Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Ανταγωνιστικά Προγράμματα...

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Pierantonios Papazoglou BSc, MEng, 6-sigma, NEBOSH, ΕΤΕΚ, PhD Cand. National Contact Point « Marie Sk ł odowska-Curie », « ENVIRONMENT », « SPACE » , EURAXESS Research Promotion Foundation. Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Λάρνακας - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Ανταγωνιστικά Προγράμματα...

 • & 23 2014

  Pierantonios PapazoglouBSc, MEng, 6-sigma, NEBOSH, , PhD Cand.National Contact Point Marie Skodowska-Curie, ENVIRONMENT, SPACE, EURAXESSResearch Promotion Foundation

 • Role of CY NCPs andHints-&-Tipsfor Competitive Proposals in H2020

 • The Research Promotion Foundation National Contact Points for H2020: What is RPF EU Competitive Programmes under our responsibility NCPs and what we do

  Proposal Writing Hints - & - Tips: Realizing what its about SMART Criteria and things to consider Prescreening with the Eyes EvaluatorsPresentationIntro

 • :

 • /

  FPs , ,

  !

 • / 2020 () National Contact Points (NCPs) , ( / , , ..). ., :

 • Research-&-Innovation Framework Programme 2014-2020 HORIZON 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html http://horizon2020cyprus.blogspot.com/p/blog-page_1380.html also: see the details for the National Contact Points in following slides

  COST European Cooperation in Science and Technology Actions http://www.cost.eu/participate/open_call and [email protected]

  JPI Joint Programming Initiatives http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming-initiatives_en.html Agriculture, Food Security & Climate Change: http://www.faccejpi.com/ and [email protected] Cultural Heritage: http://www.jpi-culturalheritage.eu/ and [email protected] Urban Europe: http://www.jpi-urbaneurope.eu/ and [email protected] Water Challenges: http://www.waterjpi.eu/water-jpi and [email protected]

  ProgrammesRPF deals with:

 • JRC Joint Research Center Initiatives http://ec.europa.eu/dgs/jrc and [email protected]

  EUREKA Programmes and EUROSTARS Initiative www.eurostars-eureka.eu and [email protected]

  ERA-NET Actions for Collaboration between European Research Organisations Materials Science and Engineering: https://www.m-era.net/ and [email protected] Solar Electricity Technologies: http://www.solar-era.net/ and [email protected]

  AAL Ambient Assisted Living Programme www.aal-europe.eu and [email protected] deals with:

 • -

  ... ...?

 • ,

  ;, e-newsletter, ,

  / (.. ) ... ...?

 • ; ( , , , , ..)

  ... ...?

 • ; , customised personalised

  , ... ...?

 • ... ...?

 • H2020 ... ...?

 • H2020 ... ...?

 • H2020 ... ...?

 • !

  www.research.org.cy

  http://horizon2020cyprus.blogspot.com

  www.facebook.com/horizon2020cyprus

  -H2020 .: 22 20 5050

  ... ...!

 • Hints-&-Tips

 • . : 2.633. : 3.204. : 679 . : 382 . : 451. : 73 ..: 92.373.558 .. ..:29.918.902

  ... ...!

 • Writing with the Eyes of the Evaluators...Information may be valid for other Programmes!HintsTips

 • EUROPE 2020 & 7 flagship initiatives, but mainly:Know the H2020Policy Background..!

 • Proposal Writing General Advice by NCP!Successful Proposals areSMARTSpecificMeasurable, verifiableAchieveableRelevantTimelyHintsTips

 • Follow Logical Framework approach: WHY a project is carried out (why bother?)WHAT it is expected to achieve (and what not)So, Project Objectives (and non-Objectives)WHO is going to do the workEuropean Consortium and the synergies and complementarity of PartnersHOW the project is going to achieve the aboveSo, Work-Plan and Phases of Work, as well as Means/ Resources to be utilized.

  HintsTips

 • EvaluationCriteria

  ExcellenceImpactImplementationWeighting and Ex Aequo PriorityCheck Calls!!!

  Requested Fields to be AnsweredClarity and pertinence of the objectives; Credibility of the proposed approach.Soundness of the concept; Quality of the proposed coordination and/or support measures;Progress beyond the state-of-the-art.The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic;Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge;Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing and delivering innovations meeting the needs of European and global markets;Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant.Coherence and effectiveness of the Work Plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources; Complementarity of the participants within the consortium (when relevant); Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and innovation management.

 • Content HintsCriteria

  ExcellenceImpactImplementation

  Content HintsObjectives and overview Research methodology and approach: highlight the type of research and innovation activities proposedExplain the contribution that the project is expected to make to advancements within the project field. Describe any novel concepts, approaches or methods that will be employed.Important field of research for EuropeHigh practical value of the project and also results can be applied to larger class of problems (tackling also multidisciplinarity)Comparison of experience in relevant field in USA/Japan and showing that project will promote European research and excellence and EU competitiveness (also showing potential for new jobs creation)Dissemination, Exploitation and Outreach of the project results IPR, Open Access, Scientific Community but also Wider Public.Work Packages description Deliverables (= tangible output: report, document, technical diagram, software, etc.)Milestones (=control/ decision points that help to chart progress)Gantt Chart (=Table of Activities over planned time) and PERT-gramSynergies of Partners: each has clear contribution and roleProgress monitoring and management structure, including the financial management strategyRisk management for Risks that might endanger reaching the project's objectives and the contingency plans to be put in place should risk occur.

 • Common ErrorsProposal written as Scientific PaperNot addressing Scope and Expected Impact of CallConcept and state-of-the-art as well as the outline of the Network are elaborate and in-depth, but Implementation/ Methodology, beyond-the-state-of-the-art and Impact are under-developedUnclear Aims and ObjectivesOver-ambitious OR under-shootingOff page limits...!Template and its structure not followedEssential parts disregardedLast-minute...panic-induced errors...Not final...OR Wrong draft submitted...HintsTips

 • What Evaluators expect

  Well-organised, flowing text, addressing clearly Calls Scope/ Objectives.

  Proposal should make the Evaluators life easier: consistent, well-written, following guidelines/templates.

  Proposal should help the Evaluators score it more easily: built around the the Evaluation Criteria and shown Impact against Policy Background.

  Proposal has to convince that it will add value and Innovation in the specific field, for the Consortium and the EU at large.

  Clear description of Consortium and synergies/ compementarity within it.

  Clear Work Plan with Contingency Planning and fair budget distribution.HintsTips

 • General Good PracticeSTART EARLY...!

  Evaluators dont have too much time... Keep it simple and concise

  Always revisit Expected Impact and Criteria-questions... Stay within Scope ( copy from Documentation and work around it)

  No duplication of previous Projects, but... building on them

  Clear language and organised contents

  Explain abbreviations / Use Glossary

  Use tables and diagrams (relevant and easily understandable)

  Use Structure and Table-of-Contents from Templates...Use Headings and subheadings from Templates... HintsTips

 • Use Margins and Font Size / Page-Numbering / Page Limits set in Templates...!

  Accurate, Verifiable and Professional content (refer. where needed)

  No emphatic statements and claims that are unsubstantiated

  Consistent in UK English throughout. NO jargon or slang.

  Write for the non-specialist educate te Evaluator to understand what you want to do and why its worth the funding... !

  No typos, no inconsistencies, no obvious cut-&paste, no numbers which dont add up, no missing pages

  Proof Read at the end...HintsTipsGeneral Good Practice

 • The NCP at RPF offers FREE and confidential pre-screening of the proposal:proof-reading (commas and fullstops)Addressing of Templates QuestionsStrategy and Text SuggestionsSMART Proposals arePrescreened...!!!ServicesGuidance

 • More Information:

  Pierantonios Papazoglou Research Promotion FoundationPCM / NCP FP7 & H2020MSCA, SC5, SPACETel.: 22 20 50 48Email: [email protected] Libens, Volens, Potens (Ready, Willing, Capable)ServicesGuidance

  *04/12/2013*04/12/2013*04/12/2013*04/12/2013*