Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

of 34 /34
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Καρακίτσος Ηλίας ΑΜ 614 Ιωάννου Ελένη ΑΜ 647

Embed Size (px)

description

Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής. Καρακίτσος Ηλίας ΑΜ 614 Ιωάννου Ελένη ΑΜ 647. Τι είναι η Java. Καφές που παράγεται στα νησιά Java της Ινδονησίας. Γερμανικού style παιχνίδι με σανίδα - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Page 1: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Καρακίτσος Ηλίας ΑΜ 614

Ιωάννου Ελένη ΑΜ 647

Page 2: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Τι είναι η Java

Καφές που παράγεται στα νησιά Java της Ινδονησίας.

Γερμανικού style παιχνίδι με σανίδα Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα

προγραμματισμού που αναπτύχθηκε αρχικά από τον james Gosling και συνάδελφους του στην Sun Microsystems με σκοπό να αντικαταστήσει την C++

Page 3: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Βασικά χαρακτηριστικά της Java

Απλή– Δεν υποστηρίζει δείκτες– Δεν υποστηρίζει άμεσα πολλαπλή κληρονομικότητα

Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη

– Βιβλιοθήκες για ανάπτυξη κατανεμημένων προγραμμάτων (πχ Java RMI) Ερμηνευόμενη

– Ο μεταφραστής της δεν παράγει κώδικα μηχανής ,αλλά ένα ενδιάμεσο τον bytecode.

– Ο κώδικας αυτός εν συνεχεία εκτελείται από μια ιδεατή μηχανή(Java Virtual Machine - JVM), δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελείται πάνω από το πραγματικό μηχάνημα

Εύκολα μεταφέρσιμη – Ένα πρόγραμμα μεταφράζεται μια φορά και μπορεί να εκτελεστεί σε

διαφορετικού τύπου μηχανήματα (π.χ. PC, Sparc, κλπ.)

Page 4: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Hello World Program

// Hello.java

public class Hello {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, World");

}

}

Page 5: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Εφαρμογές Java

Applets– Είναι προγράμματα που ενσωματώνονται σε άλλες

εφαρμογές τυπικά σε μία ιστοσελίδα και εμφανίζονται σε έναν Web Browser

Servlet– Δίνει σε Web Developers ένα απλό μηχανισμό για την

λειτουργία ενός Web Server JavaServer Page (JSPs)

– Οι JSP επιτρέπουν την εύκολη μίξη κώδικα HTML και κώδικα Java στην ίδια σελίδα

Swing application– Είναι μια GUI βιβλιοθήκη για την Java SE

Page 6: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Java Applet

Για να δημιουργήσουμε ένα Java Applet Γράφουμε το Applet ακριβώς όπως γράφουμε και

κάθε άλλο πρόγραμμα Java Μεταφράζουμε το Applet για να παράγουμε το

αρχείο με επέκταση class με τα bytecodes Ενσωματώνουμε το Applet σε μία ιστοσελίδα

χρησιμοποιώντας (κατ' ελάχιστο) την ετικέτα <Applet> η οποία έχει την εξής (ελάχιστη) μορφή

– <applet code = name.classwidth = πλάτος height = ύψος ><applet>

Page 7: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Java Applet

Για να γράψουμε ένα πρόγραμμα Javα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν Applet

– Θα πρέπει να επεκτείνει (extend) την τάξη java.applet.Applet. Έτσι, συνήθως, κάνουμε import το πακέτο java.applet όπως και το πακέτο java.awt σε κάθε Applet.

– Ένα Applet έχει λοιπόν, συνήθως, την ακόλουθη γενική μορφή:

import java.awt.*;import java.applet.*;public class όνομα-τάξης-Appletextends Applet { ...}

Page 8: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Παράδειγμα Java Applet

// Hello.java

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

public class Hello extends Applet {

public void paint(Graphics gc) {

gc.drawString("Hello,world!", 65, 95);

}

}

Page 9: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Java Applet

Τελικά το html αρχείο που περιέχει το applet

<!-- Hello.html --> <html>

<head> <title>Hello World Applet</title>

</head> <body>

<applet code="Hello" width="200" height="200"></applet>

</body> </html>

Page 10: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Περιορισμοί στο Java Applet

Ένα applet θεωρείται εξ ορισμού αναξιόπιστο και δεν έχει δικαίωμα:

– Να γράψει ή να διαβάσει το σύστημα αρχείων του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται.

– Να ανοίξει συνδέσεις δικτύου με άλλους υπολογιστές πέρα απ’ αυτόν από τον οποίο κατέβηκε.

– Να ξεκινήσει την εκτέλεση άλλων προγραμμάτων. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να αρθούν με την σαφή

τροποποίηση της εξ ορισμού πολιτικής από τον χρήστη του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το applet.

Page 11: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans

Το NetBeans είναι ένα επιτυχημένο ερευνητικό έργο ανοιχτής πηγής (open source)

Αριθμεί 100 (και πλέον) συνεργάτες παγκοσμίως Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 από την Sun

Microsystems Σήμερα υπάρχουν δύο ερευνητικά έργα

– NetBeans IDE – NetBeans Platform

Page 12: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE

Eίναι ένα περιβαλλοντικό ανάπτυγμα IDE

Είναι γραμμένο σε Java Διαθέτει έναν μεγάλο

αριθμό υπομονάδων (modules)

Είναι ανοιχτής πηγής (open source)

Υποστηρίζει Ajax | C/C++ | Databases | Debugger | Desktop | Editor | GUI Builder | Java EE | Java ME | Java SE | Javascript | Mobile | Profiler | Refactor | REST | Rich Client Platform | Ruby | SOA | SOAP | UML | Web | WSDL | XML

Page 13: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE δημιουργία ενός java project

Επιλέγουμε File > New Project (Ctrl-Shift-N) Στο παράθυρο New Project επιλέγουμε

– Categories > Java– Projects > Java application

Page 14: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE δημιουργία ενός java project

Στο Project name βάζουμε το όνομα του project Στο Project Location μπορούμε να επιλέξουμε

οποιονδήποτε φάκελο στον υπολογιστή μας

Page 15: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE δημιουργία ενός java project

Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο .Σε

αυτήν την περίπτωση γράφουμε τις απαραίτητες εντολές στον editor του NETΒeans

Δημιουργία ενός java project με τον GUI interface builder που μας δίνει ένα έτοιμο γραφικό περιβάλλον

Page 16: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο

Δεξί-click στο όνομα του Project (εδω ΕΑΜapplet) New>Folder (Ctrl-N)

– Μπορούμε να ονομάσουμε τον φάκελο όπως θέλουμε

Page 17: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο

Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε το αρχείο μας γράφοντας τον κώδικα μόνοι μας. Δεξί click πάλι στο EAMapplet και new>other Στο παράθυρο Choose File Type

– Categories>Java , File Types>Applet

Page 18: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο

Πατώντας next στο παράθυρο Name and Location – Class Name>MyApplet– Package>org.me.hello

Πατάμε Finish και δημιουργείται το αρχείο του Applet

Page 19: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE δημιουργία ενός java project με τον GUI interface builder

Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε το αρχείο μας με τον GUI interface builder

Δεξί click πάλι στο EAMapplet και new > JFrame Form

Page 20: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE δημιουργία ενός java project με τον GUI interface builder

Choose Name > βάζουμε το όνομα του αρχείου. Package > Είναι καλό να μην βάλουμε τα αρχεία στον ίδιο χώρο οπότε

εδώ βάζουμε ένα διαφορετικό όνομα Πιέζουμε finish και το αρχείο έχει δημιουργηθεί.

Page 21: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE GUI interface builder

Page 22: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

NetBeans IDE GUI interface builder

Design Area. To βασικό παράθυρο για την δημιουργία και την επεξεργασία των Java GUI forms. Τα toolbar's Source και Design toggle κουμπιά επιτρέπουν να επιλέξεις ανάμεσα σε κώδικα και γραφικό περιβάλλον. Τα πρόσθετα κουμπιά εργαλείων παρέχουν την κατάλληλη πρόσβαση στις κοινές εντολές, όπως η επιλογή μεταξύ Selection και Connection, η ευθυγράμμιση των συστατικών, auto-resizing, και preview.

Inspector. Παρέχει όλα τα στοιχεία οπτικά και μη σε μορφή δέντρου. Επίσης μας επιτρέπει να οργανώσουμε τα στοιχεία.

Palette. Ένας κατάλογος διαθέσιμων συστατικών που περιέχουν τις ετικέτες για JFC/Swing, AWT, καιJavaBeans. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε, να αφαιρέσετε, και να ρυθμίσετε εκ νέου τις κατηγορίες που εμφανίζονται στην παλέτα χρησιμοποιώντας το customizer.

Properties Window. Εμφανίζει τις ιδιότητες των συστατικών που έχουν επιλεγεί στον GUI Builder, Inspector window, Projects window, ή στο Files window.

Page 23: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Running and Debugging ένα αρχείο Applet

Η διαδικασία είναι ίδια είτε το αρχείο προέρχεται απο τον GUI Builder είτε το έχουμε γράψει μόνοι μας.

Δοκιμαστικά είσάγουμε τον παρακάτω κώδικα.package eamapplet;

import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics;

public class MyApplet extends Applet { public void paint(Graphics g) {

g.drawString("Hello eamapplet!", 50, 25); }

}

Page 24: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Running and Debugging ένα αρχείο Applet

Δεξί click στο ΕΑΜapplet στο παράθυρο project > build

Page 25: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Running and Debugging ένα αρχείο Applet

Δεξί click στο Myapplet.java στο παράθυρο project > Run File

Page 26: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Running and Debugging ένα αρχείο Applet

Το αρχείο αφού είναι σωστό θα εμφανίσει ένα παράθυρο που θα γράφει (στο παράδειγμα μας) Hello EAMapplet

Στο παράθυρο Files στο φάκελο build θα εμφανιστεί το αρχείο Myapplet.html

Page 27: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Running and Debugging ένα αρχείο Applet

Αντιγράψτε το MyApplet.html από τον φάκελο build στον eamapplet. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε το αρχείο όπως θέλουμε. Κάθε φορά που το κάνουμε build το MyApplet.html αντιγράφεται από τον φάκελο build (eamapplet) στον src

Page 28: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Εισαγωγή ενός Applet σε εφαρμογή Web

Δημιουργώ την εφαρμογή web– Choose File > New Project. Στο Categories, επέλεξε Web. Στο Projects, επέλεξε

Web Application. Click Next. – Στο Project Name, πληκτρολογήστε HelloWebApplet. Στο Project Location

μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε φάκελο στον υπολογιστή σας. Πιέστε Finish.

Page 29: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Εισαγωγή ενός Applet σε εφαρμογή Web

Δεξί click στο eamwebapplet > properties– Package > Add project > eamapplet

To αρχείο jar που έχει τον κώδικα εμφανίζεται κάτω στην σελίδα

Page 30: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Δημιουργία και τρέξιμο του JSP ή ΗTML αρχείου

Για να τοποθετήσουμε ένα applet JAR file σε web project

Μπορούμε να προσθέσουμε NetBeans IDE Java project που περιλαμβάνει το αρχείο JAR

– Κάνουμε built το applet κάθε φορά που κάνουμε built την web application

Τοποθετώντας το αρχείο JAR μόνο του

Page 31: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Δημιουργία και τρέξιμο του JSP αρχείου

Ανοίγουμε το Index.jsp αρχείο – Εισάγουμε <applet code="eamapplet.Myapplet"archive="EAMapplet.jar"/>

eamapplet.Myapplet Το πλήρες όνομα του αρχείου EAMapplet.jar To αρχείο jar που περιέχει το applet

Page 32: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Δημιουργία και τρέξιμο του html αρχείου

Ανοίγουμε το eamwebapplet.html αρχείο – Εισάγουμε <applet code="eamapplet.Myapplet"archive="EAMapplet.jar"/>

eamapplet.Myapplet Το πλήρες όνομα του αρχείου EAMapplet.jar To αρχείο jar που περιέχει το applet

Page 33: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Τρέξιμο του αρχείου

Αφου τρέξουμε το αρχείο το αποτέλεσμα θα είναι να εμφανιστεί το

Hello EAMapplet

Page 34: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Ευχαριστούμε πολύ