ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

download ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

of 49

description

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Transcript of ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

 • & ELECTRICAL /INDUSTRIAL EQUIPMENT

 • TEMFLEX 19x20mmGeneral purpose insulating tape

  23, 19mmx9,15mSelf bonding electrical tape

  INSULATING TAPES1

  33+ 19x20mmHigh quality vinyl electrical tape

  0034 1177 6

  /article number

  003411776

  /Color/code

  0034 1178 4003411784 /Brown

  0034 1179 2003411792

  0034 1180 0003411800 /Yellow

  0034 1181 8003411818

  0034 1182 6003411826 /Blue

  0034 1183 4003411834

  0034 1184 2003411842 /White

  /Black

  /Red

  /Green

  /Grey

  HC 0005 8881 0

  /article number

  HC000588810

  /Color/code

  /Black

  80 6112 0701 2

  /article number

  80611207012

  /Color/code

  /Black

  SCOTCHFIL 38mm x 1,5mElectrical insulation putty

  80 6108 3372 7

  /article number

  80610833727

  /Color/code

  /Black

  SCOTCH 77 Fire retardant electric arc proofing tape

  HC 0006 0229 8

  /article number

  HC000602298

  /Type/code

  38mm x 6,1m

  * *, & * 22,5 kV

  * , * 130C

  * , , * -18C 105C

  * , , *

 • 2

  27, Glass cloth electrical tape

  50, Corrosion protection tape

  80 0080 0663 9

  /article number

  80008006639

  /Type/code

  51mmx30,5m

  70 0064 2921 4

  /article number

  70006429214

  /Type/code

  UR2 0,4-0,9mmSelf stripping insulated butt connector

  80 6113 2759 6

  /article number

  80611327596

  /code

  FE 5100 5111 6

  /article number

  F510051116

  /Type/code

  19mm x 55m

  4910 3/4 x15 YDS Heavy duty clear mounting tape

  70 0064 2920 6

  /article number

  70006429206

  /Type/code

  0,95Wire pulling lubricant

  FE 5100 4559 7

  /article number

  FE510045597

  /code

  * * * *

  4610 12RLS/CSMultipurpose mounting tape

  /Type /Type

  * , * 130C

  * , , * -48C 80C

  19mmx13,7m 19mmx13,7m

  * *Strong adhesive

 • SCOTCHCAST X/T Low voltage PU resin splice

  X/TLow voltage heat shrink splice

  - SPLICES - RESINS3

  SCOTCHCAST PU Resin

  /article number

  K235109979

  /Type/code

  K235109987 90-A2 4x16 - 4x25

  K235109995

  K235110001 90-A4 4x50 - 4x70

  K235109953

  K235109961 91-NBA7 4x120 - 4x240

  K235119366

  90-A1 4x1,5 - 4x10

  90-A3 4x25 - 4x35

  91-NBA6 4x70 - 4x150

  92-NBB1

  K 2351 0997 9

  K 2351 0998 7

  K 2351 0999 5

  K 2351 1000 1

  K 2351 0995 3

  K 2351 0996 1

  K 2351 1936 6

  M/TCold shrink silicone rubber splice body

  K 2320 9737 5

  /article number

  K232097375

  /Type/code

  QS 2000E50-300mm 24KV

  /article number

  100024302

  /Type/code

  100024310 91 21S 4x6-25mm

  100024328

  100024336 91 23S 4x25-95mm

  100024344

  100024351 91 25S4x95-300mm

  91 20-5S5x1,5-6mm

  91 22S4x16-50mm

  91 24S4x35-150mm

  1000 2430 2

  1000 2431 0

  1000 2432 8

  1000 2433 6

  1000 2434 4

  1000 2435 1

  /article number

  K235117667

  /Type/code

  K235117675

  K235117683

  K 2351 1766 7

  K 2351 1767 5

  K 2351 1768 3

  100gr

  230gr

  C 426gr

 • SPRAYS 4

  400m 1625Special contact cleaner

  DE 9999 5338 8

  /article number

  DE999953388

  /Type/code

  * , . , . / .

  400ml 1609Silicone spray

  DE 9999 5336 2

  /article number

  D999953362

  /Type/code

  * , , . .

  400ml 1640Multi purpose spray

  DE 9999 6374 2

  /article number

  DE999963742

  /Type/code

  * : , , , . , .

  400ml 1626Degreasing and cleaning spray

  DE 9999 5339 6

  /article number

  DE999953396

  /Type/code

  * , . , , . .

  400ml 1600Anti-corrotion spray

  DE 9999 5330 5

  /article number

  DE999953305

  /Type/code

  * . , , . .

  400ml 1633Rust remover spray

  DE 2927 1247 3

  /article number

  D292712473

  /Type/code

  * . .

  400ml 1605Dehumidifier spray

  DE 2927 1244 0

  /article number

  D292712440

  /Type/code

  * , . . , ..

  *Is a multi purpose spray. It loosens rust, protects against moisture and renewed oxidation. Can be used as a lubricant and has a high penetration capacity.

  *Highly effective anti-corrosion protection. Abrasion resistant covering against moisture, salt water, all corrosive media

  *Loosens dirt, light oxide layers and impurities of every kind. Is electrically neutral and totally residue free.

  *Is an ideal dissolving cleaner for greases, oils, lubricants, resin and tar. It is residue free, non corroding and washes away asbestos.

  *Is a general use product for preventative maintenance, protection and lubrication. Provides long lasting protection against moisture and corrosion.

  *Due to unique additives provides excellent capillary actions, lubricating, anti corrosion and cleaning properties, adhesion to metals. Silicone and graphite free.

  *Penetrates and displaces moisture, defrosts frozen selections. A thin protective film prevents the renewed ingress of moisture. Neutral towards paints, plastics, rubber.

 • Medium wall thickness heat shrink tubes with adhesive

  HEAT SHRINK TUBING5

  1000 3756 9

  /article number

  100037569

  /Type/code

  1000 3757 7100037577 MDT-A 19/6 1m

  1000 3758 5100037585

  1000 3759 3100037593 MDT-A 32/10 1m

  1000 3760 1100037601

  1000 3761 9100037619 MDT-A 50/18 1m

  1000 1472 5100014725

  1000 3762 7100037627 MDT-A 90/32 1m

  MDT-A 12/3 1m

  MDT-A 27/8 1m

  MDT-A 38/12 1m

  MDT-A 70/26 1m

  1000V

  1000 0201 9100002019 MDT-A 120/40 1m

  HSR Thin wall thickness heat shrink tubes

  ,

  1000 4203 1

  /article number

  100042031

  /Type/code

  1000 4204 9100042049 HSR 3/1 10m

  1000 4205 6100042056

  1000 4206 4100042064 HSR 9/3 7m

  1000 4207 2100042072

  1000 4208 0100042080 HSR 24/8 5m

  HSR 1,5/0,5 12m

  HSR 6/2 10m

  HSR 18/6 5m

  Easy to use

  Easy to storeIdeal for repairs andwork bench applications

  Tough and flexible insulationexcellent sealingexcellent shrink ratio

 • COLD SHRINK MEDIUM VOLTAGE TERMINATIONS 6

  Cold shrink medium voltage termination

  80 6101 5493 4

  /article number

  80610154934

  /Type/code

  80 6101 5499 180610154991

  80 6101 5501 480610155014

  80 6101 5502 280610155022

  24kV

  ,

  E /Indoor applications

  E /Outdoor applications

  93-EB62-1 25-95mm 56412

  93-EB63-1 70-240mm 5642 2

  93-EB64-1 185-500mm 5643 2

  93-EB65-1 400-800mm 5644 2

  80 6102 5267 0

  /article number

  80610252670

  /Type/code

  80 6105 3343 480610533434

  80 6105 3344 280610533442

  80 6105 3345 980610533459

  93-EB62-2 25-95mm 56512

  93-EB63-2 70-240mm 5652 2

  93-EB64-2 185-500mm 5653 2

  93-EB65-2 400-800mm 5654 2

  Fast and easy installation- no tools neededSuperior track and erosion resistanceHydrophobic silicone materialOne piece terminationExtended base for bottom sealingBuilt in refractive stress controlling tubeHigh reliability

 • PLASTIC TOOLCASES7

  :

  5400Plastic toolcase

  /article number

  09.09.0261

  /dimensions

  /code

  34x18x15cm

  5500Plastic toolcase

  /article number

  09.09.0262

  /dimensions

  /code

  40x21x19cm

  /article number

  09.09.0342

  /dimensions

  /code

  5550Plastic toolcase

  45x24x21cm

  5600Plastic toolcase

  50x27x23cm

  /article number

  09.09.0343

  /code

  /dimensions

  5700Plastic toolcase

  58x28x25cm

  /article number

  09.09.0700

  /code

  /dimensions

  Toolcases:Made from polypropyleneRemovable inner casesTransparent outer casesEasy to use

 • - PLASTIC TOOLCASES 8

  6300Devided plastic toolcases

  V

  /article number

  09.09.0613

  /dimensions

  /code

  35x17x23cm

  eeeeevivividedededdddd plastic toolcases 6500VDevided plastic toolcases

  /article number

  09.09.0721

  /dimensions

  /code

  42x22x34cm

  3600Accessories cases

  /article number

  09.09.0722

  /dimensions

  /code

  42x28x46cm

  /article number

  09.09.0129

  /dimensions

  /code

  44x32x8cm

  6700VDevided plastic toolcases

  3500Accessories cases

  /article number

  09.09.0121

  /dimensions

  /code

  36x25x8,5cm

  3710Accessories cases

  /article number

  09.09.0130

  /dimensions

  /code

  44x32x11cm

 • TRANSFORMERS9

  Transformer (open)

  /article number

  17.02.0060

  /Type/code

  17.02.0053 100VA 230V/12V

  17.02.0013

  17.02.0014 200VA 230V/12V

  17.02.0015

  17.02.0016 400VA 230V/12V

  17.02.0017

  17.02.0298 600VA 230V/12V

  60VA 230V/12V

  150VA 230V/12V

  300VA 230V/12V

  500VA 230V/12V

  17.02.0156 800VA 230V/12V

  17.02.0020

  17.02.0521 1500VA 230V/12V

  1000VA 230V/12V

  17.02.0382 2000VA 230V/12V

  /article number

  17.02.0055

  /Type/code

  17.02.0034 100VA 230V/24V

  17.02.0067

  17.02.0035 200VA 230V/24V

  17.02.0101

  17.02.0300 400VA 230V/24V

  17.02.0111

  17.02.0472 600VA 230V/24V

  60VA 230V/24V

  150VA 230V/24V

  300VA 230V/24V

  500VA 230V/24V

  17.02.0167 800VA 230V/24V

  17.02.0180 1000VA 230V/24V

 • - TRANSFORMERS 10

  Transformer (closed)

  /article number

  17.02.0072

  /Type/code

  17.02.0057 100VA 230V/230V

  17.02.0146

  17.02.0283 200VA 230V/230V

  17.02.0081

  17.02.0080 400VA 230V/230V

  17.02.0059

  17.02.0301 600VA 230V/230V

  60VA 230V/230V

  150VA 230V/230V

  300VA 230V/230V

  500VA 230V/230V

  17.02.0239 800VA 230V/230V

  17.02.0029

  17.02.0272 1500VA 230V/230V

  1000VA 230V/230V

  17.02.0280 2000VA 230V/230V

  /article number

  17.02.0098

  /Type/code

  17.02.0058 100VA 230V/42V

  17.02.0302

  17.02.0056 200VA 230V/42V

  17.02.0074

  17.02.0109 400VA 230V/42V

  17.02.0110

  17.02.0018 600VA 230V/42V

  60VA 230V/42V

  150VA 230V/42V

  300VA 230V/42V

  500VA 230V/42V

  17.02.0270 800VA 230V/42V

  17.02.0309

  17.02.0092 1500VA 230V/42V

  1000VA 230V/42V

  17.02.0365 2000VA 230V/42V

  Power supplier pack

  PACK

  /article number

  17.02.0041

  /dimensions

  /code

  2A 12V

  17.02.0042 5A12V

  70.00.4.0006

  70.00.4.0007

 • Metallic cable reel small

  CABLE REELS11

  Cable reel box

  0317

  /article number

  13.05.0025

  /Type/code

  3x1 10m

  0300

  /article number

  13.05.0019

  /Type/code

  030113.05.0020 3x1,5 33m

  030213.05.0021

  030313.05.0022 3x2,5 25m

  030413.05.0023

  3x1,5 25m

  3x1,5 50m

  3x2,5 33m

  Metallic cable reel big

  030513.05.0075 3x2,5 40m

  030613.05.0024 3x2,5 50m

  /article number

  /Type/code

  0204

  /article number

  13.05.0116

  /Type/code

  020513.05.0071 3x1,5 33m

  020613.05.0072

  020713.05.0126 3x2,5 25m

  020913.05.0041

  3x1,5 25m

  3x1,5 50m

  3x2,5 50m

  Plastic cable reel big

  Cable reel box

  0319

  /article number

  13.05.0026

  /Type/code

  3x1 15m

 • CABLE REELS 12

  Cable reel plastic without cable

  0102

  /article number

  13.05.0070

  /Type/code

  3x1,5 3x2,5 50m

  18Pair of pliers

  cm 18cm

  0322

  /article number

  13.05.0083

  /code

  /Type

  Cable reel CEE plug

  /article number

  13.05.0079

  /Type/code

  0313 4x2,5 33m

  13.05.0080 0314 4x2,5 50m

  14Pair of pliers 14cm

  cm

  0464

  /article number

  13.05.0155

  /code

  /Type

  0103

  /article number

  13.05.0066

  /Type/code

  3x1,5 50m

  010413.05.0036 3x2,5 50m

  Cable reel metallic without cable

  Booster cable sets

  0324A

  /article number

  13.05.0131

  /Type/code

  2,5x10m

 • Cable reel box with inspection lamp extension

  Inspection lamp

  INSPECTION LAMPS13

  0320

  /article number

  13.05.0018

  /Type/code

  32013.05.0054 without cable

  10m

  0315

  /article number

  13.05.0031

  /Type/code

  Inspection lamp

  0321

  /article number

  13.05.0035

  /Type/code

  8W 10m

  * * 75W

  * * /OFF*

  Inspection lamp

  0320

  /article number

  13.05.0032

  /Type/code

  7m

  *Automatic winding cable*75W single phase appliance

  *Metallic mirror*/OFF switch*Rotating hanging hook

  * 250V 8W*

  *Fluorescent lamp 250V 8W*Rotating hanging hook

  * * /OFF*

  *Metallic mirror*/OFF switch*Rotating hanging hook

 • 0435

  /article number

  13.05.0101

  /Type/code

  043613.05.0105 3x2,5 15.

  043713.05.0102

  043813.05.0106 3x2,5 20.

  043913.05.0103

  044013.05.0107 3x2,5 30.

  044913.05.0104

  044813.05.0108 3x2,5 50.

  3x1,5 15.

  3x1,5 20.

  3x1,5 30.

  3x1,5 50.

  CABLE EXTENSIONS 14

  Cable extension

  Cable extension

  0429

  /article number

  13.05.0027

  /Type/code

  043113.05.0028 3x1 5.

  0433A13.05.0098

  043313.05.0029 3x1 10.

  3x1 3.

  3x1 7.

  Cable extension

  0500

  /article number

  13.07.0080

  /Type/code

  050113.07.0081 2x0,5 5.

  050213.07.0079

  050313.07.0078 2x0,5 10.

  2x0,5 3.

  2x0,5 7.

  6 6 ways socket

  0419

  /article number

  13.05.0055

  /Type/code

 • Multi socket

  Multi socket with switch

  MULTISOCKETS15

  0413

  /article number

  13.05.0001

  /Type/code

  041413.05.0004 3 /3 ways3x1 1,5.

  041513.05.0007

  041713.05.0010 5 /5 ways3x1 1,8.

  2 /2 ways3x1 1,5.

  4 /4 ways3x1 1,5.

  041813.05.0013 7 /7 ways3x1 1,8.

  Multi socket (angle access)

  0414

  /article number

  13.05.0015

  /Type/code

  045513.05.0043 4 /4 ways3x1 1,5.

  041713.05.0016

  3 /3 ways3x1 1,5.

  5 /5 ways3x1 1,8.

  0310

  /article number

  13.05.0005

  /Type/code

  031013.05.0052 3 /3 ways3x1 3.

  031013.05.0051

  041013.05.0008 4 /4 ways3x1 1,5.

  041113.05.0011

  041113.05.0048 5 /5 ways3x1 3.

  041113.05.0049

  041213.05.0014 7 /7 ways3x1 1,8.

  3 /3 ways3x1 1,5.

  3 /3 ways3x1 5.

  5 /5 ways3x1 1,8.

  5 /5 ways3x1 5.

  Multi socket (angle access) with switch

  0456

  /article number

  13.05.0136

  /Type/code

  045613.05.0063 4 /4 ways3x1 5.

  041113.05.0017

  041113.05.0124 5 /5 ways3x1 3.

  041113.05.0123

  4 /4 ways3x1 1,5.

  5 /5 ways3x1 1,8.

  5 /5 ways3x1 5.

 • - MULTISOCKETS 16

  Multi socket

  Multi socket with switch

  Multi socket (angle access) without cable

  0401

  /article number

  13.05.0002

  /Type/code

  040213.05.0003 3 /3 ways

  040313.05.0006

  040513.05.0009 5 /5 ways

  040613.05.0012

  040413.05.0127 4 /4 ways round

  2 /2 ways

  4 /4 ways

  7 /7 ways

  0402

  /article number

  13.05.0038

  /Type/code

  045313.05.0128 4 /4 ways

  040513.05.0040

  3 /3 ways

  5 /5 ways

  0399

  /article number

  13.05.0033

  /Type/code

  040713.05.0046 4 /4 ways

  040813.05.0034

  3 /3 ways

  5 /53 ways

  3 Adapter

  0421

  /article number

  13.05.0090

  /code

  /Type

  2 4 Adapter

  0421

  /article number

  13.05.0089

  /code

  /Type

  3 Adapter

  0421

  /article number

  13.05.0088

  /code

  /Type

 • Plug schuko

  Euro plug

  - PLUGS17

  /article number

  13.06.0091

  /Type/code

  13.06.0092 /female

  /male

  /article number

  13.06.0094

  /Type/code

  13.06.0095 /female

  /male202./

  205./-203

  200./

  201./

  Angle plug schuko

  /article number

  13.06.0077

  /Type/code

  0426

  312./ -63/008-9

  /article number

  06.03.0015

  /Type/code

  /Middle switch

  27Ceiling lampholder

  0726

  /article number

  13.05.0137

  /Type/code

  117

  /article number

  13.02.0009

  /Type/code

  27Lamp base

 • - ADAPTERS - PLUGS 18

  Multi plug 2 pole

  4 Converter 4II

  211-311

  /article number

  13.06.0093

  /Type/code

  303

  /article number

  13.06.0017

  /Type/code

  Schuko adapter

  DALI

  /article number

  13.02.0008

  /Type/code

  Multi socket cross plug

  213

  /article number

  13.06.0090

  /Type/code

  302

  /article number

  13.06.0016

  /Type/code

  DALIStraight converter

  2 Converter 2II

  Multi schuko plug

  /article number

  13.06.0089

  /Type/code

  /article number

  17.03.0012

  /Type/code

  118

  /article number

  13.02.0006

  /Type/code

  309

  212

  27 Plug lampholder

  310

 • Socket protection with key

  Wheel lampholder

  LAMPHOLDERS19

  Lampholder

  /article number

  17.03.0060

  /Type/code

  17.03.0068 27

  14

  Lampholder

  /article number

  17.03.0069

  /Type/code

  105./

  /article number

  17.03.0059

  /Type/code

  7

  /article number

  17.03.0031

  /Type/code

  Double linestra lampholder

  /article number

  06.15.0001

  /Type/code

  02-02-1102

  102/15-00128+134

  109/

  100./

  Porcelain lampholder

  Lampholder

  /article number

  17.03.0076

  /Type/code

  17.03.0079 22

  27

  912-810-110/903-810

  /article number

  13.02.0003

  /Type/code

  6

  /article number

  17.03.0026

  /Type/code

  Single linestra lampholder

  113

  119./ 14

  27 27

 • - LAMPHOLDERS 20

  Lampholder

  Fluorescent lampholder

  Lampholder for hidden lighting

  /article number

  17.03.0082

  /Type/code

  Lampholder for hidden lighting

  10

  /article number

  17.03.0087

  /Type/code

  15

  /article number

  17.03.0096

  /Type/code

  Lampholder complex

  Double fluorescent lampholder

  Fluorescent starter socket

  /article number

  17.03.0077

  /Type/code

  /article number

  17.03.0035

  /Type/code

  3

  5

  Porcelain lampholder

  1 / 02-00--114

  /article number

  17.03.0033

  /Type/code

  17.03.0034 27

  1415-00106/16-42

  15-00101/34122-0126

  /article number

  16.35.9005

  /Type/code

  16.35.9006 12V

  GU10CS-10A

  CS-106A

  /article number

  17.03.0104

  /Type/code

  17.03.0095

  25

  14

 • Rosette ceiling

  Enclosure rail filling

  MISCELANEOUS PRODUCTS21

  Switchbox cover

  /article number

  04.04.0013

  /Type/code

  0607-030/02

  /article number

  10.08.0015

  /Type/code

  0620-030/03

  /article number

  10.08.0014

  /Type/code

  10.08.0032

  0605-030/01

  0605-030/07

  Switchbox cover

  /article number

  10.08.0051

  /Type/code

  10.08.0052

  0720

  0721

  10.08.0053 0722

  0622

  /article number

  10.08.0050

  /Type/code

  Switch box

  Switch box

  0602-010/02

  /article number

  10.08.0003

  /Type/code

  Switch box

  /article number

  /Type/code

  061610.08.0033

  Switch box connector

  /article number

  10.08.0025

  /Type/code

  0619

 • MISCELANEOUS PRODUCTS 22

  Built-in box with cap

  Junction box

  /article number

  10.08.0046

  /Type/code

  0606

  Junction box

  /article number

  10.08.0001

  /Type/code

  10.08.0002

  0603-010/01

  0604

  /article number

  10.08.0054

  /Type/code

  10.08.0055

  0624

  0625

  10x10cm

  10x15cm

  7,5x7,5cm

  Box R50/R63/R80

  0614-020/02

  /article number

  10.08.0009

  /Type/code

  R50

  0615-020/0110.08.0010 R63/R80

  Waterproof box

  /article number

  10.08.0016

  /Type/code

  10.08.0012

  0610-020/08

  0609-020/09

  80x80x40mm

  100x100x40mm

 • UPS savior line interactive Automatic voltage regulator

  UPS - UPS23

  /article number

  14.07.0032

  /Type/code

  01581/2-00703-01661

  UPS savior on line

  800VA

  14.07.0033 01584/2-01660-948-01286 1000VA

  14.07.0039 1200VA

  14.07.0040 1500VA

  14.07.0041 2000VA

  14.07.0044 3000VA

  00818-01585

  00949

  00819-01587

  00916-01527

  /article number

  14.07.0045

  /Type/code

  00773-01499-01536 1000VA

  14.07.0046 2000VA

  14.07.0047 3000VA

  /article number

  14.07.0042

  /Type/code

  600VA

  14.07.0037 1000VA

  14.07.0036 2000VA

  14.07.0048 3500VA

  14.07.0049 5000VA

  01589

  00778-01535

  00048

  00049

  00053

  00055

  00056

 • MISCELANEOUS PRODUCTS 24

  230VSiren 230V

  220VWarning light

  24VBuzzer 24V

  Warning light

  Warning light

  220VWarning light magnetic 220V

  /article number

  16.17.0080

  /Type/code

  16.17.0081

  TE/TD 1811 Red

  TE/TD 1811

  16.17.0082 TE/TD 1811 Blue

  Orange

  /article number

  16.17.0065

  /Type/code

  MS-AC

  Ventilator

  /article number

  16.17.0247

  /Type/code

  16.17.0052

  80x80x25

  92x92x25

  16.17.0137 120x120x38

  /article number

  16.17.0142

  /Type/code

  16.17.0143

  LTA-205-2

  LTA-205-3

  16.17.0144 LTA-205-4

  /article number

  16.17.0083

  /Type/code

  HRB-N80

  /article number

  16.17.0061

  /Type/code

  HJ-32

  /article number

  16.17.0125

  /Type/code

  16.17.0126 220V

  LTE 1081 Red

  LTE 1081 Orange

  12V

  16.17.0248 150x150x50

  80x80x25mm

  92x92x25mm

  120x120x38mm

  150x150x50mm

  Water level control

  /article number

  16.17.0145

  /Type/code

  TE/TD 1122

 • Digital multimeter A/C, D/C

  Digital multimeter A/C, D/C

  MULTIMETERS25

  DT-830

  /article number

  16.17.0064

  /Type/code

  DT-832

  /article number

  16.17.0063

  /Type/code

  Digital multimeter

  M-840D

  /article number

  16.17.0105

  /Type/code

  Digital clampmeter

  266

  /article number

  16.17.0062

  /Type/code

  Multitester

  YX-361TR

  /article number

  16.17.0106

  /Type/code

  * , , transistor, ,

  * , ,

  * 24 , , ,

  ,

  * 3 ,

  1999

 • NT-I 80A

  /article number

  16.17.0114

  /Type/code

  NT-I 100A16.17.0115 N1 100A

  NT-I 125A16.17.0116

  NT-I 160A16.17.0117 N1 160A

  NT-I 250A16.17.0118

  N1 80A

  N1 125A

  N1 250A

  FUSES 26

  NH000 Fuse NH000

  Fuse NT-I

  /article number

  LNH0016M

  /Type/code

  LNH0020M 20A 500V

  LNH0025M

  LNH0032M 32A 500V

  16A 500V

  25A 500V

  LNH0050M 50A 500V

  LNH0063M

  LNH0080M 80A 500V

  63A 500V

  LNH0016M

  LNH0020M

  LNH0025M

  LNH0032M

  LNH0050M

  LNH0063M

  LNH0080M

  /article number

  /Type/code

  10A 500V

  20A 500V

  6A 500V

  16A 500V

  25A 500V

  50A 500V

  35A 500V

  LE2706

  LE2710

  LE2716

  LE2720

  LE2725

  LE3335

  LE3350

  63A 500VLE3363

  LE2706

  LE2710

  LE2716

  LE2720

  LE2725

  LE3335

  LE3350

  LE3363

  DFuse D

  DIV 80A

  /article number

  16.17.0121

  /Type/code

  DIV 100A16.17.0122 100A

  80A

  DIVFuse DIV

  NT-100C

  /article number

  16.17.6000

  /Type/code

  Fuse base

 • - - - AMPERMETERS - VOLTMETERS - TRANSFORMERS 27

  Current transformer

  /article number

  16.17.0071

  /Type/code

  16.17.0072 200/5

  16.17.0135

  16.17.0073 600/5

  100/5

  400/5

  16.17.0074 800/5

  16.17.0075 1000/5

  MSQ-30

  MSQ-30

  MSQ-30

  MSQ-40

  MSQ-60

  MSQ-1000

  Ampermeter

  /article number

  /Type/code

  100/5 72x72

  200/5 72x72

  600/5 72x72

  100/5 96x96

  200/5 96x96

  400/5 96x96

  600/5 96x96

  1000/5 96x96

  16.17.5006

  16.17.5007

  17.04.0103

  16.17.5001

  16.17.5002

  16.17.5003

  16.17.5004

  16.17.5005

  100/5 72x72

  200/5 72x72

  600/5 72x72

  100/5 96x96

  200/5 96x96

  400/5 96x96

  600/5 96x96

  1000/5 96x96

  Voltmeter

  600V72x72

  /article number

  16.17.0076

  /Type/code

  500V96x9616.17.0136

  600V72x72

  500V96x96

  Control station

  /article number

  16.17.0056

  /Type/code

  16.17.0057 2

  1 HJ9-1

  HJ9-2

  16.17.0058

  16.17.0059 4

  3 HJ9-3

  HJ9-4

  Cob pushbutton switchch

  COB-61

  /article number

  16.17.0053

  /Type/code

  COB-6216.17.0054

  COB-6316.17.0055

  2

  4

  6

 • MISCELANEOUS PRODUCTS 28

  16mmx1500mmCopper earth rod

  Footswitch 30A

  30A

  Terminals

  Footswitch

  Footswitch with cover

  /article number

  16.17.0243

  /Type/code

  /article number

  16.17.0046

  /Type/code

  SCF-1

  MD-14H

  Footswitch

  /article number

  16.17.0045

  /Type/code

  FS-2/054.20

  /article number

  16.17.0047

  /Type/code

  SMF-1

  Rod clamp

  /article number

  16.58.0002

  /Type/code

  BGC16

  /article number

  16.58.0001

  /Type/code

  CER1615

  /article number

  16.17.9016

  /Type/code

  16.17.9017

  16.17.9018

  16.17.9019

  16mm Terminal2

  25mm Terminal2

  35mm Terminal2

  70mm Terminal2

  16mm 2

  25mm 2

  35mm 2

  70mm 2

 • / - Switch N/O - black

  -0- 22mmSwitch I-0-II

  - SWITCHES29

  Led Led light

  / - Pushbutton switch with key

  KCD-7

  /article number

  16.17.0051

  /Type/code

  & Microswitch & indicator

  /article number

  16.17.9029

  /Type/code

  SB2-BD21

  /article number

  16.17.0138

  /Type/code

  XB-BD33

  Labels

  - On/Off pushbutton - red

  /article number

  16.17.9036

  /Type/code

  16.17.9035

  ON/OFFPushbutton switch

  SB2-BS542-red

  SB2-BC42-red

  with interlock

  /article number

  16.17.9030

  /Type/code

  SB2-BG21-BI

  XB2-EA131

  /article number

  16.17.0109

  /Type/code

  /article number

  16.17.9031

  /Type/code

  16.17.9032

  0-

  -0

  16.17.9033 STOP

  16.17.9034 START

  without interlock

  /article number

  16.17.0147

  /Type/code

  16.17.0215

  HJ-14 LED red

  HJ-14 LED green

  16.17.0240 HJ-14 LED orange

  -Green-Red

 • LIMIT SWITCHES 30

  Limit switch

  Limit switch

  Limit switch

  Limit switch

  Limit switch

  /article number

  16.17.0042

  /Type/code

  /article number

  16.17.0040

  /Type/code

  -15GQ21-B

  -15GD-B

  Limit switch

  /article number

  16.17.0039

  /Type/code

  -15GQ22-B

  /article number

  16.17.0041

  /Type/code

  -15GQ-B

  Limit switch

  /article number

  16.17.0060

  /Type/code

  -15GW22-B

  /article number

  16.17.0043

  /Type/code

  -15HW24-B

  Limit switch

  /article number

  16.17.0044

  /Type/code

  -15GW2-B

  /article number

  16.17.0035

  /Type/code

  HCK-P121

  16.17.0037 HCK-P110

 • 0-1Rottary switch

  0--Switch

  SWITCHES31

  1-0-2One pole switch

  /article number

  05.10.0001

  /Type/code

  05.10.0002

  BSB20/G10 90U

  BSB25/G16 90U

  05.10.0003 BS40 90U 40

  20

  25

  05.10.0004

  05.10.0005

  BSB20/G10 91U

  BS25 91U

  05.10.0006 BS40 91U 40

  20

  25

  05.10.0007

  05.10.0008

  BSB20/G10 10U

  BSB25/G16 10U

  05.10.0009 BS40/G32 10U 40

  16

  25

  05.10.0010 BS63/G63 10U

  05.10.0011 BS80/G80 10U 80

  63

  /article number

  05.10.0017

  /Type/code

  05.10.0018

  BSB20/G10 51U

  BSB25/G16 51U

  05.10.0019 BS40 51U 40

  20

  25

  05.10.0020

  05.10.0021

  BSB20/G10 52U

  BS25 52U

  05.10.0022 BS40 52U 40

  20

  25

  05.10.0023

  05.10.0024

  BSB20/G10 53U

  BSB25/G16 53U

  05.10.0025 BSB32/40 53U 40

  20

  25

  05.10.0026 BS63 53U

  05.10.0027 BS80 53U 80

  63

  /article number

  05.10.0033

  /Type/code

  05.10.0034

  BS10/20 12U

  BSB25/G16 12U

  05.10.0035 BS40/32 12U 40

  20

  25

  05.10.0036 BS63 12U 63

  2-0-1Reverse switch

  /article number

  05.10.0038

  /Type/code

  05.10.0039

  BS20/G10 11U

  BSB25/G16 11U

  05.10.0040 BS32/40 11U 40

  20

  25

  05.10.0041 BS63 11U 63

  /Cam interrupter

  /article number

  05.10.0043

  /Type/code

  05.10.0044

  BS20 67U

  BSB25/G16 66U

  05.10.0045 BS10/20 98U 4 40

  4 20

  7 20

 • TRANSFORMERS 32

  Electronic transformer

  Mercury lamp transformer

  /article number

  16.30.0501

  /Type/code

  16.30.0502

  16.30.0503

  -60

  -105

  -150

  Fluorescent transformer

  105W - 230V

  150W - 230V

  60W - 230V

  /article number

  17.01.0001

  /Type/code

  17.01.0002

  17.01.0003

  26W (PL) - 220V

  40W - 220V

  20W - 220V

  17.01.0004 65W - 220V

  12082351/21203235112682650/1/212672651136830511408305115886391/2/516596391

  Halogen transformer

  /article number

  16.14.0083

  /Type/code

  16.14.0134 105W - 220V/12V

  50W - 220V/12V7001

  7005

  17912500

  /article number

  17.02.0003

  /Type/code

  1762506517.02.0032

  1764002017.02.0011

  125W

  250W

  400W

  NAV transformer

  /article number

  17.02.0006

  /Type/code

  17.02.0007

  17.02.0033

  70W

  150W

  250W

  17.02.0009 400W

  18607010-2018607000186150002861500018625020218602501894010021790400

 • Alcaline batteries

  BATTERIES33

  /article number

  07.05.0057

  /Type/code

  LR03APB/4BP AAAAA

  DC

  9V

  07.05.0058 LR6APB/4BP

  07.05.0055 LR14APB/2BP

  07.05.0059 LR20SPS/2BP

  07.05.0056 6LR61APB/1BP

  / / / / /DIAMETER(mm)

  /

  LR03APB/4BP AAA / 1,5V 44,5 10,5 10,7

  LR6APB/4BP AA 1,5V 50,5 14,5 22,7LR14APB/2BP C 1,5V 50,0 26,2 69,5

  LR20SPS/2BP D 1,5V 61,5 34,2 142,76LR61APB/1BP 9V 9V 48,5 17,5x26,5 44,3

  ***

  TYPE

  ALCALINE/

  ALCALINE/

  ALCALINE/

  ALCALINE/

  ALCALINE

  WEIGHT(g)HEIGHT(mm)

  AAA

  AA

  C

  D

  9V

  VOLTAGE(v)TECHNOLOGIE

  ***Recycling cost included

 • BATTERIES 34

  Lithium battery

  CR2016L/2BP

  /article number

  07.05.0008

  /Type/code

  CR2025L/2BP07.05.0009

  CR2032L/2BP07.05.0010

  07.05.0011 07.05.0014

  07.05.0033

  07.05.0012-0013

  CR2016L/2BP 90 / 3V 1,6 20 1,6

  CR2025L/2BP 165 3V 2,5 20 2,3CR2032L/2BP 220 3V 3,2 20 2,9

  CAPACITY(mh)

  Alcaline battery

  LR-1130L/1BP

  /article number

  07.05.0012

  /Type/code

  LR-43L/1BP07.05.0013

  LRV08L/1BP07.05.0033

  LR-1130L/1BP

  LR-43L/1BP

  LRV08L/1BP

  LR-1130L/1BP 100 A/ 1,5V 4,2 11,6 1,5

  LR-43L/1BP 38 28 10 7,5

  12VLRV08L/1BP 651,5V

  3,05 11,6 1,2

  ( )Photo lithium battery

  CR-2L/1BP

  /article number

  07.05.0011

  /Type/code

  CR-123AL/1BP07.05.0014

  CR-2L/1BP 850 Photo Lithium 3V 27 15,6 11

  CR-123AL/1BP 1400 Photo Lithium 3V 24,5 17 17

  ***

  CR2016L/2BP

  CR2025L/2BP

  CR2032L/2BP

  DIAMETER(mm) WEIGHT(g)HEIGHT(mm)VOLTAGE(v)TECHNOLOGIE

  LITHIUM/LITHIUM/LITHIUM

  CAPACITY(mh) DIAMETER(mm) WEIGHT(g)HEIGHT(mm)VOLTAGE(v)TECHNOLOGIE

  ALCALINEA/

  ALCALINEA/

  ALCALINE

  CAPACITY(mh) DIAMETER(mm) WEIGHT(g)HEIGHT(mm)VOLTAGE(v)TECHNOLOGIE

  CR-2L/1BP

  CR-123AL/1BP

  ***Recycling cost included

 • Rechargable battery

  BATTERIES35

  /article number

  07.05.0049

  /Type/code

  -3I/2B C800

  07.05.0053 -6I/2BC2100

  07.05.0035 -14/2B-3000

  07.05.0039 -22/1BC

  07.05.0021 -20/2BC

  ***

  AAA

  AA

  C

  D

  9V

  P-O3I/2B C800 AAA i-Mh 1,2V 800 44,5 13

  P-61/2BC2100 AA i-Mh 1,2V 2100 50,5 29P-14P/2B-3000 C i-Mh 1,2V 3000 50,2 69

  D i-Mh 1,2V 3000 61,5 79P-22P/1BCP-20P/2BC

  9V i-Mh 8,4V 170 48,5 44

  10,5

  14,526,2

  34,217,5x26,5

  13

  2969

  7944

  AAAAA

  DC

  9V

  DIAMETER(mm)TYPE WEIGHT(g)HEIGHT(mm)VOLTAGE(v)TECHNOLOGIE CAPACITY(mAh)

  07.05.0006

  07.05.0007

  4R25RZ/B 6V 108-105 67x67 556,0

  3R12RZ/1BP 4,5V 67 67x22 107,0

  Manganese battery

  /article number

  07.05.0006

  /Type/code

  4R25RZ/B

  07.05.0007 3R12RZ/1BP

  6V

  4,5V 3RR

  DIAMETER(mm)TYPE WEIGHT(g)HEIGHT(mm)VOLTAGE(v)TECHNOLOGIEMANGANESEMANGANESE

  ***Recycling cost included

 • BF-110PE_BR

  /article number

  07.05.0071

  /batteries

  /code

  2 x D (L)R20

  FLASHLIGHTS 36

  KRYPTON 5000LuxFlashlight

  KRYPTON 2500LuxFlashlight

  /article number

  07.05.0019

  /batteries

  /code

  3 x D (L)R20 BF-245PE_B

  BF-775PE_MR

  /article number

  07.05.0073

  /batteries

  /code

  4 x D (L)R20

  KRYPTON 500LuxFlashlight

  XENON 7000LuxFlashlight

  /article number

  07.05.0072

  /batteries

  /code

  2 x AA (L)R6BF-310PE_BR

  *** / Batteries not included

  ZF402H

  /article number

  16.44.0010

  /batteries

  /code

  LED Flashlight Led

  LEDFlashlight Led

  /article number

  16.44.0009

  /batteries

  /code

  ZF501H

 • LEDFlashlight Led

  LED XenonFlashlight Led

  FLASHLIGHTS37

  LEDFlashlight Led

  LEDFlashlight Led

  /article number

  16.44.0001

  /Type/code

  Zf303

  /article number

  16.44.0002

  /Type/code

  ZF5901X-2D

  LED XenonFlashlight Led

  LEDFlashlight Led

  LED XenonFlashlight Led

  /article number

  16.44.0005

  /Type/code

  ZF5901LED-S

  /article number

  16.44.0006

  /Type/code

  ZF5901LED

  /article number

  16.44.0007

  /Type/code

  ZF5902LED ZF5901X-3AAA

  /article number

  16.44.0003

  /Type/code

  ZF5904LED

  /article number

  16.44.0008

  /Type/code

 • EP-K-300SET

  /article number

  16.21.8888

  /batteries

  /code

  HOLE CUTTER 38

  PL 40-300mmHole cutter for PL

  Adjustable cutting size

  Impact resistant

 • Metal enclosures

  Metal enclosures with rail

  METAL ENCLOSURES39

  /article number

  11.06.0200

  /dimensions

  /code

  0102030

  11.06.0201 0103030

  11.06.0204 0104530

  11.06.0205 0104545

  11.06.0207 0106030

  11.06.0211 0106045

  11.06.0212 0106060

  11.06.0213 0107050

  11.06.0214 0108060

  11.06.0215 01012075

  11.06.0216 0108570

  200x300x190mm

  300x300x190mm

  450x300x190mm

  450x450x190mm

  600x300x190mm

  600x450x190mm

  600x600x190mm

  700x500x200mm

  800x600x200mm

  1200x750x200mm

  850x700x200mm

  /article number

  11.06.0236

  /dimensions

  /code

  0202030

  11.06.0237 0203530

  11.06.0238 0205030

  11.06.0239 0205045

  11.06.0240 0206230

  11.06.0241 0206245

  11.06.0242 0206262

  200x300x190mm 1 350x300x190mm2 x12 500x300x190mm3 x12 500x450x190mm3 x16 620x300x190mm4 x12 620x450x190mm4 x16 620x620x190mm2-4 x12

 • - PILAR - BAYINGSYSTEM 40

  PilarPilar

  Baying system

  /article number

  11.06.0287

  /dimensions

  /code

  800x600x300mm050060

  11.06.0288 800x1100x300mm050110

  /article number

  11.06.0289

  /dimensions

  /code

  060050

  11.06.0290 060060

  11.06.0291 060070

  11.06.0292 060080

  11.06.0995 061060/70

  2000x500x550mm

  2000x600x550mm

  2000x700x550mm

  2000x800x550mm

  Flange

  /article number

  11.06.0005

  /dimensions

  /code

  0101010

  54 DCP 1,25 1,50 2,00mm

  PilarPilar support base

  /article number

  11.06.0341

  /dimensions

  /code

  800x600x300mm051060

  11.06.0343 800x1100x300mm051110

  Waterproof 54Sheet metal thickness DCP 1,25 1,50 2,00mmElectrostatic paintingSide openings on board

 • hotel applicationTo activate lighting and air conditioning, customer must insert a card when entering into the room ( magnetic key/card, card for card switch, IC/RF technology card)

  Card switch with speciallydesigned card

  Magnetic switch with magnetic key

  Magnetic switch with magnetic card

  Energy saving switch with IC technology card

  Energy saving switch with RF technology card

  For safety and economy

  / Room

 • hotel applicationELECTRONIC LOCKS

  -Install the program to thePC and connect to thecorrect Read-Write-Place the key-card inthe Read-Write to enter the user rights in the card-The customer takes thekey-card from the reception and can now enter into the room

 • Dimmer 230V/50Hz230V/50Hz (White)

  ()Dimmer

  Multi-dimmer 230V/50HzMulti-dimmer 230V/50Hz (White)

  ()

  DIMMERDIMMER43

  Dimmer Dimmer professional

  003.04.02.0106.01.0131

  /article number

  /type/code

  003.03.02.0106.01.0416 (Type 400) 60-400W

  003.08.02.0106.01.0128

  003.12.02.0106.01.0130 (Type 900) 50-900W

  003.09.02.0106.01.0129

  003.10.02.0106.01.0264 (Type EL-TD300) 20-315W

  (Type 410) 60-400W

  (Type 860) 60-600W

  (Type 960) 60-600VA

  /article number

  /type/code

  Dimmer 16Dimmer professional

  ARTEMIS

  004.16.00.01

  /article number

  06.01.0256

  /type/code

  1KW (100-1000W)

  004.16.00.0206.01.0291 1,5KW (150-1500W)

  004.16.00.0306.01.0292 2KW (200-2000W)

  004.16.00.0406.01.0283 2,5KW (250-2500W)

  & for ohmic& inductive loads

  003.14.06.0106.01.0908

  003.15.06.0106.01.0909 (Type Multi 600) 60-600W

  003.16.06.0106.01.0910

  (Type Multi 400) 40-400W

  (Type Multi 1000)100-1000W

  004.16.01.0106.01.0911

  /article number

  /type/code

  004.16.01.0206.01.0912 (Type Multi Pro1500)150-1500W

  004.16.01.0306.01.0913

  004.16.01.0406.01.0914 (Type Multi Pro2500)250-2500W

  (Type Multi Pro1000)100-1000W

  (Type Multi Pro2000)200-2000W

  & , /, , For ohmic & inductive loads,electronic transformers, fans & ventilators

  , With electronic load cut-off (for Ohmic Load)

  A/R 10 with push-push 2way 10A switch

  A/R 10 with push-push 2way 10A switch

  A/R 10A, with push- push 2 way switch , for ohmic loads

  , With electronic load cut-off (for Ohmic Load)

  A/R 10A, with push- push 2 way switch , for ohmic loads

  A/R 10A, with push- push 2 way switch , for ohmic loads

  A/R 10A, with push- push 2 way switch , for inductive loads

  A/R 10A, with push- push 2 way switch , for electronic transformers

 • DIMMER44

  Dimmer 230V/50Hz Rail Dimmer 230V/50Hz

  Dimmer 230V/50Hz Push button Rail Dimmer 230V/50Hz

  Dimmer 230V/50HzIntermediate dimmer white 230V/50Hz

  002.21.01.01

  /article number

  06.01.0916

  /code

  004.16.01.06

  /article number

  06.01.0915

  /type/code

  (Type Multi-R 1000) 1000W

  Tele Dimmer Type TD-2000 230V/50Hz Dimmer Type LS-6Console for Tele dimmer Type LS-6

  /type

  & for ohmic&inductive loads

  004.14.01.01

  /article number

  06.01.0757

  /type/code

  100-1000W

  004.14.01.0206.01.0832

  Controller Dimmer & Hi-Lo 2

  004.19.01.01

  /article number

  06.01.0917

  /type/code

  200-2000W

  004.19.04.0106.01.0918

  Controller Tele Dimmer

  & , /for ohmic&inductive loads,transformers

  004.19.02.01

  /article number

  06.01.0919

  /type/code

  6 /5 /

  DIMMER

  150W 1,5m 004.14.00.05

  /article number

  06.01.0986

  /type/code

  Dimmer Dimmer 1-10V for electronic ballasts

  1-10V 50mA

  channelsscenarios

 • Dimmer Rail Dimmer 230V/50Hz

  /Electronic transformer

  DIMMER - - DIMMER - TRANSFORMERS - AYTOMATIC STAIRCASES 45

  004.14.00.0106.01.0190

  /article number

  /type/code

  004.14.00.0206.01.0191 (Type 960R) 100-1000W

  004.14.00.0306.01.0404

  004.14.00.0406.01.0192 (FAN-R) 1000W

  (Type 860R) 100-1000W

  (EL-TD R) 20-315W

  /article number

  /type/code

  /for ohmic loads

  /for inductive loads

  //for electronic transformers

  -/for Fans & ventilators

  005.01.28.0117.02.0148

  005.02.28.0217.02.0220 (Type WR-105) 35-105W

  005.03.28.0317.02.0221

  (Type WR-60) 20-60W

  (Type WR-150) 50-150W

  / (MINI TRAFO) Electronic transformer (MINI TRAFO)

  005.01.26.04

  /article number

  17.02.0031

  /type/code

  10-60W

  005.04.28.0317.02.0260 (Type WR-200) 60-200W

  0-5minAutomatic Staircases

  006.30.01.0106.01.0132

  /article number

  /type/code

  006.30.01.0206.01.0142

  006.30.01.0306.01.0133

  SAT 1

  SAT 2

  SAT 3

 • ( NOSTOS)46

  ()Switch (white)

  ()Schuko socket (white)

  INSERT SWITCHES NOSTOS SERIES

  065.00.00.01

  /article number

  06.01.0271

  /type/code

  16A

  063.01.05.01

  /article number

  06.01.0076

  /code

  /type

  /1 gang 1 way

  063.02.05.0106.01.0077/2 gang 1 way

  063.03.05.0106.01.0078- /1 gang 2 way

  063.04.05.0106.01.0079 - /intermediate

  063.05.05.0106.01.0080- /2 gang 2 way

  063.06.05.01

  /article number

  06.01.0311

  /code

  /type

  230V 10/double button for shutter

  063.07.05.0106.01.0081 /for staircase w lamp

  063.08.05.0106.01.0082 /outdoor

  ()Push Button (white)

  ()Card switch 230V/50Hz (white )

  079.00.05.01

  /article number

  06.01.0137

  /code

  /type

  230V 10

  090.10.00.0106.01.0289 /card for card switch

  060.00.05.01

  /article number

  06.01.0083

  /code

  /type

  16

  060.01.05.0106.01.0319 16/with child protection

  064.00.05.0106.01.0107 16/with cover

  () Telephone Socket (white )

  ()TV-FM socket (white)

  TV/FM

  068.00.05.01

  /article number

  06.01.0087

  /code

  /type

  RJ11

  068.01.05.0106.01.0413 2xRJ117

  068.04.05.0106.01.0295 RJ45 8pin

  066.00.05.01

  /article number

  06.01.0085

  /code

  /type

  /ended

  067.00.05.0106.01.0086 2-7/throughpass 2-7

  067.21.05.0106.01.0396 TV SAT 2 /2 pole

  ()Insert schuko socket (white)

 • ()Switches (white)

  ()Schuko socket (white)

  INSERT SWITCHES 47

  606.06.00.0106.01.0953

  606.07.00.0106.01.0954

  606.08.00.0106.01.0955

  606.09.00.0106.01.0956

  /Double Button for shutter/1 gang button ./1 gang button w lamp /1 gang button w lamp

  606.10.00.0106.01.0957 /Pull string Button

  central plateMechanism with

  606.01.00.0106.01.0948

  /article number

  /type/code

  606.02.00.0106.01.0949

  606.03.00.0106.01.0950

  606.04.00.0106.01.0951

  /1 gang

  -/1 gang 2 way/2 gang 1 way- /2 way intermediate

  606.05.00.0106.01.0952

  606.11.00.0106.01.0958

  606.12.00.0106.01.0959

  606.13.00.0106.01.0960

  - /2 gang 2 way /1 gang w lamp

  606.15.00.0106.01.0961

  - ./2 way w lamp ./2 gang w lamp- ./2 gang2 way w lamp

  607.01.00.0106.01.0970

  607.02.00.0106.01.0971

  607.03.00.0106.01.0972

  607.10.00.0106.01.0973

  /2 gang

  FLEXI ()Frame Horizontal/Vertical (white )

  606.20.00.0106.01.0962

  /article number

  /type/code

  606.25.00.0106.01.0963

  606.26.00.0106.01.0964

  606.27.00.0106.01.0965

  16/Child protection schuko socket 16A 1xRJ11 2xRJ11 / RJ45 UTP/Data socket

  606.30.00.0106.01.0966 TV /TV socket

  606.40.00.0106.01.0967

  606.50.00.0106.01.0968

  606.55.00.0106.01.0969

  Dimmer 60-600W /ohmic load 230V/10/Card switch Led/Pilot Lamp with Led

  /article number

  /type/code

  /1 gang

  /3 gang

  /Frame with Cover

 • 5448

  54 ()Water Proof switches IP54 (white)

  54 ()Water Proof switches IP54 (grey)

  WATER PROOF SWITCHES IP 54

  414.01.00.01

  /article number

  06.01.0933

  /code

  /type

  /1 gang 1 way

  414.02.00.0106.01.0934

  414.03.00.0106.01.0935/2 gang 1 way

  414.04.00.0106.01.0936- /2 gang 2 way

  414.05.00.0106.01.0937/1 gang 1 way Button

  414.07.00.0106.01.0938 /child protection schuko socket

  - /1 gang 2 way

  414.14.00.01

  /article number

  06.01.0942

  /code

  /type

  /1 gang button w lamp

  414.21.00.0106.01.0943

  414.22.00.0106.01.0944 ./double schuko socket

  414.23.00.0106.01.0945- + /1 gang 2 way+ schuko socketvertical

  - + ./1 gang 2 way+ schuko sockethorizontal

  414.01.00.06

  /article number

  06.01.0947

  /code

  /type

  414.02.00.0606.01.0920

  414.03.00.0606.01.0921

  414.04.00.0606.01.0922

  414.05.00.0606.01.0923

  414.07.00.0606.01.0924

  414.14.00.06

  /article number

  06.01.0928

  /code

  /type

  414.21.00.0606.01.0929

  414.22.00.0606.01.0930

  414.23.00.0606.01.0931- + /1 gang 2 way+ schuko socketvertical

  - + ./1 gang 2 way+ schuko sockethorizontal

  /1 gang button w lamp

  ./double schuko socket

  /2 gang 1 way- /2 gang 2 way/1 gang 1 way Button /child protection schuko socket

  - /1 gang 2 way

  /1 gang 1 way