Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

of 42 /42
Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής 02/ 2009

Embed Size (px)

description

Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής. 0 2 / 200 9. θέματα. Φορητός δίσκος – Περιεχόμενα Συντήρηση Αποθήκευση εργασιών. Φορητός Δίσκος. Περιέχει μια παρουσίαση για το πρόγραμμα cisco. Visual Studio full cd Pascal Installation files. H/Y κάτω από συντήρηση. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Page 1: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

02/ 2009

Page 2: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

θέματα

Φορητός δίσκος – Περιεχόμενα Συντήρηση Αποθήκευση εργασιών

Page 3: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Φορητός Δίσκος

Page 4: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Περιέχει μια παρουσίαση για το πρόγραμμα cisco

Page 5: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 6: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 7: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 8: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 9: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 10: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 11: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 12: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Visual Studio full cd

Pascal Installation files

Page 13: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 14: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

H/Y κάτω από συντήρηση Να συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο και

να αποστέλλεται με fax στην εταιρεία και στο ΥΠΠ fax. 22800862 υπόψη “Έργα Πληροφορικής ΥΠΠ” .

Σε 3 μέρες να αποστέλλεται 2ον fax στην εταιρεία και στο ΥΠΠ

Σε 2 μέρες επιστολή διαμαρτυρίας στην εταιρεία και στο ΥΠΠ, που να αναφέρονται οι καθυστερήσεις.

Page 15: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εταιρία Ημερ. αγοράς

Εξοπλισμός Διάρκεια δωρεάν

συντήρησης

Podium Engineering LTD

28/11/2003 Arrow P4-2003M 0

Σχολ. Εφ.

Multitech 19/12/2003 Genius 0

Σχολ. Εφ.

Logicom 1/12/2004 346 βιτεοπροβολείς HP xp8010

5

Podium Engineering LTD

2006-07 307 Σαρωτές Microtek ScanMaker 5800

5

Multitech 2006 96 Omicron Personal Computer

3

Multitech Άνοιξη 2008 7495 Έγχρωμοι εκτυπωτές laser HP

CP4005dn

5

Logicom 5/5/08 – 12/6/08

10826 υπολογιστές Arrow C2-2007I3

3

Page 16: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

H/Y εκτός συντήρησης

Οι υπόλοιποι Η/Υ θα συντηρούνται από τις σχολικές εφορίες. Να συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο στη

γραμματεία του κάθε σχολείου.Να αποστέλλεται στην σχολική εφορία που

ανήκει το σχολείοΝα αναφέρονται τυχόν καθυστερήσεις.

Page 17: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

HP color printer - μελάνιαRestricting color printingThe HP Color LaserJet CP4005 Series printers include a Restrict Color setting for networked printers.A network administrator can use the setting to restrict user access to the color printing features in orderto conserve color toner. 1. Press Menu.2. 3. Press to select SYSTEM SETUP, and then press .4. Press to select Restrict Color, and then press .5. Press to select one of the following options:● DISABLE COLOR: This setting denies the printer color capabilities to all users.● ENABLE COLOR: This is the default setting, which allows all users to use the printer colorcapabilities.● COLOR IF ALLOWED: This setting allows the network administrator to allow color use forselect users. 6. Press to save the setting.

Auto continue Black when one of the color print cartridges is out. 1. Press Menu.2. Press to select SYSTEM SETUP, and then press .3. Press to select COLOR SUPPLY OUT , and then press .4. Press to select AUTOCONTINUE BLACK, The printer continues to print in black only.

Page 18: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΥΣΗ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΛΥΣΗ 2 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Page 19: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Student Login

Simple file sharing or NTFS sharing Προστατευμένο χώρο για αποθήκευση για

τους μαθητές Κάθε χρήστης έχει μοναδικό όνομα και

κωδικό Κατευθύνει αυτόματα την αποθήκευση

στο προσωπικό χώρο κάθε μαθητή

Page 20: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εγκατάσταση στο workstation

Page 21: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εγκατάσταση στο server

Page 22: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εγκατάσταση στο server

Page 23: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Configuring a Win9x File Server

Page 24: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Setup the personal folder win9x

Page 25: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Βασική λειτουργία

Page 26: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής
Page 27: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

toolbar

Page 28: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Υλοποίηση διακομιστή (file server) για τα εργαστήρια Πληροφορικής σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Σωκράτης Μυλωνάς

Page 29: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Ζητούμενες προδιαγραφές Διακομιστής για εξυπηρέτηση των εργαστηρίων

Πληροφορικής που να: Παρέχει στον κάθε μαθητή

το δικό του χώρο για αποθήκευση αρχείων κατάργηση της ανάγκης χρήσης δισκετών και άλλων μέσων

αποθήκευσης Τη δυνατότητα να παραλαμβάνει αρχεία από τον καθηγητή

Παρέχει στον καθηγητή Τη δυνατότητα να τοποθετεί αρχεία για να τα

παραλαμβάνουν οι μαθητές τη δυνατότητα να επιθεωρεί την εργασία των μαθητών

Άλλα στοιχεία εύκολη διαχείριση χωρίς κόστος !!!

Page 30: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Προτεινόμενη λύση:Το υλικό Επί του παρόντος

Χρήση ενός υπολογιστή από τα αποθέματα του σχολείου

Π.χ. Arrow 2003 (Pentium 4 512MB RAM, 40 GB HDD) Αναβάθμιση με επιπρόσθετη μνήμη/σκληρό δίσκο και

DVD-RΜελλοντικά

Εγκατάσταση υπολογιστή με πιο σύγχρονες προδιαγραφές για ταχύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών

Page 31: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Προτεινόμενη λύση:Το λειτουργικό σύστημα Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source, GNU/Linux)

Fedora Core 9 (10) <<<

Ubuntu 8.04 (8.10) – Λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο Linux και διαθέτουν ό,τι

νεότερο υπάρχει στο ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, για laptops, desktops and servers με λογισμικά όπως - web browser, presentation, document and spreadsheet software, instant messaging ...

Μηδενικό κόστος αγοράς, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό χρηστών Πλήθος από προγράμματα για διαχείριση (χωρίς κόστος)

Μεγάλη κοινότητα χρηστών για υποστήριξη

Ευελιξία στις ρυθμίσεις και στον τρόπο διαχείρισης

Επιπρόσθετα προγράμματα για υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (θα αναφερθούν αργότερα)

Page 32: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Προτεινόμενη λύση:Λογισμικό Διαχείρισης Webmin -web-based interface for system

administration for Unix. Διαχείριση μέσω web

Δημιουργία/αφαίρεση χρηστών Αλλαγή ρυθμίσεων Ενεργοποίηση υπηρεσιών Εφεδρικά αρχεία (backup)

Page 33: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Προτεινόμενη λύση:Επιπρόσθετο λογισμικό/υπηρεσίες Διακομιστής ιστού

Apache Web server Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων δεδομένων

MySQL Postgres (Sophisticated open-source Object-

Relational DBMS ) Σύστημα διαχείρισης μάθησης

Moodle Learning Management System Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

POP/IMAP (incoming) email server (Dovecot) SMTP (outgoing) email server (Postfix)

Page 34: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εγκατάσταση Server Τυποποίηση

(εγκατάσταση από Image/Ghost)

Σεμινάριο; Βασικές ρυθμίσεις

Server name Network

configuration (IP address)

Page 35: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Ρύθμιση Υπολογιστών Εργαστηρίου Απενεργοποίηση

Deep Freeze Είσοδος ως

Administrator My Computer

>> Properties >> Computer Name >> Change

Page 36: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εισαγωγή χρηστών

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς: Δημιουργία αρχείου στοιχείων μαθητών από Αβάκιο (users.xls)

Αρ. Μητρώου, Επώνυμο, Όνομα, Τμήμα Προσθήκη συνδιδασκαλιών

Εισαγωγή στη βάση δεδομένων διαχείρισης user_management.mdb

Αυτόματη δημιουργία κωδικών Username =αρ. μητρώου (π.χ. S4556) Password = 8 τυχαία γράμματα και αριθμού (π.χ. Sdwpi125)

Αυτόματη δημιουργία αρχείου κωδικών (unicode, utf8) και εντολών αφαίρεσης υφιστάμενων χρηστών

Page 37: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εισαγωγή χρηστών(συνέχεια…)

Διαχείριση μέσω ιστοσελίδας Webmin

Encoding UTF8

Επιλογή αρχείου

κωδικών

Page 38: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Χρήση συστήματος:Μαθητής

Ο κάθε μαθητής κάνει login στον υπολογιστή του με τους κωδικούς που του δόθηκαν

Θα βλέπει δύο network drives (S:) home (Προσωπικά

αρχεία) (K:) shared κοινά

αρχεία που έβαλε ο καθηγητής (μόνο για διάβασμα)

Page 39: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Χρήση συστήματος:Καθηγητής

Ο καθηγητής θα βλέπει τρία network drives (S:) home (Προσωπικά

αρχεία)

(K:) shared για τοποθέτηση κοινών αρχείων για τους μαθητές (μόνο για διάβασμα)

(U:) students που περιέχει ένα φάκελο για κάθε τμήμα και υποφακέλους (ονοματεπώνυμα μαθητών) που περιέχουν τα προσωπικά τους αρχεία

Page 40: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Επιπρόσθετα…

Κάθε χρήστης έχει αυτόματα το δικό του email (π.χ. για ρύθμιση και χρήση του Outlook και λήψη/αποστολή μηνυμάτων μέσα στο δίκτυο του σχολείου)

O web server μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξοικειωθούν οι μαθητές με το φόρτωμα (upload) ιστοσελίδων

Υπάρχει το Moodle για τον καθηγητή και τον μαθητή ώστε να εξοικειωθεί με συστήματα διαχείρισης της μάθησης

Σε περίπτωση προβλήματος στο δίκτυο/server οι μαθητές μπορούν άμεσα να συνδεθούν με τον υπολογιστή όπως σήμερα χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης student

Page 41: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Τρόπος εγκατάστασης

Πιλοτικά κατά τη φετινή χρονιά για να εντοπιστούν και επιλυθούν τυχόν προβλήματα

λειτουργικότητας καθοριστούν προδιαγραφές για τον απαραίτητο

εξοπλισμό Προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις του για καλύτερη

εξυπηρέτηση Μελετηθούν/συγκριθούν διάφορες παραλλαγές του

βασικού συστήματος Σε πιο ευρεία βάση από την επόμενη χρονιά

Page 42: Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

ΤΕΛΟΣ