Ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα

of 17 /17
Ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας Ιούνιος 2013

Embed Size (px)

description

Ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα. Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας Ιούνιος 2013. Ταυτότητα έρευνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου ερωτήσεων κλειστού τύπου, τα οποία συμπληρώθηκαν από επαγγελματίες υδραυλικούς ( αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα

 • 2013

 • , ( ).

  : ().

  . 130 (=130).

  - 2013.

 • : . .

  ( ).

  .

 • ;

  3.1 & .

  :

 • 3.1 & .

  ;

  ;

 • .

  3.1 & .

 • ;

  3.1 & .

 • ;

  3.1 & .

 • ;

  3.1 & .

  ;

 • ;

  3.2 .

 • ;

  3.2 .

 • ;

  3.2 .

 • ;3.2 .

  .

 • 3.3 .

 • ;

  ; 3.3 .

 • ;

  3.4 .

 • ..... ;

  3.4 .