Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

24
Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ FDDI - SONET - SDH - WDM

description

Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ. FDDI - SONET - SDH - WDM. Τοπικά Οπτικά Δίκτυα. FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ). Fiber Distributed Data Interface. Τοπικό δίκτυο τύπου δακτυλίου με κουπόνι ( Token ring ) 100 Mbps 200 Km 1000 σταθμοί Πολύτροπες ίνες LED (για ασφάλεια). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Page 1: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

FDDI - SONET - SDH - WDM

Page 2: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Τοπικά Οπτικά Δίκτυα

FDDI

(Fiber Distributed Data Interface)

Page 3: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Fiber Distributed Data Interface

• Τοπικό δίκτυο τύπου δακτυλίου με κουπόνι (Token ring)• 100 Mbps• 200 Km• 1000 σταθμοί• Πολύτροπες ίνες • LED (για ασφάλεια)

Page 4: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Ένα δίκτυο κορμού …

Page 5: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

… για τοπικά δίκτυα

Page 6: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Δύο δακτύλιοι οπτικών ινών

Σταθμοί κλάσης Α: συνδέονται και στους δύο δακτυλίουςΣταθμοί κλάσης Β: συνδέονται στον ένα δακτύλιο

Page 7: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

FDDI-II

• Παρέχει επίσης τη δυνατότητα για σύγχρονη μετάδοση φωνής

• 96 bytes of data / frame

• 96 κανάλια PCM

• 4 x T1 ή 3 x E1

Page 8: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

SONET - DWDM

Page 9: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

SONET – Synchronous Optical NETwork

• 1984 διαλύθηκε η ΑΤ&Τ

• Νέες εταιρείες => ανάγκη για τυποποίηση

• 1985 Bellcore => SONET

• G.707, G.708, G.709

• 1989 CCITT => SDH

Page 10: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Στόχοι του SONET

• Δυνατότητα συνεργασίας εταιρειών– Κοινό πρότυπο σηματοδοσίας

– Θέματα χρονισμού, μήκους κύματος κ.α.

• Προσπάθεια να ενοποιηθούν το Ευρωπαϊκό, Αμερικάνικο και Ιαπωνικό σύστημα.– Όλα χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο κανάλια 64Kbps

• Ένας τρόπος πολυπλεξίας που να πηγαίνει σε ταχύτητες της τάξης των Gbit αλλά να δίνει και μικρές ταχύτητες.

• Παροχή υποστήριξης για τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση των συστημάτων

Page 11: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Λειτουργία

• TDM => διατίθεται όλο το εύρος ζώνης• Ρολόι ακριβείας => σύγχρονο σύστημα =>

εκπέμπει συνεχώς ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κάτι να μεταδοθεί.

• Συστατικά δικτύου– Μεταγωγέας (switch)– Πολυπλέκτης (multiplexer)– Αναμεταδότης (repeater)

Page 12: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Ένα μονοπάτι (path) SONET

•Section•Line•Path

Page 13: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Τοπολογία δικτύου SONET

Page 14: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας

Page 15: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Η πλέον αυτοδύναμη τοπολογία

Page 16: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Τα πλαίσια του SONET

• Βασικό πλαίσιο (frame) = 810bytes (125μsec)

• Μεταδίδονται 8.000 frames/sec

• Σύνολο 51,84Mbps = STS-1

• STS-1 = Synchronous Transport Signal – 1

Page 17: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Δύο διαδοχικά πλαίσια

Section overhead: ελέγχεται σε κάθε αρχή ή τέλος ενός τομέαLine overhead: ελέγχεται σε κάθε αρχή ή τέλος μιας γραμμήςSPE: Synchronous Payload EnvelopePath overhead: ελέγχεται σε κάθε αρχή ή τέλος ενός μονοπατιού

Page 18: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Πολυπλεξία στο SONET

Page 19: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Πολυπλεξία

51.84 Mbps 51.84 Mbps51.84 Mbps

155.52 Mbps

Ove

rhea

d

STS-1Payload

Ove

rhea

d

STS-1Payload

Ove

rhea

d

STS-1Payload

Page 20: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Concatenation

STS-3c Payload

155.52 Mbps

Ove

rhea

d

Ove

rhea

d

STS-1Payload

51.84 Mbps

Ove

rhea

d

STS-1Payload

51.84 MbpsO

verh

ead

STS-1Payload

51.84 Mbps

Page 21: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Οι ρυθμοί μετάδοσης στο SONET και το SDH

Japan

OC-3c (concatenated)

Page 22: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

STS και STM

Page 23: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

Η αρχιτεκτονική του SONET

Page 24: Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙ

Δίκτυα Η/Υ ΙΙΔίκτυα Η/Υ ΙΙ

IP over (ATM over SONET)

IP over SONET

IP over DWDM