epilepsy46640Homicide and injury purposely inflicted by other persons404Pneumonia633Other diseases of the respiratory system271116Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma000Homicide and injury purposely inflicted by other persons13211Pneumonia19118Other diseases of the respiratory system231013Meningitis413Epilepsy42438Pneumonia188596870000.3Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms413Epilepsy505Mental disorders404Suicide and self- inflicted injury202Suicide and self-inflicted injury30030Pneumonia511437Other diseases of blood and blood-forming organs404Other diseases of the respiratory system523Homicide and injury purposely inflicted by other persons19415Other diseases of the digestive system000Other diseases of the digestive system13310Spina bifida and hydrocephalus1468Pneumonia261412Suicide and self- inflicted injury303Other diseases of the respiratory system986137Epilepsy137596870000.2Pneumonia312637000000.5Meningitis312Other violence514Other diseases of the respiratory system303Other conditions originating in the perinatal period84831Homicide and injury purposely inflicted by other persons401129Suicide and self- inflicted injury35035Anaemias303Suicide and self-inflicted injury303Pneumonia463214Mental disorders000Pneumonia1239Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms716Other diseases of the digestive system18711Homicide and injury purposely inflicted by other persons303Signs, symptoms and other ill-defined conditions42238834Other diseases of the respiratory system119596870000.2Birth trauma219637000000.3Other conditions originating in the perinatal period1631621Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms404Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm312Signs, symptoms and other ill-defined conditions19181Pneumonia29920Other external causes35530Epilepsy303Spina bifida and hydrocephalus422Epilepsy13211Pneumonia000Mental disorders909Anaemias716Meningitis211110Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm312Homicide and injury purposely inflicted by other persons431231Signs, symptoms and other ill-defined conditions41401Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma633Other diseases of blood and blood-forming organs312Mental disorders101Other diseases of the respiratory system23320Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm34628Other diseases of the respiratory system752Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms312Anaemias1019Other diseases of the respiratory system000Meningitis1477Meningitis734Epilepsy918Other diseases of blood and blood-forming organs312Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma34430Other diseases of the respiratory systemPneumonia431Other diseases of the digestive system413Suicide and self- inflicted injury202Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma101Other diseases of the digestive system422418Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma23320Other endocrine and metabolic diseases642Other diseases of the digestive system202Meningitis18108Diabetes mellitus000Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction725Other diseases of the digestive system1183Suicide and self-inflicted injury808Other external causes312Other diseases of the digestive system593227Other diseases of the digestive system431Other diseases of blood and blood-forming organs303Meningitis202Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue101Meningitis463016Other diseases of the digestive system25718Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis312Mental disorders202Other diseases of the digestive system1688Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis000Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm734Other diseases of the respiratory system642Other conditions originating in the perinatal period7177107Acute upper respiratory infection202Other violence462125Acute bronchitis and bronchiolitis211Anaemias422Epilepsy202Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis101Epilepsy20614Spina bifida and hydrocephalus473116Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue202Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue211Influenza1248Senility000Other diseases of the respiratory system514Homicide and injury purposely inflicted by other persons422Anaemias707Other conditions originating in the perinatal period1171161Meningitis512724Influenza101Diabetes mellitus202Pneumonia431Acute upper respiratory infection101Anaemias16214Other diseases of blood and blood-forming organs251015Acute upper respiratory infection431Diabetes mellitus101Suicide and self-inflicted injury808Chronic liver disease and cirrhosis000Other diseases of blood and blood-forming organs413Epilepsy312Spina bifida and hydrocephalus34295Other diseases of the respiratory system431Other diseases of blood and blood-forming organs25619Epilepsy101Meningitis321Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma101Other diseases of the digestive system110Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma1899Anaemias14212Other diseases of the digestive system101Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma101Spina bifida and hydrocephalus30237Suicide and self- inflicted injury000Diabetes mellitus303Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction202Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma945Birth trauma321Acute bronchitis and bronchiolitis351916Appendicitis101Mental disorders101Diabetes mellitus101Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm110Other diseases of blood and blood-forming organs1349Other diseases of the respiratory system17710Other conditions originating in the perinatal period3053050Anaemias101Other violence707Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction000Anaemias303Malnutrition101Other diseases of blood and blood-forming organs615Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue211Other conditions originating in the perinatal period1993198310Other violence101Chronic liver disease and cirrhosis101Other diseases of the digestive system101Spina bifida and hydrocephalus110Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue909Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis14410Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction110Other nutritional deficiencies101Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis716Diseases of skin and subcutaneous tissue000Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue312Appendicitis101Homicide and injury purposely inflicted by other persons624Mental disorders101Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue1239Spina bifida and hydrocephalus660Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction101Chronic liver disease and cirrhosis101Birth trauma110Acute upper respiratory infection1156Other conditions originating in the perinatal period160315949Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma110Other conditions originating in the perinatal period1251250Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma606Ulcer of stomach and duodenum000Influenza312Acute upper respiratory infection101Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis853Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma101Influenza1138Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction110Other diseases of the genitourinary system101Other conditions originating in the perinatal period1391390Diabetes mellitus000Other conditions originating in the perinatal period135213484Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue1129Senility without mention of psychosis000Birth trauma440Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction835Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue000Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma202Other conditions originating in the perinatal period2482480Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction422Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis101Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis35287Diseases of skin and subcutaneous tissue110Acute upper respiratory infection101Acute bronchitis and bronchiolitis110Infections of kidney000Spina bifida and hydrocephalus26224Acute upper respiratory infection1147Diabetes mellitus000Other diseases of blood and blood-forming organs110Other diseases of blood and blood-forming organs514Anaemias000Acute upper respiratory infection202Birth trauma550Other violence312Anaemias101Anaemias1147Birth trauma110Other conditions originating in the perinatal period2222220Senility000Other diseases of the respiratory system000Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1174Diabetes mellitus707Chronic liver disease and cirrhosis000Other violence110Acute upper respiratory infection514Acute bronchitis and bronchiolitis000Other conditions originating in the perinatal period4654641Acute bronchitis and bronchiolitis220Acute upper respiratory infection312Pneumonia550Spina bifida and hydrocephalus25196Other diseases of the respiratory system000Birth trauma20200Ulcer of stomach and duodenum000Ulcer of stomach and duodenum000Diabetes mellitus404Meningitis1376Ulcer of stomach and duodenum000Meningitis110Chronic liver disease and cirrhosis413Epilepsy000Epilepsy431Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis110Mental disorders202Spina bifida and hydrocephalus440Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction945Diabetes mellitus000Acute bronchitis and bronchiolitis110Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue000Chronic liver disease and cirrhosis000Diseases of skin and subcutaneous tissue413Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction1275Suicide and self-inflicted injury000Acute upper respiratory infection110Diabetes mellitus303Other diseases of the genitourinary system000Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis321Other diseases of blood and blood-forming organs110Diabetes mellitus202Diabetes mellitus000Mental disorders505Chronic liver disease and cirrhosis000Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis000Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis000Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction000Acute bronchitis and bronchiolitis17152Acute bronchitis and bronchiolitis615Other diseases of the genitourinary system000Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis000Acute bronchitis and bronchiolitis431Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm000Appendicitis101Infections of kidney110Acute bronchitis and bronchiolitis1091Other diseases of the digestive system000Appendicitis505Senility without mention of psychosis000Senility without mention of psychosis000Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction000Influenza000Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction761Mental disorders404Mental disorders000Ulcer of stomach and duodenum000Mental disorders101Influenza000Spina bifida and hydrocephalus35350Senility without mention of psychosis000Chronic liver disease and cirrhosis431Senility000Suicide and self-inflicted injury505Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis000Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue000Other diseases of the genitourinary system000Other diseases of the genitourinary system000Appendicitis211Chronic liver disease and cirrhosis413Diseases of skin and subcutaneous tissue000Other diseases of the genitourinary system000Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue101Other diseases of blood and blood-forming organs000Birth trauma440Diabetes mellitus000Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue101Other diseases of the genitourinary system000Other diseases of the genitourinary system624Ulcer of stomach and duodenum000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Anaemias000Senility000Mental disorders101Other diseases of the genitourinary system312Infections of kidney000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Other conditions originating in the perinatal period149914990Multiple sclerosis000Other external causes110Chronic liver disease and cirrhosis000Diseases of skin and subcutaneous tissue101Influenza000Diabetes mellitus404Mental disorders000Ulcer of stomach and duodenum000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Hyperplasia of prostate000Malnutrition101Birth trauma12111Multiple sclerosis000Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction000Birth trauma59590Hyperplasia of prostate000Acute bronchitis and bronchiolitis110Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma000Birth trauma49490Ulcer of stomach and duodenum000Acute upper respiratory infection413Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue000Influenza000Hyperplasia of prostate000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Birth trauma990Influenza321Influenza000Chronic liver disease and cirrhosis000Other diseases of the genitourinary system220Homicide and injury purposely inflicted by other persons000Senility000Mental disorders000Infections of kidney110Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction000Birth trauma1291272Infections of kidney000Infections of kidney000Infections of kidney000Anaemias000Senility without mention of psychosis000Ulcer of stomach and duodenum101Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms000Senility without mention of psychosis000Senility without mention of psychosis000Other external causes000Other diseases of the genitourinary system000Ulcer of stomach and duodenum000Senility without mention of psychosis000Other diseases of the genitourinary system000Infections of kidney202Other diseases of blood and blood-forming organs000Multiple sclerosis000Other nutritional deficiencies000Other external causes000Chronic liver disease and cirrhosis000Other nutritional deficiencies110Acute bronchitis and bronchiolitis000Infections of kidney000Ulcer of stomach and duodenum000Malnutrition000Chronic liver disease and cirrhosis000Suicide and self-inflicted injury000Other diseases of the genitourinary system000Chronic liver disease and cirrhosis000Ulcer of stomach and duodenum101Anaemias000Malnutrition000Influenza000Other diseases of blood and blood-forming organs000Other diseases of the genitourinary system000Senility000Meningitis000Influenza000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Appendicitis000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Ulcer of stomach and duodenum000Other diseases of the genitourinary system000Chronic liver disease and cirrhosis220Multiple sclerosis000Hyperplasia of prostate000Multiple sclerosis000Acute bronchitis and bronchiolitis000Influenza000Multiple sclerosis000Appendicitis000Multiple sclerosis000Hyperplasia of prostate000Complications of the puerperium000Ulcer of stomach and duodenum000Other diseases of the genitourinary system000Influenza000Infections of kidney000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Hyperplasia of prostate000Appendicitis000Appendicitis000Multiple sclerosis000Ulcer of stomach and duodenum000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Hyperplasia of prostate000Hyperplasia of prostate000Malnutrition000Other nutritional deficiencies000Multiple sclerosis000Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue000Hyperplasia of prostate000Diseases of skin and subcutaneous tissue000Multiple sclerosis000Other nutritional deficiencies000Other nutritional deficiencies000Other external causes000Appendicitis000Infections of kidney000Infections of kidney000Other direct obstetric causes000Malnutrition000Infections of kidney000Meningitis000Hyperplasia of prostate000Influenza000Malnutrition000Acute bronchitis and bronchiolitis000Hyperplasia of prostate000Acute upper respiratory infection000Complications of the puerperium000Malnutrition000Meningitis000Multiple sclerosis000Appendicitis000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Acute bronchitis and bronchiolitis000Multiple sclerosis000Acute upper respiratory infection000Malnutrition000Multiple sclerosis000Multiple sclerosis000Malnutrition000Malnutrition000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Abortion000Acute upper respiratory infection000Other nutritional deficiencies000Hyperplasia of prostate000Hyperplasia of prostate000Complications of the puerperium000Appendicitis000Appendicitis000Infections of kidney000Infections of kidney000Hyperplasia of prostate000Appendicitis000Hyperplasia of prostate000Other nutritional deficiencies000Other direct obstetric causes000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Complications of the puerperium000Malnutrition000Other nutritional deficiencies000Malnutrition000Indirect obstetric causes000Homicide and injury purposely inflicted by other persons000Other nutritional deficiencies000Abortion000Toxaemia of pregnancy000Other nutritional deficiencies000Other nutritional deficiencies000Multiple sclerosis000Complications of the puerperium000Malnutrition000Indirect obstetric causes000Other direct obstetric causes000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Other direct obstetric causes000Other direct obstetric causes000Toxaemia of pregnancy000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Toxaemia of pregnancy000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Other nutritional deficiencies000Toxaemia of pregnancy000Other direct obstetric causes000Appendicitis000Toxaemia of pregnancy000Abortion000Toxaemia of pregnancyAbortion000Abortion000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Complications of the puerperium000Malnutrition000Abortion000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Toxaemia of pregnancy000Abortion000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Other nutritional deficiencies000Indirect obstetric causes000Toxaemia of pregnancy000Other direct obstetric causesHaemorrhage of pregnancy and childbirth000Other direct obstetric causes000Complications of the puerperium000Toxaemia of pregnancy000Other nutritional deficiencies000Toxaemia of pregnancy000Complications of the puerperium000Other direct obstetric causes000Complications of the puerperium000Abortion000Complications of the puerperium000Toxaemia of pregnancy000Abortion000Complications of the puerperium000Number of deaths at ages (in years) and by sexToxaemia of pregnancy000Toxaemia of pregnancy000Toxaemia of pregnancy000Indirect obstetric causes000Abortion000Complications of the puerperium000Other direct obstetric causes000Indirect obstetric causes000Indirect obstetric causes000Complications of the puerperium000Indirect obstetric causes000Abortion000Other direct obstetric causes000Indirect obstetric causes000Indirect obstetric causes000Complications of the puerperium000Indirect obstetric causes000Abortion000Birth trauma000Other direct obstetric causes000Abortion000Other congenital anomalies000Other direct obstetric causes000Other direct obstetric causes000Abortion000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Birth trauma000Indirect obstetric causes000Abortion000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Number of deaths at ages (in years) and by sexIndirect obstetric causes000Indirect obstetric causes000Birth trauma000Haemorrhage of pregnancy and childbirth000Indirect obstetric causes000Toxaemia of pregnancy000Complications of the puerperium000Senility without mention of psychosis000Number of deaths at ages (in years) and by sexNumber of deaths at ages (in years) and by sexOther direct obstetric causes000SexOther violenceIndirect obstetric causes000SexSexSexMSexSex15-24SexSexSexFSexSex15-24MMMSexMM3886SexMMFMFSexFFF3768MM761FFFM7654000FF726MMF1487000FF101590005AU65+Belgium65+DK65+FinlandFrance65+Germany65+Greece65+Ireland65+ItalyLuxNLPortugalSpainSWUKEU15 elderlyPopulationMRAll causes61691All causes83993All causes46312Number of deaths at ages (in years) and by sexAll causes426989All causes671826All causes84532All causes25938All causes473029Number of deaths at ages (in years) and by sexCause Groupings65+Number of deaths at ages (in years) and by sexCause Groupings65+Number of deaths at ages (in years) and by sexNumber of deaths at ages (in years) and by sexDiseases of the circulatory system36290Diseases of the circulatory system35009Diseases of the circulatory system19043Cause Groupings65+Diseases of the circulatory system148794Diseases of the circulatory system362617Diseases of the circulatory system46443Diseases of the circulatory system11638Diseases of the circulatory system224931Cause Groupings65+All causes112983Cause Groupings65+All causes293503Cause Groupings65+Cause Groupings65+Diseases of the circulatory system1368240605390002260.096797106Malignant neoplasms13528Malignant neoplasms20185Malignant neoplasms11084All causes38343Malignant neoplasms102008Malignant neoplasms148695Malignant neoplasms16970Malignant neoplasms5352Malignant neoplasms113246All causes2869Diseases of the circulatory system43270All causes83536Diseases of the circulatory system120930All causes81823All causes524128Malignant neoplasms677310605390001118.7994515932Other diseases of the respiratory system1303Other diseases of the respiratory system5005Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma3078Diseases of the circulatory system18435Accidents and adverse effects19151Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma22605Signs, symptoms and other ill-defined conditions6729Pneumonia2558Diabetes mellitus16264Diseases of the circulatory system1270Malignant neoplasms27221Diseases of the circulatory system37001Malignant neoplasms64482Diseases of the circulatory system41254Diseases of the circulatory system221315Pneumonia13543560539000223.7152909695Diabetes mellitus1226Pneumonia3040Signs, symptoms and other ill-defined conditions2265Malignant neoplasms7490Signs, symptoms and other ill-defined conditions15785Diabetes mellitus18357Other diseases of the respiratory system4282Other diseases of the respiratory system2159Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma16082Malignant neoplasms716Pneumonia6225Malignant neoplasms15054Other diseases of the respiratory system23792Malignant neoplasms16441Malignant neoplasms114838Other diseases of the respiratory system10576360539000174.7022580485Pneumonia1218Other diseases of the nervous system and sense organs2489Accidents and adverse effects1585Mental disorders2766Pneumonia15610Pneumonia17139Acute upper respiratory infection1411Other diseases of the digestive system513Accidents and adverse effects12839Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma115Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma6182Signs, symptoms and other ill-defined conditions5894Mental disorders11402Mental disorders3695Pneumonia62479Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma7058260539000116.5893060672Accidents and adverse effects1115Signs, symptoms and other ill-defined conditions2099Pneumonia1362Pneumonia2446Other diseases of the respiratory system14411Other diseases of the digestive system13024Senility without mention of psychosis1313Accidents and adverse effects482Other diseases of the nervous system and sense organs10532Accidents and adverse effects92Mental disorders4652Other diseases of the respiratory system4339Diabetes mellitus8789Pneumonia2878Other diseases of the respiratory system34030Diabetes mellitus6995860539000115.5585655528Other diseases of the digestive system1010Other diseases of the digestive system1977Mental disorders1112Other diseases of the nervous system and sense organs1257Other diseases of the nervous system and sense organs13373Other diseases of the nervous system and sense organs11191Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1144Other diseases of the nervous system and sense organs473Other diseases of the respiratory system9902Other diseases of the nervous system and sense organs86Signs, symptoms and other ill-defined conditions3548Pneumonia4212Other diseases of the digestive system8669Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma2350Senility without mention of psychosis13780Accidents and adverse effects6453760539000106.6040073341Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma966Accidents and adverse effects1897Diabetes mellitus942Accidents and adverse effects1198Mental disorders13210Accidents and adverse effects9341Accidents and adverse effects1081Diabetes mellitus392Other diseases of the digestive system8410Other diseases of the digestive system83Diabetes mellitus2766Senility without mention of psychosis3973Pneumonia7263Accidents and adverse effects1772Mental disorders11338Mental disorders6299760539000104.0601926031Chronic liver disease and cirrhosis822Mental disorders1792Other diseases of the digestive system857Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma1046Senility without mention of psychosis11260Signs, symptoms and other ill-defined conditions8231Other diseases of the digestive system1058Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis350Pneumonia8306Mental disorders72Other diseases of the digestive system2736Diabetes mellitus2785Other diseases of the nervous system and sense organs6168Diabetes mellitus1557Other diseases of the digestive system10564Other diseases of the digestive system6175760539000102.0119261963Other diseases of the nervous system and sense organs791Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma1416Other diseases of the nervous system and sense organs660Other diseases of the digestive system693Other diseases of the digestive system9398Chronic liver disease and cirrhosis6958Diabetes mellitus671Mental disorders326Mental disorders8149Pneumonia66Other diseases of the nervous system and sense organs2307Other diseases of the digestive system1387Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis5082Other diseases of the nervous system and sense organs1450Other diseases of the nervous system and sense organs7808Other diseases of the nervous system and sense organs603216053900099.6399015511Senility without mention of psychosis786Diabetes mellitus1392Senility567Diabetes mellitus443Diabetes mellitus8671Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis6925Other diseases of the nervous system and sense organs667Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma268Chronic liver disease and cirrhosis7674Other diseases of the respiratory system61Accidents and adverse effects2010Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1152Accidents and adverse effects4416Other diseases of the digestive system1378Accidents and adverse effects6584Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis590Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1150Ulcer of stomach and duodenum517Infectious and parasitic diseases303Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma8128Senility6913Pneumonia633Ulcer of stomach and duodenum165Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms5550Signs, symptoms and other ill-defined conditions59Senility1868Other diseases of the nervous system and sense organs1069Chronic liver disease and cirrhosis3698Senility1273Diabetes mellitus5658Suicide and self-inflicted injury477Infectious and parasitic diseases1085Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm460Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue238Infectious and parasitic diseases5875Infectious and parasitic diseases6477Infectious and parasitic diseases420Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue155Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis4562Diabetes mellitus45Other diseases of the genitourinary system1348Accidents and adverse effects974Infectious and parasitic diseases3590Infectious and parasitic diseases921Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma4337Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms290Senility without mention of psychosis689Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue315Infections of kidney233Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis4581Other diseases of the respiratory system4625Chronic liver disease and cirrhosis408Other diseases of the genitourinary system141Senility without mention of psychosis3326Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis29Infectious and parasitic diseases1177Infectious and parasitic diseases915Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma3204Signs, symptoms and other ill-defined conditions809Appendicitis3909Signs, symptoms and other ill-defined conditions517436053900085.4705231338Ulcer of stomach and duodenum217Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue558Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis303Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm224Other endocrine and metabolic diseases4420Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm4587Ulcer of stomach and duodenum240Infectious and parasitic diseases132Infectious and parasitic diseases2693Senility29Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis1123Chronic liver disease and cirrhosis794Signs, symptoms and other ill-defined conditions3113Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm775Other diseases of the genitourinary system3867Infectious and parasitic diseases170Chronic liver disease and cirrhosis506Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction289Other diseases of the respiratory system222Chronic liver disease and cirrhosis3891Mental disorders4043Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue229Other endocrine and metabolic diseases105Signs, symptoms and other ill-defined conditions2573Chronic liver disease and cirrhosis28Other endocrine and metabolic diseases867Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma709Senility without mention of psychosis3085Other diseases of the respiratory system633Ulcer of stomach and duodenum3821Senility without mention of psychosis489416053900080.8421017856Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction162Suicide and self-inflicted injury478Other diseases of the respiratory system245Ulcer of stomach and duodenum199Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms3733Suicide and self- inflicted injury3278Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction178Signs, symptoms and other ill-defined conditions99Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction2488Infectious and parasitic diseases26Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm850Other violence577Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue2765Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis579Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue3488Influenza125Diseases of skin and subcutaneous tissue437Infectious and parasitic diseases242Chronic liver disease and cirrhosis197Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction3590Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction2986Other endocrine and metabolic diseases154Diseases of skin and subcutaneous tissue89Other diseases of the genitourinary system2105Suicide and self- inflicted injury16Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue783Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms379Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms1987Other diseases of the genitourinary system547Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis3371Mental disorders92Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction373Chronic liver disease and cirrhosis222Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction187Suicide and self-inflicted injury2998Ulcer of stomach and duodenum2771Suicide and self-inflicted injury99Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction88Other endocrine and metabolic diseases1768Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction14Other diseases of the respiratory system754Other endocrine and metabolic diseases300Other diseases of the genitourinary system1756Influenza509Infectious and parasitic diseases2710Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue92Ulcer of stomach and duodenum316Other diseases of the genitourinary system190Suicide and self- inflicted injury158Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue2700Other diseases of the genitourinary system2223Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma96Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms83Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue1757Diseases of skin and subcutaneous tissue14Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction696Mental disorders294Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction1552Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue499Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction2212Infections of kidney76Other diseases of blood and blood-forming organs264Suicide and self- inflicted injury183Influenza151Diseases of skin and subcutaneous tissue2415Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue1430Other diseases of the genitourinary system78Chronic liver disease and cirrhosis55Ulcer of stomach and duodenum1727Ulcer of stomach and duodenum11Diseases of skin and subcutaneous tissue533Ulcer of stomach and duodenum288Other endocrine and metabolic diseases1295Ulcer of stomach and duodenum424Chronic liver disease and cirrhosis1774Epilepsy39Other diseases of the genitourinary system261Other endocrine and metabolic diseases168Other diseases of the genitourinary system86Malnutrition2233Other endocrine and metabolic diseases1399Mental disorders54Senility without mention of psychosis53Influenza1550Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue6Chronic liver disease and cirrhosis343Suicide and self-inflicted injury242Suicide and self-inflicted injury1160Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction345Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms1759Other diseases of blood and blood-forming organs33Influenza229Anaemias125Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis77Other diseases of the genitourinary system2008Other external causes1047Anaemias33Anaemias52Suicide and self-inflicted injury1460Other endocrine and metabolic diseases6Ulcer of stomach and duodenum330Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction216Ulcer of stomach and duodenum877Suicide and self- inflicted injury318Other diseases of blood and blood-forming organs1222Other endocrine and metabolic diseases26Anaemias212Diseases of skin and subcutaneous tissue73Signs, symptoms and other ill-defined conditions36Anaemias1818Epilepsy755Homicide and injury purposely inflicted by other persons28Suicide and self-inflicted injury42Anaemias1433Anaemias5Suicide and self- inflicted injury300Diseases of skin and subcutaneous tissue198Diseases of skin and subcutaneous tissue866Other diseases of the genitourinary system280Diseases of skin and subcutaneous tissue1168Signs, symptoms and other ill-defined conditions26Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms146Hyperplasia of prostate66Other endocrine and metabolic diseases33Influenza1398Anaemias693Diseases of skin and subcutaneous tissue22Other diseases of blood and blood-forming organs32Diseases of skin and subcutaneous tissue645Acute bronchitis and bronchiolitis5Anaemias251Other diseases of the genitourinary system175Anaemias848Chronic liver disease and cirrhosis275Other endocrine and metabolic diseases1076Homicide and injury purposely inflicted by other persons23Infections of kidney86Infections of kidney58Senility26Ulcer of stomach and duodenum1263Other diseases of blood and blood-forming organs612Infections of kidney16Infections of kidney22Other diseases of blood and blood-forming organs615Epilepsy3Influenza234Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue161Other diseases of blood and blood-forming organs754Other diseases of the genitourinary system267Suicide and self-inflicted injury721Anaemias23Epilepsy83Other nutritional deficiencies49Hyperplasia of prostate24Acute bronchitis and bronchiolitis936Acute bronchitis and bronchiolitis604Epilepsy15Epilepsy21Acute bronchitis and bronchiolitis602Other diseases of the genitourinary system3Multiple sclerosis104Anaemias95Influenza601Other endocrine and metabolic diseases195Anaemias598Diseases of skin and subcutaneous tissue21Multiple sclerosis54Influenza41Diseases of skin and subcutaneous tissue23Other diseases of blood and blood-forming organs787Multiple sclerosis396Multiple sclerosis14Influenza21Other violence523Benign neoplasm, other and unspecified neoplasm3Other diseases of blood and blood-forming organs80Malnutrition58Acute bronchitis and bronchiolitis340Anaemias148Influenza598Meningitis13Other violence53Multiple sclerosis40Anaemias23Epilepsy630Diseases of skin and subcutaneous tissue377Other diseases of blood and blood-forming organs13Multiple sclerosis16Hyperplasia of prostate241Influenza2Hyperplasia of prostate71Influenza57Infections of kidney191Infections of kidney145Signs, symptoms and other ill-defined conditions477Multiple sclerosis12Malnutrition51Other diseases of blood and blood-forming organs29Other external causes20Infections of kidney516Influenza311Influenza12Hyperplasia of prostate12Epilepsy224Other diseases of blood and blood-forming organs2Epilepsy67Other diseases of blood and blood-forming organs52Epilepsy149Diseases of skin and subcutaneous tissue134Infections of kidney404Appendicitis10Acute bronchitis and bronchiolitis40Appendicitis28Epilepsy15Other violence500Acute upper respiratory infection309Benign neoplasms, other and unspecified neoplasms9Malnutrition11Malnutrition127Multiple sclerosis1Malnutrition62Infections of kidney44Hyperplasia of prostate133Other diseases of blood and blood-forming organs79Acute bronchitis and bronchiolitis393Other violence4Hyperplasia of prostate36Meningitis27Other diseases of blood and blood-forming organs15Multiple sclerosis204Infections of kidney279Acute bronchitis and bronchiolitis5Other congenital anomalies9Congenital anomalies of heart and circulatory system118Hyperplasia of prostate1Infections of kidney54Acute bronchitis and bronchiolitis38Malnutrition105Other external causes65Multiple sclerosis350Hyperplasia of prostate4Homicide and injury purposely inflicted by other persons28Other external causes24Acute bronchitis and bronchiolitis15Hyperplasia of prostate174Appendicitis143Meningitis4Congenital anomalies of heart and circulatory system7Infections of kidney110Homicide and injury purposely inflicted by other persons0Meningitis38Multiple sclerosis27Meningitis73Acute bronchitis and bronchiolitis64Other violence328Other congenital anomalies3Meningitis14Other congenital anomalies21Other congenital anomalies14Meningitis121Hyperplasia of prostate103Appendicitis2Acute bronchitis and bronchiolitis6Multiple sclerosis101Other external causes0Other congenital anomalies27Epilepsy21Multiple sclerosis69Malnutrition63Epilepsy240Congenital anomalies of heart and circulatory system3Appendicitis14Epilepsy17Multiple sclerosis11Other congenital anomalies117Meningitis94Hyperplasia of prostate1Other violence3Other congenital anomalies101Malnutrition0Acute bronchitis and bronchiolitis26Meningitis18Homicide and injury purposely inflicted by other persons57Hyperplasia of prostate46Hyperplasia of prostate215Acute bronchitis and bronchiolitis3Acute upper respiratory infection5Malnutrition8Congenital anomalies of the circulatory system10Appendicitis93Homicide and injury purposely inflicted by other persons87Other congenital anomalies0Meningitis2Meningitis92Appendicitis0Appendicitis22Homicide and injury purposely inflicted by other persons10Other congenital anomalies53Multiple sclerosis39Other congenital anomalies152Other nutritional deficiencies1Congenital anomalies of heart and circulatory system3Acute bronchitis and bronchiolitis6Appendicitis10Congenital anomalies of heart and circulatory system73Malnutrition68Other direct obstetric causes0Acute upper respiratory infection2Homicide and injury purposely inflicted by other persons85Complications of the puerperium0Acute upper respiratory infection15Hyperplasia of prostate10Congenital anomalies of heart and circulatory system53Other congenital anomalies34Congenital anomalies of heart and circulatory system150Acute upper respiratory infection1Other nutritional deficiencies2Homicide and injury purposely inflicted by other persons4Homicide and injury purposely inflicted by other persons8Homicide and injury purposely inflicted by other persons52Other congenital anomalies58Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Appendicitis2Appendicitis56Other conditions originating in the perinatal period0Homicide and injury purposely inflicted by other persons12Appendicitis8Appendicitis53Epilepsy32Meningitis77Spina bifida and hydrocephalus0Complications of the puerperium0Acute upper respiratory infection4Acute upper respiratory infection4Acute upper respiratory infection32Congenital anomalies of the circulatory system39Complications of the puerperium0Homicide and injury purposely inflicted by other persons1Other nutritional deficiencies41Spina bifida and hydrocephalus0Other external causes12Other nutritional deficiencies5Other violence39Acute upper respiratory infection25Malnutrition48Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Other conditions originating in the perinatal period0Congenital anomalies of the circulatory system3Meningitis3Other nutritional deficiencies28Other nutritional deficiencies15Indirect obstetric causes0Other nutritional deficiencies1Acute upper respiratory infection19Congenital anomalies of the circulatory system0Congenital anomalies of the circulatory system10Acute upper respiratory infection4Acute upper respiratory infection35Congenital anomalies of the circulatory system20Homicide and injury purposely inflicted by other persons29Other conditions originating in the perinatal period0Birth trauma0Spina bifida and hydrocephalus0Other nutritional deficiencies2Spina bifida and hydrocephalus4Spina bifida and hydrocephalus4Congenital anomalies of heart and circulatory system0Spina bifida and hydrocephalus0Spina bifida and hydrocephalus2Other nutritional deficiencies0Other nutritional deficiencies7Congenital anomalies of heart and circulatory system1Other nutritional deficiencies6Homicide and injury purposely inflicted by other persons16Acute upper respiratory infection27Other direct obstetric causes0Abortion0Complications of the puerperium0Malnutrition2Other direct obstetric causes0Other conditions originating in the perinatal period2Toxaemia of pregnancy0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Toxaemia of pregnancy0Meningitis0Other conditions originating in the perinatal period1Other congenital anomalies0Spina bifida and hydrocephalus3Meningitis15Other nutritional deficiencies15Birth trauma0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Other direct obstetric causes0Spina bifida and hydrocephalus0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Other direct obstetric causes0Other conditions originating in the perinatal period0Other conditions originating in the perinatal period0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Acute upper respiratory infection0Spina bifida and hydrocephalus1Toxaemia of pregnancy0Other conditions originating in the perinatal period0Appendicitis15Spina bifida and hydrocephalus3Malnutrition0Indirect obstetric causes0Other conditions originating in the perinatal period0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Complications of the puerperium0Complications of the puerperium0Spina bifida and hydrocephalus0Birth trauma0Complications of the puerperium0Infections of kidney0Toxaemia of pregnancy0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Other direct obstetric causes0Other nutritional deficiencies5Complications of the puerperium0Abortion0Toxaemia of pregnancyAbortion0Abortion0Toxaemia of pregnancy0Toxaemia of pregnancy0Malnutrition0Abortion0Other direct obstetric causes0Abortion0Birth trauma0Spina bifida and hydrocephalus0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Spina bifida and hydrocephalus1Toxaemia of pregnancy0Toxaemia of pregnancy0Other direct obstetric causesHaemorrhage of pregnancy and childbirth0Other direct obstetric causes0Indirect obstetric causes0Indirect obstetric causes0Other nutritional deficiencies0Toxaemia of pregnancy0Other conditions originating in the perinatal period0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Abortion0Other conditions originating in the perinatal period0Complications of the puerperium0Toxaemia of pregnancy0Indirect obstetric causes0Complications of the puerperium0Number of deaths at ages (in years) and by sexToxaemia of pregnancy0Other conditions originating in the perinatal period0Abortion0Abortion0Abortion0Complications of the puerperium0Birth trauma0Toxaemia of pregnancy0Complications of the puerperium0Birth trauma0Indirect obstetric causes0Birth trauma0Abortion0Indirect obstetric causes0Indirect obstetric causes0Birth trauma0Other conditions originating in the perinatal period0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Birth trauma0Other direct obstetric causes0Abortion0Other direct obstetric causes0Indirect obstetric causes0Abortion0Birth trauma0Other conditions originating in the perinatal period0Other direct obstetric causes0Birth trauma0Toxaemia of pregnancy0Birth trauma0Birth trauma0Number of deaths at ages (in years) and by sex0Indirect obstetric causes0Indirect obstetric causes0Indirect obstetric causes0Other direct obstetric causes0Complications of the puerperium0Abortion0Abortion0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Complications of the puerperium0Number of deaths at ages (in years) and by sex0Number of deaths at ages (in years) and by sexOther congenital anomalies0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Other direct obstetric causes0Toxaemia of pregnancy0Haemorrhage of pregnancy and childbirth0Other conditions originating in the perinatal period0SexIndirect obstetric causes0Other violence0Birth trauma0Indirect obstetric causes0Complications of the puerperium0Birth trauma0Other direct obstetric causes0MSexSexSexSexIndirect obstetric causes0FSexSexSexSexSexMSexMSexMSexMFMMFFFMMMFFMMMSexFFFFFFMF4AU25-64Belgium25-64DK25-64FinlandFrance25-64GermanyGreece25-64Ireland25-64ItalyLuxembourgNLPortugalSpaomSwedenUKEU15 adultsPopulationMRAll causes13892All causes18540All causes11041Number of deaths at ages (in years) and by sexAll causes100657Cause Groupings25-64All causes16838All causes5730All causes87196All causes777All causes25163All causes19961All causes60687All causes12350All causes98420Malignant neoplasms5158Malignant neoplasms7306Malignant neoplasms4041Cause Groupings25-64Malignant neoplasms41190All causes163902Malignant neoplasms6307Malignant neoplasms2137Malignant neoplasms37934Malignant neoplasms269Malignant neoplasms10759Malignant neoplasms6255Malignant neoplasms24631Malignant neoplasms4602Malignant neoplasms36953Malignant neoplasms251611204241000123.2Diseases of the circulatory system3774Diseases of the circulatory system4113Diseases of the circulatory system2215All causes10215Diseases of the circulatory system15794Malignant neoplasms61376Diseases of the circulatory system5524Diseases of the circulatory system1716Diseases of the circulatory system20896Diseases of the circulatory system171Diseases of the circulatory system6245Diseases of the circulatory system3927Diseases of the circulatory system13268Diseases of the circulatory system3257Diseases of the circulatory system28642Diseases of the circulatory system15553720424100076.2Accidents and adverse effects1137Suicide and self-inflicted injury1354Signs, symptoms and other ill-defined conditions748Diseases of the circulatory system2929Accidents and adverse effects8787Diseases of the circulatory system43066Accidents and adverse effects2030Accidents and adverse effects385Accidents and adverse effects6279Accidents and adverse effects96Signs, symptoms and other ill-defined conditions1577Signs, symptoms and other ill-defined conditions2840Accidents and adverse effects6368Suicide and self- inflicted injury788Accidents and adverse effects4380Accidents and adverse effects4303220424100021.1Chronic liver disease and cirrhosis990Accidents and adverse effects1343Accidents and adverse effects604Malignant neoplasms2693Suicide and self-inflicted injury6636Chronic liver disease and cirrhosis