Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής...

42
Νέες Τεχνολογίες στον Νέες Τεχνολογίες στον Πολιτισμό και την Πολιτισμό και την Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ινστιτούτο Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τεχνολογίας Χριστόδουλος Χαμζάς, Καθηγητής Δ.Π.Θράκης Νέστωρ Τσιρλιγκάνης, Δρ. Φυσικός, Ι.Π.Ε.Τ. Αθήνα, Νοέμβριος 2000

description

Νέες Τεχνολογίες στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση. Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Χριστόδουλος Χαμζάς, Καθηγητής Δ.Π.Θράκης Νέστωρ Τσιρλιγκάνης, Δρ. Φυσικός, Ι.Π.Ε.Τ. Αθήνα, Νοέμβριος 2000. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. http://www.ceti.gr. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής...

Page 1: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Νέες Τεχνολογίες στον Πολιτισμό Νέες Τεχνολογίες στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευσηκαι την Εκπαίδευση

Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής ΤεχνολογίαςΕκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Χριστόδουλος Χαμζάς, Καθηγητής Δ.Π.Θράκης

Νέστωρ Τσιρλιγκάνης, Δρ. Φυσικός, Ι.Π.Ε.Τ.

Αθήνα, Νοέμβριος 2000

Page 2: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

http://www.ceti.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Page 3: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ι.Π.Ε.Τ.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ι.Π.Ε.Τ.

Ι.Π.Ε.Τ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΣΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ

ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟe-LEARNING

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥΠΟΔΟΜΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΕΩΝ

ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

STUDIO

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Page 4: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΗΗ ΤΗΛΕ-ΤΗΛΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

...........

...........

Βιομηχανική Εποχή (1930-1945)

Πυρηνική Εποχή (1945-1960)

Διαστημική Εποχή (1960-1975)

Πληροφορική Εποχή(1975-1990)

Τηλε-Πληροφορική Εποχή (1990- )• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Page 5: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΗΗ ΤΗΛΕ-ΤΗΛΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (συν.)(συν.)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ• Διπλασιάζεται η ισχύς τους κάθε 18 μήνες

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ• Διπλασιάζεται το εύρος ζώνης κάθε 12 μήνες

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ

• Διπλασιάζεται το εύρος ζώνης κάθε 9 μήνες

Page 6: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η γνώση μας προέρχεται κατά :

• 80% από αυτά που βλέπουμε

• 11% από αυτά που ακούμε

• 3,5% από οσμή

Από την πληροφορία αυτή μας μένει το:

• 20% από αυτά που είδαμε

• 35% από αυτά που ακούσαμε

• 50% από ότι μυρίσαμε

Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις

Page 7: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεκμηρίωση, η προβολή και η ανάδειξη της παρουσίας και της πολιτιστικής δραστηριότητας με χρήση των νέων τεχνολογιών απαιτεί:

Συνύπαρξη ανθρώπων των γραμμάτων και της τεχνολογίας

Συνεργασία Ανθρωπιστικών και Τεχνολογικών τμημάτων

Page 8: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συν.)(συν.)

Υπάρχουν σήμερα διάφοροι οργανισμοί καθοδηγούμενοι συνήθως από υψηλού κύρους ανθρώπους των γραμμάτων οι οποίοι έχουν αναλάβει ένα μέρος από το έργο της έρευνας, συντήρησης και προβολής του Πολιτισμού. Δεν υπάρχουν όμως ανάλογοι οργανισμοί με έμφαση στις τεχνολογίες.

Σ' έναν τέτοιο οργανισμό θα πρέπει να συνυπάρξουν διακλαδικές μικτές ομάδες από ανθρώπους των γραμμάτων και της τεχνολογίας με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται για την ανάδειξη του Πολιτισμού με τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης δυνατής τεχνολογικής υποστήριξης.

Page 9: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συν.)(συν.)

Η συνύπαρξη ανθρώπων με δύο διαφορετικές κουλτούρες για τον ίδιο σκοπό μπορεί να συντελέσει στη αναβάθμιση της όλης προσπάθειας. Επί πλέον θα δώσει τη δυνατότητα στους μη τεχνολόγους να κατανοήσουν καλύτερα και να ενστερνιστούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για την ισχυρότερη υποστήριξη του έργου τους.

Page 10: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τεχνολογία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

Τεχνολογία αναζήτησης, ανάλυσης και τεκμηρίωσης παλαιών αντικειμένων

Τεχνολογία συντήρησης και ανασύνθεσης παλαιών αντικειμένων

Τεχνολογία Αναστηλώσεων

Παραγωγή τίτλων εμπνευσμένων από τον Πολιτισμό

Εικονικά Μουσεία

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Page 11: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τεχνολογία Hλεκτρονικής AρχειοθέτησηςΤεχνολογία Hλεκτρονικής Aρχειοθέτησης

Hλεκτρονική αρχειοθέτηση των έργων τέχνης: Ψηφιακή καταγραφή του αντικειμένου (φωτογραφίες

υψηλής ποιότητος κλπ) Συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο (δελτίο) Συστηματική ταξινόμηση του σε διάφορες

υποκατηγορίες ανάλογα με την εποχή, την τεχνοτροπία, τα υλικά κλπ

Οι στατιστικές πληροφορίες που μπορούν να προκύψουν με αυτή την αρχειοθέτηση βοηθούν σημαντικά στην προαγωγή της γνώσεως, τόσο σε σχέση με την τέχνη όσο και την καθημερινή ζωή και την ιστορία παλαιοτέρων εποχών.

Page 12: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Ψηφιακή Καταγραφή - ΤαξινόμησηΨηφιακή Καταγραφή - Ταξινόμηση

«Οπτική» καταγραφή• Ψηφιοποίηση πρωτοτύπου αντικειμένου

(scanning)• Ψηφιακή φωτογράφηση / βιντεοσκόπηση• Πολυφασματική απεικόνηση• Τρισδιάστατη αναπαράσταση (3D)

Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

Page 13: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εξειδικευμένοι ΣαρωτέςΕξειδικευμένοι Σαρωτές

Σαρωτής microfilm

Σαρωτής βιβλίων

Σαρωτής slides & film Σαρωτής

υψηλής ανάλυσης

Page 14: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Ψηφιακές ΚάμερεςΨηφιακές Κάμερες

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR Ψηφιακό camcoder

Page 15: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Πολυφασματική ΚάμεραΠολυφασματική ΚάμεραΦ

υ σι κ

ό φ

ως

UV

φθο

ρισμ

ός

IR α

νακλ

ώμε

νο

RGB/IR camera

Page 16: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

3D camera3D camera

Page 17: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τρισδιάστατος Σαρωτής (3Τρισδιάστατος Σαρωτής (3D scanner)D scanner)

Τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων

Αντιγραφή αντικειμένων

Page 18: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Μέθοδος Τρισδιάστατης ΨηφιοποίησηςΜέθοδος Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης

Page 19: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Απαιτούμενη Υπολογιστική ΥποδομήΑπαιτούμενη Υπολογιστική Υποδομή

Web Servers Data Base Servers Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα

• Συστοιχίες δίσκων• CDs• DVDs• …

Page 20: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τεχνολογία αναζήτησης και ανάλυσης Τεχνολογία αναζήτησης και ανάλυσης παλαιών αντικειμένωνπαλαιών αντικειμένων – – ΑρχαιομετρίαΑρχαιομετρία

Αντιπροσωπεύει τη διασύνδεση της Αρχαιολογίας με τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.

Επιβάλει την στενή συνεργασία μεταξύ αρχαιολόγων, ιστορικών, συντηρητών έργων τέχνης και εφόρων με τους επιστήμονες οι οποίοι εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές σε ευρήματα και έργα τέχνης για να εξάγουν πληροφορίες τεχνολογικού, πολιτισμικού και ιστορικού περιεχομένου.

Οι εφαρμογές ποικίλουν από την αρχαιλογική έρευνα πεδίου έως τη συντήρηση μουσειακών αντικειμένων και ιστορικών μνημείων

Page 21: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΕφαρμογέςΕφαρμογές ΑρχαιομετρίαςΑρχαιομετρίαςΈχουν ωφεληθεί σημαντικά από τις συνεχώς αυξανόμενες

ταχύτητες συλλογής, μεταφοράς και ανάλυσης δεδομένων καθώς και νέες μεθόδους παρουσίασης και αξιολόγησης αυτών. Η πιο σημαντική συνεισφορά στο πεδίο έχει γίνει από τα νέα αυτοματοποιημένα όργανα με μικροεπεξεργα-στές. Μεταξύ των εφαρμογών περιλαμβάνονται:

Προχωρημένες τεχνικές χρονολόγησης

Έλεγχος αυθεντικότητας

Προσδιορισμός προέλευσης αντικειμένων (provenance)

Μελέτη αρχαίας τεχνολογίας

Προσδιορισμός καθημερινής διαβίωσης

Page 22: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Φυσικές Αρχαιομετρικές ΜέθοδοιΦυσικές Αρχαιομετρικές Μέθοδοι

Ατομικές, πυρηνικές, μοριακές μέθοδοι

• Ραδιοχρονολόγηση - αυθεντικότηταC-14 (οργανικές ουσίες)

TL/OSL (κεραμικά, ύαλοι, πετρώματα)

Λόγος U/Th (πετρώματα)

ESR (δόντια)

Ίχνη σωματιδίων α-, θραυσμάτων σχάσης κλπ (στερεά)

• Στοιχειομετρική ανάλυση (γ-φασματοσκοπία) - προέλευση

• Δομή υλικών (φασματοσκοπία Mossbauer) – αρχαία τεχνολογία

Page 23: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Φυσικές Αρχαιομετρικές Μέθοδοι Φυσικές Αρχαιομετρικές Μέθοδοι (συν.)(συν.)

Οπτικές και φασματοσκοπικές

• Στερεοσκοπική μελέτη επιφανειών – συντήρηση

• Στοιχειομετρική ανάλυση – προέλευση, αυθεντικότηταΦασματοφωτομετρία ορατού, υπεριώδους και υπερύθρου

Ατομική φασματοσκοπία απορρόφησης, εκπομπήςΕκπομπή, φθορισμός (XRF) ακτίνων-Χ

• Δομή υλικών – αρχαία τεχνολογία

Περίθλαση ακτίνων-Χ

• Απεικόνιση εσωτερικού

Απορρόφηση ακτίνων-Χ

Page 24: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Χημικές Αρχαιομετρικές ΜέθοδοιΧημικές Αρχαιομετρικές Μέθοδοι

Αναλυτικές μέθοδοι – προέλευση, αυθεντικότητα

• Χρωματογραφικές Τεχνικές

Υγρή χρωματογραφία

Αέρια χρωματογραφία

• Ραδιοχημικές Τεχνικές

Page 25: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΕφαρμογέςΕφαρμογές Αρχαιομετρίας (Πεδίου)Αρχαιομετρίας (Πεδίου)

Archaeological Remote Sensing (αεροφωτογράφηση, μαγνητικές μέθοδοι, μέθοδοι ηλεκτρικής αντίστασης, radar ανίχνευσης εδάφους κλπ)

• Σύγχρονα συστήματα ψηφιακής φωτογράφησης

• Νέες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, φίλτρων

βελτιστοποίησης εικόνων

• GPS

• GIS

Page 26: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τεχνολογία συντήρησης και Τεχνολογία συντήρησης και ανασύνθεσης παλαιών αντικειμένωνανασύνθεσης παλαιών αντικειμένων

Μελέτη επίδρασης και έλεγχος του περιβάλλοντος στα παλαιά αντικείμενα

Μελέτη της κατάστασης των αντικειμένων Προσδιορισμός διάβρωσης Τεχνικές συντήρησης (καθαρισμός με Laser κλπ)

Επιφάνεια χαρτιού

Κόλλα πάνω σε επιφάνεια χαρτιούEnvironmental Scanning Electron Microscope

Page 27: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Αναπαραγωγή Αντικειμένου με Σαρωτή 3Αναπαραγωγή Αντικειμένου με Σαρωτή 3DD

Σάρωση - Ψηφιοποίηση

Κατασκευή πλέγματος

Αναπαραγωγή 3D CAD/CAM

Αντίγραφο

Page 28: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τεχνολογία ΑναστηλώσεωνΤεχνολογία Αναστηλώσεων Χρήση αλγορίθμων ταύτισης θραυσμάτων για την επιλογή των

σωστών θραυσμάτων κατά την αναστήλωση.

Χρήση τεχνικών CAD και εξομοίωσης για την άριστη, τόσο από αισθητικής όσο και στατικής πλευράς, αναστήλωσης αρχαίων μνημείων. Παρέχεται η δυνατότητα προεπισκόπησης του τελικού αποτελέσματος και σε ορισμένες περιπτώσεις που η αναστήλωση ή η ανασύνθεση δεν είναι εφικτά δίνεται μία εικόνα του αντικειμένου ώστε αυτό να γίνεται κατανοητό από τον επισκέπτη ή να μελετάται από τον ερευνητή.

Χρήση τεχνολογίας δανεισμένης από την αεροναυπηγική και τη χημεία για τη χρήσιμοποίηση νέων «υπερ-υλικών», που επιδρούν ελάχιστα ή και καθόλου στα μνημεία ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή αντοχή στο χρόνο και τη ρύπανση.

Page 29: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παραγωγή τίτλων εμπνευσμένων από Παραγωγή τίτλων εμπνευσμένων από τον Πολιτισμότον Πολιτισμό

Προβολή, τεκμηρίωση και διάδοση πολιτισμικών δεδομένων με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας των πολυμέσων.

Ηλεκτρονικά αρχεία και βάσεις δεδομένων για την προώθηση της έρευνας σε θέματα πολιτισμού.

Page 30: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εικονικά ΜουσείαΕικονικά Μουσεία

Ρεαλιστική τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση μουσείων με τα εκθέματά τους και σχετικές πληροφορίες

Συλλογή εκθεμάτων από διάφορους εκθεσιακούς χώρους και παρουσίαση τους στον εικονικό χώρο ενός φανταστικού μουσείου.

Δυνατότητα εικονικής επίσκεψης on-line (μέσω Internet) ή off-line (πολυμεσική παραγωγή)

Μελλοντικά, δυνατότητα on-line, real-time επίσκεψης με «προσωπικό» ξεναγό.

Page 31: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εξέλιξη του Τρόπου ΔιδασκαλίαςΕξέλιξη του Τρόπου Διδασκαλίας

Από την Αρχαιότητα έως σήμερα – Προσωπική επαφή διδάσκοντος-διδασκομένων στην ύπαιθρο, την Αγορά ή συγκεκριμένο κτήριο

Από τα μέσα του 1800 – Εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας (κυρίως ξένες γλώσσες)

Σήμερα – Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως χάρη στην εξάπλωση του Internet.

Page 32: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εικονική Τάξη (Εικονική Τάξη (Virtual Classroom)Virtual Classroom)

Παρόμοια οργάνωση με την κλασσική εκπαίδευση (διάρκεια σπουδών, εξετάσεις, εργασίες για το «σπίτι», αξιολόγηση μαθητών)

Πλεονέκτημα η δυνατότητα «ασύγχρονης» μάθησης – ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα όταν και όπου μπορεί.

Η αλληλεπίδραση διδασκόμενου-διδάσκοντος και μεταξύ των διδασκομένων εξασφαλίζεται είτε on-line (chat) είτε off-line (e-mail).

Page 33: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τεχνολογία Εκπαίδευσης Εξ’ ΑποστάσεωςΤεχνολογία Εκπαίδευσης Εξ’ Αποστάσεως

Page 34: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Λογισμικό Εκπαίδευσης Εξ’ ΑποστάσεωςΛογισμικό Εκπαίδευσης Εξ’ Αποστάσεως Βασικά χαρακτηριστικά:

• Περιβάλλον χρήστη ικανό για “uploading” και “downloading” του εκπαιδευτικού υλικού

• Δυνατότητα αποστολής και λήψης e-mail

• Διεξαγωγή και βαθμολόγηση διαγωνισμάτων Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

• Δυνατότητα συζήτησης on-line (chat rooms)

• Κοινή χρήση αρχείων (file sharing)

• Πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards) Προχωρημένα χαρακτηριστικά

• Διδασκαλία με εικόνα και ήχο (απαιτείται μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης στο Internet)

• Δυνατότητα διδάσκοντος να ελέγχει το υλικό που κάθε μαθητής χρησιμοποιεί για το μάθημα

• Δυνατότητα «τηλεδιάσκεψης»

Page 35: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Σύγχρονη – Ασύχρονη ΔιδασκαλίαΣύγχρονη – Ασύχρονη Διδασκαλία

Μορφή Αλληλεπίδρασης

Ασύγχρονη (off-line) Σύγχρονη (on-line)

Απαιτήσεις εξοπλισμού

Intel Pentium-based PC64 – 128 MB RAM>10 MB HD free spaceΣύνδεση με InternetΚατάλληλο λογισμικό

Επιπλέον απαιτήσεις:Ψηφιακή κάμεραΜικρόφωνοΣύνδεση με Internet τουλάχιστον 33.6 kbps, συνιστάται 56.4 kbps

Page 36: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Σύγχρονη – Ασύχρονη ΔιδασκαλίαΣύγχρονη – Ασύχρονη Διδασκαλία (συν.)(συν.)

Προετοιμασία και περιβάλλον μαθή-ματος – επιδόσεις συστήματος

Ο διδάσκων δουλεύει από-μακρυσμένα, ετοιμάζει το υλικό και το αποθηκεύει σε μορφή hypertext (HTML) και στη συνέχεια το «φορτώνει» στον server.Άλλο υλικό (video, εφαρ-μογές κλπ) «φορτώνονται» με παρόμοιο τρόπο.Ο μαθητής συνδέεται με τον server και «κατεβάζει» το υλικό, συνήθως, όποτε αυτός το επιθυμεί.

Το μάθημα γίνεται συνή-θως σε μορφή τηλεδιάσκε-ψης.Απαιτείται η ταυτόχρο-νη παρουσία διδάσκοντος – μαθητών σε προκαθορι-σμένο χρόνοΥπάρχει άμεση επικοι-νωνία διδάσκοντος – μα-θητή. O μαθητής μπορεί να επικοινωνεί με τον διδάσκοντα μέσω video ή chat.

Page 37: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Σύγχρονη – Ασύχρονη ΔιδασκαλίαΣύγχρονη – Ασύχρονη Διδασκαλία (συν.)(συν.)

Προετοιμασία και περιβάλλον μαθή-ματος – επιδόσεις συστήματος (συν.)

Ο μαθητής επεξεργάζεται το υλικό και υποβάλει τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, απαντή-σεις σε ερωτήματα, εργα-σίες, μέσω e-mail ή fax.Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία διδάσκοντος – μαθητή.Ο αριθμόςτων μαθητών μπορεί να είναι μεγάλος.Η επίδοση του συστήμα-τος δεν επηρεάζεται ιδιαίτε-ρα από την ταχύτητα της σύνδεσης μεταξύ χρήστη και server. Γενικά είναι ικανοποιητική.

Ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος.Όπως και στις πραγματι-κές τάξεις το μάθημα μπο-ρεί να περιλαμβάνει εργα-σίες για το «σπίτι», διαγω-νίσματα κλπ. που γίνονται off-line.Η επίδοση του συστήμα-τος εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα της σύνδεσης μεταξύ χρήστη και server. Γενικά απαιτείται όσο το δυνατόν ταχύτερη σύνδεση (ISDN)

Page 38: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Στοιχεία από τη Σύγχρονη ΠραγματικότηταΣτοιχεία από τη Σύγχρονη Πραγματικότητα Μεγάλες εταιρείες σήμερα λειτουργούν «εταιρικά πανεπιστήμια»

(Dell, Sun Microsystems κλπ) για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Μεγάλα Αμερικανικά Πανεπιστήμια παρέχουν εκπαίδευση εξ΄αποστάσεως (U of C, Berkeley – Computer information systems, digital telecommunications, E-commerce, GIS, Stanford University – Artificial intelligence, Computational molecular biology, Optical fiber communications, Wireless communications, κλπ) και «παραδοσιακή» εκπαίδευση με στοιχεία εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως (Georgia Tech – όλα τα προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, κλπ)

Στο Πανεπιστήμιο του Maryland, στα τμήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης απασχολούνται σήμερα περισσότεροι από 30.000 φοιτητές.

Page 39: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαφορά Εικονικής – Πραγματικής ΤάξηςΔιαφορά Εικονικής – Πραγματικής Τάξης Είναι το επίπεδο μάθησης των μαθητών μιας εικονικής τάξης το ίδιο

με αυτό των μαθητών μιας πραγματικής τάξης; Η εικονική τάξη απαιτεί μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία και ωριμότητα

από τον μαθητή. «Εργαστηριακά» μαθήματα είναι αδύνατον να διδαχθούν σε εικονικές

τάξεις. Ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις των μαθητών, η εικονική

τάξη μπορεί να μην αποδεκτή από ορισμένους. Το ίδιο ισχύει και για τους διδάσκοντες. Απαιτείται περισσότερος χρόνος από τους διδάσκοντες για την

προετοιμασία του μαθήματος και την επικοινωνία με τους μαθητές «Η προσωπική επαφή και καθημερινή τριβή των μαθητών με τους

συμμαθητές τους και τους διδασκάλους τους, τους προσφέρει πολλά περισσότερα από μία πληροφορία, τους μαθαίνει να κρίνουν τι είναι ενδιαφέρον, τι επεριστατωμένο και τι σημαντικό.

Page 40: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Στατιστικά ΣτοιχείαΣτατιστικά ΣτοιχείαΣτις Η.Π.Α.:

Η ζήτηση για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ανάμενεται να αυξηθεί από το 5% του συνόλου των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση το 1998 στο 15% μέχρι το τέλος του 2002.

Το 40% των εξόδων μεγάλων οργανισμών και επιχειρησέων για εκπαίδευση του προσωπικού τους δαπανάται στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ακαδημαϊκή on-line «αγορά» αναμένεται να φθάσει στα $1,6 δισεκατομμύρια το 2002.

Η τάση προς την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί

Page 41: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Προοπτικές Εκπαίδευσης Εξ’ ΑποστάσεωςΠροοπτικές Εκπαίδευσης Εξ’ Αποστάσεως

Στο προσεχές μέλλον η τεχνολογική πρόοδος, όπως πχ στο τομέα της ασύρματης δικτυακής σύνδεσης, θα κάνει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πιο ελκυστική.

Η αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης στο Internet θα βελτιώσει την αλληλεπίδραση διδασκόντων-διδασκομένων και την αίσθηση της επαφής και επικοινωνίας μεταξύ απομακρυσμένων ατόμων.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο ευνοεί την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση όπου ο κάθε μαθητής μπορεί να διαλέξει τον τόπο, τον χρόνο και το εκπαιδευτικό υλικό.

Οι παραδοσιακές «πραγματικές» τάξεις διδασκαλίας ποτέ δεν πρόκειται να εκλείψουν!

Page 42: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν πολλά να προσφέρουν στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση.

Η Πληροφορική επανάσταση μπορεί να παρομοιαστεί με την επανάσταση της τυπογραφίας. Τα αγαθά της εκπαίδευσης και του πολιτισμού έγιναν άμεσα διαθέσιμα σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό σε ολόκληρη την υφήλιο.