Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και...

32
Στόχος υπό έμφαση Στόχος υπό έμφαση « « Ευρωπαϊκό έτος Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Αθλητισμού και Ολυμπισμού Ολυμπισμού » » Συντονιστική ομάδα Σάββας Σάββας Νικολα Νικολα ΐ ΐ δης ΠΛΕ (πρόεδρος) δης ΠΛΕ (πρόεδρος) Στέλιος Στυλιανού ΕΔΕ (μέλος) Στέλιος Στυλιανού ΕΔΕ (μέλος) Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ (μέλος) Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ (μέλος)

description

Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού ». Συντονιστική ομάδα Σάββας Νικολα ΐ δης ΠΛΕ (πρόεδρος) Στέλιος Στυλιανού ΕΔΕ (μέλος) Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ (μέλος). Γιατί ;. Προώθηση του αθλητισμού ως εκπαιδευτικού μέσου και αναβάθμιση της εικόνας του αθλητισμού στην κοινωνία. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και...

Page 1: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Στόχος υπό έμφασηΣτόχος υπό έμφαση««Ευρωπαϊκό έτος Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Αθλητισμού και ΟλυμπισμούΟλυμπισμού»»

Συντονιστική ομάδαΣάββας Σάββας ΝικολαΝικολαΐΐδης ΠΛΕ (πρόεδρος)δης ΠΛΕ (πρόεδρος)

Στέλιος Στυλιανού ΕΔΕ (μέλος)Στέλιος Στυλιανού ΕΔΕ (μέλος)Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ (μέλος)Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ (μέλος)

Page 2: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

ΓιατίΓιατί;;

Προώθηση του αθλητισμού ως Προώθηση του αθλητισμού ως εκπαιδευτικού μέσου και αναβάθμιση της εκπαιδευτικού μέσου και αναβάθμιση της εικόνας του αθλητισμού στην κοινωνίαεικόνας του αθλητισμού στην κοινωνία

Page 3: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Γιατί το 2004Γιατί το 2004;;

ΣυμβολικάΣυμβολικά

Ολυμπιακοί Αγώνες ΑθήναςΟλυμπιακοί Αγώνες ΑθήναςEuro 2004Euro 2004

Page 4: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

ΣκοπόςΣκοπός

Να αλλάξουν στάσεις με τη διάδοση του Να αλλάξουν στάσεις με τη διάδοση του μηνύματοςμηνύματος::

«Ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό «Ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό

παιδαγωγικό εργαλείο»παιδαγωγικό εργαλείο»

Page 5: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

ΣτόχοιΣτόχοι

Να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί Να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και οι αθλητικές οργανώσεις οργανισμοί και οι αθλητικές οργανώσεις σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας

Να γίνει σωστή εκμετάλλευση των αξιών που Να γίνει σωστή εκμετάλλευση των αξιών που αναπτύσσονται μέσω του αθλητισμούαναπτύσσονται μέσω του αθλητισμού

• Προσωπική προσπάθειαΠροσωπική προσπάθεια• Ομαδική εργασίαΟμαδική εργασία• Αγάπη για την άθλησηΑγάπη για την άθληση• ΑλληλεγγύηΑλληλεγγύη• ΑνοχήΑνοχή• Τίμιο παιχνίδι Τίμιο παιχνίδι (fair play)(fair play)

Page 6: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Στόχοι (συνέχεια…)Στόχοι (συνέχεια…)

Να υπογραμμισθεί η θετική συμβολή του Να υπογραμμισθεί η θετική συμβολή του εθελοντισμού στην εκπαίδευσηεθελοντισμού στην εκπαίδευση

Να υπογραμμισθεί η εκπαιδευτική αξία Να υπογραμμισθεί η εκπαιδευτική αξία των ανταλλαγών μέσω των αθλητικών των ανταλλαγών μέσω των αθλητικών συναντήσεωνσυναντήσεων

Να δημιουργηθεί μια καλύτερη ισορροπία Να δημιουργηθεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ πνευματικής και φυσικής μεταξύ πνευματικής και φυσικής δραστηριότητας στη ζωή του σχολείουδραστηριότητας στη ζωή του σχολείου

Page 7: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Τα ΜηνύματαΤα ΜηνύματαΟ αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέσο για Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέσο για

την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του πολίτητην ολοκληρωμένη εκπαίδευση του πολίτηΟ αθλητισμός έχει την εκπαιδευτική Ο αθλητισμός έχει την εκπαιδευτική

δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες όπως η δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και η επιθυμία για βελτίωσηεπιθυμία για βελτίωση

Page 8: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Τα Μηνύματα ( συνέχεια…)Τα Μηνύματα ( συνέχεια…)

Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι πολύ Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι πολύ αποτελεσματικές στον αγώνα εναντίον αποτελεσματικές στον αγώνα εναντίον οποιασδήποτε μορφής διάκρισηςοποιασδήποτε μορφής διάκρισης

Ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μια Ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μια σημαντική πηγή επαγγελμάτωνσημαντική πηγή επαγγελμάτων

Page 9: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

ΠαραδοχήΠαραδοχήΗ ενασχόληση των παιδιών με ποικιλία Η ενασχόληση των παιδιών με ποικιλία

αθλητικών δραστηριοτήτων βοηθά στηναθλητικών δραστηριοτήτων βοηθά στην::Ανάπτυξη αυτοπειθαρχίαςΑνάπτυξη αυτοπειθαρχίαςΒελτίωση της υγείας και της φυσικής Βελτίωση της υγείας και της φυσικής

κατάστασηςκατάστασηςΠροσωπική και κοινωνική ανάπτυξηΠροσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

Και στηΚαι στη

Βελτίωση των επιπέδων και της ακαδημαϊκής Βελτίωση των επιπέδων και της ακαδημαϊκής επιτυχίαςεπιτυχίας

Page 10: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Βασικές ΑρχέςΒασικές Αρχές

Θεμελιώδεις για τη στρατηγική είναι Θεμελιώδεις για τη στρατηγική είναι τέσσερις αρχέςτέσσερις αρχές::

1.1. Όλα τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν τον Όλα τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν τον αθλητισμό με θετικό και ευχάριστο τρόπο αθλητισμό με θετικό και ευχάριστο τρόπο και να έχουν την ευκαιρία να και να έχουν την ευκαιρία να ασχολούνται με μια μεγάλη ποικιλία ασχολούνται με μια μεγάλη ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτωναθλητικών δραστηριοτήτων

2.2. Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να υιοθετήσουν ένα δραστήριο τρόπο να υιοθετήσουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής και να αποκτήσουν θετική ζωής και να αποκτήσουν θετική προσέγγιση για την υγεία τους και την προσέγγιση για την υγεία τους και την ποιότητα της ζωής τουςποιότητα της ζωής τους

Page 11: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Βασικές Αρχές (συνέχεια…)Βασικές Αρχές (συνέχεια…)

3.3. Τα παιδιά πρέπει να καταστούν ικανά να Τα παιδιά πρέπει να καταστούν ικανά να βρίσκουν τους συντρόφους τους και να βρίσκουν τους συντρόφους τους και να αναπτύσσουν σχέσεις με αυτούςαναπτύσσουν σχέσεις με αυτούς

4.4. Σε όλα τα παιδιά να παρέχονται ίσες Σε όλα τα παιδιά να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για συμμετοχήευκαιρίες για συμμετοχή

Page 12: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Σημαντικοί παράγοντες για την Σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχωνεπίτευξη των στόχων

Το κάθε σχολείο, με βάση το αναλυτικό και με Το κάθε σχολείο, με βάση το αναλυτικό και με βάση την ιδιαιτερότητά του να δημιουργήσει ένα βάση την ιδιαιτερότητά του να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο αναλυτικό με έμφαση στο ισορροπημένο αναλυτικό με έμφαση στο πλάτος (ποικιλία) και όχι στο βάθος πλάτος (ποικιλία) και όχι στο βάθος (εξειδίκευση)(εξειδίκευση)

Εκεί που είναι δυνατό να δημιουργηθούν δεσμοί Εκεί που είναι δυνατό να δημιουργηθούν δεσμοί με αθλητικούς φορείς και αρχές της κοινότηταςμε αθλητικούς φορείς και αρχές της κοινότητας

Page 13: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Σημαντικοί παράγοντες για την Σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων (συνέχεια…) επίτευξη των στόχων (συνέχεια…)

Να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις και να Να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις και να ενισχυθεί ο αθλητικός εξοπλισμός των ενισχυθεί ο αθλητικός εξοπλισμός των σχολείωνσχολείων

Επιμόρφωση και εμπλοκή ΟΛΟΥ του Επιμόρφωση και εμπλοκή ΟΛΟΥ του προσωπικού με φροντίδα της σχολικής προσωπικού με φροντίδα της σχολικής μονάδαςμονάδας

Page 14: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Εισηγήσεις για δραστηριότητεςΕισηγήσεις για δραστηριότητες

1.1. Αξιοποίηση του σχετικού υλικού που Αξιοποίηση του σχετικού υλικού που στάληκε σε όλα τα σχολεία, (Ολυμπιακοί στάληκε σε όλα τα σχολεία, (Ολυμπιακοί Αγώνες, βιβλία, βιντεοταινίες)Αγώνες, βιβλία, βιντεοταινίες)

2.2. Αξιοποίηση του βιβλίου «Κρατήστε το Αξιοποίηση του βιβλίου «Κρατήστε το πνεύμα ζωντανό», που περιέχει μεγάλη πνεύμα ζωντανό», που περιέχει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για διαθεματική ποικιλία δραστηριοτήτων για διαθεματική προσέγγιση.προσέγγιση.

Page 15: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

3.3. Διοργάνωση Ολυμπιακών Ενδοσχολικών Διοργάνωση Ολυμπιακών Ενδοσχολικών Ημερίδων όπου ενεργό ρόλο στον Ημερίδων όπου ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό και στη διοργάνωση πρέπει να προγραμματισμό και στη διοργάνωση πρέπει να έχουν τα παιδιά π.χ.έχουν τα παιδιά π.χ.

χάραξη γραμμώνχάραξη γραμμών συμμετοχή σε καθήκοντα όπως κριτές,συμμετοχή σε καθήκοντα όπως κριτές, εκφωνητέςεκφωνητές ετοιμασία προγράμματος και προσκλήσεωνετοιμασία προγράμματος και προσκλήσεων διαιτητές, γραμματεία κ.α.διαιτητές, γραμματεία κ.α.

ΣημΣημ: : Είναι καλό να επιδιώκεται η συμμετοχή όλων Είναι καλό να επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των παιδιώντων παιδιών

Page 16: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

4.4. Διοργάνωση Μαθητικών Ολυμπιάδων, Διοργάνωση Μαθητικών Ολυμπιάδων, όπου να ακολουθούνται όλα τα τυπικά όπου να ακολουθούνται όλα τα τυπικά του τελετουργικού των Ολυμπιακών του τελετουργικού των Ολυμπιακών Αγώνων. Αγώνων.

ΜασκότΜασκότ Αφή ΦλόγαςΑφή Φλόγας ΑφίσεςΑφίσες πολιτιστικές εκδηλώσειςπολιτιστικές εκδηλώσεις κότινος από ελιάκότινος από ελιά

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 17: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

5.5. -Διοργάνωση γιορτών-Διοργάνωση γιορτών

-Καθιέρωση Ολυμπιακής εβδομάδας-Καθιέρωση Ολυμπιακής εβδομάδας

-Αφιέρωση τελικής γιορτής-Αφιέρωση τελικής γιορτής

-Παρουσίαση των αγωνισμάτων που -Παρουσίαση των αγωνισμάτων που

αποτελούσαν το αρχαίο πένταθλοαποτελούσαν το αρχαίο πένταθλο:: δρόμοςδρόμος ακόντιοακόντιο δίσκοςδίσκος πήδημα χωρίς φόραπήδημα χωρίς φόρα πάληπάλη

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 18: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

6.6. Διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με Διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με άλλα σχολεία της Κύπρου, γειτονικά, από άλλα σχολεία της Κύπρου, γειτονικά, από άλλες πόλεις, ακόμα και από άλλες άλλες πόλεις, ακόμα και από άλλες χώρεςχώρες

Page 19: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

7.7. Μέσα από όλες τις αθλητικές δραστηριότητες Μέσα από όλες τις αθλητικές δραστηριότητες είτε αυτές είναι ενδοσχολικές, είτε είναι είτε αυτές είναι ενδοσχολικές, είτε είναι συναντήσεις με άλλα σχολεία, πρέπει να συναντήσεις με άλλα σχολεία, πρέπει να επιδιώκουμε να φέρουμε τα παιδιά σε άμεση επιδιώκουμε να φέρουμε τα παιδιά σε άμεση επαφή με τα ιδεώδη και τις αρχές του επαφή με τα ιδεώδη και τις αρχές του Ολυμπισμού που είναιΟλυμπισμού που είναι::

Ο εθελοντισμόςΟ εθελοντισμός Η ομαδική εργασίαΗ ομαδική εργασία Η ευγενική άμιλλα και το τίμιο παιχνίδιΗ ευγενική άμιλλα και το τίμιο παιχνίδι Η αξία της συμμετοχής και όχι της νίκηςΗ αξία της συμμετοχής και όχι της νίκης Η ανοχήΗ ανοχή Η αλληλεγγύηΗ αλληλεγγύη

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 20: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

8.8. Οργάνωση Οργάνωση ProjectsProjects με θέμα τον αθλητισμό με τη με θέμα τον αθλητισμό με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του διαδικτύου (διαδικτύου (Internet), Internet), από όπου τα παιδιά πρέπει να από όπου τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αντλούν σχετικό υλικό.μάθουν να αντλούν σχετικό υλικό.

Επικοινωνία με άλλα σχολεία ή αθλητικούς φορείς Επικοινωνία με άλλα σχολεία ή αθλητικούς φορείς εντός και εκτός Κύπρου μέσω διαδικτύου. εντός και εκτός Κύπρου μέσω διαδικτύου.

Εμπλουτισμός των υφιστάμενων ιστοσελίδων με Εμπλουτισμός των υφιστάμενων ιστοσελίδων με αθλητικό υλικό.αθλητικό υλικό.

Page 21: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

9.9. Έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού για τις Έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού για τις αθλητικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό και αθλητικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. (Αθλητικό τους Ολυμπιακούς Αγώνες. (Αθλητικό ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από τα ίδια τα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από τα ίδια τα παιδιά)παιδιά)

10.10. Ζωγραφική με θέματα σχετικά με τον Ζωγραφική με θέματα σχετικά με τον αθλητισμό.αθλητισμό. Διοργάνωση Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής. Διαγωνισμοί εκθέσεων ζωγραφικής. Διαγωνισμοί ζωγραφικήςζωγραφικής

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 22: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

11.11. Μικρές μελέτες σχετικές με το θέμα Μικρές μελέτες σχετικές με το θέμα (θεωρητικές ή πρακτικές π.χ. κατασκευή (θεωρητικές ή πρακτικές π.χ. κατασκευή μοντέλων αρχαίων σταδίων, αγαλμάτων, μοντέλων αρχαίων σταδίων, αγαλμάτων, κατασκευή βωμού, στεφανιού)κατασκευή βωμού, στεφανιού)

12.12. Διαγωνισμός ποίησηςΔιαγωνισμός ποίησης

13.13. Σύνθεση τραγουδιώνΣύνθεση τραγουδιών

14.14. Διαγωνισμός έκθεσηςΔιαγωνισμός έκθεσης

15.15. Διαγωνισμός εξεύρεσης κειμένωνΔιαγωνισμός εξεύρεσης κειμένων

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 23: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

16.16. Δημιουργία Πινακίδας ανακοινώσεων Δημιουργία Πινακίδας ανακοινώσεων που να αφορούν μόνο τις αθλητικές που να αφορούν μόνο τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, και άλλα δραστηριότητες του σχολείου, και άλλα σημαντικά αθλητικά θέματασημαντικά αθλητικά θέματα

17.17. Φιλοτελισμός / σημαίες (συλλογές Φιλοτελισμός / σημαίες (συλλογές γενικά)γενικά)

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 24: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

18.18. Πρόσκληση ομιλητών και αθλητών για να Πρόσκληση ομιλητών και αθλητών για να μιλήσουν στα παιδιά για τις εμπειρίες μιλήσουν στα παιδιά για τις εμπειρίες τους αλλά και για τη σημασία που έχει η τους αλλά και για τη σημασία που έχει η ενασχόληση με τον αθλητισμό.ενασχόληση με τον αθλητισμό. ((Συνεντεύξεις από αυτά τα πρόσωπα)Συνεντεύξεις από αυτά τα πρόσωπα)

19.19. Ενίσχυση της βιβλιοθήκης με βιβλία Ενίσχυση της βιβλιοθήκης με βιβλία σχετικά με το θέμα και ενθάρρυνση των σχετικά με το θέμα και ενθάρρυνση των παιδιών να τα διαβάσουνπαιδιών να τα διαβάσουν

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 25: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

20.20. Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους ή και Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους ή και αρχαία μνημεία που έχουν σχέση με τον αρχαία μνημεία που έχουν σχέση με τον αθλητισμό (Αρχαία θέατρα, Στάδιο Απόλλωνα) αθλητισμό (Αρχαία θέατρα, Στάδιο Απόλλωνα)

Συζήτηση για την συμπεριφορά των αθλητών Συζήτηση για την συμπεριφορά των αθλητών και θεατών πριν και μετά από αθλητικές και θεατών πριν και μετά από αθλητικές συναντήσεις.συναντήσεις.

22.22. Διεξαγωγή ερευνών γύρω από αθλητικά Διεξαγωγή ερευνών γύρω από αθλητικά θέματα (γραφικές παραστάσεις, ιστογράμματα θέματα (γραφικές παραστάσεις, ιστογράμματα κ.α.)κ.α.)

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 26: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

23.23. Διδασκαλία τουΔιδασκαλία του «Ολυμπιακού Ύμνου» «Ολυμπιακού Ύμνου» σε όλα τα παιδιά και τη χορωδία του σε όλα τα παιδιά και τη χορωδία του σχολείουσχολείου

24.24. Στο μάθημα του «Σχεδιασμού Στο μάθημα του «Σχεδιασμού && Τεχνολογίας» κατασκευάζονται διάφορα Τεχνολογίας» κατασκευάζονται διάφορα αντικείμενααντικείμενα

ΜετάλλιαΜετάλλια ΚότινοςΚότινος Δάδα κ.α.Δάδα κ.α.

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 27: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

25.25. Να ενθαρρύνονται τα παιδιά να Να ενθαρρύνονται τα παιδιά να καταγράφουν τις αθλητικές επιδόσεις καταγράφουν τις αθλητικές επιδόσεις τους και να επιδιώκουν τη βελτίωση τους τους και να επιδιώκουν τη βελτίωση τους (γραφική παράσταση, μετρήσεις, (γραφική παράσταση, μετρήσεις, υπολογισμό)υπολογισμό)

26.26. Συνεχής αξιολόγηση της πορείας και Συνεχής αξιολόγηση της πορείας και αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για επίτευξη του στόχου.επίτευξη του στόχου.

Εισηγήσεις για δραστηριότητες Εισηγήσεις για δραστηριότητες (συνέχεια…)(συνέχεια…)

Page 28: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

ΣυνοπτικάΣυνοπτικά

Πρέπει να τονιστεί ότι στο Δημοτικό Πρέπει να τονιστεί ότι στο Δημοτικό σχολείοσχολείο::

δεν επιδιώκεται ο πρωταθλητισμόςδεν επιδιώκεται ο πρωταθλητισμός οι ψηλές επιδόσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό οι ψηλές επιδόσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό ο ανταγωνισμός δεν είναι συνώνυμος με τις ο ανταγωνισμός δεν είναι συνώνυμος με τις

λέξεις «νίκη» ή «ήττα»λέξεις «νίκη» ή «ήττα»

Page 29: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Συνοπτικά (συνέχεια…)Συνοπτικά (συνέχεια…)

Στο Δημοτικό Σχολείο η αθλητική Στο Δημοτικό Σχολείο η αθλητική επίδοση θα έλθει ως αποτέλεσμα της επίδοση θα έλθει ως αποτέλεσμα της αγωγής που προσφέρει ο αθλητισμός, αγωγής που προσφέρει ο αθλητισμός, μέσα από αίσθημα χαράς, ικανοποίησης, μέσα από αίσθημα χαράς, ικανοποίησης, αυτοπεποίθησης και σεβασμού, που αυτοπεποίθησης και σεβασμού, που πρέπει να αισθάνεται το κάθε παιδί που πρέπει να αισθάνεται το κάθε παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό.ασχολείται με τον αθλητισμό.

Page 30: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Τα παιδιά βιώνουν μέσα από τα τουρνουά Τα παιδιά βιώνουν μέσα από τα τουρνουά που οργανώνουμε ότι πρέπειπου οργανώνουμε ότι πρέπει::

να αγωνιζόμαστε τίμιανα αγωνιζόμαστε τίμια με ευγενική άμιλλαμε ευγενική άμιλλα να αποδεχόμαστε κάθε αποτέλεσμανα αποδεχόμαστε κάθε αποτέλεσμα να χειροκροτούμε τις καλές προσπάθειες όλων να χειροκροτούμε τις καλές προσπάθειες όλων να μην αποδοκιμάζουμε να μην αποδοκιμάζουμε στο τέλος να χειροκροτούμε τους νικητές όποιοι στο τέλος να χειροκροτούμε τους νικητές όποιοι

και να είναικαι να είναι

Συνοπτικά (συνέχεια…)Συνοπτικά (συνέχεια…)

Page 31: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Σχετικό ΥλικόΣχετικό Υλικό

1.1. «Κρατήστε το πνεύμα ζωντανό»«Κρατήστε το πνεύμα ζωντανό»

2.2. «Ολυμπιακή Παιδεία – Από τη θεωρία στην «Ολυμπιακή Παιδεία – Από τη θεωρία στην πράξη»πράξη»

3.3. «Προτάσεις – Προοπτικές (για το Δημοτικό)»«Προτάσεις – Προοπτικές (για το Δημοτικό)»

4.4. «Τα Ολυμπιακά Αθλήματα»«Τα Ολυμπιακά Αθλήματα»

5.5. «Ολυμπιακό 2004άδιο» 10 – 12 ετών«Ολυμπιακό 2004άδιο» 10 – 12 ετών

6.6. «Ολυμπιακό 2004άδιο» 6 – 9 ετών«Ολυμπιακό 2004άδιο» 6 – 9 ετών

Page 32: Στόχος υπό έμφαση « Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού »

Προτεινόμενες Διευθύνσεις στο Προτεινόμενες Διευθύνσεις στο InternetInternet

http://www.ioa.org.grhttp://www.ioa.org.gr http://olympics.tufts.eduhttp://olympics.tufts.edu http://www.culture.grhttp://www.culture.gr http://www.perseus.tufts.eduhttp://www.perseus.tufts.edu http://www.fhm.gr/projects/Olympics/classical/Olympiad.htmlhttp://www.fhm.gr/projects/Olympics/classical/Olympiad.html http://www.Olympics.ariadne-t.gr/OLYMPICS/Olympic.htmlhttp://www.Olympics.ariadne-t.gr/OLYMPICS/Olympic.html http://www.orama.com/Athens1896/index.htmlhttp://www.orama.com/Athens1896/index.html http://www.athens.olympic.orghttp://www.athens.olympic.org http://www.upenn.edu/museum-pubs/fremes.htmlhttp://www.upenn.edu/museum-pubs/fremes.html http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-tormhttp://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-torm http://www.sport.gov.grhttp://www.sport.gov.gr http://www.ime.grhttp://www.ime.gr http://www.ipc.orghttp://www.ipc.org http://www.wyhero.comhttp://www.wyhero.com http://www.healthskills.comhttp://www.healthskills.com http://www.athlitikipoed.tripod.comhttp://www.athlitikipoed.tripod.com