Τα ελληνικά συνδικάτα στο περιβάλλον της οικονομικής...

of 28 /28
1 Τα ελληνικά συνδικάτα στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης και κρίσης Καψάλης Απόστολος Σεπτέμβρης 2012

Embed Size (px)

description

Μια μελέτη για το συνδικαλιστικό κίνημα στη σύγχρονη Ελλάδα: τα χαρακτηριστικά του, ο ρόλος των συνδικάτων τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η εξέλιξή τους και οι διεργασίες στο εσωτερικό τους, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Transcript of Τα ελληνικά συνδικάτα στο περιβάλλον της οικονομικής...

 • 1

  pi

  pi

  pi 2012

 • 2

  pi

  pi

  pi

  pi

  pi

  pipi

  /- -

  pi

  pi

  pi pi

 • 3

  .

  .

  . pi

  pi

  .. pi

  . .

  V. pi: pi

 • 4

  pipi

  pi - pi pi pi

  - pi . pi

  pi pi pi

  (pi 1980 pi) pi pi, pi

  pi pi pi pi pi

  1970.

  2008 2009 pipi pi pi pi

  pi pi , pi

  pi pi

  ( pi).

  , pi ,

  pi

  . , pi

  pi pi

  pi , pi

  pi , pi

  pi , pipi

  pi pi pi

  ( ).

  pi pi

  pi pi

  pi .

  pi

  .

  pi pi,

  pi, , pi.

 • 5

  ,

  ,

  pipi pi

  pi pi pi. pi

  , pipi , pi

  pi pi ,

  pi ( ).

  .

  , pi pi .

  pi pi pi pi ,

  pi

  , pi pi

  pipi .

  pi

  pi. pi pi ( ., 2007)

  pipi pi .

  pi

  pi

  pi pi

  ( ., 2010). :

  ,

  pi , pi

  pi , pi ,

  pi pipi pi pi pi

  , pi.

  , pi

  pi ..-27 (65% 86% ), pi pi . pi pi 25

 • 6

  pi pi 50% pi, , pi pi

  pi.

  , pi pi ( ) 30% pi pi pi

  .

  pi, pi , pi

  pi 15 20. , pi , pi

  pi

  pi.

  pi (, 1989-1990, /Vprc, 1995 2000), pi ( ., 2002) : ) , pi, ) pi

  , pipi, pi

  pipi, ) , pi pi ,

  pi 42 ,

  11 .

  pi , , pi pipi

  55% , pipi 34% pi, pi , pi pi

  . pi 130 ,

  122 pi pi 8 pi ( ., 2012).

  pipi

  pi . pi

  , pi

  pi pi .

 • 7

  pi , pi pipi

  pi. , -, ,

  , 100% - - pipi, , pi

  40% 12% ( ., 2009).

  pi pipi 98% pi pi , pi

  pi pi pi

  pi ,

  pi pi

  pi.

  pi (Vprc- 2008) pipi 52% pi , / (Vprc 2008) 35% 82% pi , pi (38% 77% pipi 2010).

  , pi pi

  , pi pi

  pi , pi

  pipi ( , ).

  , pi , pi

  pipi pi pi

  . , pi, pi

  pi pi pi

  pi pipi. pi,

  pi pipi

  . pi, , pi

  , , -/pi

  pi ( ., 2012).

 • 8

  pi 3.500 pi 200 ( pi 750 ) pi pi pipi pi

  pi pi. pi 12 pi

  pi , pi 20 2 pi,

  pi pipi.

  , , pi,

  ( ) pi pi

  (, pi) , , pi ( ., 2012). pi pipi

  pi pi pi

  pi ,

  pi pi

  .

  , pi pi

  pi pi

  pi pi . To 63% pi / (Vprc 2008) pi pi pi pi

  24% pi pi pi/

  pi ( pi 2010 72% 18% ).

  pi pipi, pipi, pi

  pi ,

  pi pi

  . , , pi ,

  pi ,

  pi pi pi

  .

 • 9

  pi pi

  pi pi .

  .

  , pi

  ( 44% 2008 65% 2010) pi pi pi. pi

  ( ) 53% (69% 2010), 72% ( 77% 2010) pi , , pi

  pi pi pipi

  ( /, Vprc- 2008 & 2010).

  pi ,

  : ,

  pi pipi

  . pipi pi

  , pi pi pi

  pi- pipi

  pi.

  , pi pi

  2010, pi pi pi pi. pi

  , pi pi

  pi pi ,

  pi pi pipi ,

  pi pipi .

  , pi pipi,

  ( , 2011)

 • 10

  pi pi .

  pi pi pi pi , pi

  pi pipi

  pi pi pipi , pi pi

  .

  pipi

  pi pi

  pipi , , ,

  pipi pi pi pi

  .

  , pi pi

  pi pi pi , pi pi

  pi

  , pi pi pi

  pi ( ., 2011).

  pipi ( pi) pi - -

  pi

  , , .

  pi pi pipi

  pi pi 2009 pi pi

  . pi (pi pi 7 pi-pipi

  pi) 3846/2010, pi pi pi pi pi pi

  pi.

  , , ,

  pi pi

  . pi

  pi pi pi

  , pi pi pi

 • 11

  pi ( ) pipi , pi, .

  pi

  pi pi ( pi pi) , pi pipi -

  pi.

  , /, pi ,

  pi pi

  pi , , pi

  .

  (pi 2012) pipi pi , pi pipi pi

  , pi

  . pi

  , pi pi pi pi ( pi ) pipi pi pi

  pi, pi pi pi.

  ,

  pi pi pi pi

  ( )

  pi. pi pi

  , ,

  2010, pi .

  pi pi pi pi

  .

  pi pi

  pi, pi pi

  pi pi ,

  pi, pi

 • 12

  , , pi

  pi, pi,

  pipi

  pi .

  pi pi

  pi :

  ) pi pi . pi, pi, pi

  pi pi

  . pi

  pi pi pi pi

  585 511 25 .

  , pi pi pi pi

  pi pi pipi pi

  , pi

  pi pi 3/5 pi, pi , pipi pi

  pi pi.

  ) pi pi pipi pi

  pi. pi

  pi pi pi ,

  pi pi pi pi

  pi. pi pi

  pipi pi

  , pi pi pipi

  pi pi pi.

  , pi

  pi pi . ,

  , pi

  ( ) ,

 • 13

  pi pi

  .

  ) pi pi .

  pipi pi pi pi -

  pi (pi) pi pi- pi pi , pi

  .

  , , pipi pi pi

  pi , pi pi pi

  pi. pi , pi pi

  pi pi (pipi 1,6%), pi , pi pipi pi pipi

  , , .

  pi

  pi pi .

  , pi pi, pi

  15% 20% pi pipi

  , pi pi .

  pi pi pi

  2010-2011 ( ., 2012) pipi pi pi

  2010 pi pi: pi 0% 1,7%,

  pi pi

  pi pi pi

  pi .

  pi pi pi

  pi pi pi pi pi

  pi pi , pi pi

 • 14

  pi pipi

  pi .

  pi, pi, :

  ) pi pi )

  pi ,

  pi pi ,

  pipi .

  pi pi

  pipi .

  . pi pi pi

  pi pi

  pi pipi pi, pi

  :

  pi

  pi ( pi pi pipi , pi,

  ),

  pi, pi

  pipi ,

  pi 5%,

  pi pi pi 50% pipi pi,

  pipi pi

  ,

  pi (29% 2012, /-) pipi pi (pi ) ,

 • 15

  pi pi

  pi pi ( ) pi .

  . pi

  pi

  pi pi pi pi

  pi pi pi

  .

  pi pipi

  ( ., 2012) pi pi pi pipi

  pi pi . , ,

  pi

  pi pi pipi

  pi , ,

  .

  pi pi pi

  (. .). , pi pi pi , pi

  (..).

  .. pi

  pi pi pi.

  pi , pi 2010 pipi

  , pi pipi: pi ,

  pi pi

  pi pipi pi , pi

  pi

 • 16

  , pipi pi

  pi .

  pi .

  pi ( pi pi pi pi pi 2009) pipi pi , pi pi .

  , pi

  pipi

  pi pi

  pi - pi.

  pi pi

  ,

  . pi ,

  , pi pi .

  pi pi pi pi

  , pi

  . pi pi

  pi pi

  pi pi , pi pi,

  .

  pi pi

  pi. pi 2010 2012

  pi 17 pi pi, pi pi

  48. pi pi pi 2011

  ( ., pi ., 2012) , , pi , pipi

  :

  pipi pi (445) pi . (240) pi (91) pi .

  pipi, pipi pi (158) , (200) pi (84)

 • 17

  pi. pi

  pi (53). (12) pipi pi pi , pi pi, pi pi

  pi .

  , 2011, pi ,

  pipi (9) pi , pi pi 10 , pi

  pi ALTER.

  pipi

  pi , pi pi pi

  400 , 31 2011 28 2012 pi , pi pi

  pi pi .

  , pi pi 51 pi 5 40% pipi , pi , pi pi,

  . pi pi pi pi

  .

  pi pi pi

  ,

  . pi , pi ,

  pi 1: pi pi

  pi pipi pi pi ,

  pi pi

  , .

  pipi pipi

  pi pi. , pi pi

  pi

  1 video

  IG Metall Haus 2012

  http://www.youtube.com/watch?v=sgarLmaz4SI .

 • 18

  pi pi pi

  . ,

  , pi pi

  pi, pi .

  , pi pi,

  pi pi pi

  , pi pi pi, pi

  pi -

  pi pi,

  ( ., 2012). pi pi

  (pi pi pi) pi pipi.

  pi pi, pi pi pi

  pi

  9 pi .

  pi

  pi , () pi pi

  pi pi pi pi .

  pi pi pi

  pi pipi

  pi pi pi

  -pi

  . pi (), pi pi pi

  , pi

  pi pi. pi pi

  pi pi pi

  pi pi pi .

 • 19

  pipi pi pi

  pi . ,

  pi

  pi

  pipi. pi, ,

  pi

  , pi pi

  pi pi .

  , pi pi pi

  pi pi pi

  pi pi pi

  pipi pi .

  pi pi pi

  pi

  pi pi pi

  pi .

  pi pi

  pi . pi

  pi pi pi

  pi pi , pi 2010

  pi pi pi pi

  , pipi pi

  .

  pi pi ( ., pi ., 2012) pi pi pi 2011:

  pi pi

  pi

  pi / pipi 122

  112

  / pi/ / /

  pi/ pi/ pi pi

  105

 • 20

  73

  / pi 51

  pi

  45

  pipi pi 35

  pi 33

  pi pipi 14

  / / 12

  8

  6

  pi 6

  4

  pi pi

  pi - - pi , pi

  pi pi, , pi.

  pi pi (pi pi pi) , pi . -

  pi pi

  pi pi pi pi

  , pi pi pi ,

  pi.

  pipi, pi pi pi

  pi pi / pi pi pi, pipi

  pi

  .

  , pi pi

  pi pi . pi

  pi pi

  , pi ,

  pi pi . pi

 • 21

  pi pi

  pi pi

  pi pi .

  pi pi

  pipi pi pi pi, pi

  pi pi pi pi ,

  pi

  pi .

  . .

  pi

  pi

  . pi pipi

  , pi, pi pi, pi

  pi pi pi

  pi pi ( ).

  pi pi , pi

  , pi

  ,

  , pi pi pi

  pi pi pi pi.

  pipi

  pi pi

  pi

  pi pi . pi

  pi

  pipi pipi.

  pi, pi pi pi

  pi

  , pi . , pi

  pipi pi pi

 • 22

  pi pi pi pi

  pi .

  , , pi pi

  pi pi ,

  pi

  pipi pi pi

  .

  pi pi , pi

  , pi

  pi ,

  pi

  pi. pi pi , , pi

  pi pi pipi

  pi pipi pi

  (pi ), pi .

  pi, , , pi

  pi pi pi

  pi pi pi

  pi .

  . ,

  pi.

  ,

  , pi pi

  , pi pi

  pi

  pi pi pi .

  , pipi pi pi

  pi pi pi

  pi .

  , pi pi

 • 23

  ,

  pi pi pi

  .

  , pi pi pi

  , pi pi pi

  . - -

  pi

  pi .

  , ,

  pi ,

  pi.

  pi, pi

  pi pipi, pi

  pi . pi

  pi pi, pi

  , -pi ,

  :

  pi (): pi pi , 3 pi 1999, 230 pi , 18 pi 2.500

  2. pi pi pi pi

  pi pi pi

  pi .

  pi , pi

  pi pi

  pi pi pi pi

  . pi pi pi

  pi pi

  .

  pi

  : pipi pi

  2 http://www.pamehellas.gr/main.php?lang=1.

 • 24

  pi pi pi

  pi 2008

  pipi pi pi .

  pi

  pi ,

  pi pi pi pi

  3.

  ,

  pi pi pi ,

  pi ,

  . pi pi

  pi pi pi ( ), pi pi pi ,

  pi pi pi

  18/09/2012.

  pipi (): 2011. pi pipi ,

  pi pi pi pi

  .

  21 pipi pi pi

  ( ) 4. pi

  pi pi pi ,

  pi pi pi pi

  pi .

  pi

  (pi ): pipi pi 2011 pi pi - 3 http://syntonismos.blogspot.gr/.

  4 http://epitropiallileggyis.blogspot.gr/

 • 25

  pi pi,

  , pi .

  pi, pi

  pi , pi pi

  pi

  pi pi

  pi.

  , pi pi pi pi

  pipi pi, pi

  pi pi pipi

  pi pi. pi

  pi

  pi pi

  , pi .

  V. pi: pi

  , pi pi pi

  ,

  pipi pi pi pi

  , pi pi pi

  , pi,

  pi pi. pi

  pipi pi .

  , pi pi

  pi

  pi , pi pi

  .

  , pipi

  pi

  , pi pipi

  pi .

 • 26

  , pi pi pi

  pipi ,

  pi , pi pi pi pi pipi

  .

 • 27

  (2012), pi , . , 05/02/2012.

  / Vprc (2008), , pi , pi 2008.

  -/ Vprc (2010), , 2010.

  -/ Vprc (2008), , - 2008.

  - / Vprc (2008), , , 2008.

  (2002), pipi, pi , 78.

  , pi (2012), pi . pi 2011, /.

  pi (2011), pi , pi , , pi .

  pi (2012), pi pi 2010-2011, /.

  (2011), pi , pi

  , .

  (2007), , . Gutenberg.

  (2010), 13 pi , , 21/03/2010.

  (2011), pi , 30/04/2011

 • 28

  (2012), , http://ergasiakadikaiomata.wordpress.com/.

  (2009), , http://manosmatsaganis.blogspot.gr/2009/04/blog-post.html.

  (2012), pi pi, . pi, 09/09/2012.

  (2012), , http://workingreece.wordpress.com/2012/04/18/.