ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ...

10
ΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Θεματική ενότητα: ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Σάντρα Καλλιάγρα, αρχιτέκτων, διδάσκουσα Π.Δ.407/80 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. Κλεοπάτρα Ψαρρού, αρχιτέκτων Αλέξιος Βανδώρος, αρχιτέκτων

description

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Θεματική ενότητα: ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ. Σάντρα Καλλιάγρα, αρχιτέκτων, διδάσκουσα Π.Δ.407/80 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. Κλεοπάτρα Ψαρρού, αρχιτέκτων Αλέξιος Βανδώρος, αρχιτέκτων. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ...

Page 1: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΘεματική ενότητα: ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

• Σάντρα Καλλιάγρα, αρχιτέκτων, διδάσκουσα Π.Δ.407/80 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.• Κλεοπάτρα Ψαρρού, αρχιτέκτων• Αλέξιος Βανδώρος, αρχιτέκτων

Page 2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ GRA

Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 2008: Αντιμετώπιση των πίσω όψεων των διατηρητέων κτιρίων επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17 και 19

ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2010: Αλλάζοντας την (πρόσ)ΟΨΗ

•εντοπισμός αστικών προβλημάτων •προσπάθεια επίλυσής τους διαμέσου της Αρχιτεκτονικής

Page 3: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΔ.Αρεοπαγίτου 2008

Α’ Βραβείο Β’ Βραβείο Γ’ Βραβείο

Page 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΠύργος Πειραιά 2010

380 συμμετοχές

42 χώρες

949 μελετητές

Α’ Βραβείο

Β’ Βραβείο Γ’ Βραβείο Γ’ Βραβείο

Page 5: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Ηλεκτρονικοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Χρήση των ψηφιακών μέσων • εύκολη και γρήγορη διάδοση προκήρυξης • άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων• δυνατότητα διεθνοποίησης διαγωνισμού χωρίς κόστος• εύκολη και ανέξοδη αποστολή των συμμετοχών

Παραλαβή προτάσεων και διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων

Άπτεται στην ηθική ακεραιότητα του αγωνοθέτη.Οι προτάσεις φτάνουν κωδικοποιημένες στον server και αποθηκεύονται εκεί. Μέχρι το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων παραμένουν κλειδωμένα σε ειδικό αρχείο.

Page 6: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κριτική Επιτροπή(μεγάλος αριθμός μελών)

Κάθε μέλος ψηφίζει από τον υπολογιστή του, διαδικτυακά

Τα αποτελέσματα κάθε φάσης προκύπτουν από τη συνιστάμενη των ανεξάρτητων ψήφων

• Εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση• Χρησιμοποίηση ιδιωτικού blog και ανταλλαγή email από τους κριτές• Το κάθε μέλος αξιολογεί χωριστά τις προτάσεις• Ανάδειξη επικρατέστερων επιλογών κατά πλειοψηφία

Καινοτομία / Αξιολόγηση

Πύργος Πειραιά 2010

Page 7: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: επιλογή 40-60 / 380 συμμετοχέςπέρασαν στην Α’ Φάση 69 μελέτες

Πύργος Πειραιά 2010

Α’ ΦΑΣΗ: βαθμολόγηση 1-56 συμμετοχές προτάθηκαν6 συμμετοχές έλαβαν Β’ Έπαινο

Β’ ΦΑΣΗ: • προτεινόμενη σειρά κατάταξης Βραβείων (Α’, Β’,Γ’ & 3 Α’ Έπαινοι)• οι βραβεύσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ: • μεταξύ 2 συμμετοχών• λόγω του ότι δεν

υπήρξε πλειοψηφία στη Β’ Φάση.

Page 8: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

• Αντικειμενικότητα αποτελεσμάτων• Πολυπλοκότητα αρχιτεκτονικής δημιουργίας

Παθογένεια κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

Κατευθυνόμενη (θετικά ή αρνητικά) διαδικασία / Μέλη Κριτικών Επιτροπών αλληλοεπηρεάζονται

Χρήση μοντέλου ανεξάρτητης κρίσης(χωρίς φυσική συνάντηση)

Reality show / Στατιστική Αξιολόγηση ή

Αντικειμενικά Αποτελέσματα?

Page 9: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαγωνισμοί GRA• Επιτυχία ως προς το Οργανωτικό Μέρος• Επιτυχία ως προς τις συμμετοχές• Αμφιλεγόμενοι ως προς τη διαδικασία κρίσης

Μπορεί αυτή η διαδικασία κρίσης να προσφέρει διέξοδο στο πολύπαθο σύστημα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών;

Σωστή επεξεργασία της διαδικασίας και βελτίωση λεπτομερειών

Νέος τρόπος διενέργειας διαγωνισμών / ορθότερη κρίση / αδιάβλητη & διαφανής διαδικασία

Page 10: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ