ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

description

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Page 1: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝΠαρουσίαση

Ε. Κουτούλη-ΑργυροπούλουΚαθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Σπουδών

Page 2: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. Β7/51/ 7.2.94 (Φ.Ε.Κ. 120/23.2.94, τ.Β΄), που τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις αριθ. 111043/Β7/2003 (Φ.Ε.Κ. 1980/31.12.03, τ.Β΄), 31142/Β7/2006 (Φ.Ε.Κ. 592/11.5.06, τ. Β΄) και 39219/Β7/25-6-2008 (Φ.Ε.Κ.1300/4.7.08, τ. Β΄).

Page 3: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α) Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία (Μ.Δ.Ε.)

Ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα

6 μαθήματα +διπλωματική εργασία

Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία

Πριν την ψήφιση του 3685/2008

4 μαθήματα + διδακτορική διατριβή, ελάχιστος χρόνος τέσσερα ημερολογιακά έτη

Μετά την ψήφιση του 3685/2008 γίνονται δεκτοί μόνον κάτοχοι Μ.Δ.Ε. και η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι 3 ημερολογιακά έτη.

Page 4: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ

1 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

2 ΚΒΑΝΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

4 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ6 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

8 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

9 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

10 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Page 5: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Ανόργανη Χημεία

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΑ 101

Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία 3 3

ΜΧΑ 102

Φυσικές Μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία 3 3

ΜΧΑ 203

Οργανομεταλλική Χημεία 3 3

ΜΧΑ 204

Βιοανόργανη Χημεία 3 3

ΜΧΑ 305

Χημεία Στερεάς Κατάστασης 3 3

ΜΧΑ 306

Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΑ 111

Θεωρία Αυτοσυνεπούς Πεδίου και Πεδίου Δυνάμεων

3 3

ΜΧΑ 112

Θεωρία Μοριακών Τροχιακών 3 3

ΜΧΑ 213

Ειδικές Μέθοδοι Κβαντικής Χημείας 3 3

ΜΧΑ 214

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μοριακών Προτύπων 3 3

ΜΧΑ 315

Ηλεκτρονικές, Ηλεκτρικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Μορίων

3 3

ΜΧΑ 316

Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

Page 6: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Βιοχημεία

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΟ 131

Χημεία και Μεταβολισμός Νουκλεϊνικών Οξέων – Αρχές Ανασυνδυασμού του DNA

3 3

ΜΧΟ 132

Χημεία και Μεταβολισμός Πρωτεϊνών 3 3

ΜΧΟ 233

Χημεία και Βιοχημεία Αμινοξέων 3 3

ΜΧΟ 234

Βιοτεχνολογία 3 3

ΜΧΟ 335

Εργαστηριακές Τεχνικές στη Βιοχημεία 3 3

ΜΧΟ 336

Προχωρημένη Κλινική Χημεία 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Οργανική Χημεία

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΟ 121

Συνθετική Οργανική Χημεία 3 3

ΜΧΟ 122

Προχωρημένη Οργανική Χημεία 3 3

ΜΧΟ 223

Οργανική Φασματοσκοπία 3 3

ΜΧΟ 224

Φυσική Οργανική Χημεία 3 3

ΜΧΟ 325

Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας 3 3

ΜΧΟ 326

Χημεία Φυσικών Προϊόντων 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

Page 7: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Προχωρημένη Χημική Ανάλυση

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΥ 151 Προχωρημένη Ενόργανη Χημική Ανάλυση 3 3

ΜΧΥ 152Προχωρημένες Διαχωριστικές Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης

3 3

ΜΧΥ 253 Μέθοδοι Προχωρημένης Ηλεκτροανάλυσης 3 3

ΜΧΥ 254 Σύγχρονες Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης 3 3

ΜΧΥ 347 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας 3 3

ΜΧΥ 325 Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Περιβάλλοντος

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΥ 155 Προχωρημένη Χημεία Περιβάλλοντος 3 3

ΜΧΥ 347 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας 3 3

ΜΧΥ 291Σύγχρονες Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης

3 3

ΜΧΤ 171 Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία 3 3

ΜΧΥ 356Προχωρημένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος

3 3

ΜΧΤ 375 Τεχνολογία Περιβάλλοντος 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

Page 8: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΥ 141 Προχωρημένη Θερμοδυναμική 3 3

ΜΧΥ 142 Ιονικές Δράσεις 3 3

ΜΧΥ 243 Ηλεκτροδιακές Δράσεις και Ηλεκτροανάλυση 3 3

ΜΧΥ 244 Φυσικοχημεία Διεπιφανειών 3 3

ΜΧΥ 345 Φυσικοχημεία Υλικών 3 3

ΜΧΥ 346 Εφαρμοσμένη Ηλεκτροχημεία 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημική Τεχνολογία

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΤ 171 Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία 3 3

ΜΧΤ 172 Προσομοίωση και Αριστοποίηση 3 3

ΜΧΤ 273 Φαινόμενα Μεταφοράς 3 3

ΜΧΤ 274 Ειδικά Χημικοτεχνολογικά Θέματα 3 3

ΜΧΤ 375 Τεχνολογία Περιβάλλοντος 3 3

ΜΧΤ 244 Φυσικοχημεία Διεπιφανειών 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

Page 9: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΤ 161

Αντιδράσεις Πολυμερισμού 3 3

ΜΧΤ 162

Τάξεις Πολυμερών 3 3

ΜΧΤ 263

Χαρακτηρισμός Πολυμερών 3 3

ΜΧΤ 264

Τεχνολογία Πολυμερών 3 3

ΜΧΤ 365

Ρεολογία Πολυμερών 3 3

ΜΧΤ 366

Υφάνσιμες Ίνες 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

Κωδικός

Τίτλος ΜαθήματοςΏρε

ςΔΜ

ΜΧΤ 181 Ειδικά Θέματα Χημείας Τροφίμων 3 3

ΜΧΥ 151 Ενόργανες Μέθοδοι στην Ανάλυση Τροφίμων 3 3

ΜΧΤ 282 Γεωργικές Βιομηχανίες 3 3

ΜΧΟ 234

Βιοτεχνολογία 3 3

ΜΧΤ 383 Μικροβιολογία Τροφίμων 3 3

ΜΧΤ 384 Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων 3 3

ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

Page 10: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008, το Τμήμα

Χημείας έχει οργανώσει από το έτος 2009 νέο Π.Μ.Σ. το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας.

Βασικές Αλλαγές Διάρκεια Αύξηση ειδικεύσεων Αύξηση αριθμού εισακτέων

Page 11: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός εισακτέων για τη λήψη ΜΔΕΟι εισακτέοι/ες στο Π.Μ.Σ. την τελευταία πενταετία είναι περίπου 60 κατ’ έτος. Η ακριβής κατανομή ανά ειδικότητα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) μετά από πρόταση των αντίστοιχων εργαστηρίων.

Γνωστικά αντικείμενα των προπτυχιακών σπουδών των εισακτέωνΣτο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών στη Χημεία ή σε επιστήμες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας από τις προαναφερθείσες ειδικότητες, που χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. και ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Διαδικασία τρόπος και χρόνος επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριώνΚατά το μήνα Ιούλιο δημοσιεύεται προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που μπορούν να γίνουν δεκτοί ανά ειδικότητα. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα κριτήρια, που έχουν ορισθεί, ενώ συντάσσεται και κατάλογος με όσους/ες επιλέγονται ο οποίος περιλαμβάνει και τους/τις αναπληρωματικούς/ες τους, εφόσον υπάρχουν. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Page 12: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαμβάνονται

υπόψη : ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους η επίδοσή τους σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το

αντικείμενο του ΜΔΕη επίδοσή τους στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία που

εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδώνη πιθανή ερευνητική δραστηριότητά τους η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής γλώσσας

στην περίπτωση που είναι αλλοδαποίΜεταπτυχιακοί τίτλοιη προσωπικότητα τους, που εκτιμάται κατά τη συνέντευξη προς

την επιτροπή επιλογής η οποία συγκροτείται με απόφαση της

Γ.Σ.Ε.Σ.

Page 13: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι ΜΔΕ οι οποίοι έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή κάτοχοι ΜΔΕ στη Χημεία ή σε συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των ειδικεύσεων του ΜΔΕ του Τμήματος Χημείας επιστήμες, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και οι κάτοχοι τίτλου βασικών σπουδών στη Χημεία που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ εφόσον έχουν (α) διετή ερευνητική εμπειρία που αποδεικνύεται με εργασιακή σχέση, και (β) δυο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που είναι κάτοχοι ΜΔΕ σε ειδικότητα διαφορετική από αυτή που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής πρέπει, παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής τους, να παρακολουθήσουν με επιτυχία κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ, και, κατά περίπτωση, έναν ορισμένο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων.

Page 14: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαδικασία και τρόπος επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Οι κάτοχοι ΜΔΕ που έχει χορηγηθεί από το Τμήμα μπορούν, εντός τριετίας από τη λήψη του, να γίνουν άμεσα δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά από κατάθεση βεβαίωσης ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής.Για τους άλλους ενδιαφερόμενους γίνεται προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο. Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου πρέπει να προσδιορίζουν, σε γενικές γραμμές, το αντικείμενο της διατριβής την οποία επιθυμούν να εκπονήσουν. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια τις προπτυχιακές σπουδές τους, τη συνάφεια του ΜΔΕ τους με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διατριβή και τα λοιπά προσόντα τους.

Page 15: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατανομή αποφοίτων και φοιτητών στις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

0102030405060708090

Ανόργ. Χημεία

Κβαντ.&Υπολ. Χ

ημεία

Βιοχημεία

Οργανική Χημεία

Προχωρημένη Χημική Ανάλυση

Χημεία Περιβάλλοντος

Φυσική Χημεία Υλικών & Ηλεκτροχημεία

Χημική Τεχνολογία

Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

Εισαχθέντες

Απόφοιτοι.

Τρέχοντες

Page 16: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ανόργ. Χημεία

Κβαντ.&Υπολ. Χ

ημεία

Βιοχημεία

Οργανική Χημεία

Προχωρημένη Χημική Ανάλυση

Χημεία Περιβάλλοντος

Φυσική Χημεία Υλικών & Ηλεκτροχημεία

Χημική Τεχνολογία

Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

Χημεία και Τεχνολογία πολυμερών

Μ.Ο όλων των κατευθύνσεω

ν

Θέσεις

Αιτήσεις

Αριθμός θέσεεων και αιτήσεων ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ την τελευταία πενταετία (2006-2011).

Page 17: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατανομή αποφοίτων και φοιτητών του Π.Μ.Σ. ανά έτος

0

10

20

30

40

50

60

70

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Ει σαχθέντες

Αποφοι τήσαντες

Page 18: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατανομή διαφόρων πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

0

10

20

30

40

50

60

1994

-199

5

1995

-199

6

1996

-199

7

1997

-199

8

1998

-199

9

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

2007

-200

8

2008

-200

9

2009

-201

0

2010

-201

1

Πτυχιούχοι ΧημείαςΑΠΘ

Πτυχιούχοι ΆλλωνΤμημάτων ΑΠΘ

Πτυχιούχοι Άλλων ΑΕΙ

Page 19: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατανομή υποψηφιων και επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος

020406080

100120140160

1994

-199

5

1995

-199

6

1996

-199

7

1997

-199

8

1998

-199

9

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

2007

-200

8

2008

-200

9

2009

-201

0

2010

-201

1

Υποψήφιοι

Επιλεγέντες

Page 20: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Page 21: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Διδακτόρων του Τμήματος Χημείας κατα τη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (1994-

2011)

Εγγραφέντες Διδάκτορες

273

Αναγορευθέντες Διδάκτορες

135 Τρέχοντες

Διδάκτορες 109Δι αγραφέντες

29

0

50

100

150

200

250

300

350

Page 22: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Page 23: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Π.Σ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Ιωαννίνων και Χημικών Μηχανικών Ε. Μ.Π.

Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Μ. Σιγάλας

Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και Γεωπονικού

Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Av. Καθηγητής Κ. Λίτινας

Βιοανόργανη Χημεία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Ιωαννίνων, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ.Δ. Κεσίσογλου.

Χημική Ανάλυση-΄Ελεγχος Ποιότητας Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα:

Καθηγητής κ. Ι. Παπαδογιάννης.

Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Συνεργαζόμενα Τμήματα: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

Γενικό του Πολυτεχνείου Α.Π.Θ. και Τμήμα Xημείας Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Αν. Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Σιδερίδου.

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Φυσικής, Xημείας Βιολογίας Θεσ/νικης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Δ. Κυριακίδης.

Page 24: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τίτλος «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»

Αντικείμενο σπουδών Αντικείμενο του ΠΜΣ «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης Χημικής Ανάλυσης, των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, και των Ελέγχων Ποιότητας Φαρμάκων, Τροφίμων, Υλικών και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (πτυχιούχων Χημείας και άλλων συναφών Θετικών Επιστημών) για τη στελέχωση των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Χημικών Βιομηχανιών (Τροφίμων, Ποτών, Φαρμάκων,

Υλικών) και των Ιδιωτικών και Κρατικών Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας (περιβάλλοντος, τροφίμων, φαρμάκων, υλικών).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τμήματα που συμμετέχουν Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διοικητική ευθύνη Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονιστής για Α.Π.Θ. Ιωάννης Παπαδογιάννης, Καθηγητής

Διεξαγωγή μαθημάτων Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Χρονική διάρκεια σπουδών Τέσσερα (4) εξάμηνα

Πρόγραμμα σπουδών Α εξάμηνοΠροχωρημένη Αναλυτική ΧημείαΧημειομετρία – Στατιστική – ΜετρολογίαΕρευνητική ΜεθοδολογίαΒ ΕξάμηνοΣυστήματα Διασφάλισης ΠοιότηταςΕρευνητική Μεθοδολογία2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογήςΈλεγχος Ποιότητας ΦαρμάκωνΈλεγχος Ποιότητας ΠεριβάλλοντοςΈλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και ΠοτώνΈλεγχος Ποιότητας ΥλικώνΓ-Δ ΕξάμηνοΔιπλωματική Εργασία

Αριθμός εισακτέων Μέχρι 10 ανά Τμήμα και ανά έτος

Διάρκεια λειτουργίας 2002-σήμερα

Αριθμός αποφοίτων 94 (56 από το ΑΠΘ)

Page 25: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τίτλος Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ)

Αντικείμενο σπουδών oΠαροχή γνώσεων Διδακτικής της Χημείας που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της Χημείας, αλλά και για την έρευνα σε θέματα Διδακτικής της Χημείας.oΠαροχή γνώσεων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητων εφοδίων για τους εκπαιδευτικούς.oΔιδασκαλία μαθημάτων Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.oΕκπαίδευση στη λειτουργία και χρήση των συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τμήματα που συμμετέχουν oΤμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνoΤμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςoΤμήμα Χημικών Μηχανικής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Διοικητική ευθύνη Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονιστής για Α.Π.Θ. Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής

Διεξαγωγή μαθημάτων oΤμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση "Διδακτική της Χημείας")oΤμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση "Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας")

Χρονική διάρκεια σπουδών Τρία (3) εξάμηνα

Πρόγραμμα σπουδών Α εξάμηνο1.Διδακτική Φυσικών Επιστημών.2.Η πληροφορική στην Εκπαίδευση.3.Το πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας.4.Διδακτική και Επιστημολογική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας.5.Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας.Β Εξάμηνο1.Χημεία και καθημερινή ζωή. Η πράσινη προσέγγιση.2.Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Χημείας.3.Ιστορία της Χημείας.4.Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού.5.Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στο Χημικό ΕργαστήριοΓ ΕξάμηνοΔιπλωματική Εργασία

Αριθμός εισακτέων 10-15 ανά έτος

Διάρκεια λειτουργίας 1998-σήμερα

Αριθμός αποφοίτων 90

Page 26: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Eργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές ανά Μέλος ΔΕΠ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

20102009200820072006

Έτος

Ερ

γασ

ίες

/ Μέλ

ος

ΔΕ

Π

Δημοσιευμένο Έργο Τμήματος

Κατανομή Αριθμού Εργασιών/ Μέλος/ Έτος στα Εργαστήρια του Τμήματος

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ΚΧ ΑΧ XΤΤ ΟΧΤ ΓΑΧΤ AνΧ ΦΧ ΠΕ ΒΧ ΟΧ

Εργαστήριο

Αρ

ιθμ

ός

Ερ

γα

σιώ

ν/

Μέλ

ος

ΔΕ

Π/Έ

τος

Page 27: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέσος h-factor κατά Εργαστήριο(Μέση τιμή Τμήματος: 15)

0

5

10

15

20

25

AνΧ ΧΤΤΓΑ

ΧΤΦΧ

OXTΠΕ ΒΧ

ΟΧ ΚΧ ΑΧ

Εργαστήριο

h-f

acto

r

Ερευνητικοί Δείκτες Τμήματος

Page 28: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέσος Impact Factor Δημοσιεύσεων (2006-10)

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

2006 2007 2008 2009 2010

Έτος

Μέσ

ος IF

Μέσος Impact factor Δημοσιεύσεων κατά Εργαστήριο (2006-10)

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Εργαστήριο

IF

Ερευνητικοί Δείκτες Τμήματος

Page 29: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ετεροαναφορές

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010

Έτος

Ετε

ρο

αν

αφ

ορ

ές /

Μέλ

ος

ΔΕ

Π

Ετεροαναφορές ανά Εργαστήριο (2006-10)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ΑνΧ ΓΑΧΤ ΦΧ ΟΧΤ ΒΧ ΠΕ ΟΧΤ ΚΧ ΑΧΤ ΧΤΤ

Εργαστήριο

Ετε

ρο

ανα

φο

ρές

/Μέλ

ος

ΔΕ

Π/Έ

τος

Ερευνητικοί Δείκτες Τμήματος

Page 30: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση μέσω Προγραμμάτων

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010

Έτος

Χρη

ματο

δότη

ση

/ k E

UR

Χρηματοδότηση Τμήματος

Χρηματοδότηση Μέσω Προγραμμάτων κατά Εργαστήριο (2006-2010)

0

100

200

300

400

500

600

ΑνΧ ΧΤΤ ΓΑΧΤ ΦΧ ΟΧΤ ΠΕ ΒΧ ΟΧ ΚΧ

Εργαστήριο

Χρ

ημ

ατο

δό

τησ

η /

k E

UR

Page 31: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τομείς απασχόλησης των αποφοίτων του ΠΜΣ του τμήματος Χημείας

Δημόσιος Τομέας• ΓΧΚ• Εκπαίδευση (Μέση εκπαίδευση, ΑΕΙ, ΤΕΙ)• Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΧΗΔ)• Δήμοι, τομείς ΥπουργείωνΙδιωτικός Τομέας• Επιστημονική υποστήριξη Διασφάλιση ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος • Μελέτες διασφάλισης υγιεινής & ποιότητας τροφίμωνΑντιπρ/πείες

επιστημονικού εξοπλισμού• Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής• Φαρμακευτικές εταιρείες (σύνθεση και έλεγχος ποιότητας φαρμάκων)Ελεύθερο επάγγελμα• Εταιρείες μελετών και εφαρμογών (συστήματα HACCP κ.ά)• Αναλυτικά εργαστήρια