Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

of 14 /14
Μαργαρίτη Αντιγόνη Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΦΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙ Διαρκής αναζήτηση του μηχανισμού του 2 η Φοιτητική Ημερίδα Χημείας Αθήνα 2013

Embed Size (px)

description

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙ Διαρκής αναζήτηση του μηχανισμού του. Μαργαρίτη Αντιγόνη Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας. 2 η Φοιτητική Ημερίδα Χημείας Αθήνα 2013. Φωτοσύνθεση. φως. 6 CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6O 2. Πορεία της φωτοσύνθεσης. φως. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 2 2013

 • 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

 • 22 + 2DP+ + 3ADP +3Pi 2NADPH + 2H+ 3ATP + O2

 • ZnSMax von Laue (Nobel 1914)

  Braggs law of X-ray diffraction: Braggs law of X-ray diffraction: n = 2dsin

 • Sir William Henry Bragg, William Lawrence Bragg

  Nobel 1915

 • 19122011.... !PS II, Umena et al.

 • Ferreira, Barber et al., Science 303, 1831-1838 (2004)

  Cyanobacterium Thermosynechococcus elongatus at 3.5 222 2 + 4+ + 4e-

 • Cox et al. Acc.Chem.Res. 2013LHC P680PheoQAQB

 • Umena et al., Nature 473, 55-60 (2011)n4O5Ca

 • kCox et al. Acc.Chem.Res. 2013

 • Cox et al. Acc.Chem.Res. 2013

 • Magnuson et al. Acc.Chem.Res., 42(12), 1899-1909,2009

 • Sun et al., Nature Chemistry 4, 418-423, 2012.

 • 100.000 W / year1 = 1