Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών και διαδικασιών

download Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών και διαδικασιών

If you can't read please download the document

description

Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών και διαδικασιών. Κεφάλαιο 10. Στόχοι 10 ου Κεφαλαίου. Πώς λειτουργούν οι επιχειρηματικές εφαρμογές ; Με ποιο τρόπο προσθέτουν αξία τα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες ; - PowerPoint PPT Presentation