Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης...

of 72 /72
Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης Παρουσίαση 6 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

Embed Size (px)

description

Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά. Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης. Παρουσίαση 6 η. Σαμαρίνας Π. Μιχάλης Χειμερινό Εξάμηνο 201 2 -201 3. Κατανοώντας την Επιχείρηση. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης...

Page 1: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

Διεθνούς Επιχείρησης

Παρουσίαση 6η

Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά

Σαμαρίνας Π. ΜιχάληςΧειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

Page 2: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατανοώντας την Επιχείρηση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Οι Παίχτες του παιχνιδιού

Επενδυτές Πιστωτές

Managers

The Business

Operations

1. Αγοράζει ‘Α Ύλες και Εργασία 2. Παράγει το

προϊόν

3. Πουλά το προϊόνστους πελάτες

4. Παίρνει χρήματα απότους Πελάτες και πληρώνει

Πιστωτές

Page 3: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Το Λογιστικό Κύκλωμα

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Η επιχείρηση συλλέγει και

επεξεργάζεταιτις

χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Γνωστοποιείτις πληροφορίες

στους λήπτες αποφάσεων

Managers(εσωτερικοί

λήπτεςαποφάσεων)

Επενδυτές & Πιστωτές

(εξωτερικοίλήπτες

αποφάσεων)

Page 4: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Το Λογιστικό Κύκλωμα

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Το Λογιστικό Κύκλωμα

Χρηματοοικονομική ΛογιστικήΔημοσίευση Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων

Διοικητική ΛογιστικήΛεπτομερής Σχεδιασμός &

Εκθέσεις Απόδοσης σε τακτικότατη βάση

Εξωτερικοί Λήπτες ΑποφάσεωνΕπενδυτές, Πιστωτές, Προμηθευτές, Πελάτες.

Εσωτερικοί Λήπτες ΑποφάσεωνManagers από ολόκληρη

την επιχείρηση

Page 5: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Το Λογιστικό Κύκλωμα & Λήπτες Αποφάσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ταμείο

Πάγια

Αποθέματα

Γραμμάτια

Πληρωτέα

Υπάρχει μια οργανωμένη μορφή απεικόνισης των διαφόρων

συναλλαγών σε χρήμα

Page 6: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οι 4 Βασικές Χρημ/κές Καταστάσεις

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

1. Στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ, καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και που ανήκουν σε μια εταιρία, τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί σε αυτήν από τους εταίρους καθώς και τα κεφάλαια που χρωστά η εταιρία σε δανειστές της.

2. Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, καταγράφονται όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις σε πελάτες μαζί με τα έξοδα που έγιναν για να αποκτηθούν αυτά τα έσοδα. Η διαφορά αποτελεί το Αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημία) της επιχείρησης.

3. Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ καταγράφονται το που κατανέμονται τα Κέρδη της επιχείρησης.

4. Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, καταγράφονται όλες οι πηγές μετρητών (εισροές) και οι χρήσεις τους (εκροές μετρητών) από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. ?

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ6. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Page 7: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Η Λογιστική Εξίσωση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ε = Π + ΚΘ(Ενεργητικό) (Παθητικό) (Καθαρή Θέση)

Περιουσιακά Στοιχεία

Πηγές Χρηματοδότησης Περιουσιακών Στοιχείων

Παθητικό: από Πιστωτές (Δανειστές)Καθαρή Θέση: Από εταίρους, μετόχους

Page 8: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ο Ισολογισμός

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ενεργητικό

ΤαμείοΧρεώστεςΑπαιτήσειςΓραμμάτια ΕισπρακτέαΑποθέματαΠροπληρωμένα ΈξοδαΣυμμετοχέςΜηχανήματαΚτίριαΟικόπεδαΆυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Ενεργητικό

ΤαμείοΧρεώστεςΑπαιτήσειςΓραμμάτια ΕισπρακτέαΑποθέματαΠροπληρωμένα ΈξοδαΣυμμετοχέςΜηχανήματαΚτίριαΟικόπεδαΆυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Παθητικό

ΠρομηθευτέςΠιστωτέςΓραμμάτια ΠληρωτέαΤράπεζες- Βραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Παθητικό

ΠρομηθευτέςΠιστωτέςΓραμμάτια ΠληρωτέαΤράπεζες- Βραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Καθαρή Θέση

Μετοχικό ΚεφάλαιοΚέρδη/Ζημιές εις Νέον

Καθαρή Θέση

Μετοχικό ΚεφάλαιοΚέρδη/Ζημιές εις Νέον

Συνηθισμένοι Τίτλοι Λογαριασμών Ισολογισμού

Page 9: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατανοώντας την Επιχείρηση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

2010ΕνεργητικόΤαμείο 4.895$ Απαιτήσεις 5.714 Αποθέματα 8.517 Κτίρια & εξοπλισμός 7.154 Οικόπεδα 981 Σύνολο Ενεργητικού 27.261$

ΠαθητικόΠρομηθευτές 7.156$ Γραμμάτια Πληρωτέα 9.000 Σύνολο Παθητικού 16.156 Καθαρή ΘέσηΜετοχικό Κεφάλαιο 2.000 Κέρδη εις Νέον 9.105 Σύνολο Καθαρής Θέσης 11.105

Σύνολο Παθητικού & Καθαρής Θέσης 27.261$

MAXIDRIVE CORP.Ισολογισμός

(in thousands of dollars)Δεκέμβριος 31, 2010

Page 10: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Έσοδα

Έσοδα από ΠωλήσειςΈσοδα από ΑμοιβέςΈσοδα από ΤόκουςΈσοδα από Ενοίκια

Έσοδα

Έσοδα από ΠωλήσειςΈσοδα από ΑμοιβέςΈσοδα από ΤόκουςΈσοδα από Ενοίκια

Έξοδα

Κόστος ΠωληθέντωνΑμοιβές ΠροσωπικούΈξοδα για ΕνοίκιαΈξοδα για ΤόκουςΑποσβέσεις Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστοςΔιαφημιστικά ΈξοδαΑσφάλειεςΈξοδα Συντήρησης Φόροι-Τέλη

Έξοδα

Κόστος ΠωληθέντωνΑμοιβές ΠροσωπικούΈξοδα για ΕνοίκιαΈξοδα για ΤόκουςΑποσβέσεις Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστοςΔιαφημιστικά ΈξοδαΑσφάλειεςΈξοδα Συντήρησης Φόροι-Τέλη

Συνηθισμένοι Λογαριασμοί Κ.Α.Χ.

Page 11: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατανοώντας την Επιχείρηση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

ΈσοδαΈσοδα από πωλήσεις 37.436$ Συνολικά Έσοδα 37.436 ΈξοδαΚόστος Πωληθέντων 26.980 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης 5.606 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 450 Συνολικά Έξοδα 33.036 Καθαρό Αποτέλεσμα Προ Φόρων 4.400 Φόρος Εισοδήματος 1.100 Καθαρό Αποτέλεσμα 3.300$

MAXIDRIVE CORP.Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

(in thousands of dollars)Για την χρήση που έληξε Δεκέμβριο 31, 2010

Page 12: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Πως Χρησιμοποιεί η Διοίκηση τις Χρημ/κές Καταστάσεις;

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Οι managers που είναι υπεύθυνοι για τον δανεισμό χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

των πελατών τους για να αποφασίσουν εάν θα επεκτείνουν τον δανεισμό τους και την διάρκεια της

πίστωσης.

Οι managers που είναι υπεύθυνοι για τις αγορές χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

των προμηθευτών τους για να αποφασίσουν εάν μπορούν να καλύψουν την ζήτησή τους για προϊόντα

αλλά και την αξιοπιστία τους στην διεθνή αγορά.

Οι συνδικαλιστές και οι managers ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές

καταστάσεις της εταιρίας τους για να διαπραγματευτούν καλύτερους μισθούς.

Page 13: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατανοώντας την Επιχείρηση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Για να γίνουν αντιληπτά τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό πρέπει να δώσουμε απάντηση στις

ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποιές επιχειρηματικέςδραστηριότητες

μεταβάλλουν τον Ισολογισμό?

Πώς οι διάφορεςδραστηριότητες επηρεάζουν τον

κάθε Λογαριασμό;

Πώς παρακολουθούνοι επιχειρήσειςτα ποσά του Ισολογισμού;

Page 14: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Το Γενικό Πλαίσιο

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Σχετικότητα

Αξιοπιστία

Συγκρισιμότητα

Συνοχή

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Σχετικότητα

Αξιοπιστία

Συγκρισιμότητα

Συνοχή

Στοιχεία των Καταστάσεων

Περιουσιακά Στοιχεία

Υποχρεώσεις

Καθαρή Θέση

Έσοδα

Έξοδα

Κέρδος

Ζημία

Στοιχεία των Καταστάσεων

Περιουσιακά Στοιχεία

Υποχρεώσεις

Καθαρή Θέση

Έσοδα

Έξοδα

Κέρδος

Ζημία

Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση

μελλοντικών ταμειακών ροών.

Page 15: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Το Γενικό Πλαίσιο

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Σχετικότητα

Αξιοπιστία

Συγκρισιμότητα

Συνοχή

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Σχετικότητα

Αξιοπιστία

Συγκρισιμότητα

Συνοχή

Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση

μελλοντικών ταμειακών ροών.

Κύρια Χαρακτηριστικά• Σχετικότητα: προβλεπτική

αξία, πληροφοριακή αξία(feedback), επικαιροποίηση

• Αξιοπιστία: επαληθευσιμότητα,

πιστή αναπαράσταση και ουδετερότηταΔευτερεύοντα Χαρακτηριστικά• Συγκρισιμότητα: μεταξύ

εταιριών• Συνοχή: μέσα στον χρόνο.

Page 16: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Το Γενικό Πλαίσιο

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Στοιχεία των Καταστάσεων

Περιουσιακά Στοιχεία

Υποχρεώσεις

Καθαρή Θέση

Έσοδα

Έξοδα

Κέρδος

Ζημία

Στοιχεία των Καταστάσεων

Περιουσιακά Στοιχεία

Υποχρεώσεις

Καθαρή Θέση

Έσοδα

Έξοδα

Κέρδος

Ζημία

Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση

μελλοντικών ταμειακών ροών.

Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση

μελλοντικών ταμειακών ροών.

Περιουσιακά Στοιχεία : Στοιχεία που αποφέρουν πιθανά μελλοντικά οφέλη.

Υποχρεώσεις: Πιθανές οικονομικές θυσίες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Καθαρή Θέση: Χρηματοδότηση που παρέχεται από τους ιδιοκτήτες της εταιρίας και την λειτουργία της.Έσοδα: Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες.

Έξοδα: Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες.

Κέρδος: Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες.

Loss: Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες.

Page 17: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Το Γενικό Πλαίσιο

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

ΠρουποθέσειςΞεχωριστή Οντότητα: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι ξεχωριστές από τις δραστηριότητες των ιδιοκτητών της.Συνέχεια: Η εταιρία δεν θα σταματήσει την λειτουργία της στο κοντινό μέλλον.Μονάδα Μέτρησης: Οι καταγραφή των λογιστικών μεγεθών θα είναι στην εθνική νομισματική μονάδα (π.χ. €, $ κλπ)

ΠρουποθέσειςΞεχωριστή Οντότητα: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι ξεχωριστές από τις δραστηριότητες των ιδιοκτητών της.Συνέχεια: Η εταιρία δεν θα σταματήσει την λειτουργία της στο κοντινό μέλλον.Μονάδα Μέτρησης: Οι καταγραφή των λογιστικών μεγεθών θα είναι στην εθνική νομισματική μονάδα (π.χ. €, $ κλπ)

ΑρχέςΙστορικό Κόστος: Η βάση για την πρωταρχική καταγραφή της αξίας των στοιχείων π.χ. του Ενεργητικού είναι η χρηματική αξία που απαιτήθηκε για την απόκτησή του.

ΑρχέςΙστορικό Κόστος: Η βάση για την πρωταρχική καταγραφή της αξίας των στοιχείων π.χ. του Ενεργητικού είναι η χρηματική αξία που απαιτήθηκε για την απόκτησή του.

Page 18: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Η Φύση των Επιχειρηματικών Συναλλαγών

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Εξωτερικά Γεγονότα: Ανταλλαγή στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού

μεταξύ της επιχείρησης και άλλης οντότητας.

Δανείζεσαι μετρητά

Από την τράπεζα

Page 19: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Η Φύση των Επιχειρηματικών Συναλλαγών

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Εσωτερικά Γεγονότα: Δεν είναι ανταλλαγή μεταξύ της επιχείρησης και άλλης οντότητας, αλλά μια επίδραση που δημιουργείτε από την

ίδια την επιχείρηση και τις πράξεις της.

Ζημιά από πυρκαγιά.

Page 20: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατανοώντας την Επιχείρηση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Πως επηρεάζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες την Κατάσταση

Αποτελεσμάτων;

Πως επηρεάζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες την Κατάσταση

Αποτελεσμάτων;

Πως γίνεται η αναγνώριση και μέτρηση αυτών των

δραστηριοτήτων;

Πως γίνεται η αναγνώριση και μέτρηση αυτών των

δραστηριοτήτων;

Πως καταγράφονται αυτές οι δραστηριότητες

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων;

Πως καταγράφονται αυτές οι δραστηριότητες

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων;

Page 21: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ο Λειτουργικός Κύκλος

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Αγορά ή παραγωγή

προϊόντων ή Ά Υλών με πίστωση.

Αγορά ή παραγωγή

προϊόντων ή Ά Υλών με πίστωση.

Παράδοση προϊόντος ή

παροχή υπηρεσίας στους

πελάτες με πίστωση

Παράδοση προϊόντος ή

παροχή υπηρεσίας στους

πελάτες με πίστωση

Πληρωμή Προμηθευτών.

Πληρωμή Προμηθευτών.

Αποδοχή Πληρωμών από

πελάτες.

Αποδοχή Πληρωμών από

πελάτες.

Αρχή

Page 22: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ο Λειτουργικός Κύκλος

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Διαχειριστική Χρήση και Τρίμηνα: Η μακρά ζωή μιας επιχείρησης, μπορεί να χωριστεί σε

μικρότερες χρονικές περιόδους.

Διαχειριστική Χρήση και Τρίμηνα: Η μακρά ζωή μιας επιχείρησης, μπορεί να χωριστεί σε

μικρότερες χρονικές περιόδους.

Θέματα Αναγνώρισης: Πότε θα πρέπει να καταγράφονται (αναγνωρίζονται) οι επιδράσεις

των λειτουργικών δραστηριοτήτων;

Θέματα Αναγνώρισης: Πότε θα πρέπει να καταγράφονται (αναγνωρίζονται) οι επιδράσεις

των λειτουργικών δραστηριοτήτων;

Θέματα Αναγνώρισης: Τι ποσά πρέπει να αναγνωρίζονται;

Θέματα Αναγνώρισης: Τι ποσά πρέπει να αναγνωρίζονται;

Page 23: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατανοώντας την Επιχείρηση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

ΖημίεςΜείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από

λειτουργικές δραστηριότητες.

ΖημίεςΜείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από

λειτουργικές δραστηριότητες.

ΈσοδαΑύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από

λειτουργικές δραστηριότητες.

ΈσοδαΑύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από

λειτουργικές δραστηριότητες.

ΈξοδαΜείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από

λειτουργικές δραστηριότητες.

ΈξοδαΜείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από

λειτουργικές δραστηριότητες.

ΚέρδηΑύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από

περιφερειακές δραστηριότητες.

ΚέρδηΑύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από

περιφερειακές δραστηριότητες.

Page 24: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κατανοώντας την Επιχείρηση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

ΈσοδαΠωλήσεις στο εστιατόριο και από delivery 884.000$ Δικαώματα από Franchise 117.000 Συνολικά Έσοδα 1.001.000 Κόστη & ΈξοδαΚόστος Πωληθέντων 425.000 Μισθοί εργαζομένων και εργοδοτικές εισφορές 164.000 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης 314.000 Συνολικά Έξοδα 903.000 Μερικά Αποτελέσματα 98.000 Άλλα έσοδα και κέρδη(ή έξοδα και ζημίες)Εισόδημα από συμμετοχές 1.000 Τόκοι (3.000) Εισόδημα προ φόρων 96.000 Φόρος Εισοδήματος 33.000 Καθαρό Εισόδημα 63.000$

Papa John's International, Inc. and SubsidiariesΕνοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010(dollars in thousands)

Η κύρια δραστηριότητα του Papa John’s είναι η

πώληση pizza και η πώληση franchise της

εταιρίας του.

Η κύρια δραστηριότητα του Papa John’s είναι η

πώληση pizza και η πώληση franchise της

εταιρίας του.

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Περιφερειακές Δραστηριότητες

Page 25: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων

Page 26: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Περιορισμοί στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Οι διαφορετικές λογιστικοί μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εταιρίες ορισμένες φορές δημιουργούν δυσκολίες στη

σύγκριση των μεγεθών.

Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων η LIFO.

Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων το μέσο

σταθμικό κόστος

Page 27: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Περιορισμοί στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Οι αναλυτές πρέπει να κοιτούν πέρα από τους δείκτες.

Οικονομικοί παράγοντες

Τάσεις του κλάδου

Μεταβολές στην εταιρία

Τεχνολογικές αλλαγές

Προτιμήσεις Πελατών

Page 28: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Μαθησιακός Στόχος 1

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Να συντάσσετε συγκριτικές χρηματοοικονομικές

καταστάσεις και καταστάσεις κοινού μεγέθους

Page 29: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις σε Συγκριτική & Κοινή Μορφή

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Καταστάσεις απόλυτων ή ποσοστιαίων μεταβολών

Καταστάσεις κοινού μεγέθους

Δείκτες Ratios

Ένα ποσό από μόνο του δεν προσφέρει επαρκή

πληροφόρηση παρά μόνο εάν το συγκρίνουμε

με άλλα στοιχεία.

Page 30: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Μεταβολές σε € και σε % στις Καταστάσεις

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Η Οριζόντια ανάλυση (ή ανάλυση τάσης) εμφανίζει τις μεταβολές των οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης σε απόλυτα ή ποσοστιαία μεγέθη για μία σειρά ετών.

Page 31: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Παράδειγμα

Στη συνέχεια ακολουθεί η Οριζόντια Ανάλυση της Clover Corporation’s

για την περίοδο 2006-2007 με συγκριτικούς Ισολογισμούς και συγκριτικές Καταστάσεις Α/Χ.

Page 32: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικός Ισολογισμός 2006-2007

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Αύξηση(Μείωση)

2007 2006 Ποσό %ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΧρηματικα Διαθέσιμα(Ταμείο) 12.000$ 23.500$ Λογαριασμοί Εισπρακτέοι Απαιτήσεις (net)60.000 40.000 Αποθέματα 80.000 100.000 Προπληρωθέντα έξοδα 3.000 1.200 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 155.000 164.700 Πάγιο ΕνεργητικόΟικόπεδα 40.000 40.000 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 120.000 85.000 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 160.000 125.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 315.000$ 289.700$

Page 33: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Υπολογισμός μεταβολής σε Απόλυτα Μεγέθη

Μεταβολή σε $

Φετινή Αξία λογαριασμού π.χ.

«Ταμείο» σε $

Αξία του λογαριασμού στο έτος που ορίσαμε ως

βάση

= –

Τα ποσά του 2006 έχουν

γίνει τα ποσά του έτους

βάσης.

Page 34: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Υπολογισμός μεταβολής σε Ποσοστιαία Μεγέθη

Ποσοστιαία Μεταβολή

Μεταβολή σε $ Ποσά έτους Βάσης

100%= ×

Page 35: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικός Ισολογισμός31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $

Αύξηση(Μείωση)2007 2006 Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΚυκλοφορούν Ενεργητικό Χρηματικά Διαθέσιμα(Ταμείο) 12.000$ 23.500$ (11.500)$ (48,9)Λογαριασμοί Εισπρακτέοι Απαιτήσεις (net)60.000 40.000 Αποθέματα 80.000 100.000 Προπληρωθέντα έξοδα 3.000 1.200 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 155.000 164.700 Πάγιο ΕνεργητικόΟικόπεδα 40.000 40.000 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 120.000 85.000 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 160.000 125.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 315.000$ 289.700$

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικός Ισολογισμός31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $

Αύξηση(Μείωση)2007 2006 Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΚυκλοφορούν Ενεργητικό Χρηματικά Διαθέσιμα(Ταμείο) 12.000$ 23.500$ (11.500)$ (48,9)Λογαριασμοί Εισπρακτέοι Απαιτήσεις (net)60.000 40.000 Αποθέματα 80.000 100.000 Προπληρωθέντα έξοδα 3.000 1.200 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 155.000 164.700 Πάγιο ΕνεργητικόΟικόπεδα 40.000 40.000 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 120.000 85.000 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 160.000 125.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 315.000$ 289.700$ ($11,500 ÷ $23,500) × 100% = 48.9%

$12,000 – $23,500 = $(11,500)

Page 36: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικός Ισολογισμός31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $

Αύξηση(Μείωση)2007 2006 Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΧρηματικά Διαθέσιμα(Ταμείο) 12.000$ 23.500$ (11.500)$ (48,9)Λογαριασμοί Εισπρακτέοι Απαιτήσεις (net)60.000 40.000 20.000 50,0Αποθέματα 80.000 100.000 (20.000) (20,0)Προπληρωθέντα έξοδα 3.000 1.200 1.800 150,0Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 155.000 164.700 (9.700) (5,9)Πάγιο ΕνεργητικόΟικόπεδα 40.000 40.000 - 0,0Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 120.000 85.000 35.000 41,2Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 160.000 125.000 35.000 28,0ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 315.000$ 289.700$ 25.300$ 8,7

Page 37: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Το ίδιο μπορεί να γίνει για τις Υποχρεώσεις και τα Ίδια

Κεφάλαια, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε με την Κατάσταση

Α/Χ.

Page 38: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Αύξηση(Μείωση)

2007 2006 Ποσό %Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις) 520.000$ 480.000$ Κόστος Πωληθέντων 360.000 315.000 Μικτά Αποτελέσματα 160.000 165.000 Λειτουργικά Έξοδα 128.600 126.000 Λειτουργικό Κέρδος 31.400 39.000 Χρεωστικοί Τόκοι 6.400 7.000 Καθαρά Κέρδη προ φόρων 25.000 32.000 (Μείον) Φόρος Εσοδήματος 30% 7.500 9.600 Καθαρά Κέρδη 17.500$ 22.400$

Page 39: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Αύξηση(Μείωση)

2007 2006 Ποσό %Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)520.000$ 480.000$ 40.000$ 8,3Κόστος Πωληθέντων 360.000 315.000 45.000 14,3Μικτά Αποτελέσματα 160.000 165.000 (5.000) (3,0)Λειτουργικά Έξοδα 128.600 126.000 2.600 2,1Λειτουργικό Κέρδος 31.400 39.000 (7.600) (19,5)Χρεωστικοί Τόκοι 6.400 7.000 (600) (8,6)Καθαρά Κέρδη προ φόρων 25.000 32.000 (7.000) (21,9)(Μείον) Φόρος Εσοδήματος 30%7.500 9.600 (2.100) (21,9)Καθαρά Κέρδη 17.500$ 22.400$ (4.900)$ (21,9)

Page 40: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Αύξηση(Μείωση)

2007 2006 Ποσό %Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)520.000$ 480.000$ 40.000$ 8,3Κόστος Πωληθέντων 360.000 315.000 45.000 14,3Μικτά Αποτελέσματα 160.000 165.000 (5.000) (3,0)Λειτουργικά Έξοδα 128.600 126.000 2.600 2,1Λειτουργικό Κέρδος 31.400 39.000 (7.600) (19,5)Χρεωστικοί Τόκοι 6.400 7.000 (600) (8,6)Καθαρά Κέρδη προ φόρων 25.000 32.000 (7.000) (21,9)(Μείον) Φόρος Εσοδήματος 30%7.500 9.600 (2.100) (21,9)Καθαρά Κέρδη 17.500$ 22.400$ (4.900)$ (21,9)

Οι Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8.3%, ενώ τα Καθαρά κέρδη

μειώθηκαν κατά 21.9%.

Page 41: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Οριζόντια Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Αύξηση(Μείωση)

2007 2006 Ποσό %Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)520.000$ 480.000$ 40.000$ 8,3Κόστος Πωληθέντων 360.000 315.000 45.000 14,3Μικτά Αποτελέσματα 160.000 165.000 (5.000) (3,0)Λειτουργικά Έξοδα 128.600 126.000 2.600 2,1Λειτουργικό Κέρδος 31.400 39.000 (7.600) (19,5)Χρεωστικοί Τόκοι 6.400 7.000 (600) (8,6)Καθαρά Κέρδη προ φόρων 25.000 32.000 (7.000) (21,9)(Μείον) Φόρος Εσοδήματος 30%7.500 9.600 (2.100) (21,9)Καθαρά Κέρδη 17.500$ 22.400$ (4.900)$ (21,9)

Παρατηρούνται αυξήσεις στο Κόστος Πωληθέντων (14.3%) και στα Λειτουργικά

Έξοδα (2.1%). Αυτό αύξησε τα κόστη περισσότερο από την αύξηση των πωλήσεων και μειώνει τα κέρδη.

Page 42: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ποσοστά Τάσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Τα Ποσοστά Τάσης εμφανίζουν τα

διαχρονικά στοιχεία των οικονομικών

καταστάσεων με τη χρήση δεικτών με

βάση το 100%.

Page 43: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ανάλυση Τάσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ποσοστό Τάσης

Ποσό Τρέχοντος Έτους Ποσό Έτους Βάσης

100%= ×

Page 44: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ανάλυση Τάσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Παράδειγμα

Ας δούμε τα στοιχεία της Κατάστασης Α/Χ της Berry Products για την περίοδο 2003-2007. Με την Ανάλυση Τάσης που ακολουθεί μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την

εταιρία.

Page 45: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ανάλυση Τάσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Το 2003 είναι το έτος βάσης και τα ποσά του αντιστοιχούν στο 100%.

Berry ProductsΚατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου

ΈτοςItem 2007 2006 2005 2004 2003

Πωλήσεις 400.000$ 355.000$ 320.000$ 290.000$ 275.000$ Κόστος Πωληθέντων 285.000 250.000 225.000 198.000 190.000 Μεικτό Κέρδος 115.000 105.000 95.000 92.000 85.000

Page 46: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ανάλυση Τάσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

YearItem 2007 2006 2005 2004 2003

Πωλήσεις 105% 100%Κόστος Πωληθέντων 104% 100%Μεικτό Κέρδος 108% 100%

Ποσό 2004 ÷ Ποσό 2003 × 100% ( $290,000 ÷ $275,000 ) × 100% = 105%( $198,000 ÷ $190,000 ) × 100% = 104%( $ 92,000 ÷ $ 85,000 ) × 100% = 108%

Berry ProductsΚατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου

Page 47: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ανάλυση Τάσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Αναλύοντας τις τάσεις για την Berry Products, παρατηρούμε ότι το Κόστος Πωληθέντων αυξάνεται πιο γρήγορα από τις πωλήσεις,

γεγονός το οποίο οδηγεί στην μειωμένη αύξηση του μικτού κέρδους.

YearItem 2007 2006 2005 2004 2003

Πωλήσεις 145% 129% 116% 105% 100%Κόστος Πωληθέντων 150% 132% 118% 104% 100%Μεικτό Κερδός 135% 124% 112% 108% 100%

Berry ProductsΚατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου

Page 48: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Ανάλυση Τάσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα

ποσοστά τάσης προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα

γράφημα που περιγράφει την τάση για την αντίστοιχη

περίοδο.

100

110

120

130

140

150

160

2003 2004 2005 2006 2007

Έτος

Πο

σο

στό

ΠωλήσειςΚόστ ΠωληθΜεικτό Κέρδος

Page 49: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κάθετη Ανάλυση

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Η Κάθετη Ανάλυση εστιάζει στη σχέση μεταξύ των

οικονομικών μεγεθών σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Μία κατάσταση κοινού μεγέθους είναι μία κάθετη ανάλυση στην οποία κάθε

στοιχείο της χρηματοοικονομικής

κατάστασης ανάγεται σε ποσοστό.

Page 50: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Στην Κατάσταση Α/Χ, όλα τα ποσά είναι

εκφρασμένα ως ποσοστό επί

των πωλήσεων.

Page 51: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

ΠοσοστόΜεικτούΚέρδους

Μεικτό ΚέρδοςΠωλήσεις

=

Είναι ένα μέτρο που υποδεικνύει τι μέρος των πωλήσεων απομένει, μετά την αφαίρεση του

κόστους πωληθέντων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της επιχείρησης αλλά

και να αποκομιστούν κέρδη.

Page 52: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Στον Ισολογισμό, όλα

τα ποσά είναι εκφρασμένα ως

ποσοστό του Συνόλου του Ενεργητικού.

Page 53: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Wendy's McDonald's($ σε εκατ.) Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό2002 Καθαρά Κέρδη 219$ 8,00% 893$ 5,80%

Οι Καταστάσεις Κοινού μεγέθους αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες κατά

τη σύγκριση διαφορετικών επιχειρήσεων.

Page 54: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Παράδειγμα

Ας επανέλθουμε στις Συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Clover Corporation για την

περίοδο 2006-2007. Αυτή τη φορά θα καταρτίσουμε τις Καταστάσεις

Κοινού μεγέθους.

Page 55: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Ποσοστά Kοινού

Mεγέθους2007 2006 2007 2006

Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)520.000$ 480.000$ 100,0 100,0 Κόστος Πωληθέντων 360.000 315.000 Μικτά Αποτελέσματα 160.000 165.000 Λειτουργικά Έξοδα 128.600 126.000 Λειτουργικό Κέρδος 31.400 39.000 Χρεωστικοί Τόκοι 6.400 7.000 Καθαρά Κέρδη προ φόρων 25.000 32.000 (Μείον) Φόρος Εσοδήματος 30%7.500 9.600 Καθαρά Κέρδη 17.500$ 22.400$

Οι Πωλήσεις αποτελούν συνήθως τη

βάση και εκφράζονται ως ποσοστό

100%.

Page 56: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Ποσοστά Kοινού

Mεγέθους2007 2006 2007 2006

Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)520.000$ 480.000$ 100,0 100,0 Κόστος Πωληθέντων 360.000 315.000 69,2 65,6 Μικτά Αποτελέσματα 160.000 165.000 Λειτουργικά Έξοδα 128.600 126.000 Λειτουργικό Κέρδος 31.400 39.000 Χρεωστικοί Τόκοι 6.400 7.000 Καθαρά Κέρδη προ φόρων 25.000 32.000 (Μείον) Φόρος Εσοδήματος 30%7.500 9.600 Καθαρά Κέρδη 17.500$ 22.400$ 2006 Κόστος ÷ 2006 Πωλήσεις × 100%

( $315,000 ÷ $480,000 ) × 100% = 65.6%

Κόστος 2007 ÷ Πωλήσεις 2007 × 100% ( $360,000 ÷ $520,000 ) × 100% = 69.2%

Page 57: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

CLOVER CORPORATIONΣυγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης

31 Δεκεμβρίου, Ποσά σε $Ποσοστά Kοινού

Mεγέθους2007 2006 2007 2006

Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις) 520.000$ 480.000$ 100,0 100,0 Κόστος Πωληθέντων 360.000 315.000 69,2 65,6 Μικτά Αποτελέσματα 160.000 165.000 30,8 34,4 Λειτουργικά Έξοδα 128.600 126.000 24,8 26,2 Λειτουργικό Κέρδος 31.400 39.000 6,0 8,2 Χρεωστικοί Τόκοι 6.400 7.000 1,2 1,5 Καθαρά Κέρδη προ φόρων 25.000 32.000 4,8 6,7 (Μείον) Φόρος Εσοδήματος 30% 7.500 9.600 1,4 2,0 Καθαρά Κέρδη 17.500$ 22.400$ 3,4 4,7

Σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε;

Page 58: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Απόδοση ΕνεργητικούReturn On Assets (RoA)

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Το RoA δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η διοίκηση της επιχείρησης τα περιουσιακά της στοιχεία και τα μετατρέπει

σε κέρδη.

RoA€53,690

€350.000= = 0,153 ή 15,3%

RoAΚαθαρό Αποτέλεσμα (Κέρδη ή Ζημία)

Σύνολο Ενεργητικού=

Page 59: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κεφάλαιο Κίνησης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Το πλεονάζον κομμάτι του κυκλοφορούντος ενεργητικού πάνω από τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ονομάζεται κεφάλαιο κίνησης.

Το κεφάλαιο κίνησης δεν είναι δωρεάν.

Χρηματοδοτείται από ΙΚ & Μακροπρόθεσμα

Δάνεια

Page 60: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κεφάλαιο Κίνησης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

31 Δεκεμβρίου, 2010

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 65.000$

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (42.000)

Κεφάλαιο Κίνησης 23.000$

Page 61: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Ο Δείκτης αυτός μετρά την ικανότητα της εταιρίας να πληρώνει βραχυπρόθεσμα

δάνεια.

Εάν αυτός ο δείκτης μειώνεται αυτό μπορεί να σημαίνει χειροτέρευση της

οικονομικής της κατάστασης ή αποθέματα που παραμένουν στις

αποθήκες και γίνονται παρωχημένα.

Κυκλ.Ρευστότητα

Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις

=

Page 62: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις=

Άμεση Ρευστότητα

Τα Χρηματικά Διαθέσιμα περιλαμβάνουν το Ταμείο, Καταθέσεις Όψεως, Ταμιευτηρίου κλπ.

Αυτός ο δείκτης μετρά την ικανότητα της εταιρίας να πληρώσει τις υποχρεώσεις χωρίς να

ρευστοποιήσει τα αποθέματα που έχει στις αποθήκες τις.

€50,000 €42,000

= 1.19=Άμεση

Ρευστότητα

Page 63: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Πωλήσεις Μ.Ο. Απαιτήσεων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

Είσπραξης Απαιτήσεων

=

Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές η εταιρία μετατρέπει τις απαιτήσεις τις σε χρήμα κάθε

χρόνο

= 26.7 φορές €494,000 (€17,000 + €20,000) ÷ 2

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

Είσπραξης Απαιτήσεων

=

Page 64: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Μέση Διάρκεια Είσπραξης

Απαιτήσεων=

365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων

Αυτός ο δείκτης μετρά κατά μέσο όρο, πόσες ημέρες χρειάζονται

για να εισπραχθεί μια απαίτηση.

= 13,67 ημέρεςΜέση

Διάρκεια Είσπραξης

Απαιτήσεων

= 365 Ημέρες

26,7 Φορές

Page 65: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Πωλήσεις Μ.Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής

Υποχρεώσεων

=

Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές η εταιρία πληρώνει τις

υποχρεώσεις τις σε χρήμα κάθε χρόνο.

= 26,7 φορές €494,000 (€17,000 + €20,000) ÷ 2

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής

Υποχρεώσεων

=

Page 66: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Μέση Διάρκεια Πληρωμής

Υποχρεώσεων=

365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων

Αυτός ο δείκτης μετρά κατά μέσο όρο, πόσες ημέρες χρειάζονται

για να πληρωθεί μια υποχρέωση.

= 13,67 φορέςΜέση Διάρκεια

Πληρωμής Υποχρεώσεων

= 365 Ημέρες

26,7 Φορές

Page 67: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Σύγκριση Απαιτήσεων & Υποχρεώσεων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Συνεπώς υπάρχουν δύο περιπτώσεις με βάση τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας:

Μέση Διάρκεια Πληρωμής

Υποχρεώσεων

Μέση Διάρκεια Είσπραξης

Απαιτήσεων>

Μέση Διάρκεια Πληρωμής

Υποχρεώσεων

Μέση Διάρκεια Είσπραξης

Απαιτήσεων<

Εισπράττει νωρίτερα από όσο πληρώνει και συνεπώς έχει ρευστά διαθέσιμα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Εισπράττει αργότερα από όσο πρέπει να πληρώσει και συνεπώς έτσι θα αντιμετωπίζει διαρκώς προβλήματα ρευστότητας.

Page 68: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές πωλούνται και ανανεώνονται τα αποθέματα που έχει μια εταιρία στην

αποθήκη της κατά την διάρκεια ενός έτους.

Εάν η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων είναι μικρότερη του Μέσου Όρου

του κλάδου είτε έχει υπερβολικά αποθέματα είτε

τα τηρεί με λάθος τρόπο.

ΠωλήσειςΜ.Ο. Αποθεμάτων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

Αποθεμάτων=

Page 69: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Μέση Διάρκεια Παραμονής

Αποθεμάτων

= 365 Ημέρες

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

Αυτός ο δείκτης μετρά σε πόσες πωλούνται και ανανεώνονται τα αποθέματα που έχει μια εταιρία

στην αποθήκη της κατά την διάρκεια ενός έτους.

= 28,67 ημέρεςΜέση Διάρκεια

Παραμονής Αποθεμάτων

= 365 Ημέρες

12,73 Φορές

Page 70: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Δείκτης Βραχυχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Αυτός ο δείκτης δείχνει το μέγεθος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας σε

σχέση με τα Ίδια Κεφάλαιά της.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια

Δείκτης Βραχυχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης

=

Page 71: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Δείκτης Μακροχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Αυτός ο δείκτης δείχνει το μέγεθος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας σε

σχέση με τα Ίδια Κεφάλαιά της.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια

Δείκτης Μακροχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης

=

Page 72: Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης

Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor ProgramsΔιεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

Τέλος 6ης Παρουσίασης