Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρηματολογίας

of 29 /29
Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρηματολογίας Αντώνης Χάψας Α.Μ. 457 Χαράλαμπος Βαλσαμος Α.Μ. 444 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα, Δεκέμβρης 2005

Embed Size (px)

description

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών. Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρηματολογίας. Αντώνης Χάψας Α.Μ. 457 Χαράλαμπος Βαλσαμος Α.Μ. 444 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης. Πάτρα, Δεκέμβρης 2005. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρηματολογίας

 • .. 457

  .. 444

  : : , 2005

 • IBIS- GIBIS - interfaces

 • - (argument), argumentum, to make clear : ( oxford dictionary). ( oxford dictionary). . . .

 • () (argumentation) :

  . , /. , .

  ? /, .

 • () (reasoning):

  , , . . .

 • IBISIbis:

  IBIS [Kunz and Rittel, 1970] . stakeholders (One who has a share or an interest, as in an enterprise), , (/) .

  IBIS (key issues) . / . / .

 • Ibis () IBIS

 • - () :

  ( ). . . .

 • GIBIS GIBIS : (integral browser). nodes links. . . . node next .. . , . .

 • GIBIS ()To interface GIBIS

 • GIBIS () GIBIS

 • . . . . , . . , .

 • raucaria Software (http://www.computing.dundee.ac.uk/staff/creed/araucaria) Araucaria . , point and click interface. . , portable AML ( ), XML.

 • ()Araucaria

 • ()Athena (http://www.athenasoft.org/) Athena , . Athena . Athena .Belvedere (http://lilt.ics.hawaii.edu/belvedere/index.html)

 • ()Belvedere

 • ()Reason!(http://www.goreason.com/) organize thoughtsproduce better reasoningshow strengths and weakness in argumentsbuild general skillsteach the theory of reasoning and argument

 • ()Reason!

 • ()Theseus(http://www.theseus.biz/) . , .

  QuestMap (http://www.softbicycle.com) Link .

 • ()QuestMap

 • ()Compendium (http://www.compendiuminstitute.org/) (mapping) , , organizational memory. , ( ) , .

  Argumed3 (http://www.ai.rug.nl/~verheij/aaa/argumed3.htm) administering and supervising the argument process, keeping track of the issues that are raised and the assumptions that are made, keeping track of the reasons adduced, the conclusions drawn, and the counterarguments that have been adduced, evaluating the justification status of the statements made, and checking whether the users of the system obey the pertaining rules of argument.

 • ()Argumed3

 • () Compendium: Compendium & Visual Explorer (Center for Creative Leadership)

 • ()Compendium & NASA mobile agents

 • ()Compendium & NASA mobile agents

 • ()Compendium & conflict resolution - Overview

 • ()Compendium & conflict resolution Assessment

 • ()Compendium & conflict resolution - Analysis

 • Werner Kunz, Horst W.J. Ritter, Issues as Elements of Information Systems, 1970.Jeff Conklin, Michael L. Begeman, gIBIS: A Hypertext Tool for Exploratory Policy Discussion, ACM Transactions on Office Information Systems, Vol. 6 (4), 1988, pp. 303-331.Nikos Karacapilidis, Dimitris Paradias, Computer Supported Argumantation and Collaborative Decision Making: The HERMES System.Knowledge Media Institute http://kmi.open.ac.uk/ .