ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ...

31
1.ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ [ΥΠ.Ε.Ε.]

description

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ [ΥΠ.Ε.Ε.]. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ...

Page 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ:ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΟΜΠΟΛΑΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ [ΥΠ.Ε.Ε.]

Page 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΟ Ν.2557/97 Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΟΣ: INTELLECTUAL PROPERT OR PROPRIETE INTELLECTUELLE ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΟN ΟΡΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Ν.2121/1993], ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ , ΤΕΧΝΗΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ [Ν.2239/1994 ΚΑΙ ΚΑΝ.1383/03] ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ:

1. TA ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ , 2. TA ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, 3. TA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ KAI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, 4. ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ,5. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Page 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3. ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ [Β.Ι.]

: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ‘H ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΌ ΠΛΕΥΡΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.

Η Β.Ι. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΥΞΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ‘H ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ [FRANCHISING]

ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Page 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ A. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.1733/87 «ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ» Ν.2239/94 « ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» Ν.2290/95 « ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Π.Ο.Ε» Ν.2417/96 « ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ν.2783/2000 « ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ N.3396/2005 «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

7

Page 5: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ B. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝ. [ΕΚ]1383/2003 ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. ΚΑΝ.[ΕΚ]1891/2004 ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ: ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ [ΤΡΟΠ. ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.1172/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ]

Page 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

6. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ I.P.R.

Α. ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ Ή ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Ή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥΒ. ΤΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ ΕΜΠ/ΤΑ[ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ]

Page 7: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ I.P.R.

Γ. ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ :

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Page 8: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΕΜΠ/ΤΑ,ΝΟΟΥΝΤΑΙ:

Α. ΤΑ ΕΜΠ/ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ, ΗΤΟΙ:

- τα εμπ/τα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, τα οποία φέρουν χωρίς άδεια βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα, ίδιο με βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα που έχει εγκύρως καταχωρηθεί για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων.

- κάθε στοιχείο σήματος [μεταξύ άλλων λογότυπος, ετικέτα, αυτοκόλλητο, ενημερωτικό δελτίο, οδηγίες χρήσεως, έγγραφο εγγύησης που φέρει αυτό το στοιχείο], ακόμη και αν παρουσιάζεται χωριστά.

- οι συσκευασίες που φέρουν σήματα εμπ/των παραποίησης/απομίμησης και παρουσιάζονται χωριστά.

Page 9: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

9. ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΕΜΠ/ΤΑ, ΝΟΟΥΝΤΑΙ: Β. ΤΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΗΤΟΙ: - τα εμπ/τα τα οποία είναι ή περιέχουν

αντίγραφα κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση είτε του δικαιούχου δικαιώματος δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος η΄ δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος, ανεξαρτήτως του εάν έχει καταχωρηθεί, σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία.

Γ. ΤΑ ΕΜΠ/ΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ: - δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας - εθνικό τίτλο προστασίας των φυτικών

ποικιλιών - ονομασίες προελεύσεως, γεωγραφικές

ενδείξεις & - γεωγραφικές ονομασίες. Δ. Τα καλουπια και οι μητρες

εξομοιωνονται με εμπ/τα που παραβιαζουν Ι. P. R

Page 10: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

10. ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΟΥΝΤΑΙ:

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ [ΕΘΝΙΚΟΥ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ] ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ :

ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ή ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.

Page 11: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

11. ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ:

ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ή Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ή Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Page 12: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

12. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΜΠ/ΤΑ:

ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑ [ Κ.Λ.Π.] ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

Ή ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ.

Page 13: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

13. Ν.2239/94 ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Εμπεριέχει και τις διατάξεις του

Π. Δ.317/1992, [ΑΡΘΡΟ 2 ] ΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ,

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ 10ΕΤΙΑ.

Page 14: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

14. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 1]

.

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης,

από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα : Ιδίως οι λέξεις Τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, Τα ψευδώνυμα, Οι απεικονίσεις, Τα σχέδια, Τα γράμματα, Οι αριθμοί, Οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών

φράσεων, Το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή

περιοδικού

Page 15: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

15. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Page 16: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

16. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ , ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ.

Page 17: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

17. A SMALL BUSINESS…………………………

Page 18: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

18. THAT IS STEALTHILY GROWING INTERNATIONALLY.

Page 19: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

19. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΘΕ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΧΕΙ Ο Ν.2239/1994 ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/48/ΕΚ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Page 20: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

20. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΑΡΘΡΟ 28 Ν.2239/1994]

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ [3] ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ [200.000] ΔΡΑΧΜΩΝ [ 600 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ] ή

ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΥΤΕΣ : α. όποιος παραποιεί σήμα ή κάνει

εν γνώσει χρήση παραποιημένου σήματος,

Page 21: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

21. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΑΡΘΡΟ 28 Ν.2239/1994]

β. όποιος θέτει σε προϊόντα της επιχειρήσεώς του ή σε αντικείμενα του εμπορίου του εν γνώσει αλλότριο σήμα,

γ. όποιος χωρίς παραποίηση απομιμείται εν όλω ή εν μέρει προς παραπλάνηση των αγοραστών αλλότριο σήμα ή κάνει χρήση εν γνώσει τέτοιου σήματος,

δ. όποιος εν γνώσει πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή κυκλοφορία προϊόντα ή εμπορεύματα που φέρουν σήμα που αποτελεί παραποίηση ή απομίμηση αλλότριου σήματος,

ε. όποιος κάνει χρήση σήματος κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19,

Page 22: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

22. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΑΡΘΡΟ 28 Ν.2239/1994]στ. όποιος χρησιμοποιεί εν είδη σήματος:τα εμβλήματα και τα σύμβολα του τα εμβλήματα και τα σύμβολα του

ΕλληνικούΕλληνικούκράτους και πάσης αρχής, κράτους και πάσης αρχής, ως και τα θρησκευτικά σύμβολαως και τα θρησκευτικά σύμβολα.

ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ [ΑΡΘΡΟ 29 ]Η ποινική δίωξη ασκείται:ΚΑΤ΄ ΕΓΚΛΗΣΗ για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ

και ε και πράξεις που γίνονται μετά την καταχώρηση του σήματος του εγκαλούντος.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ για την περίπτωση στ.

Page 23: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

23. ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠ.Ε.Ε

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Π.Δ.131/2003, «ΠΕΡΙ

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.2251/1994 «ΠΕΡΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΤΟY ΑΡΘΡΟY 30 [ΠΑΡ.7] ΤΟΥ Ν.Δ.136/1946 ΤΟΥ

ΑΓΟΡΑΝΙΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. & TOY ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.146/1914 ΠΕΡΙ

ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 216 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Η ΔΙΩΞΗ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΚΑΙ

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΦΩΡΗ.

Page 24: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

24. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ν.3377/2007 [ΑΡΘΡΟ 11]

EΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Κ. ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, Α.] ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ

ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗΒ.] ή ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ

ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΓ.] ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

[Π.Δ.186/92] ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ή ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Κ1-1178/2007

Page 25: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

25. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ν.3377/2005 [ΑΡΘΡΟ 11]

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7Α ΤΟΥ Ν.2323/1995 ή ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ή ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΥΠ.Ε.Ε.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Page 26: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

26. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ν.3377/2005 [ ΑΡΘΡΟ 11 ]

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΑΤΑΙ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ [1 ΕΚΠΡ. Δ./ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, 1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 1 ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ Δ.Ο.Υ ] ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ.

Page 27: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

27. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ν.3377/2005. [ΑΡΘΡΟ 11]

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΤΕΛΟΣ, ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΔΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ [3] ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΣΟΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Page 28: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

28. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ν.3377/2005 [ ΑΡΘΡΟ 11 ]

ΑΝ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ [5] ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,

ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ή

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ή ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

Page 29: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

29. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ

ΧΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2239/1994 ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.146/1914 ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΡΡΕΟΥΝ ΑΛΗΘΩΣ. [ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α. Π. 1306/1998 ]

Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ , ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΛΠ. ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. [ΕΦ. ΑΘΗΝ. .742/1978 ]

Page 30: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

30. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΌΤΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΆ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ . [ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.1169/1990]

Page 31: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ: ΑΝΤΩΝΙΟ  ΖΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

31. ΤΕΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΕΤΕ.