Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και...

of 25 /25
Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Μέρος 1ο • Ανάλυση εικόνας • Βάθος χρώματος εικόνας • Δυναμική περιοχή χρωμάτων • Θόρυβος σε εικόνα • Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier • Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση • Ανακατασκευή εικόνας με τον αναδρομικό αλγόριθμο

Embed Size (px)

description

Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”. Μέρος 1ο Ανάλυση εικόνας Βάθος χρώματος εικόνας Δυναμική περιοχή χρωμάτων Θόρυβος σε εικόνα Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση Ανακατασκευή εικόνας με τον αναδρομικό αλγόριθμο. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και...

Page 1: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”

Ειρήνη Καρύμπαλη

Αλεξάνδρα Μαράβα

Στέλιος Ράντος

Μέρος 1ο

• Ανάλυση εικόνας• Βάθος χρώματος εικόνας• Δυναμική περιοχή χρωμάτων• Θόρυβος σε εικόνα• Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier• Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση• Ανακατασκευή εικόνας με τον αναδρομικό αλγόριθμο

Page 2: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανάλυση Εικόνας

Αρχική Εικόνα, 400318

Ανάλυση 4:1 Ανάλυση 16:1

Page 3: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανάλυση Εικόνας

Αρχική Εικόνα, 8001226

Page 4: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανάλυση Εικόνας

Ανάλυση 4:1

Page 5: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανάλυση Εικόνας

Ανάλυση 16:1

Page 6: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανάλυση Εικόνας

Αρχική Εικόνα, 32838

Ανάλυση 4:1

Ανάλυση 16:1

Page 7: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Βάθος Χρώματος Εικόνας

Αρχική Εικόνα, 8bits/pixel

Αρχική Εικόνα, 6bits/pixel

Αρχική Εικόνα, 4bits/pixel

Αρχική Εικόνα, 3bits/pixel

Page 8: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Βάθος Χρώματος Εικόνας

Αρχική Εικόνα, 8bits/pixel

Αρχική Εικόνα, 6bits/pixel

Αρχική Εικόνα, 4bits/pixel

Αρχική Εικόνα, 3bits/pixel

Page 9: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Δυναμική Περιοχή Τιμών

Σκοτεινή Εικόνα (18,171)

(256)

Τελική Εικόνα (0,255)

Φωτεινή Εικόνα (102,255)

Page 10: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Δυναμική Περιοχή Τιμών

Σκοτεινή Εικόνα (0,200)

(256)

Γραμμ. Απεικόνιση σε όλη τη Δυναμική Περιοχή

(0,255)

Σχετικά Φωτεινή Εικόνα (30,255)

Page 11: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Θόρυβος σε Εικόνες

Αρχική ΕικόναΛευκός Προσθετικός

Θόρυβος(SNR=10db)

Κρουστικός Θόρυβος 25%

Page 12: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Υποβάθμιση & Θόρυβος σε Εικόνες

Αρχική Εικόνα Υποβάθμιση +WGNΥποβάθμιση

Page 13: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)

Λογαριθμική Απεικόνιση Μετ. Fourier

Page 14: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)

Αρχική Εικόνα Περιστροφή κατά 45

Λογαριθμική Απεικόνιση

Περιστροφή κατά 90

Page 15: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)

Λογαριθμική Απεικόνιση

Page 16: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ο DFT σε Εικόνες

Αρχική ΕικόναΛογαριθμική Απεικόνιση

Γραμμική Απεικόνιση

Page 17: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ο DFT σε Εικόνες

Αρχική ΕικόναΛογαριθμική Απεικόνιση

Page 18: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ο DFT σε Εικόνες

Αρχική ΕικόναΛογαριθμική Απεικόνιση

Page 19: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Περιστροφή εικόνας

Λογαριθμική Απεικόνιση DFT

Αρχική Εικόνα

Περιστροφή κατά 45

Page 20: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση του DFT

Αρχικές ΕικόνεςΑνακατασκευή από τη

φάση, με πλάτος=1

Ανακατασκευή από το πλάτος,

με φάση=0

Page 21: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Σύνθεση εικόνων

Εικόνα 2

Σύνθεση εικόνας από τη φάση της

εικόνας 1 και το πλάτος της

εικόνας 2

Εικόνα 1

Σύνθεση εικόνας από τη φάση της

εικόνας 2 και το πλάτος της

εικόνας 1

Page 22: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο

Βήματα αλγορίθμου:

1. Αρχική εκτίμηση του σήματος. Μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε πραγματική ακολουθία με περιοχή υποστήριξης ίδια με αυτή της αρχικής εικόνας.

2. Υπολογισμός του μετασχηματισμό Fourier αυτής της εικόνας (μετά από zero-padding).

3. Αν η φάση είναι ίση με τη φάση της δεδομένης εικόνας, υπολογισμός αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier, αλλιώς:

a. Αντικατάσταση της φάσης με τη φάση της δεδομένης εικόνας. (Το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier παραμένει το ίδιο.)

b. Υπολογισμός αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier.

c. Η ακολουθία που προκύπτει γίνεται ίση με μηδέν έξω από την περιοχή υποστήριξης και αποτελεί μια νέα εκτίμηση της λύσης.

d. Επανάληψη του βήματος 2.

Page 23: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο

Διάγραμμα ροής:

θ y(ω 1, ω 2)=θ x(ω 1, ω 2)

Αρχική εκτίμηση τουx(n 1, n 2) : y(n 1, n2)

Y(ω 1, ω 2)=F[y(n 1, n 2) ]

Y(ω 1, ω 2)=|Υ(ω 1, ω 2)|e jθ x(ω1 , ω 2 )

y(n 1, n 2)=F -1[Y(ω 1, ω 2)]

y(n 1, n 2)=0 έξω από τηνπεριοχή υποστήριξης του

x(n 1, n 2)

x(n 1, n 2)=F -1[Y(ω 1, ω 2)]

Όχι

Ναι

Page 24: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο

Αρχική Εικόνα, 256256

Αρχική Εκτίμηση, (128,128)=255

Μετά από 1 επανάληψη

Μετά από 10 επαναλήψεις

Μετά από 50 επαναλήψεις

Μετά από 200 επαναλήψεις

Page 25: Εργαστήριο του μαθήματος “ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ”

Ανακατασκευή εικόνας από τη φάση με τον αναδρομικό αλγόριθμο

Αρχική Εικόνα, 256256

Αρχική Εκτίμηση, rand(256)Μετά από 1 επανάληψη

Μετά από 10 επαναλήψεις

Μετά από 50 επαναλήψεις

Μετά από 200 επαναλήψεις