»¹„¹Œ‚ ...

download  »¹„¹Œ‚ œ·‡±½¹Œ‚ ‘½„¹€Œµ´‚ £•“œ

of 16

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργαλείο ή τροχοπέδη;. Γιώργος Ν. Κάζος. Πολιτικός Μηχανικός Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ. ΤΕΕ, Ιούνιος 2013. Βασική Νομοθεσία. Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of  »¹„¹Œ‚ ...

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Πολιτικς Μηχανικς
Αντιπρεδρος ΣΕΓΜ
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
μως, ... μελτες ανατθενται και με:
ΠΔ 60/2007 (Οδηγα 2004/18/ΕΚ) «Περ συντονισμο των διαδικασιν σναψης δημσιων συμβσεων ργων, προμηθειν και υπηρεσιν»
ΠΔ 59/2007 (Οδηγα 2004/17/ΕΚ) «Περ συντονισμο ..... στους τομες του δατος, της ενργειας, των μεταφορν και των ταχυδρομικν υπηρεσιν»
Οδηγα 2009/81/ΕΚ «Περ συντονισμο .... στους τομες της μυνας και της ασφλειας» (Ν. 3978/2011)
ΠΔ 4/2002 «Εκτλεση ενεργειν τεχνικς βοθειας»
Ν 3463/2006 Κδικας Δμων και Κοινοττων (ρθρο 209)
Κανονισμο προμηθειν Δημοσων Οργανισμν
Ν 3316/2005 «Ανθεση και εκτλεση δημοσων συμβσεων εκπνησης μελετν και παροχς συναφν υπηρεσιν»
ΠΔ 138/2009 «Περ Μελετητν και Εταιρειν Μελετν»
*
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Μελτες σκοπιμτητας
Μελτες για ΣΔΙΤ
Υπηρεσες Τεχνικο Συμβολου
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Παραδοχς (που αστχησαν στην εφαρμογ)
Οι Αναθτουσες Αρχς ετοιμζουν το Φκελο του ργου
Ο Φκελος του ργου εναι σωστς
λες οι Αναθτουσες Αρχς εναι ισοδναμες
Οι διαδικασες εξελσσονται γργορα
Υπρχουν σγχρονες Προδιαγραφς μελετν
Ο νμος εφαρμζεται στο σνολ του (π.χ. αρ 3, 11 κλπ.)
Τα κρατοντα θη στη χρα μας
Αστοχες στην εφαρμογ του Ν. 3316/2005
*
*
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Απελευθρωση εκπτσεων (Ν.3919/2011)
«..... Η ανθεση της μελτης στον προσφροντα τη χαμηλτερη τιμ απαλλσσει βεβαως απ την προσπθεια αναζτησης κριτηρων ανθεσης, πως αυτ που προαναφρθηκαν, αλλ δεν τθεται υπ συζτηση γιατ θα προκαλοσε πλεμο επ των τιμν χωρς λεος, με επικρτηση των κακν μελετητν εις βρος των ποιοτικν και θα εχε καταστρεπτικς συνπειες στην ποιτητα των μελετν...... »
Απ την Εισηγητικ κθεση του σχεδου νμου που εισχθη στη Βουλ για τον νμο 3316/2005.
Αστοχα που επιβλθηκε στο Ν. 3316/2005
*
χωρς λεος».....
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Ο Ν.3316/2005 εφαρμζεται υποχρεωτικ σε λες τις συμβσεις μελετν και υπηρεσιν του δημσιου τομα (ρθρο 2).
Πολλο φορες του Δημοσου ζητον και επιτυγχνουν εξαιρσεις και ειδικς διατξεις.
Ειδικτερα, το ζητον οι φορες του Δημοσου που χουν δημιουργηθε για την αποτελεσματικτερη λειτουργα του (π.χ. Κτηματολγιο Α.Ε.).
Το κρτος συνεχς εκδδει Νμους, Εγκυκλους, Υ.Α. κλπ., για την αποτελεσματικτερη λειτουργα της Δημσιας Διοκησης (Ν.4146/2013 «Διαμρφωση φιλικο περιβλλοντος κλπ.»), επιτχυνση διαδικασιν (προσθκη αρ. 13 στον Ν.3614/2007 περ ΕΣΠΑ) κλπ.
Fast track.
Αξιοσημεωτα (1)
*
Για την πραγματοποηση κθε ργου απαιτεται η κδοση ΑΕΠΟ.
Ο συνολικς χρνος περιβαλλοντικς αδειοδτησης επιβαρνει το συνολικ χρνο μελτης και εναι μεγλος.
Η διρκεια εκπνησης της ΜΠΕ εναι δυσανλογα μικρ, σε σχση με τις διαδικασες εγκρσεων και κδοσης της ΑΕΠΟ.
Νμος 4014/2011, με την Απφαση κατταξης των ργων (2012).
Και εδ εκδθηκε να νομοθεσα με σκεπτικ την απλοστευση (επιτχυνση) των διαδικασιν.
Πολλς φορς δεσπζει ο τπος σε βρος της ουσας.
Δεν χουν λες οι γνωμοδοτοσες Υπηρεσες την δια ασθηση περ του επεγοντος.
Αξιοσημεωτα (2)
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Μελετητικ πτυχα. Μια αυτοπαγδευση.
Υπρχουν 28 κατηγορες μελετν (εχε γνει αππειρα να αυξηθον σε 41).
Υπρχουν περπου 140 επιστημονικς ειδικτητες.
ποιος κατχει μελετητικ πτυχο στην κατηγορα 10 μπορε να κνει «συγκοινωνιακς μελτες». Δηλαδ μπορε να μελετ εξ σου καλ αυτοκινητδρομους, κμβους, σιδηρδρομους, αεροδρμια, τραμ, μετρ, σημνσεις, κυκλοφοριακ. Πρακτικ αδνατον, αλλ τυπικ δυνατν.
Αντιπροσωπεουν κυρως επιστημονικς γνσεις και χι ικαντητα παραγωγς μελετητικο αντικειμνου.
ΠΔ 138/2009 Περ Μελετητν και Εταιρειν Μελετν : Μια πλρης αποτυχα.
Απαιτεται δημιουργα νου τπου πιστοποησης της μελετητικς ιδιτητας.
Ποιος εκπονε μελτες
*
Μελετητς εταιρεες μελετν πιστοποιημνοι απ την Δ/νση 15 της ΓΓΔΕ
(νω των 20.000 μελετητς, νω των 500 γραφεα μελετν)
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Δικαστικ Προστασα – Μια καθοριστικ παρμετρος
Ν. 3886/2010 «Περ δικαστικς προστασας κατ τη σναψη δημσιων συμβσεων» – Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την Οδηγα 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλου της 21ης Ιουνου 1989 και την Οδηγα 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλου της 25ης Φεβρουαρου 1992, πως τροποποιθηκαν με την Οδηγα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Δεκεμβρου 2007
Ν. 4111/2013, ρθρο 28. Θσπιση παραβλου για σκηση ασφαλιστικν μτρων (1% επ της αξας της σμβασης, με μγιστο ποσ 50.000€).
Ευρτερο Νομικ Πλασιο
*
Στη χρα μας δεν χει βρεθε το βλτιστο σημεο τομς μεταξ αποτελεσματικτητας και ισοτιμας-διαφνειας.
τσι καταλξαμε, δυστυχς, στην αναποτελεσματικτητα.
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Επιτροπ Διαγωνισμο
Επιβλπουσα Υπηρεσα
Διευθνουσα Υπηρεσα
Προσταμνη Αρχ
Τεχνικ Συμβολιο
Ραδιοτηλεοπτικ Συμβολιο
Εφορεα Προστορικν Αρχαιοττων
Εφορεα Κλασσικν Αρχαιοττων
Εφορεα Βυζαντινν Αρχαιοττων
Εφορεα Νεωτρων Μνημεων
Λοιπο συναρμδιοι φορες ανλογα με την φση του ργου (πχ Δ/νση Υδτων, Δ/νση Υγεας, Λιμενικ Ταμεο, Φορες προστατευμενων περιοχν….)
Μχρι σμερα δεν χουμε γνει καλτερη χρα με τους ελεγκτικος μηχανισμος που χουμε εισαγγει.
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Ανθεση Συμβσεων Υπηρεσιν απ Διεθνες Οργανισμος
Συνθης διαδικασα η προεπιλογ. Διαρκε λγο, συνθως
1 με 2 μνες.
Προεπιλγονται ως 8 σχματα.
*
*
Σνοψη
Το συνολικ νομοθετικ πλασιο πσχει, κυρως ως προς την εφαρμογ του
Το κριο πρβλημα εναι οι διαδικασες
Οι διαδικασες καθυστερον συνθως στα ακλουθα:
Αξιολγηση για την ανθεση της μελτης
Ενστσεις - προσφυγς
Περιβαλλοντικς αδειοδοτσεις
Ο πραγματικς χρνος εκπνησης της μελτης συρρικννεται, σε βρος της ποιτητας
χει δημιουργηθε πρβλημα με την προσφορ πολ υψηλν εκπτσεων
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Αιτα της διαφορς:
*
ΠΑΡΘΕΝΩΝ 447 – 438 π.Χ. 9 χρνια (15 χρνια με τα αετματα)
ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 1976 – 2009 μ.Χ. 33 χρνια
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Φταει μνο το θεσμικ πλασιο μελετν για τα προβλματα;
Ασφαλς χι.
Υπρχει θμα δομς του κρτους (π.χ. πειρες Αναθτουσες Αρχς, πολλο ελεγκτικο μηχανισμο, διφοροι Οργανισμο)
Υπρχει θμα συναντληψης ως προς το πς εφαρμζουμε τους νμους και αν τους εφαρμζουμε στο σνολ τους
Υπρχει θμα συναντληψης ως προς την ννοια της μελτης
Εναι επιστημονικ εργασα διεκπεραωση διαδικασας;
Προδιαγρφει χι την βλτιστη σχση κστους-ποιτητας ενς ργου;
Ποιο εναι το κστος μιας μελτης - Εναι αυτ ανταποδοτικ χι;
*
Συμπερσματα
Η επιτυχς ολοκλρωση μιας μελτης σμερα εναι κατρθωμα, το οποο δεν σχετζεται με θματα τεχνογνωσας!
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
Ευλικτη και αποτελεσματικ δομ του κρτους στην παραγωγ ργων
Διορθσεις στην «πηγ» και χι με αξηση της κρατικς παρμβασης
μφαση στην ποιτητα και χι στις διαδικασες
Αλλαγ νοοτροπας
Μλλον εναι δικος κπος.
με λλη αντληψη.
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Εργαλεο Τροχοπδη;
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εργαλεο τροχοπδη;
*