Μουραφέτης Γεώργιος Υποδιευθυντής Πληροφορικής

of 32 /32
20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»

Embed Size (px)

description

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ LSO/VLSO ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ. Μουραφέτης Γεώργιος Υποδιευθυντής Πληροφορικής Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υπηρεσιών και Προώθησης Προϊόντων e-mail: [email protected] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Μουραφέτης Γεώργιος Υποδιευθυντής Πληροφορικής

 • LSO/VLSO

  e-mail: [email protected]

  20/12/2011 LSO/VLSO

  2002

  2002 ArcSDE, ArcIMS ArcGIS 8.2

  2008 .. 7.2

  20/12/2011 LSO/VLSO

  20/12/2011 LSO/VLSO

  20/12/2011 LSO/VLSO

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ( )

  8.2 ArcGIS

  TOY ARCGIS

  20/12/2011 LSO/VLSO

  TOY ARCGS

  20/12/2011 LSO/VLSO

  20/12/2011 LSO/VLSO

  : On line

  20/12/2011 LSO/VLSO

  : 96 2500 100 (64 KBps)

  : / offline

  (live)

  , ..

  ON LINE

  20/12/2011 LSO/VLSO

  20/12/2011 LSO/VLSO

  WEB SERVICESNTLM AUTHENTICATIONIPSEC VPN OVER INTERNET(ADSL)

  20/12/2011 LSO/VLSO

  (bandwidth) (.. )

  20/12/2011 LSO/VLSO

  GIS (KTGIS) .NET C++

  . . KTGIS

  KTGIS

  KTGIS custom made web services ArcGIS Server , , ,

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ON LINE

  20/12/2011 LSO/VLSO

  username password

  ,

  20/12/2011 LSO/VLSO

  20/12/2011 LSO/VLSO

  140.000

  20.000

  20/12/2011 LSO/VLSO

  :

  :

  WMS

  (API)

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ..

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ..

  20/12/2011 LSO/VLSO

  .. (ARCGIS)

  20/12/2011 LSO/VLSO

  .. (AUTOCAD)

  20/12/2011 LSO/VLSO

  .. WMS

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ..COM

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ..COM

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ..WEB API

  20/12/2011 LSO/VLSO

  ..WEB API (2)

  20/12/2011 LSO/VLSO

  / :

  License Manager

  USB Token

  Login

  Domain

  /

  20/12/2011 LSO/VLSO

  !

  20/12/2011 LSO/VLSO