Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των...

of 17 /17
Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Χ. Δούκας, Ν. Ανουσάκης SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI2.615950

Embed Size (px)

description

Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Χ . Δούκας, Ν. Ανουσάκης. SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI2.615950. SEAP + (1/2). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των...

Page 1: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του

Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Χ. Δούκας, Ν. Ανουσάκης

SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across EuropeIEE/11/978/SI2.615950

Page 2: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

SEAP+ (1/2) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει (Συντονιστής Εταίρος) στο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευφυούς Ενέργειας (Intelligent Energy Εurope) με το έργο που έχει τίτλο «Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη (Adding to SEAP-more participants, more content accros Europe- SEAP-PLUS)».

Συμμετέχουν επίσης η εταιρεία ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων (Ελλάδα), το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Λιγουρίας και η Επαρχία Κονσέντσας (Ιταλία) , ο Διεθνής Οργανισμός ICLEI (Γερμανία), το Διεθνές Δίκτυο για την Προστασία του Κλίματος Climate Alliance (τοπικό γραφείο Αυστρίας), η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της Βαρκελώνης (Ισπανία), η Ένωση Δήμων Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο Δήμων της Μαύρης Θάλασσας (Βουλγαρία) , το Ενεργειακό γραφείο της Λετονίας, το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας Pomurje (Σλοβενία), ο Δήμος Jokkmokk σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ενεργειακό Nenet (Σουηδία) και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.

Page 3: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

SEAP+ (2/2)

Στόχος του έργου είναι η δυναμική προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant of Mayors), μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης από έμπειρους φορείς ανά την Ευρώπη.

Διάρκεια του έργου : Απρίλιος 2012 - Σεπτέμβριος 2014

Ευρωπαϊκή Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος : 75% του συνολικού προϋπολογισμού

http://www.seap-plus.eu

Page 4: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Γραφείο Δημάρχων ΤΕΕ (1/2)Το ΤΕΕ προκειμένου να σταθεί αρωγός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύστησε το «Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων (ΓΥΣΔ)», που λειτουργεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας. Το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ, θα:

Αποτελέσει τον Κόμβο Σύνδεσης του «Συμφώνου των Δημάρχων», με τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους Παρόχους Ενέργειας, και τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς που στηρίζουν θεσμικά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα.

Παρέχει καθοδήγηση για την Επιστημονική και Τεχνική Οργάνωση των Δήμων και Περιφερειών που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο και θα εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια – ΣΔΑΕ.

Page 5: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Γραφείο Δημάρχων ΤΕΕ (2/2)Επιπλέον, το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της λειτουργίας του θα:

Προωθήσει προγράμματα, τεχνολογίες και εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Πραγματοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, τεχνικές επισκέψεις.

Συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και χρηστών στη διαμόρφωση ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Page 6: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των

Δημάρχων

Ανάπτυξη και υιοθέτηση της

βιώσιμης ενέργειας

Κινητοποίηση τοπική αυτοδιοίκησης

Υποστήριξη στην

ανάπτυξη ΣΔΑΕ

Υποστήριξη Δήμων της Ελλάδας να γίνουν μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων

Επικοινωνία και

Διάχυση

Υποστήριξη στην ανάπτυξη Βασικής Απογραφή Αερίων

(ΒΑΕ)

Πρώτα Βήματα (1/9)

Page 7: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Πάροχοι Ενέργειας

Δήμοι, Περιφέρειες

Ενημερωτικά Δελτία

Forums

FAQs

ΓΥΣΔ

Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί Φορείς που στηρίζουν

θεσμικά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας

Κόμβος Σύνδεσης του Συμφώνου

Πρώτα Βήματα (2/9)

Page 8: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Πρώτα Βήματα (3/9)

www.tee.gr

Page 9: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Πρώτα Βήματα (4/9)Εν

ημερ

ωτι

κά Δ

ελτί

α

Page 10: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Ενημ

ερω

τικά

Δελ

τία

Πρώτα Βήματα (5/9)

Page 11: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Δελτ

ίο Τ

ύπου

Το ΤΕΕ προσκαλεί τους Δήμους της χώρας για κοινή δράση στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων

Πρώτα Βήματα (6/9)

Page 12: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Πρώτα Βήματα (7/9)Π

ρόσκ

ληση

Εκδ

ήλω

σης

Ενδι

αφέρ

οντο

ς Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς όλους τους Δήμους της Ελλάδας

Page 13: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Rural Web Energy Learning Network for Action

Learning Communities

Experienced Communities

Learning Communities

DE

BG

GR

HR

ATLearning

Communities

PT AMYNTAIO

ASENOVGRADSVETANEDELJA

DUGO SELO

SERTÃ

JUDENBURG

NEUMARKT

Website: http://erenet.epu.ntua.gr/

Διαδικτυακό Εργαλείο Διαθέσιμο:http://erenet-tools.epu.ntua.gr

Πρώτα Βήματα (8/9)

Το ΤΕΕ στο πλαίσιο παρακολούθησης άλλων προγραμμάτων και συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία.

Page 14: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

•Έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες

Το ΤΕΕ να γίνει «Εθνικός Συντονιστής» του Συμφώνου (Covenant National Coordinator)

Πρώτα Βήματα (9/9)

Page 15: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Επόμενα Βήματα (1/2)

Quantitative Data

Quantitative Targets

Comprehensive Data CSR

Report

Συνεργασία

Ενημέρωση

ΓΥΣΔ

Συμμετοχή

Page 16: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

• Υποστηρίζοντας την υποβολή περισσότερων και πιο αποτελεσματικών ΣΔΑΕ.

• Διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των παρόχων ενέργειας.

• Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ έμπειρων και λιγότερο έμπειρων περιφερειακών φορέων.

• Προωθώντας την ενσωμάτωση των ΣΔΑΕ στις περιφερειακές πολιτικές.

• Ενημερώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές και παρόχους ενέργειας.

Επόμενα Βήματα (2/2)

Page 17: Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Δρ. Χάρης Δούκας, Νίκος Ανουσάκης

Emails: [email protected],

[email protected]

Ευχαριστώ για την

Προσοχή σας!