Βασικά Θέματα

of 6 /6
Β΄ Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»

Embed Size (px)

description

Βασικά Θέματα. Α. Ποσοτικό ερωτηματολόγιο & ποιοτικό ερωτηματολόγιο Β. Το πληροφοριακό σύστημα Γ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα φορείς και η επικοινωνία μαζί τους Δ. Προσωπικά δεδομένα. Χρήσιμα Στοιχεία του Έργου. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Βασικά Θέματα

Page 1: Βασικά Θέματα

Β΄ Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»

Page 2: Βασικά Θέματα

Β΄ Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»

Βασικά ΘέματαΒασικά Θέματα

Α. Ποσοτικό ερωτηματολόγιο & ποιοτικό ερωτηματολόγιο

Β. Το πληροφοριακό σύστημα

Γ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα φορείς και η επικοινωνία μαζί τους

Δ. Προσωπικά δεδομένα

Page 3: Βασικά Θέματα

Β΄ Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»

Χρήσιμα Στοιχεία του ΈργουΧρήσιμα Στοιχεία του Έργου

• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 73 φορείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των ΑΕΙ, εκ των οποίων 4 δεν έχουν αποστείλει κανένα στοιχείο, ενώ 21 είναι σε εκκρεμότητα.

• Η επίσημη επιστολή επικοινωνίας εστάλει σε όλους τους φορείς στις 11/07/2006

• Συνεχής επικοινωνία με τους φορείς για την συλλογή των στοιχείων, η οποία ξεκίνησε στις 21/08/2006

• Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 2’324 ερευνήτριες• Η αυτοματοποιημένη αποστολή του ερωτηματολογίου ξεκίνησε στις

22/11/2006 και μέχρι σήμερα έχει σταλεί σε 1’904 ερευνήτριες• Από το συνολικό αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που

εστάλησαν παραδόθηκαν με επιτυχία τα 1’705• Έως τώρα έχουμε λάβει 288 ορθώς συμπληρωμένα

ερωτηματολόγια• Από τα συνολικά 420 ηλεκτρονικά μηνύματα που δεν παραδόθηκαν

τα 320 ανήκουν σε μη ολοκληρωμένες εγγραφές και τα υπόλοιπα 100 σε λάθη των εγγεγραμμένων στοιχείων

Page 4: Βασικά Θέματα

Β΄ Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»

Ποσοστά Απαντήσεων Ανά Φορέα

Α/Α Συμμετέχοντες στην Έρευνα Φορείς Ποσοστό (%)

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17,53

2 Πανεπιστήμιο Πατρών 10,65

3 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 6,87

4 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6,87

5 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 6,19

6 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 5,5

7 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 5,15

8 Ακαδημία Αθηνών 3,78

9 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 3,78

10 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ) 3,78

11 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 3,44

12 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2,41

13 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2,41

14 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 1,72

15 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1,72

16 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 1,72

17 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 1,37

18 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1,37

19 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1,37

20 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 1,03

21 Πολυτεχνείο Κρήτης 1,03

22 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 1,03

23 Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 1,03

24 Ιατρικό Κέντρο Βιοϊατρικών Έρευνων 'Αλέξανδρος Φλεμιγκ' (ΕΚΕΒΕ) 1,03

25 Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών & της Γνώσης (Αθήνα)

1,03

26 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 0,69

27 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0,69

28 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 0,69

29 Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών & Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ) 0,34

30 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 0,34

31 Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) 0,34

32 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 0,34

33 Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών 0,34

34 Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης & Ινών (ΕΤΑΚΕΙ) 0,34

35 Εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ) 0,34

36 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 0,34

37 Γενική Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού 0,34

38 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας 0,34

39 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 0,34

40 ΔΕΗ - Κέντρο Ερευνών Δοκιμών και Προτύπων 0,34

Ποσοστά Απαντήσεων Ανά Φορέα

Α/Α Συμμετέχοντες στην Έρευνα Φορείς Ποσοστό (%)

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17,53

2 Πανεπιστήμιο Πατρών 10,65

3 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 6,87

4 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6,87

5 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 6,19

6 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 5,5

7 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 5,15

8 Ακαδημία Αθηνών 3,78

9 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 3,78

10 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ) 3,78

11 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 3,44

12 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2,41

13 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2,41

14 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 1,72

15 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1,72

16 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 1,72

17 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 1,37

18 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1,37

19 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1,37

20 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 1,03

21 Πολυτεχνείο Κρήτης 1,03

22 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 1,03

23 Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 1,03

24 Ιατρικό Κέντρο Βιοϊατρικών Έρευνων 'Αλέξανδρος Φλεμιγκ' (ΕΚΕΒΕ) 1,03

25 Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών & της Γνώσης (Αθήνα)

1,03

26 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 0,69

27 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0,69

28 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 0,69

29 Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών & Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ) 0,34

30 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 0,34

31 Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) 0,34

32 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 0,34

33 Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών 0,34

34 Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης & Ινών (ΕΤΑΚΕΙ) 0,34

35 Εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ) 0,34

36 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 0,34

37 Γενική Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού 0,34

38 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας 0,34

39 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 0,34

40 ΔΕΗ - Κέντρο Ερευνών Δοκιμών και Προτύπων 0,34

Page 5: Βασικά Θέματα

Β΄ Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»

Πιλοτική Καταγραφή των Μεταπτυχιακών Πιλοτική Καταγραφή των Μεταπτυχιακών Διατριβών που Εκπονήθηκαν από Διατριβών που Εκπονήθηκαν από Γυναίκες στην Ειδικευμένη ΘεματολογίαΓυναίκες στην Ειδικευμένη Θεματολογία

Σκοπός Σκοπός είναι η πιλοτικήπιλοτική καταγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών

που έχουν εκπονήσει γυναίκες σε θέματα φύλου, οικογένειας,

εργασίας, πολιτικής και ισότητας σε επιλεγμένα τμήματα Ελληνικών

πανεπιστημίων.

ΣτόχοςΣτόχος του έργου είναι να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη στο

μέλλον των απαραίτητων υποδομών για την ψηφιοποίηση και

διάθεση στο ευρύ κοινό των μεταπτυχιακών διατριβών.

Page 6: Βασικά Θέματα

Β΄ Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48

116 35 Αθήνα

Τηλ: 210 7273 900-907

Fax: +30 210 7246824

http://www.ekt.gre-mail: [email protected]