Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας etl.uom.gr/mr

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  66
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Προσομοίωση και Γλώσσες Προσομοίωσης. Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/. Θέματα. Προσομοίωση και Εξομοίωση Συστήματα και μοντέλα Τύποι προσομοίωσης Γλώσσες προσομοίωσης Παράδειγμα με GPSS Παράδειγμα με MODSIM. Τι είναι Προσομοίωση;. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας etl.uom.gr/mr

No Slide TitleΤμμα Διοκησης Τεχνολογας - 2008
Προσομοωση εναι μια μθοδος μελτης ενς συστματος και εξοικεωσης με τα χαρακτηριστικ του με τη βοθεια ενς λλου συστματος το οποο στις περισστερες περιπτσεις εναι ηλεκτρονικς υπολογιστς.
Τι εναι Προσομοωση;
Σστημα εναι να σνολο αλληλεπιδρντων στοιχεων τα οποα συνεργζονται μεταξ τους λειτουργον συλλογικ για την επτευξη κποιου σκοπο.
Συστματα και χαρακτηριστικ τους
Μοντλα
Μοντλο εναι μα αναπαρσταση ενς φυσικο συστματος οργανισμο φυσικο φαινομνου ακμη και μας ιδας.
Ως δετερος ορισμς: Μοντλο εναι το σνολο των πληροφοριν ενς συστματος που χει συγκεντρωθε με σκοπ τη μελτη του συστματος.
ηηηξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
Τποι προσομοωσης
Στα συνεχ συστματα οι μεταβολς της κατστασης εναι κατ κριο λγο ομαλς. Οι δραστηριτητες δηλαδ, μεταβλλουν συνεχς την κατσταση του συστματος και χι μνον ταν τελεισουν. Παρδειγμα ττοιου συστματος εναι να αυτοκνητο.
Στα διακριτ συστματα οι μεταβολς εναι κυρως ασυνεχες, πργμα που σημανει, τι η κατσταση του συστματος αλλζει μλις τελεισει μα δραστηριτητα. Παρδειγμα διακριτο συστματος εναι μια τρπεζα.
Η προσομοωση μπορε να εναι ετε συνεχς ετε διακριτ, ανλογα με το σστημα που προσομοινεται
ηηηξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
ποψη του κσμου (προσανατολισμς σε γεγοντα, δραστηριτητες, διεργασες).
Μηχανισμς ρος χρνου (αυξνουν αυτματα το χρνο και διατηρον λστα με τα μελλοντικ γεγοντα).
Περιλαμβνουν γενντρια τυχαων αριθμν. Οι γενντριες των γλωσσν παργουν συνθως αριθμος ομοιμορφα κατανεμημνους στο διστημα 0 μχρι 1, πως αναπτσσεται στο επμενο κεφλαιο.
Περιλαμβνουν γενντρια τυχαων δειγμτων που να ακολουθον την κατανομ που προσδιορζει ο χρστης.
χουν ικαντητες συλλογς δεδομνων του μοντλου.
Παρχουν στοιχειδη στατιστικ ανλυση των δεδομνων που χουν συλλξει.
Παρχουν διαγνωστικ στοιχεα και βοθεια στην ανχνευση λαθν.
ηηηξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
General Purpose Simulation Language (Σστημα Προσομοωσης Γενικς Χρσεως)
SIMulation SCRIPT
Οποιοσδποτε υπολογιστς που διαθτει μεταγλωττιστ FORTRAN PL/I (σε συστματα διαμοιρασμο χρνου)
PC, Macintosh, πολλς πλατφρμες UNIX και πολλ μεγλα συστματα διαμοιρασμο χρνου
PC, McIntosh, πολλς πλατφρμες UNIX και πολλ μεγλα συστματα διαμοιρασμο χρνου
PC, UNIX
Μθοδος προγραμματισμο
Μεταγλωττιστς
Διερμηνευτς
Κστος
Χαμηλ
Μσο
Υψηλ
Υψηλ
GENERATE 8,FN$EXPON στο πλυντριο εναι 2 αυτοκνητα
TRANSFER .25,,SUPER Το 25% των αυτοκιντων πηγανουν
QUEUE UNLDQ για βενζνη SUPER εν το
SEIZE UNLD υπλοιπο 75% μπανει στην ουρ
DEPART UNLDQ για αμλυβδη βενζνη.
ADVANCE 8,3
RELEASE UNLD
*
SEIZE SUPR ουρ για βενζνη SUPER
DEPART SUPRQ
ADVANCE 8,3
RELEASE SUPR
*
WAIT ENTER WASQ τα αυτοκνητα φεγουν
SEIZE WASR
LEAVE WASQ
ADVANCE 25,5
BYEBYE TERMINATE κι αυτ
TERMINATE 1
CLEAR Μηδενισμς στατιστικν
CLEAR Μηδενισμς στατιστικν
STORAGE S$WASQ,5 Χρος αναμονς 5 αυτοκνητα
CLEAR Μηδενισμς στατιστικν
END Τλος προσομοωσης
BLOCK CURRENT TOTAL BLOCK CURRENT TOTAL BLOCK CURRENT TOTAL
1 1247 11 322 21 1 343
2 1247 12 322 22 342
3 6 925 13 1 322 BYEBYE 375
4 919 14 321 24 1
5 919 15 321 25 1
6 1 919 16 237
7 918 WASHER 376
8 918 WAIT 343
9 626 19 343
SUPER 322 20 343
BLOCK CURRENT TOTAL BLOCK CURRENT TOTAL BLOCK CURRENT TOTAL
1 1330 11 334 21 1 370
2 1330 12 334 22 369
3 996 13 334 BYEBYE 398
4 996 14 334 24 1
5 996 15 334 25 1
6 1 996 16 239
7 995 WASHER 402
9 688 19 370
SUPER 334 20 370
BLOCK CURRENT TOTAL BLOCK CURRENT TOTAL BLOCK CURRENT TOTAL
1 1272 11 293 21 1 339
2 1272 12 293 22 338
3 3 978 13 1 293 BYEBYE 354
4 975 14 292 24 1
5 975 15 292 25 1
6 1 975 16 199
7 974 WASHER 358
9 709 19 339
BEGIN
Βιβλιογραφα
N.L. Biggs, Introduction to Computing With Pascal, Oxford Univ Press, 1989.
G.M. Birtwistle, DEMOS - Discrete Event Modeling on SIMULA, Macmillan, London, 1979.
CACI, MODSIM III User's Manual, La Jolla, California, 1997.
CACI, SIMPROCESS User's Manual, La Jolla, California, 1997.
CACI, Windows SIMSCRIPT II.5, User's Manual, La Jolla, California, 1997.
O. Dahl, K. Nygaard, "SIMULA - an Algol-based simulation language," Comm ACM, Vol. 9, No. 9, 1966, pp. 671-678.
G. Gordon, System Simulation, Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 1969.
G. Gordon, “The design of the GPSS language.” In Adam, N.R. & Dogramaci, A. (eds.), Current Issues in Computer Simulation, Academic Press, New York, 1979.
E. Horowitz, S. Sahni, Fundamentals of Data Structures in Pascal, W. H. Freeman & Co. 1994.
H.M. Markowitz, B. Hausner, and H.W. Karr, SIMSCRIPT: A Simulation Programming Language, RAND Corporation, RM-3310-pr, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, USA, 1962.
M. Pidd, Computer Simulation in Management Science, 3η κδοση, Wiley, 1992.
A.A.B. Pritsker, The GASP IV Simulation Language, Wiley, New York, 1974.
E.C. Russel, SIMSCRIPT II.5 Programming Language, CACI, Los Angeles, 1987.
Stahl, Introduction to Simulation with GPSS on the PC, Macintosh and VAX, Prentice-Hall, 1990.
T.J. Schriber, An Introduction to Simulation Using Gpss/H, John Wiley & Sons, 1991.
ηηηξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
UNLD
10,FN$EXPON
8,3
SUPR
WASH
WASHER
GENERATE
QUEUE
SEIZE
RELEASE
ADVANCE
DEPART
TERMINATE
TRANSFER
UNLDQ
.25
UNLDQ
TRANSFER
UNLD
.30
QUEUE
SEIZE
DEPART
ADVANCE
RELEASE
TRANSFER
TERMINATE
SUPRQ
SUPRQ
SUPR
8,3
.30
SEIZE
ADVANCE
RELEASE
ENTER
LEAVE
WASQ
WASR
WASQ
WASR
25,5
TERMINATE
TRANSFER
BOTH
BYEBYE
BYEBYE
κατσταση γκρισης 'Μη
7
125
25
910
1690
15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800