Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου...

55
Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού Παιδαγωγικά Σεμινάρια Ρόδος

description

Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Παιδαγωγικά Σεμινάρια Ρόδος. Δείτε τη φράση και φτιάξτε την εικόνα…… Νερό…..! Φέρε νερό…!!!. βίντεο. http://www.youtube.com/watch?v=ngCFr1TO62w&feature=related. Περιεχόμενα. Καθηγητικό στυλ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου...

Page 1: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος

του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Παιδαγωγικά Σεμινάρια

Ρόδος

Page 2: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Δείτε τη φράση και φτιάξτε την εικόνα……

Νερό…..! Φέρε νερό…!!!

Page 3: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

βίντεο

http://www.youtube.com/watch?v=ngCFr1TO62w&feature=related

Page 4: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Περιεχόμενα

Καθηγητικό στυλ

Αποτελεσματική/θετική επικοινωνία

Μη λεκτικά κανάλια

Φραγμοί στην επικοινωνία στη σχολική τάξη

Είδη ακρόασης του μαθητή

Διπλά μηνύματα

Πρώτη φορά στην τάξη

Αρνητικά συναισθήματα μαθητών

Ψυχολογικό κλίμα της τάξης

Η επικοινωνία διδάσκεται??

Page 5: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η επικοινωνία

Ως αλληλεπίδρασηΩς διαδικασία παραγωγής και

ανταλλαγής μηνυμάτωνΑπό ολιστική σκοπιά

(σχεσιοκεντρικό σύστημα vs δασκαλοκεντρικό, μαθητοκεντρικό)

Page 6: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Επικοινωνία και συμπεριφορά

Έννοιες που υπάρχουν η μία μέσα στην άλλη

Ο χώρος του σχολείου είναι νοηματοδοτημένος, δεν υπάρχει συμπεριφορά μαθητή ή δασκάλου που να είναι «ουδέτερη», δηλ. νοηματικά άσχετη.

Το πλαίσιο ως λέξη κλειδί

Page 7: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Επικοινωνία - σχέση

Η επικοινωνιακή ικανότητα αυξάνει όσο αυξάνει το ενδιαφέρον για τη σχέση.

Το είδος και η δυναμική της σχέσης εξαρτώνται από: το σκοπό της επικοινωνίας το πλαίσιο τους κανόνες του πλαισίου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των

εμπλεκομένων

Page 8: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Το επικοινωνιακό πλαίσιο

Το πλαίσιο του έργου ή της δράσης Το πλαίσιο του τι προηγείται και τι έπεται Το χωροχρονικό πλαίσιο Το διαπροσωπικό πλαίσιο Το πραγματιστικό πλαίσιο Το πολιτιστικό πλαίσιο

Page 9: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

η παιδαγωγική σχέση

οι συνιστώσεςγνωστικήκοινωνικήσυναισθηματική - επικοινωνιακήάδηλη

το πλαίσιο της σχολικής τάξης η μη λεκτική επικοινωνία το εκπαιδευτικό συμβόλαιο

Page 10: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Σήμερα…

μετατροπή της παιδαγωγικής σχέσης: γνωστική (τεχνολογική γνώση, κατάργηση αυθεντίας, νέες

διδακτικές τεχνικές) κοινωνική (εξουσία-έλεγχος, ομάδες, συγκρούσεις-

αξιολογικές κρίσεις, εκπαιδευτικό συμβόλαιο-αποτελεσματική συζήτηση, ενσυναίσθηση)

συναισθηματική (συναλλαγή προς άμβλυνση των διαφορών, θετικές προσδοκίες-ενθάρρυνση-ανάθεση ρόλου, αυτοαποκάλυψη)

επικοινωνιακή (μη έκφραση, ακούω-επαναδιατυπώνω-ερμηνεύω-ΜΛΣ, από δασκαλοκεντρική σε τοπικές επικοινωνιακές νησίδες)

Page 11: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Το κλίμα της τάξης

Το ψυχοσυναισθηματικό κλίμα της τάξης είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτήν, στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας της.

Αντανακλά το είδος, τη δυναμική και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα της ομάδας της τάξης, κυρίως στο πλαίσιο της διδασκαλίας.

Page 12: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Οι τομείς που συνθέτουν το ψυχολογικό κλίμα είναι:

Ο συναισθηματικός τομέας, που αναφέρεται στις καταστάσεις που βιώνει ο μαθητές μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές και το δάσκαλό του.

Ο τομέας κοινωνικής οργάνωσης, που αναφέρεται στις δημοκρατικές διαδικασίες που τηρούνται στην τάξη, στην ανταγωνιστικότητα, στην ομοιογένεια ή ανομοιογένεια της τάξης.

O τομέας εργασίας, που αναφέρεται στον τρόπο εργασίας, στον καθορισμό των στόχων, την υλικοτεχνική υποδομή.

Page 13: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Στοιχεία που επηρεάζουν το ψυχολογικό κλίμα

Τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν το ψυχολογικό κλίμα είναι:

Η φιλικότητα, η αλληλοβοήθεια. Η ύπαρξη τυποποιημένων κανόνων συμπεριφοράς. Ο ρυθμός διεξαγωγής του μαθήματος. Υποδομή σχολείου και δυνατότητα αξιοποίησης τους. Προστριβές μεταξύ μαθητών. Στόχοι εργασίας. Μεροληπτική στάση δασκάλου απέναντι σε μερικούς μαθητές. Δυσκολία εργασιών. Συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων. Ικανοποίηση σχολικής εργασίας. Έλλειψη οργάνωσης στις δραστηριότητες της τάξης. Ανταγωνιστικές σχέσεις. Συσχέτιση με μαθησιακά αποτελέσματα.

Page 14: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η σημασία του θετικού ψυχολογικού κλίματος

Το θετικό ψυχολογικό κλίμα είναι πολύ βασικό γιατί:

Στηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές. Προκαλεί το ενδιαφέρον τους για την παρουσία τους στο σχολείο

και το μάθημα. Βοηθά στη μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών. Ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία. Δημιουργεί οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δείχνει εμπιστοσύνη στους μαθητές. Επηρεάζει αποφασιστικά τη μάθηση και τη συμπεριφορά

(προωθεί τη μάθηση). Ενισχύει την αυτοεκτίμηση.

Page 15: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Προβλήματα από αρνητικό ψυχολογικό κλίμα

Το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα δημιουργεί πολλά προβλήματα

όσον αφορά:

Την ψυχολογία του μαθητή. Τη διάθεση του απέναντι στο σχολείο. Τη μαθησιακή του ικανότητα. Την κοινωνικότητά του.

Page 16: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Παράγοντες για αποκατάσταση θετικού ψυχολογικού κλίματος

Αποδοχή και αναγνώριση του μαθητή. Φυσικό πλησίασμα. Άτυπες επικοινωνίες. Συνεργατικό κλίμα. Στυλ συμπεριφοράς. Μορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης. Θεσμοθέτηση διαδικασιών εμπλοκής των μαθητών στην

οργάνωση της τάξης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Page 17: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κλίμα της τάξης

Εκπαιδευτικός - Προσωπικότητα Διδακτική ικανότητα, βαθμός μεταδοτικότητας Διαπροσωπικές σχέσεις Σχέση με τον εαυτό του Ποιότητα μαθήματος

Page 18: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Παιδαγωγικό κύρος

Το παιδαγωγικό κύρος προέρχεται από: Αγάπη και αφοσίωση που κερδίζει με το ενδιαφέρον του και την

προσφορά του στους μαθητές. Από την εξειδικευμένη γνώση που κατέχει. Γίνεται αντιληπτή

από τους μαθητές και προσδίδει κύρος. Από τη θέση που κατέχει - υπηρεσιακή και υστερεί από τις

προηγούμενες. Όταν όμως συνδυάζεται και με τις άλλες δύο προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και εκτίμηση.

Από τη δυνατότητα να αξιοποιεί το σύστημα ποινών και αμοιβών. Σ΄ αυτή προσφεύγουν όσοι δεν μπορούν διαφορετικά να ασκήσουν εξουσία. Είναι η λιγότερο επιθυμητή γιατί με τον εξωτερικό έλεγχο που ασκεί παρατείνει την ετερονομία του μαθητή και συμβάλλει στον εκφυλισμό της αγωγής.

Page 19: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (1)

ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ, χαρακτηρίζεται από: εντολές, πλήρη υπακοή, δογματισμό,

απονομή επιβραβεύσεων και τιμωριών ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ: συντονίζει ενεργούς και με κίνητρο για

συμμετοχή μαθητές ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟ: οι μαθητές αποφασίζουν και πράττουν,

και ο δάσκαλος ακολουθεί

Page 20: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (2)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ (assertive) διαχωρισμός γεγονότος – γνώμης - συναισθήματος θέσπιση ορίων (εσωτερικών-εξωτερικών) σχόλια σύντομα, καθαρά και στο στόχο αποφυγή «συμβουλών», «πρέπει» συνθετική κριτική, χρήση ερωτήσεων μη φυτρώνεις εκεί που δε σε σπέρνουν SOS: γλώσσα σώματος–έκφραση προσώπου-φωνή

Page 21: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Είδος εξουσίας που ασκεί ο δάσκαλος (1)

Αυταρχικός Διαταγές, Ποινές Υποκριτικότητα Πιθηκισμός: Ξένη προς ιδιοσυγκρασία μαθητών. Καθορισμός

δραστηριοτήτων από παιδαγωγό. Τρόπος επικοινωνίας η απρόσωπη και αδιάφορη αντιμετώπιση των

παιδαγωγούμενων. Δουλοπρέπεια. Όπλα το βαθμολόγιο, η διαταγή, οι ποινές, η επίκληση της νομοθεσίας. Έλλειψη σεβασμού προς τους μαθητές και την ελευθερία τους. Ενισχύεται άγχος, ένταση, επιθετικότητα. Βιώνεται ο φόβος της αποτυχίας παρά η χαρά της επιτυχίας Κοινωνικά παρατηρείται ανικανότητα επικοινωνίας. Ενισχύεται η εξάρτηση σε επικίνδυνο βαθμό, δημιουργείται πνεύμα

αντιπάθειας, που εκδηλώνεται επιθετικά, οδηγεί σε απάθεια ή σε περιφρόνηση ή σε φυγή.

Page 22: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Είδος εξουσίας που ασκεί ο δάσκαλος (2)

Δημοκρατικός Προσανατολισμός σε μια στάση συντροφικότητας Δημιουργία κλίματος οικειότητας. Δραστηριοποίηση μαθητή Έρευνα, παρατήρηση, καινοτομία, κριτική. Το σχολείο παρουσιάζεται ενεργό. Σχέση κατανόησης και φιλίας. Ανάληψη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών Αποβολή επιθετικότητας, ανάπτυξη κοινωνικότητας Απόκτηση αυτοπεποίθησης. Η ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών

και δασκάλου, η εμπιστοσύνη του δασκάλου σε αυτούς,η αποδοχή του, δημιουργεί κλίμα και ατμόσφαιρα ελπίδας, αυξάνει την αυτοδημιουργία και αναπτύσσει την προσωπικότητα.

Page 23: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Γνωρίσματα δημοκρατικής συμπεριφοράς

Συναποφασίζει με τους παιδαγωγούμενους Υποστηρίζει τις δραστηριότητες των μαθητών Χρησιμοποιεί λογικά και συνειδητά έπαινο και τιμωρία Αποφεύγει διαταγές Επιδιώκει προσωπική συνομιλία και διάλογο.

Αποτελέσματα: Στο γνωστικό τομέα ευνοεί τις προσωπικές τοποθετήσεις.

Ενισχύει πλούσια γλώσσα, δημιουργική, παραγωγική, συνθετική σκέψη.

Στο συναισθηματικό τομέα κυριαρχεί σιγουριά, ασφάλεια, συναισθηματική σταθερότητα, ελπίδα για επιτυχία.

Στο τομέα κοινωνικής συμπεριφοράς παρατηρείται ανάπτυξη ατμόσφαιρας συνεργασίας, αλληλοστήριξης και κριτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Page 24: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Είδος εξουσίας που ασκεί ο δάσκαλος (3)

Ελευθεριάζων Αφήνει τον παιδαγωγούμενο τελείως ελεύθερο. Δημιουργεί επιθετικότητα. Αρνείται την παραδοχή κάθε αξίας και προκαλεί σύγχυση. Καμία επιθυμία ανάπτυξης γνήσιας σχέσης και επαφής με τους

μαθητές. Μειωμένη δραστηριότητα μαθητών. Λανθασμένη αυτονομία που δημιουργεί έλλειψη ασφάλειας,

εσωστρέφεια και ψυχικό άγχος.

Page 25: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Φραγμοί στην επικοινωνία

Προσταγή Απειλή Κήρυγμα Εκλογίκευση Συμβουλή Αδιάκριτος/υπερβολικός

έπαινος ΘΟΡΥΒΟΣ (εξωτερικός,

εσωτερικός, εννοιολογικός =σκόπιμη ή μη, χρησιμοποίηση εκφράσεων, συμβόλων

Κριτική Εσπευσμένη παρηγοριά Αυθαίρετη ερμηνεία Γελοιοποίηση Υπεκφυγή Ακατάλληλες ερωτήσεις

Page 26: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Τον επιτυχημένο εκπαιδευτικό διακρίνουν

Η νοημοσύνη Η φιλικότητα Η ευχάριστη διάθεση Η συναισθηματική θέρμη, και ισορροπία Η υπομονή Ο αυτοέλεγχος Η αποφασιστικότητα Η πρωτοτυπία Η συνέπεια που πρέπει να επιδεικνύει ο ίδιος και να απαιτεί στη

συνέχεια με συστηματικότητα και εμμονή από τους μαθητές. Συμφωνίες και κανονισμοί που εφαρμόζονται περιστασιακά ή

μεροληπτικά και καταστρατηγούνται χωρίς συνέπεια για τους παραβάτες ατονούν και αχρηστεύονται.

Συνέπεια - Η ασυνέπεια στην τήρηση των κανόνων και η ασυνεπής εφαρμογή από πλευράς δασκάλου διαφορετικών αρχών και πρακτικών δημιουργεί στους μαθητές σύγχυση και αβεβαιότητα που μετατρέπεται σε δυσφορία

Page 27: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: αυτό-εμπιστοσύνη όραμα ικανότητα σχεδιασμού ενδιαφέρον για επικοινωνία ασυνήθιστη συμπεριφορά εμφάνιση σαν φορέας αλλαγής περιβαλλοντική ευαισθησία

Page 28: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Έλεγχος είναι η εκτίμηση (μέτρηση) και διόρθωση δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστούν οι στόχοι και τα σχέδια.

τα σχέδια είναι καθαρά και πλήρη η ευθύνη και οι σχέσεις είναι ξεκαθαρισμένες

Ο έλεγχος έχει τρία βήματα: καθορισμός επιπέδων (standards) μέτρηση απόδοσης διόρθωση αποκλίσεων

Page 29: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Το κλίμα της τάξης: Διδακτική ικανότητα, βαθμός μεταδοτικότητας

Πλουραλισμός στη μεθοδολογία, Χρησιμοποίηση ιδεών του μαθητή, Ενθουσιασμός στη δουλειά του, Επαγγελματική κατάρτιση, Ενθάρρυνση του μαθητή, Καθοδήγηση, Ανάπτυξη από μαθητές πρωτοβουλιών, Περιορισμός υποδείξεων, Δυνατότητα στους μαθητές να κινούνται στην τάξη και να

εκφράζονται ελεύθερα, να διερευνούν μόνοι τα θέματα και να διαμορφώνουν προσωπική άποψη, αποδοχή των διαφορετικών τοποθετήσεων των μαθητών,

Βοήθεια στους μαθητές να ασκούν ερευνητική προσέγγιση των θεμάτων, ενθάρρυνση όλων να μιλούν, να εκφράζονται και να συζητούν μεταξύ τους. ενίσχυση ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών.

Page 30: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Το κλίμα της τάξης: Διαπροσωπικές σχέσεις

Ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών, που να διακρίνεται από αμοιβαία κατανόηση.

Η σχολική παιδαγωγική διαδικασία πλέγμα σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικού μαθητών και διδακτέας ύλης.

Σχέσεις αμφίδρομες και αλληλομετασχηματιστικές. Ψυχολογική θεμελίωση - η συνειδητοποίηση και η ανάπτυξη της

προσωπικής ταυτότητας στηρίζεται στη συνάντηση και επικοινωνία του ΕΓΩ με το ΕΣΥ.

Ποιότητα επικοινωνίας. Ατμόσφαιρα συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων,

ενδιαφερόντων για έκφραση και επικοινωνία και διευκολύνει τις διεργασίες μάθησης, τη δημιουργικότητα και την ανάδειξη κριτικής σκέψης.

Page 31: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Διαπροσωπικές σχέσεις Δάσκαλος - Μαθητής

Επίδραση στη συμπεριφορά του μαθητή και στην ανάπτυξή του. Η σχέση στηρίζεται στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών

του: Κοινωνικές και αυτοπραγμάτωσης Βιολογικές (ασφάλεια- αγάπη- αυτοεκτίμηση –

αυτοπραγμάτοση. Μέσα από τις σχέσεις διαμορφώνεται η αυτοεκτίμηση και η

αυτοαντίληψη, που καθορίζουν τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών.

Υπέρβαση προβλημάτων που έχουν σχέση με κοινωνικά στερεότυπα, μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Page 32: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Πρώτο ενικό Ενεστώτας Διαβεβαιώσεις ότι είναι αποδεκτοί και σημαντικοί γλωσσικά και

παραγλωσσικά – ΔΙΠΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Ανατροφοδότηση με ακρίβεια και εντιμότητα για θετική και αρνητική

συμπεριφορά Οι ασάφειες δημιουργούν κλίμα ανασφάλειαςΛΗΨΗ Προσεκτική ακρόαση μαθητών Ολοκληρωμένη εικόνα της μαθητικής άποψης Εμπαθητική κατανόηση – να δει τα πράγματα από τη σκοπιά των

μαθητών και να κατανοήσει τα συναισθήματα των μαθητών Η εμπαθητική ακρόαση εκφράζεται με κοίταγμα προσεκτικό στα μάτια,

άμεση οπτική επικοινωνία, κινήσεις κεφαλής, γλωσσικά με παραφραστική επανάληψη από τον εκπαιδευτικό των απόψεων του μαθητή, αποφυγή αξιολογικών κρίσεων της προσωπικότητας.

Page 33: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Παραδείγματα

Ο δάσκαλος δεν μου φέρεται με ευγένεια Δεν με παρακολουθεί προσεχτικά όταν μιλάω Δεν με πλησιάζει ποτέ, ακόμα κι αν με δει να είμαι χάλια Με προσβάλλει Δεν με ενθαρρύνει Δεν με επιβραβεύει ακόμα κι αν κάνω κάτι πολύ καλό Με έχει βάλει στο μάτι Χαρίζεται ή συμπαθεί κάποιους περισσότερο Φωνάζει χωρίς λόγο Ειρωνεύεται Έχω βαθμούς χάλια Έχω ένα σωρό απουσίες Οι γονείς μου με πιέζουν για καλύτερους βαθμούς/να είμαι

πρώτος/η

Page 34: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Τρόποι για τη βελτίωση των σχέσεων

Αύξηση λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων που έχουν θετικό περιεχόμενο και μείωση επικριτικών και απορριπτικών μηνυμάτων

Περιγραφή των προβληματικών καταστάσεων και των συνεπειών τους σε πρώτο πρόσωπο (πχ ενοχλούμαι από… και όχι με ενοχλεί το ότι….)

Αύξηση ευκαιριών ανεπίσημης επαφής με τους μαθητές έξω από τα πλαίσια του μαθήματος αλλά μέσα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και ενδιαφέρον για τα προσωπικά τους προβλήματα και ενδιαφέροντα

Επικοινωνιακοί στόχοι για κάθε τάξη/περίπτωση Ημερολόγιο / Δουλειά με τον εαυτό

Page 35: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Διαπροσωπικές σχέσειςΔιαμαθητικές

Συμβάλλουν αποφασιστικά στην ικανοποίηση των αναγκών και στη διαδικασία μορφοποίησης της αυτοαντίληψης.

Κοινωνική αποδοχή. Καθήκον του δασκάλου να εξακριβώσει από την αρχή της χρονιάς σε ποιο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί (παρατήρηση-κοινωνιόγραμμα).

Τρόποι βελτίωσης των διαμαθητικών σχέσεων: Ομάδες εργασίας ή κάποιος τρόπος οργάνωσης της τάξης ώστε

να εκτονώνονται οι συγκρούσεις, οι ανταγωνισμοί. Έμμεση προβολή των μαθητών που αγνοούνται και σταδιακή

ένταξή τους στην ομάδα). Ανάθεση ρόλων, κυκλικά, σε όλη την έκταση της τάξης

Page 36: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Το κλίμα της τάξης: Σχέση μαθητή με τον εαυτό

Αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση - εσωτερικά κίνητρα - μαθησιακές ικανότητες.

Η αυτοαντίληψη συνδέεται με την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών και τους οδηγεί σε θετικές ή αρνητικές μορφές συμπεριφοράς.

Άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση συμπεριφέρονται με ψυχραιμία και περίσκεψη, ενώ χαμηλής εριστικά και βάναυσα.

Ο δάσκαλος να οργανώσει έτσι την κοινωνική δομή της τάξης ώστε να προσφέρει στο μαθητή θετικές εμπειρίες από τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους άλλους μαθητές και με τον ίδιο και να δημιουργήσει τοις διδακτικές προϋποθέσεις για να έχει ο μαθητής εμπειρίες μαθησιακής επιτυχίας.

Page 37: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Το κλίμα της τάξης: Ποιότητα μαθήματος

Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης επηρεάζεται έμμεσα και από την ποιότητα του μαθήματος.

Κόπωση - Προβλήματα συμπεριφοράς. Δεν καταλαβαίνουν, δε γνωρίζουν τι να κάνουν - Σύγχυση. Προετοιμασία δασκάλου, χρησιμοποίηση υλικού, συνδυασμός

διδακτικού έργου με δυνατότητες και ανάγκες μαθητών. Προετοιμασία (χώρος, χρόνος, διάρκεια, δραστηριότητες

πρόσωπα που θα συμμετέχουν, μαθητές που ρωτά, τρόπος που ρωτά, αντιμετώπιση αρνητικής απάντησης).

Με τι φεύγω από την τάξη? Το σημαντικό

Page 38: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Ποιότητα μαθήματος

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του μαθήματος επιβάλλεται: Διατύπωση στόχων με ακρίβεια. Παρουσίαση μαθήματος με λογική σειρά και συνέπεια. Χρησιμοποίηση νέων και πρόσφορων μεθοδολογιών. Το μαθησιακό περιεχόμενο

Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες

Να ενεργοποιεί όλους τους μαθητές με ερωτήσεις Να ανακεφαλαιώνει και να τελειώνει με φυσικότητα.

Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσφορά ανατροφοδοτήσεων.

Δημιουργία ήρεμης ατμόσφαιρας. Να καθίσταται σαφές τι θα διδαχτεί και τι επιδιώκεται και τι

ακριβώς πρέπει να ξέρουν οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος.

Εργασία που δεν παρακολουθείται και συντονίζεται, ατονεί.

Page 39: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

ΑΜΟΙΒΕΣ Ορθή χρήση επαίνου: επιδρά ευεργετικά στη διαπροσωπική

σχέση επαινουμένου - επαινούντος και στη σχέση επαινουμένου - μαθητικής ομάδας.

Οι αμοιβές εκδηλώνονται ως ικανοποίηση από την ολοκλήρωση ή το επίπεδο εκτέλεσης του έργου, ως συναίσθημα επιτυχίας ή ως αυτοεπιβεβαίωση.

Η ψυχική διάθεση του μαθητή επηρεάζεται θετικά. Η επιβεβαίωση αυξάνει την αυτοασφάλεια και την

αυτοπεποίθηση του μαθητή. Ενισχύονται οι διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου-μαθητή και

μαθητή με την υπόλοιπη ομάδα. Ο έπαινος αν είναι χαριστικός ή υπερβολικός απομονώνει το

μαθητή. Πρέπει να είναι αυθόρμητος, ειλικρινής να απευθύνεται στην πράξη και όχι στο πρόσωπο και να καθορίζει ακριβώς τι επαινεί.

Να μην (;;;) αμείβεται η ακαδημαϊκή επίδοση γιατί τότε δημιουργείται ανταγωνιστικότητα και αρνητικό ψυχολογική κλίμα.

Page 40: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η μη λεκτική επικοινωνία (1από2)

ορισμοί

Όλες οι ανθρώπινες αντιδράσεις που δεν περιγράφονται άμεσα ως λέξεις (Knapp,1972)

έκφραση συναισθημάτων, διαθέσεων, στάσεων και γενικότερα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου μέσω του σώματος (Kendon,1981)

Page 41: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η μη λεκτική επικοινωνία (2από2)

ορισμοί

Διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά, τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματα κάποιου άλλου, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα μη λεκτικά κανάλια. (Παπαδάκη, 19997)

Page 42: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Τα χαρακτηριστικά των μη λεκτικών σημάτων Συνειδητά και προθετικά ή ασυνείδητα; Αμφισημία, πολυσημία Μετάδοση συγκινήσεων «Κριτές» της αλήθειας (αντιφάσεις, double

bind) Υποκαθιστούν το λόγο Αυτοπαρουσίαση Αποσαφήνιση

Page 43: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Λειτουργικότητα των μη λεκτικών σημάτων Επικοινωνιακή Σχεσιακή και ρυθμιστική Συμβολική

Page 44: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Τα βασικά μη λεκτικά κανάλια

Εμφάνιση Πρόσωπο Βλέμμα Στάσεις και κινήσεις του σώματος Χειρονομίες Ζωτικός χώρος Σωματική επαφή Μη λεκτικά στοιχεία του λόγου

Page 45: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η ερμηνεία (1από2)

Πολυσημαντότητα ανάλογα με το περιεχόμενο, τον παρατηρητή, το πλαίσιο, την θεωρητική προσέγγιση.

Μέσω των αισθήσεων (προσωπικά, διαπροσωπικά, διομαδικά)

Κοινωνική δεξιότητα Συνυπολογισμός, ολιστική προσέγγιση Εμπειρία Ικανότητα ανάληψης ρόλων

Page 46: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η ερμηνεία (2από2)

Κανόνες αποκωδικοποίησης (βιολογικής, κοινωνικής, πολιτισμικής προέλευσης), κλισέ και στερεότυπα

Διαίσθηση Βαθμός εμπλοκής της μη λεκτικής πλευράς

της επικοινωνίας στο επικοινωνιακό συμβάν.

Page 47: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Τα μη λεκτικά σήματα στη σχολική τάξη Συνεχή Αλληλεπιδραστικά (δάσκαλος – μαθητής/ές,

μαθητής/ές – μαθητής/ές) Ποιοτική διάσταση Δυναμική εξέλιξη

Page 48: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η μη λεκτική συμπεριφοράτου μαθητή (1από2)

Δείγμα εσωτερίκευσης του ρόλου Κανονικοποίηση Εμφάνιση – συμπόρευση (μόδα, ομάδες

ομηλίκων) Πρόσωπο – δείκτης βαθμού αποδοχής Οπτική επαφή – είδος, διάρκεια, στιγμή

εκκίνησης Οπτική επαφή και επίδοση Φωνή – προσαρμογή

Page 49: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η μη λεκτική συμπεριφοράτου μαθητή (2από2)

Χέρια – νοηματική υποστήριξη Προσαρμοστές (adaptors) Στάση σώματος – ενδιαφέρον, επίδοση Διάταξη θρανίων, επιλογή θέσης – επίδοση Απόσταση από τον δάσκαλο Ενεργός επικοινωνιακή ζώνη Σωματική επαφή Εαυτός και ομαδικότητα Αποκωδικοποίηση των ΜΛΣ του δασκάλου

Page 50: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η μη λεκτική συμπεριφοράτου δασκάλου (1από2)

Δάσκαλος – σημείο αναφοράς, πηγή, ρυθμιστής, ελεγκτής

Στόχος η αύξηση του ενδιαφέροντος για το μάθημα και της επιθυμίας για μάθηση.

Η εμφάνιση – πρώτη εντύπωση και κρίση Το πρόσωπο – πεδίο ακούσιας έκφρασης

των συναισθημάτων για τους μαθητές κ.ά. Το χαμόγελο – η ενίσχυση

Page 51: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Η μη λεκτική συμπεριφοράτου δασκάλου (2από2)

Το βλέμμα ως γέφυρα συμμετοχής και η οπτική επαφή – κατεύθυνση, διάρκεια, ποιότητα (φιλικό, έντονο, επιτιμητικό, απειλητικό, προειδοποιητικό, επιφυλακτικό, ενθαρρυντικό κλπ)

Η ακρόαση-παθητική, ανταπόκριση κατανόησης, παρότρυνση για περισσότερα, ενεργητική

Οι κινήσεις των χεριών και του κεφαλιού – κινητοποίηση, διαχωριστική γραμμή

Η απόσταση από τον μαθητή – η οικεία ζώνη Φωνή, γέλιο, σιωπή

Page 52: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Μη λεκτική επικοινωνία καιαποτελεσματικότητα διδασκαλίας Διοχέτευση της συναισθηματικής συνιστώσας

της παιδαγωγικής σχέσης σε μη λεκτικές οδούς - Καλλιέργεια θετικού επικοινωνιακού κλίματος στην τάξη.

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος

Η αποκωδικοποιητική ικανότητα του δασκάλου – Διδάσκεται???

Οι διακρίσεις

Page 53: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Σήμερα… (1 από 2)

μη λεκτική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ύφος, προσαρμογή, προσωπική θεωρία πρακτικές αντιστάσεις - θετικές λεκτικές

στάσεις άγχος, απειλή, ανασφάλεια: αποδυνάμωση

εξουσιαστικού ρόλου επιβεβαίωση του χαρακτηρισμού από τους

μαθητές

Page 54: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Σήμερα… (2 από 2)

μη λεκτική συμπεριφορά των μαθητών δείκτης ενσωμάτωσης μαθητικού ρόλου

(επίδοση) και στάσης απέναντι στο δάσκαλο και το μάθημα

δείκτης οικειοποίησης του σώματος, επιστροφή στον εαυτό

πεδίο διοχέτευσης αιτημάτων

Page 55: Η επικοινωνία στη σχολική τάξη: ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού

Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ - Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

τελικά…

ποιο είναι το διαβατήριο της επικοινωνίας;