Παρουσίαση Εργασίας

of 19 /19
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παρουσίαση Εργασίας Μάθημα : Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Διδάσκων : Αδριάνα Πρέντζα Γεωργίου Γεώργιος : ΜΕ/11055 Κυριάζος Σπυρίδων : ΜΕ/11060 Τσιτσιπάς Αθανάσιος : ΜΕ/11072 Πειραιάς Φλεβάρης 201

Embed Size (px)

description

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρουσίαση Εργασίας. Πειραιάς Φλεβάρης 2012. Εισαγωγικά. Πρώτο σενάριο – Υπηρεσίες κατ’οίκον φροντίδας Προσδιορισμός πεδίου του προβλήματος Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης – Τεκμηρίωση - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Παρουσίαση Εργασίας

: : : /11055 : /11060 : /11072 2012

2

Hospital DoctorHome-Care DoctorNurseSocial WorkerPhysiotherapist

Use Case Diagram

Use Case DiagramUsecaseDescriptionUC01Create New Reference Form UC02View Reference Form UC03View Patient's Record UC04Update Patient's Record UC05Arrange Appointment UC06Select Nurse UC07Inform about Record Updates UC08Add Member to Team UC09View Home-Care Message UC10Receive SMS SMS

Use Case Diagram Use Case Diagram

Use-Case Create New Reference Form Class Diagram

3

Create New Reference FormUpdate Patients RecordAdd Member to Team Action DiagramsCreate New Reference Form

Activity Diagrams

Create New Reference Form Activity Diagrams

Add Member to Team Activity Diagrams

Low-Level Class Diagram

Sequence DiagramCreate New Reference Form

Interaction Diagram

Interaction Diagram

Sequence DiagramCreate New Reference FormSequence DiagramAdd member to Team

Interaction Diagram

Interaction DiagramCommunication DiagramAdd Member to Team

Interaction DiagramSequence DiagramUpdate Patients Record

Interaction DiagramCommunication DiagramUpdate Patients Record

State Diagram

Machine State DiagramMedical Record