Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

28

description

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής. Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ. ΤΟΜΕΙΣ. Φιλοσοφίας. Παιδαγωγικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών. Ειδικεύσεις πτυχίου: (α) Φιλοσοφία (β) Παιδαγωγική. Διάρκεια: 8 εξάμηνα. Λήψη πτυχίου. Η δομή του Προγράμματος Σπουδών. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Page 1: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Page 2: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Καλώς ήρθατε

στο

Τμήμα Φιλοσοφίας

& Παιδαγωγικής

Page 3: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Page 4: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Page 5: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

ΤΟΜΕΙΣΤΟΜΕΙΣ

ΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαςς

ΠαιδαγωγικΠαιδαγωγικήςής

Page 6: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρκεια: 8 εξάμηνα

Ειδικεύσεις πτυχίου:

(α) Φιλοσοφία

(β) Παιδαγωγική

Page 7: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Λήψη πτυχίουΣύνολο μαθημάτων

55 μαθήματα

242-244 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Μαθήματα 3ωρα

Δηλώσεις μαθημάτων

αρχή κάθε εξαμήνου

μέγιστο: 8 μαθήματα / 36 ECTS

ηλεκτρονική δήλωση + βιβλία

Αξιολόγηση δύο εξεταστικές περίοδοι ανά εξάμηνο

Page 8: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Κοινά μαθήματα

Φιλοσοφία – Παιδαγωγική (16)

Φιλοσοφία κορμού (5)

Παιδαγωγική κορμού (5)

ΚατεύθυνσηΦιλοσοφίας

(17)

Φιλοσοφικά κείμενα (3)

(3) Διδακτικέςμεθοδολογίες

ΚατεύθυνσηΠαιδαγωγικής

(17)Φιλολογικά μαθήματα (14)

Αρχαία & Νέα ΕλληνικάΙστορία, Γλωσσολογία

Πληροφορική (2)Ξένη Γλώσσα (4)

Ελεύθερες επιλογές (2)

Page 9: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΔΙΚΕΥΣΗΗ

ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία

μαθήματαμαθήματα από τους εξής κλάδους:

• Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

• Νεότερη Φιλοσοφία• Σύγχρονη Φιλοσοφία• Πολιτική Φιλοσοφία• Ηθική Φιλοσοφία• Φιλοσοφία της Τέχνης• Οντολογία-Μεταφυσική• Γνωσιολογία• Φιλοσοφία της Επιστήμης

ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική

μαθήματαμαθήματα από τους εξής κλάδους:

• Σχολική Παιδαγωγική• Ιστορία της Αγωγής και της

Εκπαίδευσης• Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης• Ψυχολογικές προϋποθέσεις της

Αγωγής• Συγκριτική Παιδαγωγική• Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής

έρευνας• Εκπαίδευση Ενηλίκων και

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Page 10: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Πρακτική άσκηση σε σχολεία δευτεροβάθμιας Πρακτική άσκηση σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςεκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Φιλοσοφία – Παιδαγωγική (16)

Φιλοσοφία κορμού (5) Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γνωσιοθεωρία Πολιτική φιλοσοφία Αρχαία & νεότερη φιλοσοφία

Παιδαγωγικά (5)Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Σχολική ΠαιδαγωγικήΙστορία ελληνικής εκπαίδευσης

Μεθοδολογία έρευνας

Φιλοσοφικά κείμενα (3) Διδακτικές Μεθοδολογίες (3)

Αρχαία ΕλληνικάΝέα Ελληνικά

Ιστορία

Page 11: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Υποχρεωτικά μαθήματα – Φιλολογικά μαθήματα 1

Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία (5)από το Τμήμα ΦΠ και από το Τμήμα Φιλολογίας

Νέα Ελληνική Φιλολογία (5)από το Τμήμα ΦΠ

Page 12: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Υποχρεωτικά μαθήματα – Φιλολογικά μαθήματα 2

Ιστορία (αρχαία, βυζαντινή, νεότερη, σύγχρονη)

Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης (3)από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Γλωσσολογία (1)από το Τμήμα ΦΠ

Page 13: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Υποχρεωτικά μαθήματα - Φιλοσοφικά

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (3)

Ανάλυση κειμένων της αρχαίας φιλοσοφίας (από το πρωτότυπο)ή της νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας

Page 14: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Υποχρεωτικά μαθήματα – Μαθήματα Παιδαγωγικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ (3)

701 Νεοελληνική γλώσσα

702 Ιστορία

703 Αρχαία ΕλληνικάΜετά την παρακολούθηση των φιλολογικών μαθημάτων

Πρακτική ΆσκησηΑπό το Ε΄ Εξάμηνο

Page 15: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Άλλα μαθήματα

Πληροφορική (2) Ξένη γλώσσα (4)Πληροφορική Ι

Πληροφορική ΙΙ

Επιλογή μίας ξένης γλώσσας

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2)από οποιοδήποτε Τμήμα του ΑΠΘ

Page 16: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Τμήμα Φιλοσοφίας& Παιδαγωγικής

Πρόγραμμα ΣπουδώνΚατεύθυνσης Φιλοσοφίας

Page 17: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας – Φιλοσοφικά μαθήματα 3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ ΙΙ (6)

Φ 102 Οντολογία – ΜεταφυσικήΦ 104 Φιλοσοφία των ΕπιστημώνΦ 107 Αισθητική και Φιλοσοφία της ΤέχνηςΦ 109 Ηθική φιλοσοφίαΦ 113 Φιλοσοφία Ύστερης Αρχαιότητας &

ΜεσαίωναΦ 114 Σύγχρονη Φιλοσοφία

Η κατεύθυνση επιλέγεται στο 3ο-5ο Εξάμηνο

Page 18: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας – Φιλοσοφικά μαθήματα 4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (11)

Επιλογής Κατεύθυνσης (9)

Προσφέρονται κάθε εξάμηνο με διαφορετικό θέμα Ειδικότερα θέματα για φιλοσόφους, ρεύματα, προβλήματα

Δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής (=2 μαθήματα)

Σεμινάρια (2)Παρουσίαση/συγγραφή εργασίας σε ειδικό θέμα

Page 19: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ(25)

ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(8)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

(22)

Πληροφορική(2)

Ξένη γλώσσα(4)

Ελεύθερες επιλογές

(2)

Σεμινάρια(2)

ΥποχρεωτικάΚορμού

(11)

ΦιλοσοφικάΚείμενα

(3)

ΕπιλογήςΚατεύθυνσης

(9)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ(8)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ(14)

ΥποχρεωτικάΚορμού

(5)

ΔιδακτικέςΜεθοδολογίες

(3)

ΑρχαίαΛατινικά

(5)

Νέα Ελληνικά(5)

ΙστορίαΑρχαιολογία

(3)

Γλωσσολογία(1)

Page 20: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής κατάρτισης την οποία προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων) α) στο διοικητικό και παιδαγωγικό έργο της σχολικής μονάδας και β) στη διδακτική μεθόδευση φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσ-σας και Ιστορίας).

Page 21: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ έχει διάρκεια πέντε έως επτά εβδομάδες, αρχίζει στο αρχίζει στο 55οο εξάμηνο εξάμηνο των σπουδών & διεξάγεται

σε τρεις κύκλους :1. Ο πρώτος συνίσταται σε δύο εβδομάδες άσκησης των φοιτητών σε σχολεία.2. Ο δεύτερος αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν οι φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων Διδακτικής Μεθοδολογίας και έχει διάρκεια τριών εβδομάδων.3. Ο τρίτος κύκλος συνίσταται σε εργασία των φοιτητών σε σχολεία που αφορά διοικητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και διαρκεί δύο εβδομάδες.

Page 22: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

ΠΤΥΧΙΟΠΤΥΧΙΟ

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην ειδίκευση στην ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική

Φιλοσοφίας και

Παιδαγωγικής με ειδίκευση ειδίκευση

στη στη ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία

Page 23: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑ

Θέματα φύλου

και ισότητας

ΕπιχειρηματικότηΕπιχειρηματικότητα τα

και καινοτομίακαι καινοτομία

Page 24: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

•Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία με ειδίκευση στα θεωρητικά μαθήματα.•Εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση.•Εκπαιδευτικό ή/και διοικητικό προσωπικό σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ΚΕΕ, ή σε δομές αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όπως ΟΑΕΔ, ΙΕΚ & ΚΕΚ.

Page 25: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

•Ερευνητικό δυναμικό σε εκπαιδευτικές δομές και φορείς.•Με την κατάρτιση στην επιχειρηματικότηταεπιχειρηματικότητα: απασχόληση σε επιχειρήσεις, π.χ. σε θέσεις προώθησης προϊόντων, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, ανάπτυξης προσωπικού, κτλ.•Με την κατάρτιση σε θέματα θέματα φύλουφύλου: απασχόληση σε Κέντρα και Οργανισμούς που προωθούν ζητήματα ισότητας όπως το ΚΕΘΙ.

Page 26: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Μετά το πρώτο πτυχίο;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλοσοφίας &

Παιδαγωγικής

1)Κατεύθυνση Φιλοσοφία2) Κατεύθυνση Παιδαγωγική

Διάρκεια 2 χρόνια

Page 27: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Χρήσιμες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Τμήματος

Ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.edlit.auth.gr

Ιστοσελίδα του Forum του Τμήματος http://sofos.edlit.auth.gr

Γραμματεία του Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης)

Διδάσκοντες – σύμβουλοι σπουδών

Page 28: Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις

Σας περιμένουμε την ερχόμενη ακαδημαϊκή

χρονιά !!

& Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής