ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

11
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από τον Πελοποννησιακό πόλεμο στις μέρες μας Prof. Dr. Vassilis Gekas Χανιά, 2004

description

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από τον Πελοποννησιακό πόλεμο στις μέρες μας. Prof. Dr. Vassilis Gekas Χανιά, 2004. - 2425 Αριστοφάνης «Ειρήνη». Ουχ ήδεται Ειρήνη σφαγαίς Ουδ’ αιματούται βωμός. Πόλεμος & Περιβάλλον. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Page 1: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από τον Πελοποννησιακό πόλεμο στις μέρες μας

 Prof. Dr. Vassilis Gekas

Χανιά, 2004

Page 2: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- 2425 Αριστοφάνης

«Ειρήνη»

Ουχ ήδεται Ειρήνη σφαγαίςΟυδ’ αιματούται βωμός

Page 3: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πελοποννησιακός πόλεμος-Δηώσεις των αγρών-Εμπρησμοί οικιών-Ερήμωση (απερήμωση)

-Μπρος στην τρέλα των ανθρώπων μένουν ανίσχυροι κι οι Θεοί

-Μετακομίζουν από τον ΄Ολυμπο σε υψηλότερα δώματα!

Πόλεμος & Περιβάλλον

Page 4: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύγχρονοι Πόλεμοι(& ç προετοιμασία τους):

Έκλυση Τοξικών -Επικινδύνων

ÑáäéåíåñãÜ Áðüâëçôá

ÊáôáóôñïöÞ Á´ Õëþí

Page 5: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβαλλοντικό Κόστος?

Ανυπολόγιστο

Page 6: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πόλεμος και Ειρήνη

Page 7: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ειρηνικές εφαρμογές

Page 8: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παράδειγμα εφαρμογής

• Σύζευξη μονάδας αφαλάτωσης νερού με ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ηλιακή ή αιολική)

• Δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας

Page 9: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ειρηνικές εφαρμογές

• Το ενεργειακό πρόβλημα και γενικώς το πρόβλημα των α΄ υλών αποτελούσε και αποτελεί μια από τις μείζονες αιτίες των πολέμων

• Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, η επιδίωξη των αειφορικών λύσεων γενικώς θα έχει διττή σημασία:

– Αποτροπή των πολέμων

– Πρόοδος με σεβασμό στο περιβάλλον

Page 10: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϋποθέσεις

• Τεχνικές λύσεις υπάρχουν ήδη κι ούτε ιδέες για ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων της ανθρωπότητας λείπουν

• Χρειάζεται:– Πολιτική βούληση– Κοινωνική αποδοχή– Διδαχή της Ειρήνης

Page 11: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ