Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας –...

20
18/06/22 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους Π. Σκαρλάτος ΧΜ Γεν. Δντής ΣΕΧΒ

description

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους. Π. Σκαρλάτος ΧΜ Γεν. Δντής ΣΕΧΒ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΧΗΜ. ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας –...

Page 1: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για

την επίτευξή τους

Π. Σκαρλάτος

ΧΜ

Γεν. Δντής ΣΕΧΒ

Page 2: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Page 3: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Page 4: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΧΗΜ. ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Page 5: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Page 6: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Δεί

κτες

(00=

100)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Page 7: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• 4 χαμένα χρόνια, βαθειά ύφεση

• Αδυναμία υλοποίησης μεταρρυθμίσεων

• Σύγχυση σε ότι αφορά το ρόλο του δημόσιου τομέα, κρατισμός, κακής ποιότητας νομοθεσία.

• Αντιαναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο

• Κάκιστη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό

Page 8: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

8

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΒ

• Εξαγωγές

• Υλικά (δομικά, εξοικονόμησης ενέργειας, που υπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη)

• Η υποστήριξη κλάδων όπως η περιβαλλοντική βιομηχανία, τρόφιμα , τουρισμός, αγροτική παραγωγή που αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα

Page 9: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9

ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Page 10: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Page 11: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

11

SUSTAINABILITY XHMIKHΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Page 12: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΗ χημεία μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών αλλά και των αυριανών προκλήσεων της κοινωνίας. Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία είναι έτοιμη να αναλάβει αυτές τις προκλήσεις παρέχοντας πρακτικές και βιώσιμες λύσεις μέσα από τη καινοτομία .

Page 13: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

• Ανεπάρκεια σε ποσότητα και καλής ποιότητας νερού.

• Οι έξυπνες πόλεις

• Αποδοτική χρήση των πόρων

• Η απαίτηση σε πρώτες ύλες.

Page 14: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

14

Chemistry for Water Efficiency Έως τώρα αντιμετωπίζονται σοβαρές ελλείψεις σε επί μέρους γεωγραφικές περιοχές. Όπως όμως η ζήτηση αυξάνει και το κλίμα αλλάζει , η Ευρώπη θα γίνει σταδιακά πλέον ευάλωτη. Αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις : • Της ποσότητας • Το μείγμα νερού/ενέργειας δηλαδή η απαίτηση σε

ενέργεια για το καθαρισμό και η χρήση του για ενέργεια.• Της ποιότητας λόγω ρύπανσης • Της ποσότητας για βιολογικής προέλευσης πρώτες ύλες και για της πράσινες βιομηχανίες • Της ποσότητας για βιολογικής προέλευσης πρώτες ύλες και για της πράσινες βιομηχανίες (eco-industries)

Page 15: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

15

Chemistry for Water Efficiency

Συνεισφορά της Χημικής Βιομηχανίας μέσω της καινοτομίας Είναι από τους μεγάλους καταναλωτές νερού αλλά και από τους μεγαλύτερους Προμηθευτές υλικών κατεργασίας νερού αλλά και τεχνολογιών επεξεργασίας. Επομένως μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με την ανακάλυψη νέων βιώσιμων τεχνολογιών ,

συστημάτων και τεχνογνωσίας.

Page 16: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

16

Chemistry for Smart Cities Τα συστήματα κατασκευής κατοικιών και έργων και η

ανακατασκευή των βασίζονται στη χημεία (Chemistry-driven). Υλικά όπως τα μονωτικά, συγκολλητικά, στεγανωτικά , τσιμέντα κλπ βασίζονται στη χημεία για να ανταποκριθούν σε υψηλές προδιαγραφές. Ακόμη και παραδοσιακά υλικά όπως το σκυρόδεμα έχουν ενισχυθεί δραμματικά σε αντοχή χάρις στα χημικά πρόσθετα κατασκευών. Γέφυρες , δρόμοι, σήραγγες δεν θα είχαν

κατασκευασθεί χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών .

Page 17: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

17

Chemistry for Resource Efficiency

• Από τη πρώτη ύλη τη παραγωγική διαδικασία τη τελική εναπόθεση

Page 18: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

18

Chemistry for Raw Materials 4Rs:

Reduce

Reuse

Recycle

Replace

Page 19: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας - όροι

• Επιχειρηματικό περιβάλλον• Καινοτομία μέσα από τους στόχους της βιώσιμης ανάπυξης.• Συνεργασία επιχειρήσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Page 20: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας – Όροι και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους

21/04/23 ΤΕΕ ΠΑΝ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

20

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χημικής βιομηχανίας

Tomorrow starts with Chemistry