Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στη Ναυτιλία:...

of 22 /22
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στη Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Προοπτικές Δρ. Νικήτας Νικητάκος, Αν. Καθηγητής Δρ. Μαρία Λάμπρου, Λέκτορας Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Embed Size (px)

description

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές. Δρ. Νικήτας Νικητάκος, Αν. Καθηγητής Δρ. Μαρία Λάμπρου, Λέκτορας Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χαρακτηριστικά Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στη Ναυτιλία:...

 • :

  . , . . ,

 • . : , , , .. : , ( , , , ..) .. : , (short seashipping)

 • .. (liner shipping) , (bulk shipping). , .

 • GMDSS (Automatic Identification System AIS)Vessel Traffic Services (VTS)Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS)

 • Inmarsat ThurayaGlobalstarIridiumVSATsHELLAS SAT

  GALILEO

 • , Inmarsat. Iridium Globalstar , VSAT . , . , . , , .

 • , , - , SOLAS GMDSS GMDSS , , , telex, .

  .

 • ( )

 • 9 ( ) (ISM, ISPS) / Operations/ Voyage management -

 • ( ). ( ). (standards) , . , , .

 • 13 (176 )

  ( 3 37 )Bulk Carriers 48Tankers 109Product Carriers 13Reefers 4Containerships 1Ro-Ro 1

 • Chart4

  0.3076923077

  0.6923076923

  0.8461538462

  0.8461538462

  0.6153846154

  1

  Email ; /; , ; & ( ); Hardware Software ( / ) Software ( ) Web / : / ; ( ): : (Internet) ; ; (Internet) ; , ;

  1 INFORMATION SYSTEMS [email protected] 5 BulkcarriersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourcedInhouseNot applicableCommunication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1995 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1994 Loadicator 1995Planned Maintenance / Ship Performance /Crew / Human Resources1,2,3,5,43,2,1,4,7,5,6Web-based market information services, Bunkering InformationInventory Contrrol (Provisions/Stores/Spares) Planned Maintenance / Ship Performance /Crew / Human ResourcesWeb-based market information services, Bunkering InformationInmarsat A B Mini M Fleet 77LoadicatorInventory Control (Provisions/Stores/Spares), Planned maintenance / Ship Performance, Crew / Human Resources

  2adelfia shipping enterprises saantonia loudarouassistant director in chartering/[email protected] director3 BulkcarriersOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicableInventory Control 1995 ISM /ISPS 2001/2005 Training 2000 Loadicator 1995 Ship Investment analysis 20005,3,4,2,11,5,2,6,3,4,7S&P Chartering Bunkering Weather Port details Spare parts/Provisions/StoresInmarsat B C Mini M

  3KONKAR SHIPPING AGENCIES S.A.M.MANDALIOSOPS [email protected] Director4 Bulk carriersOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicableCommunications 1998 Inventory 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 1998 Voyage 1998 Planned Maintenance 1998 Crew 1998 Accounting 1998 Monitoring Hull Maintenance 1998 Loadicator 1995 Ship Investment Analysis 20002,5,1,3,41,6,2,5,3,4,7Web based Market info Bunkering Weather Chartering Spares Port details S&PInmarsat C Mini MInventory, ISM, Voyage, Planned Mainetance, Monitoring, Loadicator

  4Carras (Hellas) S.A. / /[email protected] 12 bulkcarriersIn houseIn houseOutsourcedIn houseNot applicableCommunications 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 2004 Voyage 1998 Planned Maintenance 2000 Crew 1998 Accounting 1997 Monitoring Hull Maintenance 20032,3,4,5,14,3,1,5,7,6,2Web based Market info Bunkering Weather CharteringFleet 77

  5Lotus Shipping Co. LimitedLivanos NickolaosEDP Manager & Communication [email protected].com301EDP Manager5 TankersIn houseIn houseOutsourcedIn houseOutsourcedCommunications Inventory 1996 e-procurement 1996 Ism Isps 2000 Planned Maintenance 2005 Crew 1996 Accounting 1996 Monitoring Hull Maintenance 2005 Loadicator3,2,5,1,43,4,5,1,7,2Web based Market info Bunkering WeatherCommunications Inventory control E-procurement Accounting Monitoring Planned MaintenanceInmarsat A B C Mini M Mini C Fleet 77Planned Mainetnance Monitoring Loadicator

  6Capital Ship Management CorpKarageorgou [email protected] than 303IT Manager10 bulk carriers, 24 tankersIn houseOutsourcedOutsourcedinhouseInhouseCommunications Ism Isps Voyage Management Crew Loadicator4,2,5,1,33,1,2,4,5,7,6S&P Webbased Market info Bunkering Weather Port detailsCommunications Inventory control E-procurementWeather port detailsInmarsat B C Mini MISM ISPS Accounting Loadicator - Tankers Loadicator-Bulkcarriers -

  7Minerva Marine IncAlexandros RekkasSystems [email protected] Manager24 Crude TankersInhouseInhouseInhouse / OutsourcedInhouseInhouseCommunication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 2003 ISM Code -- Voyage Management -- Planned Maintenance/Ship Performance 1998 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1998 Insurance 1998 Loadi4,2,3,1,54,5,7,1,2,3,6Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Spare parts/Provisions/Stores PricesInmarsat B C Mini M Fleet 77Inventory Control, Electronic Procurement, Accounting/ MGA, LoadicatorCrew/Human Resources, Monitoring/Hull Maintenance, SCADA

  8Ceres Hellenic ICT [email protected] Manager10 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal TankersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourcedCommunication 1990 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 1997 ISM Code 1997 Voyage Management 1983 Planned Maintenance/Ship Performance 2000 Crew / Human Resources 1993 Accounting / MGA 1983 Training 2001 Ins1,2,4,3,53,1,2,4,7,6,5Web-based market information services, Bunkering Information, S & P Information, Chartering Fixtures, Ports' Details, Spare parts/Provisions/Stores PricesWeather ForecastsInmarsat B C Mini M Fleet 77Inventory Control, Electronic Procurement, ISM/ISPS, Voyage Management, Planned Maintenance/Ship Performance, Crew/Human Resources, Accounting/MGA, Loadicator

  9OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT SA I.T. [email protected] Manager6 Bulkcarriers, 13 Crude TankersInhouse / OutsourcedInhouseInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouseCommunication 1995 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1992 Voyage Management 1997 Planned Maintenance/Ship Performance 1992 Crew / Human Resources 1996 Accounting / MGA 1996 Training 2002 Insurance 1995 Loadicator 19902,1,3,5,46,7,4,3,5,1,2Web-based market information services, Bunkering Information, Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Ports' Details, Spare Parts/Provisions/Stores PricesBulk Carriers: Inmarsat A C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A B C Mini M Fleet 77Communications, Electronic Procurement, ISM/ISPS

  10ELMIRA SHIPPING AND TRADING S.A / IT [email protected] Manager7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 ReefersInhouseInhouseOutsourcedInhouseNot applicableCommunication 1997 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2004 Voyage Management 2004 Planned Maintenance/Ship Performance 2004 Crew / Human Resources 2004 Accounting / MGA 2004 Loadicator 1990 DSS 2004ISM/ISPS, Monitoring/Hull Maintenance1,3,4,5,21,2,6,7,5,3,4Chartering Fixtures, S & P Information, Spare Parts/Provisions/Stores PricesBulk Carriers: Inmarsat A C Mini M/ Containership:Inmarsat C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A C Mini M/ Reefers: Inmarsat A C Mini MReefers: Iinventory Control, Electronic Procurement, Planned Maintenance/Ship PerformanceCommunications, Training

  11Eletson Corporation Chief of Enterpise [email protected]t after CET's proposal25 Crude TankersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouseInhouseCommunication 1994 Teleconference/Telemedicine 2004 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1994 ISM Code/ISPS 2003 Voyage Management 1993 Planned Maintenance/Ship Performance 1997 Accounting / MGA 1991 Training 2004Electronic Procurement, Monitoring/Hull Maintenance, SCADA, Insurance, DSS3,1,5,2,44,3,5,2,6,1,7Web-based market information services, Bunkering Information, Weather Forecasts, Spare Parts/Provisions/Stores PricesTeleconference, Accounting/MGA, SCADASpare parts/ Provisions, Stores PricesInmarsat B C Mini M Fleet 77Inventory Control, ISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship Performance, Training, LoadicatorTeleconference, Accounting/MGA, SCADA

  12Not Filled InNot Filled InChief EngineerNot Filled InNot Filled In703General Manager - Shipowner2 General Cargo, 1 RoRoInhouseInhouseOutsourcedInhouseOutsourcedCommunication -- Crew/Human Resources 1999 Accounting / MGA 1996 LoadicatorInventory Control, ISM/ISPS, Planned Maintenace/Ship Performance2,4,3,1,51,2,5,6,7,3,4Web-based market information services, Weather Forecasts, Ports' DetailsISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship PerformanceInmarsat CLoadicatorISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship Performance

  13Dorian Hellas S.A Safety [email protected] & 1 Bulk Carrier, 3 LPGOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedTeleconference 2004 Loadicator 2000Planned Maintenance / Ship Performance3,2,4,5,14,5,3,1,7,6,2Chartering Fixtures, Ports' DetailsPlanned Maintenance/ Ship PerformanceInmarsat B C Mini M - -

  www.gmsa.gr

  www.minervatank.gr

  www.olyship.com

  www.elmirashipping.gr

  [email protected]

  www.ceres.gr

  www.eletson.com

  www.capitalship.gr

  www.lotus-shipping.com

  [email protected]

  www.dorianhellas.gr

  / :

  Communication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1995 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1994 Loadicator 1995

  Inventory Control 1995 ISM /ISPS 2001/2005 Training 2000 Loadicator 1995 Ship Investment analysis 2000

  Communications 1998 Inventory 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 1998 Voyage 1998 Planned Maintenance 1998 Crew 1998 Accounting 1998 Monitoring Hull Maintenance 1998 Loadicator 1995 Ship Investment Analysis 2000

  Communications 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 2004 Voyage 1998 Planned Maintenance 2000 Crew 1998 Accounting 1997 Monitoring Hull Maintenance 2003

  Communications Inventory 1996 e-procurement 1996 Ism Isps 2000 Planned Maintenance 2005 Crew 1996 Accounting 1996 Monitoring Hull Maintenance 2005 Loadicator

  Communications Ism Isps Voyage Management Crew Loadicator

  Communication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 2003 ISM Code -- Voyage Management -- Planned Maintenance/Ship Performance 1998 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1998 Insurance 1998 Loadi

  Communication 1990 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 1997 ISM Code 1997 Voyage Management 1983 Planned Maintenance/Ship Performance 2000 Crew / Human Resources 1993 Accounting / MGA 1983 Training 2001 Ins

  Communication 1995 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1992 Voyage Management 1997 Planned Maintenance/Ship Performance 1992 Crew / Human Resources 1996 Accounting / MGA 1996 Training 2002 Insurance 1995 Loadicator 1990

  Communication 1997 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2004 Voyage Management 2004 Planned Maintenance/Ship Performance 2004 Crew / Human Resources 2004 Accounting / MGA 2004 Loadicator 1990 DSS 2004

  Communication 1994 Teleconference/Telemedicine 2004 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1994 ISM Code/ISPS 2003 Voyage Management 1993 Planned Maintenance/Ship Performance 1997 Accounting / MGA 1991 Training 2004

  Communication -- Crew/Human Resources 1999 Accounting / MGA 1996 Loadicator

  Teleconference 2004 Loadicator 2000

  Loadicator5 Bulkcarriers

  3 Bulkcarriers

  Inventory, ISM, Voyage, Planned Mainetance, Monitoring, Loadicator4 Bulk carriers

  12 bulkcarriers

  Planned Mainetnance Monitoring Loadicator5 Tankers

  ISM ISPS Accounting Loadicator - Tankers Loadicator-Bulkcarriers10 bulk carriers, 24 tankers

  Inventory Control, Electronic Procurement, Accounting/ MGA, Loadicator24 Crude Tankers

  Inventory Control, Electronic Procurement, ISM/ISPS, Voyage Management, Planned Maintenance/Ship Performance, Crew/Human Resources, Accounting/MGA, Loadicator10 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal Tankers

  6 Bulkcarriers, 13 Crude Tankers

  Reefers: Iinventory Control, Electronic Procurement, Planned Maintenance/Ship Performance7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 Reefers

  Inventory Control, ISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship Performance, Training, Loadicator25 Crude Tankers

  Loadicator2 General Cargo, 1 RoRo

  1 Bulk Carrier, 3 LPG

  3

  Hardware Software ( / ) Software ( ) Web

  5 Bulkcarriers5Inhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourcedInhouseNot applicable

  3 Bulkcarriers3OutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicable

  4 Bulk carriers4OutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicable

  12 bulkcarriers12In houseIn houseOutsourcedIn houseNot applicable

  5 Tankers5In houseIn houseOutsourcedIn houseOutsourced

  10 bulk carriers, 24 tankers10In houseOutsourcedOutsourcedinhouseInhouse

  24 Crude Tankers24InhouseInhouseInhouse / OutsourcedInhouseInhouse

  10 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal Tankers37Inhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourced

  6 Bulkcarriers, 13 Crude Tankers19Inhouse / OutsourcedInhouseInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse

  7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 Reefers13InhouseInhouseOutsourcedInhouseNot applicable

  25 Crude Tankers25Inhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouseInhouse

  2 General Cargo, 1 RoRo3InhouseInhouseOutsourcedInhouseOutsourced

  1 Bulk Carrier, 3 LPG4OutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourced

  , ;

  Inmarsat A B Mini M Fleet 775 Bulkcarriers

  Inmarsat B C Mini M3 Bulkcarriers

  Inmarsat C Mini M4 Bulk carriers

  Fleet 7712 bulkcarriers

  Inmarsat A B C Mini M Mini C Fleet 775 Tankers

  Inmarsat B C Mini M10 bulk carriers, 24 tankers

  Inmarsat B C Mini M Fleet 7724 Crude Tankers

  Inmarsat B C Mini M Fleet 7710 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal Tankers

  Bulk Carriers: Inmarsat A C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A B C Mini M Fleet 776 Bulkcarriers, 13 Crude Tankers

  Bulk Carriers: Inmarsat A C Mini M/ Containership:Inmarsat C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A C Mini M/ Reefers: Inmarsat A C Mini M7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 Reefers

  Inmarsat B C Mini M Fleet 7725 Crude Tankers

  Inmarsat C2 General Cargo, 1 RoRo

  Inmarsat B C Mini M1 Bulk Carrier, 3 LPG

  Inmarsat A31%4/13

  Inmarsat B69%9/13

  Inmarsat C85%11/13

  Mini M85%11/13

  Fleet 7762%8/13

  (Internet) ;

  Web-based market information services9

  S & P Information5

  Chartering Fixtures8

  Bunkering Information9

  Weather Forecasts9

  Ports Details7

  Spare parts/ Provisions/ Stores Prices7

  (Internet) ;

  Web-based market information services, Bunkering Information

  S&P Chartering Bunkering Weather Port details Spare parts/Provisions/Stores

  Web based Market info Bunkering Weather Chartering Spares Port details S&P

  Web based Market info Bunkering Weather Chartering

  Web based Market info Bunkering Weather

  S&P Webbased Market info Bunkering Weather Port details

  Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Spare parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Bunkering Information, S & P Information, Chartering Fixtures, Ports' Details, Spare parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Bunkering Information, Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Ports' Details, Spare Parts/Provisions/Stores Prices

  Chartering Fixtures, S & P Information, Spare Parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Bunkering Information, Weather Forecasts, Spare Parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Weather Forecasts, Ports' Details

  Chartering Fixtures, Ports' Details

  ( ): 12345

  1,2,3,5,4 54312

  5,3,4,2,1 13245

  2,5,1,3,4 41532

  2,3,4,5,1 43215

  3,2,5,1,4 34152

  4,2,5,1,324153

  4,2,3,1,524351

  1,2,4,3,554231 46

  2,1,3,5,445312 45

  1,3,4,5,253214 39

  3,1,5,2,435142 35

  2,4,3,1,542351 30

  3,2,4,5,134215

  4546303935

  : 1234567

  3,2,1,4,7,5,6 5674132

  1,5,2,6,3,4,7 7362541

  1,6,2,5,3,4,7 / 7263541

  4,3,1,5,7,6,2 4573126

  3,4,5,1,7,2,6 5437162

  3,1,2,4,5,7,6 (standardization)5764312

  4,5,7,1,2,3,6 4317652

  3,1,2,4,7,6,55764123

  6,7,4,3,5,1,22145376

  1,2,6,7,5,3,47621354

  4,3,5,2,6,1,74536271

  1,2,5,6,7,3,47632154

  4,5,3,1,7,6,24357126

  54312

  13245

  41532

  43215

  34152

  24153

  24351

  54231

  45312

  53214

  35142

  42351

  34215

  514432254534345

  431344445352446

  325211323213230

  143155531145139

  252523112421535

  / (standardization)

  5674132

  7362541

  / 7263541

  4573126

  5437162

  (standardization)5764312

  4317652

  5764123

  2145376

  7621354

  4536271

  7632154 66

  4357126 / 59

  66585955335340 58

  55

  (standardization)53

  40

  33

 • / (standardization)

 • (Internet)

  Chart2

  9

  5

  8

  9

  9

  7

  7

  1

  Email ; /; , ; & ( ); Hardware Software ( / ) Software ( ) Web / : / ; ( ): : (Internet) ; ; (Internet) ; , ;

  1 INFORMATION SYSTEMS [email protected] 5 BulkcarriersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourcedInhouseNot applicableCommunication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1995 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1994 Loadicator 1995Planned Maintenance / Ship Performance /Crew / Human Resources1,2,3,5,43,2,1,4,7,5,6Web-based market information services, Bunkering InformationInventory Contrrol (Provisions/Stores/Spares) Planned Maintenance / Ship Performance /Crew / Human ResourcesWeb-based market information services, Bunkering InformationInmarsat A B Mini M Fleet 77LoadicatorInventory Control (Provisions/Stores/Spares), Planned maintenance / Ship Performance, Crew / Human Resources

  2adelfia shipping enterprises saantonia loudarouassistant director in chartering/[email protected] director3 BulkcarriersOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicableInventory Control 1995 ISM /ISPS 2001/2005 Training 2000 Loadicator 1995 Ship Investment analysis 20005,3,4,2,11,5,2,6,3,4,7S&P Chartering Bunkering Weather Port details Spare parts/Provisions/StoresInmarsat B C Mini M

  3KONKAR SHIPPING AGENCIES S.A.M.MANDALIOSOPS [email protected] Director4 Bulk carriersOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicableCommunications 1998 Inventory 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 1998 Voyage 1998 Planned Maintenance 1998 Crew 1998 Accounting 1998 Monitoring Hull Maintenance 1998 Loadicator 1995 Ship Investment Analysis 20002,5,1,3,41,6,2,5,3,4,7Web based Market info Bunkering Weather Chartering Spares Port details S&PInmarsat C Mini MInventory, ISM, Voyage, Planned Mainetance, Monitoring, Loadicator

  4Carras (Hellas) S.A. / /[email protected] 12 bulkcarriersIn houseIn houseOutsourcedIn houseNot applicableCommunications 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 2004 Voyage 1998 Planned Maintenance 2000 Crew 1998 Accounting 1997 Monitoring Hull Maintenance 20032,3,4,5,14,3,1,5,7,6,2Web based Market info Bunkering Weather CharteringFleet 77

  5Lotus Shipping Co. LimitedLivanos NickolaosEDP Manager & Communication [email protected].com301EDP Manager5 TankersIn houseIn houseOutsourcedIn houseOutsourcedCommunications Inventory 1996 e-procurement 1996 Ism Isps 2000 Planned Maintenance 2005 Crew 1996 Accounting 1996 Monitoring Hull Maintenance 2005 Loadicator3,2,5,1,43,4,5,1,7,2Web based Market info Bunkering WeatherCommunications Inventory control E-procurement Accounting Monitoring Planned MaintenanceInmarsat A B C Mini M Mini C Fleet 77Planned Mainetnance Monitoring Loadicator

  6Capital Ship Management CorpKarageorgou [email protected] than 303IT Manager10 bulk carriers, 24 tankersIn houseOutsourcedOutsourcedinhouseInhouseCommunications Ism Isps Voyage Management Crew Loadicator4,2,5,1,33,1,2,4,5,7,6S&P Webbased Market info Bunkering Weather Port detailsCommunications Inventory control E-procurementWeather port detailsInmarsat B C Mini MISM ISPS Accounting Loadicator - Tankers Loadicator-Bulkcarriers -

  7Minerva Marine IncAlexandros RekkasSystems [email protected] Manager24 Crude TankersInhouseInhouseInhouse / OutsourcedInhouseInhouseCommunication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 2003 ISM Code -- Voyage Management -- Planned Maintenance/Ship Performance 1998 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1998 Insurance 1998 Loadi4,2,3,1,54,5,7,1,2,3,6Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Spare parts/Provisions/Stores PricesInmarsat B C Mini M Fleet 77Inventory Control, Electronic Procurement, Accounting/ MGA, LoadicatorCrew/Human Resources, Monitoring/Hull Maintenance, SCADA

  8Ceres Hellenic ICT [email protected] Manager10 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal TankersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourcedCommunication 1990 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 1997 ISM Code 1997 Voyage Management 1983 Planned Maintenance/Ship Performance 2000 Crew / Human Resources 1993 Accounting / MGA 1983 Training 2001 Ins1,2,4,3,53,1,2,4,7,6,5Web-based market information services, Bunkering Information, S & P Information, Chartering Fixtures, Ports' Details, Spare parts/Provisions/Stores PricesWeather ForecastsInmarsat B C Mini M Fleet 77Inventory Control, Electronic Procurement, ISM/ISPS, Voyage Management, Planned Maintenance/Ship Performance, Crew/Human Resources, Accounting/MGA, Loadicator

  9OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT SA I.T. [email protected] Manager6 Bulkcarriers, 13 Crude TankersInhouse / OutsourcedInhouseInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouseCommunication 1995 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1992 Voyage Management 1997 Planned Maintenance/Ship Performance 1992 Crew / Human Resources 1996 Accounting / MGA 1996 Training 2002 Insurance 1995 Loadicator 19902,1,3,5,46,7,4,3,5,1,2Web-based market information services, Bunkering Information, Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Ports' Details, Spare Parts/Provisions/Stores PricesBulk Carriers: Inmarsat A C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A B C Mini M Fleet 77Communications, Electronic Procurement, ISM/ISPS

  10ELMIRA SHIPPING AND TRADING S.A / IT [email protected] Manager7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 ReefersInhouseInhouseOutsourcedInhouseNot applicableCommunication 1997 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2004 Voyage Management 2004 Planned Maintenance/Ship Performance 2004 Crew / Human Resources 2004 Accounting / MGA 2004 Loadicator 1990 DSS 2004ISM/ISPS, Monitoring/Hull Maintenance1,3,4,5,21,2,6,7,5,3,4Chartering Fixtures, S & P Information, Spare Parts/Provisions/Stores PricesBulk Carriers: Inmarsat A C Mini M/ Containership:Inmarsat C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A C Mini M/ Reefers: Inmarsat A C Mini MReefers: Iinventory Control, Electronic Procurement, Planned Maintenance/Ship PerformanceCommunications, Training

  11Eletson Corporation Chief of Enterpise [email protected]t after CET's proposal25 Crude TankersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouseInhouseCommunication 1994 Teleconference/Telemedicine 2004 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1994 ISM Code/ISPS 2003 Voyage Management 1993 Planned Maintenance/Ship Performance 1997 Accounting / MGA 1991 Training 2004Electronic Procurement, Monitoring/Hull Maintenance, SCADA, Insurance, DSS3,1,5,2,44,3,5,2,6,1,7Web-based market information services, Bunkering Information, Weather Forecasts, Spare Parts/Provisions/Stores PricesTeleconference, Accounting/MGA, SCADASpare parts/ Provisions, Stores PricesInmarsat B C Mini M Fleet 77Inventory Control, ISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship Performance, Training, LoadicatorTeleconference, Accounting/MGA, SCADA

  12Not Filled InNot Filled InChief EngineerNot Filled InNot Filled In703General Manager - Shipowner2 General Cargo, 1 RoRoInhouseInhouseOutsourcedInhouseOutsourcedCommunication -- Crew/Human Resources 1999 Accounting / MGA 1996 LoadicatorInventory Control, ISM/ISPS, Planned Maintenace/Ship Performance2,4,3,1,51,2,5,6,7,3,4Web-based market information services, Weather Forecasts, Ports' DetailsISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship PerformanceInmarsat CLoadicatorISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship Performance

  13Dorian Hellas S.A Safety [email protected] & 1 Bulk Carrier, 3 LPGOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedTeleconference 2004 Loadicator 2000Planned Maintenance / Ship Performance3,2,4,5,14,5,3,1,7,6,2Chartering Fixtures, Ports' DetailsPlanned Maintenance/ Ship PerformanceInmarsat B C Mini M - -

  www.gmsa.gr

  www.minervatank.gr

  www.olyship.com

  www.elmirashipping.gr

  [email protected]

  www.ceres.gr

  www.eletson.com

  www.capitalship.gr

  www.lotus-shipping.com

  [email protected]

  www.dorianhellas.gr

  (Internet) ;

  Web-based market information services9

  S & P Information5

  Chartering Fixtures8

  Bunkering Information9

  Weather Forecasts9

  Ports Details7

  Spare parts/ Provisions/ Stores Prices7

  (Internet) ;

  Web-based market information services, Bunkering Information

  S&P Chartering Bunkering Weather Port details Spare parts/Provisions/Stores

  Web based Market info Bunkering Weather Chartering Spares Port details S&P

  Web based Market info Bunkering Weather Chartering

  Web based Market info Bunkering Weather

  S&P Webbased Market info Bunkering Weather Port details

  Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Spare parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Bunkering Information, S & P Information, Chartering Fixtures, Ports' Details, Spare parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Bunkering Information, Chartering Fixtures, Weather Forecasts, Ports' Details, Spare Parts/Provisions/Stores Prices

  Chartering Fixtures, S & P Information, Spare Parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Bunkering Information, Weather Forecasts, Spare Parts/Provisions/Stores Prices

  Web-based market information services, Weather Forecasts, Ports' Details

  Chartering Fixtures, Ports' Details

  / :

  Communication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1995 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1994 Loadicator 1995

  Inventory Control 1995 ISM /ISPS 2001/2005 Training 2000 Loadicator 1995 Ship Investment analysis 2000

  Communications 1998 Inventory 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 1998 Voyage 1998 Planned Maintenance 1998 Crew 1998 Accounting 1998 Monitoring Hull Maintenance 1998 Loadicator 1995 Ship Investment Analysis 2000

  Communications 1998 e-procurement 1998 Ism Isps 2004 Voyage 1998 Planned Maintenance 2000 Crew 1998 Accounting 1997 Monitoring Hull Maintenance 2003

  Communications Inventory 1996 e-procurement 1996 Ism Isps 2000 Planned Maintenance 2005 Crew 1996 Accounting 1996 Monitoring Hull Maintenance 2005 Loadicator

  Communications Ism Isps Voyage Management Crew Loadicator

  Communication 1998 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 2003 ISM Code -- Voyage Management -- Planned Maintenance/Ship Performance 1998 Crew / Human Resources 1998 Accounting / MGA 1998 Insurance 1998 Loadi

  Communication 1990 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2003 Electronic Procurement 1997 ISM Code 1997 Voyage Management 1983 Planned Maintenance/Ship Performance 2000 Crew / Human Resources 1993 Accounting / MGA 1983 Training 2001 Ins

  Communication 1995 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1992 Voyage Management 1997 Planned Maintenance/Ship Performance 1992 Crew / Human Resources 1996 Accounting / MGA 1996 Training 2002 Insurance 1995 Loadicator 1990

  Communication 1997 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 2004 Voyage Management 2004 Planned Maintenance/Ship Performance 2004 Crew / Human Resources 2004 Accounting / MGA 2004 Loadicator 1990 DSS 2004

  Communication 1994 Teleconference/Telemedicine 2004 Inventory Control (Provisions/ Stores/Spares) 1994 ISM Code/ISPS 2003 Voyage Management 1993 Planned Maintenance/Ship Performance 1997 Accounting / MGA 1991 Training 2004

  Communication -- Crew/Human Resources 1999 Accounting / MGA 1996 Loadicator

  Teleconference 2004 Loadicator 2000

  Loadicator5 Bulkcarriers

  3 Bulkcarriers

  Inventory, ISM, Voyage, Planned Mainetance, Monitoring, Loadicator4 Bulk carriers

  12 bulkcarriers

  Planned Mainetnance Monitoring Loadicator5 Tankers

  ISM ISPS Accounting Loadicator - Tankers Loadicator-Bulkcarriers10 bulk carriers, 24 tankers

  Inventory Control, Electronic Procurement, Accounting/ MGA, Loadicator24 Crude Tankers

  Inventory Control, Electronic Procurement, ISM/ISPS, Voyage Management, Planned Maintenance/Ship Performance, Crew/Human Resources, Accounting/MGA, Loadicator10 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal Tankers

  6 Bulkcarriers, 13 Crude Tankers

  Reefers: Iinventory Control, Electronic Procurement, Planned Maintenance/Ship Performance7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 Reefers

  Inventory Control, ISM/ISPS, Planned Maintenance/Ship Performance, Training, Loadicator25 Crude Tankers

  Loadicator2 General Cargo, 1 RoRo

  1 Bulk Carrier, 3 LPG

  3

  Hardware Software ( / ) Software ( ) Web

  5 Bulkcarriers5 BulkcarriersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourcedInhouseNot applicable

  3 Bulkcarriers3 BulkcarriersOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicable

  4 Bulk carriers4 Bulk carriersOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedNot applicable

  12 bulkcarriers12 bulkcarriersIn houseIn houseOutsourcedIn houseNot applicable

  5 Tankers5 TankersIn houseIn houseOutsourcedIn houseOutsourced

  10 bulk carriers, 24 tankers10 bulk carriers, 24 tankersIn houseOutsourcedOutsourcedinhouseInhouse

  24 Crude Tankers24 Crude TankersInhouseInhouseInhouse / OutsourcedInhouseInhouse

  10 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal Tankers10 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal TankersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedOutsourced

  6 Bulkcarriers, 13 Crude Tankers6 Bulkcarriers, 13 Crude TankersInhouse / OutsourcedInhouseInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse

  7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 Reefers7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 ReefersInhouseInhouseOutsourcedInhouseNot applicable

  25 Crude Tankers25 Crude TankersInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouse / OutsourcedInhouseInhouse

  2 General Cargo, 1 RoRo2 General Cargo, 1 RoRoInhouseInhouseOutsourcedInhouseOutsourced

  1 Bulk Carrier, 3 LPG1 Bulk Carrier, 3 LPGOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourcedOutsourced

  , ;

  Inmarsat A B Mini M Fleet 775 Bulkcarriers

  Inmarsat B C Mini M3 Bulkcarriers

  Inmarsat C Mini M4 Bulk carriers

  Fleet 7712 bulkcarriers

  Inmarsat A B C Mini M Mini C Fleet 775 Tankers

  Inmarsat B C Mini M10 bulk carriers, 24 tankers

  Inmarsat B C Mini M Fleet 7724 Crude Tankers

  Inmarsat B C Mini M Fleet 7710 Bulkcarriers, 11 Crude Tankers, 7 Chemical, 3 LNG, 6 Coastal Tankers

  Bulk Carriers: Inmarsat A C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A B C Mini M Fleet 776 Bulkcarriers, 13 Crude Tankers

  Bulk Carriers: Inmarsat A C Mini M/ Containership:Inmarsat C Mini M Fleet 77/ Crude Tankers:Inmarsat A C Mini M/ Reefers: Inmarsat A C Mini M7 Bulkcarriers, 1 Containership, 1 Crude Tanker, 4 Reefers

  Inmarsat B C Mini M Fleet 7725 Crude Tankers

  Inmarsat C2 General Cargo, 1 RoRo

  Inmarsat B C Mini M1 Bulk Carrier, 3 LPG

  ( ): 12345

  1,2,3,5,4 54312

  5,3,4,2,1 13245

  2,5,1,3,4 41532

  2,3,4,5,1 43215

  3,2,5,1,4 34152

  4,2,5,1,324153

  4,2,3,1,524351

  1,2,4,3,554231 46

  2,1,3,5,445312 45

  1,3,4,5,253214 39

  3,1,5,2,435142 35

  2,4,3,1,542351 30

  3,2,4,5,134215

  4546303935

  : 1234567

  3,2,1,4,7,5,6 5674132

  1,5,2,6,3,4,7 7362541

  1,6,2,5,3,4,7 / 7263541

  4,3,1,5,7,6,2 4573126

  3,4,5,1,7,2,6 5437162

  3,1,2,4,5,7,6 (standardization)5764312

  4,5,7,1,2,3,6 4317652

  3,1,2,4,7,6,55764123

  6,7,4,3,5,1,22145376

  1,2,6,7,5,3,47621354

  4,3,5,2,6,1,74536271

  1,2,5,6,7,3,47632154

  4,5,3,1,7,6,24357126

  54312

  13245

  41532

  43215

  34152

  24153

  24351

  54231

  45312

  53214

  35142

  42351

  34215

  514432254534345

  431344445352446

  325211323213230

  143155531145139

  252523112421535

  / (standardization)

  5674132

  7362541

  / 7263541

  4573126

  5437162

  (standardization)5764312

  4317652

  5764123

  2145376

  7621354

  4536271

  7632154 66

  4357126 / 59

  66585955335340 58

  55

  (standardization)53

  40

  33

 • , , ,

 • USD20

 • (2) (Asset play)

 • (3)

 • ..