Βιβλιογραφια Φιλοσοφιας

Click here to load reader

 • date post

  10-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Βιβλιογραφια Φιλοσοφιας

Transcript of Βιβλιογραφια Φιλοσοφιας

IV

PAGE 26 2010-2015

(2010-2015) 2

: 2015 2 ( ,

Ctrl + )IV. IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.5.1. IV.5.2. IV.5.3. IV.5.4. - IV.5.5. IV.6. , IV.7.

IV.8. V. ( 19 )V. 1-22. V.1. V.2. V.2.1.

V.3. V.4. V.5. V.6. V.7. V.8. V.9. V.10. V.11. V.12. - V.13. V.14. V.15. , V.16. V.17. - V. 18. V.19. ( , ) V.20. V.21. V.22. : . = . . = . . = .IV. : . : 1) (1215). 2) (1679). 3) ( , 1689). 4) (, 1776). 5) ( , 1789). . . , . 2010.

Alessio, Franco: . 14 18 . . , . . , . 2012.IV.1. Francis Bacon (= , 1561-1626), Robert Fludd (= = Robertus de Fluctibus, 1574-1637), Robert Burton (1577-1640), Thomas Hobbes (= , 1588-1679), John Locke (= , 1632-1704), George Berkeley (= , 1685-1753), David Hume (= , 1711-1776), Steward Dugald (= = , 1753-1828)Thomas Hobbes (= , 1588-1679)

Hobbes, Th.: ) . . , . . Printa, . 2013. ) . . - , . -: : - Thomas Hobbes. , 2015.John Locke (= , 1632-1704)

, -: : Locke. , , 2010., : : John Locke, Bernard Mandeville, Adam Smith. , . 2010.Locke, J.: ) . , . -.- . . 2 , , . 2010 (, . 1990). ) . . . , . , . Printa, . 2013.David Hume (= , 1711-1776)

Hume, D.: ) . . . , . 2011. ) . .- , . , . 2012. ) . . , . . , MicroMEGA, . 2012.Hume, David: . Sacks, Oliver (= , ): . . , . . , . 2015.

IV.2. Ren Descartes (= , 1596-1650), Blaise Pascal (= , 1623-1662), Benedictus Spinoza (= , 1632-1677), Gottfried W. Leibniz (= , 1646-1716), John Toland (1670-1722), Christian Wolff (1679-1754), Edmund Burke (= , 1729-1797)Ren Descartes (= , 1596-1650)

, : ) . . , 2011. ) . . , 2015., : : . . . University Studio Press, 2012., : ) cogito . , . 2011. ) - Descartes. , . 2011.Descartes, R.: ) Regulae ad directionem ingenii. . . --. . , . 2011. ) , . . . , . 2012. ) . . . . University Studio Press, 2012. ) . . , . . , . 2015.Blaise Pascal (= , 1623-1662)

Chestov, Lon: ( ). . . -. . 2 , , . 2013 (1970).Benedictus Spinoza (= , 1632-1677)

, : ( ) . , 2011.Balthasar, Thomass (= , ): . . . , . 2013.Hampshire, Stuart: . . . , . . , . 2013.Spinoza, B.: . . . . 3 , "", . 2013 (2 , , . 2007. 1 , , . 1913).Spinoza, B.: . . . , . , . 2014.Gottfried W. Leibniz (= , 1646-1716)

Leibniz, G. W.: . -. . , . 2010. Edmund Burke (= , 1729-1797)

Burke, E.: ) . . . , . 2010. ) . -.- , , 2015.IV.3. Nicolas Malebranche (= , 1635-1715)IV.4. Etienne de la Boetie (= tienne de la Botie, 1530-1563), Michel de Montaigne (= , 1533-1592), Pierre Bayle (1647-1706), Edmond Purchot (= Edmundus Purchotius, 1651-1734), Jean Meslier (1664-1729), Charles de Secondat Montesquieu (= , 1689-1755), Franois Voltaire (= , 1694-1778), Julien Lamettrie (= , 1709-1751), Jean-Jacques Rousseau (= - , 1712-1778), Denis Diderot ( , 1713-1784), Etienne B. de Condillac (= , 1715-1780), Luc de Chapier, Marquis de Vauvenargues (= , 1715-1747), Claude A. Helvetius (= , 1715-1771), Jean le Rond d' Alembert (= , 1717-1783), Paul Holbach (= Baron D Holbach = , 1723-1789), Marquis de Sade (= , 1740-1814), Marquis de Condorcet (= Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat = , 1743-1794), Maine de Biran (1766-1824), Charles Fourier (= , 1772-1837)Gay, Peter: . . . . , 2010.Porter, Roy: . . . , . 2014.Edmond Purchot (= Edmundus Purchotius, 1651-1734)

, .: Edmundus Purchotius . . 2012.Jean-Jacques Rousseau (= - , 1712-1778)

, : . . , . 2012., .: . . 2 , , . 2011 (1 , , . 2000).

, . (1966-2009): J. J. Rousseau. , . 2012.

, : : . , . 2012., : - . . , . 2012. Rousseau, J.-J. (= , .-.): ) , . . , . , . 2010. ) : . . . , . 2011. ) . . , -.- . , . 2012.Luc de Chapier, Marquis de Vauvenargues (= , 1715-1747)

Vauvenargues, L.: . . . , . 2012.Claude A. Helvetius (= , 1715-1771)

Helvetius, C. A.: . -.- . , . 2011.Paul Holbach (= Baron D Holbach = , 1723-1789)

Holbach, P.: : - - . . . , . 2 , , . 2013 (2003).

Marquis de Condorcet (= Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat = , 1743-1794)Condorcet, M. de: Jonathan Swift (2010).Maine de Biran (1766-1824)

De Biran, M.: . -. . , . 2010.IV.5. Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), Johann Gottfried Herder (= , 1744-1803), Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), : . , , , . . , . 2010.

. : Mendelssohn, Kant, Herder, Lessing, Schiller .. . . , . 2 , , . 2014 (1989). Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)

Winckelmann, J. J.: . , , . . , -. . Gutenberg, . 2010.IV.5.1. Immanuel Kant (= , 1724-1804), : . . , . 2010., : . , . 2011. , : . . , . 2010., : . . . 2010.

, .: . , . , . 2011.Botul, Jean-Baptiste: . .-.- Frederic Pages, . , . . , . 2012.Guyer, Paul: . -. . Gutenberg, . 2013.Kant, Im.(= , .): ) . -.- . 2 , Printa, . 2014 (2001). ) . -.- . 2 , , . 2004 (1 2002. 3 , , . 2013). ) . -.- . Printa, . 2011. ) . -.- . , . 2012. ) . -.- . 2 , , . 2013 (1982). ) . .-- . , . 2013. ) . -.- . Gottlob Jsche. Printa, . 2014. ) . -. . Printa, . 2011.ONeill, Onora: . . . , . . , . 2011.Ppin, Charles: (2011).

Rawls, John: . . . Liberal Books, . 2014.

IV.5.2. Friedrich Heinrich Jacobi (= , 1743-1819), Friedrich von Schiller (= , 1759-1805), Johann Gottlieb Fichte (= , 1762-1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (= , 1770-1831), Friedrich W. J. Schelling (= , 1775-1854) Friedrich Heinrich Jacobi (= , 1743-1819), .: Hegel Jacobi (= Hegel, Plotinus and Jacobi: Idealism and Two Varieties of Mysticism). . . , . 2010.Johann Gottlieb Fichte (= , 1762-1814)

Fichte, J. G.: . --. . , . 2010.Georg Wilhelm Friedrich Hegel (= , 1770-1831)

G. W. F. Hegel. ;. . .- . Gutenberg, . 2011., : . , . 2010., : . . , . 2012. , : Hegel & . , . , . 2011. , .: Hegel Jacobi (= Hegel, Plotinus and Jacobi: Idealism and Two Varieties of Mysticism). . . , . 2010.

, : . . , . 2011.Hegel, G.W.F. (= , .): ) . -.- . , . 2010. ) . , . .-- . , . 2010. ) . , . -. . , . 2010. ) . -. . , . 2011. ) . . . , . 2011. ) ; G. W. F. Hegel. -. . Gutenberg, . 2011. ) . . . , . 2012. ) . . -.- . , . 2013. ) . : . . . , . 2013. ) . -.-- . , . 2013. ) . , . .- . , . 2014. ) . ( ). . . , . 2014. ) . . , . , . 2015. ) . . . -. , . . . , . 2015.IV.5.3. Wilhelm Gottlieb Tennemann (1761-1819), Friedrich Wilhelm von Humboldt (= , 1767-1835), Friedrich Schleiermacher (= , 1768-1834), Novalis (= = Friedrich von Hardenberg = , 1772-1801), Friedrich von Schlegel (= , 1772-1829), Johann Friedrich Herbart (= , 1776-1841)Friedrich Schleiermacher (= , 1768-1834)Schleiermacher, F.: . . . Gutenberg, . 2014.IV.5.4. -Carl von Clausewitz (= Karl von Klausewitz = , 1780-1831), Arthur Schopenhauer (= , 1788-1860)Carl von Clausewitz (= Karl von Klausewitz = , 1780-1831)

Clausewitz, C. von: . . . 6 , , 1999 (: 2 , , . 2010).Arthur Schopenhauer (= , 1788-1860)

Schopenhauer, Ar.: ) . . . . , . 2010. ) . . , - A. C. Grayling. , . 2011. ) . . . , . 2012. ) . . . , . 2012. ) . . . , . 2012. ) . . . , . 2013. ) . . . , . 2013. [ 5 , : . . , . 2010]. ) . . . . , . 2013. ) . . . , . 2014.IV.5.5. Max Stirner (= , 1806-1856)

, : Stirner Nietzsche Foucault. . Futura, . 2012.IV.6. , Jonathan Swift (= , 1667-1745), Alexander Pope (1688-1744), William Hazlitt (= , 1778-1830), Thomas de Quincey (1785-1859), Giacomo Leopardi (1798-1837)Jonathan Swift (= , 1667-1745)

Swift, J.: . Condorcet, Nicola (= Marquis de Condorcet, 1743-1794): ; . , . . , . 2010.Alexander Pope (1688-1744)

Pope, Al.: . . . , . . , . 2015.William Hazlitt (= , 1778-1830)

Hazlitt, W.: ) . -. . 2. , . 2010. ) . . . . - . , . 2012.IV.7. Bernard Mandeville (= , 1670-1733), Benjamin Franklin (1706-1790), Adam Smith (= , 1723-1790), Robert Owen (= , 1771-1858), David Ricardo (1772-1823)Bernard Mandeville (= , 1670-1733)

, : : John Locke, Bernard Mandeville, Adam Smith. , . 2010.Benjamin Franklin (1706-1790)

Franklin, B.: . . . , . 2012.Adam Smith (= , 1723-1790)

Smith, A.: ) . . . , . . , . 2000 (2 , . , , . 2010). ) (2010). ) . . . , . , . 2012.IV.8. , .: . . , . 2015.

, : ) . , 2011 (1999). ) (.): . - . , , 2007. , , 2011. : (1570-1646), (1579-1659), ( , 1641-1709), (1700-1754), (1716-1806), (1721-1813), (1725-1800), (1730-1807), (1745/47-1825), (1748-1835), - (1750-1832), (1757-1798), (1758 1764 -1828), (1759-1824), (1767-1829), - - (1772-1853), (1776-1855), . (1777-1836), (1784-1853), (1792-1863), (1796 1800-1880). ( , 1641-1709), .: . . ( , 1665). . . . .., . 2010. (1716-1806)

, .: , ( , 1766). -- . . , 2010., .: Introductio ad Philosophiam (1737) G. J.s Gravesande . , 2010. (1721-1813)

Yingxue, Chen: . . Ostracon Publishing p.c., 2014. (1748-1835)

, .: . . . , . . , . . , . 2010.

, .: ) . , . 2010. ) : . , . 2014. . (1777-1836), .: : . , . 2014.

(1784-1853)

, : . , , . . Gutenberg, . 2013. (1792-1863)

, : . (1826-1852). , . 2013.

(1796 1800-1880), . .: . . , 2014.

V. ( 19 )V.1. Auguste Comte (= , 1798-1857), John Stuart Mill (= , 1806-1873), Herbert Spencer (= , 1820-1903), Ernst Haeckel (= , 1834-1919), Ernst Mach (= , 1838-1915), Richard Avenarius (= , 1843-1896)John Stuart Mill (= , 1806-1873)

Mill, J.S.: . . . , . 2013.V.2. Ludwig Feuerbach (= , 1804-1872), Karl Marx (= , 1818-1883), Friedrich Engels (= , 1820-1895), Rosa Luxemburg (= , 1870-1919), Vladimir Ilyic Lenin (= , 1870-1924), Leon Trotsky (= Lev D. Trockij = , 1879-1940), Antonio Gramsci (= , 1891-1937)

Bukharin, Nikolai Ivanovich (= , ): . , . 2010.

Ludwig Feuerbach (= , 1804-1872)

Feuerbach, L.: . . . . , . 2012.Karl Marx (= , 1818-1883)

, : , , . , . 2011., (.): : . . : Boris Hessen, , . . . , . 2010., : . , . 2010., : . , . 2012.

, : Karl Marx. , . . , . 2013.

, .: . , . 2015, : -. , . 2012., .: Marx . , . 2014., : . . , . 2010.

, : . . . . , . 2014., .: : . , . 2011., .: Marx . , . 2014.As-Said, Rifat: . -. . -, . . , . 2012.Bensaid, Daniel (= , ): ) . . . . , . 2010. ) . . . . , . 2013.Callinicos, Alex: . . , . . 2 , , . 2011 (1998).Eagleton, Terry (= , ): . . . , . 2012.Hobsbawm, Eric John: : 1840-2011. . , . . , . 2011.Macherey, Pierre: . . . . , . 2013.Marx, K.: ) . . , ( . ). 3 , , . 2011 (1982). ) . . : . . . . . Gutenberg, . 2010. ) . ( ). . . , . 2010. ( , , . 1921). ) . . . , -. . , . 2010. ) . . . , . 2010. ) . . , . Jean-Pierre Barou. , . 2011 (2 , [e-book], , . 2012). ) : . , . , . , . 2011. ) . . . , . 2011. ) 1844. . . , . 2012. ) 1840. . --. . , . 2014. ) . . . , . 2014.Marx, K. - Engels, Fr. (= , . - , .): ) . , . 2011. ) . . , . 2015.Marx, K. - Engels, Fr.: . 18 . . . . , . 2010 (= , . 2002. , . 1986).McLellan, David: . . . , . 2014.Preve, Costanzo: . . 20 . . . , . 2010.Quiniou, Yvon (= , ): . . . , . 2011.Rubel, Maximilien: , . . . . , . 2012.Friedrich Engels (= , 1820-1895)

Engels, Fr.: . 190 . . . , . 2010.Engels, Fr.: . Chris Harman (= , 1942-2009): . -. . , . 2011.Vladimir Ilyic Lenin (= , 1870-1924)

, : , , . , . 2011.

: . : , , , . , . 2011.Lenin, V. I. (= , . .): ) . 2 , , . 2012 (1 , 1986). ) . . , . 2013.Leon Trotsky (= Lev D. Trockij = , 1879-1940)

, .: . , . 2015.

Chemouni, Jacquy: . . , . Opportuna, 2010.Trotsky, L.: . . . 2 , , . 2010 (1998. , 1975, 1982, 1988).Antonio Gramsci (= , 1891-1937)

, : . , . 2012., : , , . , . 2011. , , (.): . - . . : , , , , . , . 2010.Gramsci, A.: ) . . , . . , . 2010. ) . . . . . : . , . , . 2011. ) . . .- , . . , . 2012.V.2.1. Pierre-Joseph Proudhon (= - , 1809-1865), Mikhail Alexandrovich Bakunin (= , 1814-1876), lise Reclus (= , 1830-1905), Pyotr Alexeyevich Kropotkin (= . , 1842-1921), Errico Malatesta (= , 1853-1932), Tomas Ibanez (= Toms Ibez = , 1944- ) : -. : Todd May, Andrew M. Koch, Saul Newman. . . , . 2012.

, : . , . . 1: -. . 2: -. , . 2014-2015.Lombroso, Cesare (1835-1909): . . , . , . , 2011.Molyneux, John: . . . . , . 2012.Pierre-Joseph Proudhon (= - , 1809-1865)

Proudhon, P.-J.: . . . 2 , , . 2010 (1 , , . ..).Mikhail Alexandrovich Bakunin (= , 1814-1876)

, .: . . , . 2011.

Marx, Karl - Engels, Friedrich: . . , . 2015.

lise Reclus (= , 1830-1905)

Reclus, .: . -. , (= Gustave Lejeal). Opportuna, 2014.Pyotr Alexeyevich Kropotkin (= . , 1842-1921)

Kropotkin, P. A.: ) . . . , . 2010. ) . , . 2010. ) . -. . (= Gustave Lejeal), . Opportuna, 2014. ) . . . , 2015. ) . . , -. . Opportuna, 2015.Errico Malatesta (= , 1853-1932)Malatesta, E.: . . . , . 2013.Tomas Ibanez (=Toms Ibez = , 1944- )

Ibanez, T.: . , , . . . , . 2014.V.3. Gustav Th. Fechner (= , 1801-1887), Rudolf H. Lotze (= , 1817-1881), Max Wundt (= , 1832-1920)V.4. Eduard von Hartmann (= , 1842-1906)V.5. Friedrich A. Lange (= , 1828-1875), Hermann Cohen (= , 1842-1918), Wilhelm Windelband (= , 1848-1915), Paul Natorp (= , 1854-1924), Heinrich Rickert (= , 1863-1936), Ernst Cassirer (= , 1874-1945)Ernst Cassirer (= , 1874-1945)

Cassirer, E.: . . , Gerald Hartung. , . 2013.V.6. Wilhelm Dilthey (= , 1833-1911), Theodor Litt (= , 1880-1962), Eduard Spranger (= , 1882-1963)Wilhelm Dilthey (= , 1833-1911)

Dilthey, W.: . . . , . 2010.V.7. Friedrich Nietzsche (= , 1844-1900), Georg Simmel (= , 1858-1918), Henri Bergson (= , 1859-1941), Miguel de Unamuno (= , 1864-1936, Ludwig Klages (= , 1872-1956)Friedrich Nietzsche (= , 1844-1900)

, : : . . , 2010.

-, : . , . 2014., : . . , . 2012.

, : Stirner Nietzsche Foucault. . Futura, . 2012., .: ) Nietzsche, . , .- 1988. (2 , , . 2012). ) Nietzsche Kerouac: , , . , . 2013., : . " ". 3 , , 2014 (1 , "", 2003. 2 , "", 2008).

, : ( 1882 1883). , 2011.Andreas-Salom, Lou: . .-- -, . . , . 2013.Foucault, Michel (= , .): . . . Gilles Deleuze. 2 , "", . 2011 (2003).

Gane, Laurence: . . . , . , . 2011.Heidegger, Martin: : . . , . , . , . 2011.Holub, Robert C.: . . . , . 2013.Kofman, Sarah (= , ): . . . , . 2010.

Leis, Mario: . . . , . 2012.Nietzsche, Fr.: . -.- , . . . Gutenberg, . 2015.Nietzsche, Fr.: , . . . , 2011.Nietzsche, Fr.: . : , .., ("", . ..) (1970) - (" ", 1989, 2001. , 2008. 3 , 2010).Nietzsche, Fr.: . . . , . 2013.Nietzsche, Fr.: . : ("", . 1965 (1913)), (1924), (..), . (. 1961), (1958 + , . 1980 + 2013), .. (1983), - (..), ("", 1998. 2 , "", 2008, 3 , , 2010) (, . 2013).Nietzsche, Fr.: . : (1978), . . (..), ("", . ..), ("", 2001. 2 , "", 2008. 3 , , 2010), ("", . 2006) ( , , , . 2009).

Nietzsche, Fr.: ) . . . "", . .. ) . . . . 3 , , 2010. 2 , , 2008. 1 , 2004.

Nietzsche, Fr.: . ) . . . . , . 2000. ) . . . , 2001. 2 , "", 2008. 3 , , 2014.Nietzsche, Fr.: . . . . . . "", 2008 (2 , , 2010).Nietzsche, Fr.: ) . . . . " ", 2006 (1 ., 1993). ) . (1867-75). -.- , . . . Gutenberg, . 2013.Nietzsche, Fr.: . ) . , "", . 1961. ) . , 1987 ( . "", 2004. . , 2008. ., , 2010). ) . , . 1996.

Nietzsche, Fr.: Ecce Homo ( ). : . (..), . , (1950), (.. , 2008. 3 , , 2010), . (1979, 2 . 2005), ( , 2008) DeAgostini Hellas, . 2004.Nietzsche, Fr.: . . . 3 , , 2010. (, 2008. , 2002).Nietzsche, Fr.: . . ) . . , , . .. ) . . . . 1 , 1986. 2 , "", 2008. 3 , , 2010. ) . . "", . .. ) . . 2 , Gutenberg, . 2014 (1 , "", . 2007).Nietzsche, Fr.: . . . , 2014.Nietzsche, Fr.: . ) . - , , . 1953. ) . . , "", 1999 (2 , , 2008. 3 , , 2010). ) . . "", . ..Nietzsche, Fr.: . . . , 2014.Nietzsche, Fr.: . : . . (1962), ("", . ..), . , (1989) (1 .. (1994;). 2 , "", 2000. 3 , " ", 2006. 4 , , . 2008. 5 , , 2010).

Nietzsche, Fr.: . -. . , . 2012.

Nietzsche, Fr.: . . , . . . , . 2015.

Nietzsche, Fr.: . -.- , . . . Gutenberg, . 2015.Percy, Allan (= , ): : 99 . . . , . 2011.Solomon, Robert C. Higgins, Kathleen M.: . . . , . 2012.Salom [= Salome], Lou Andreas: . . -. , . 2013.Henri Bergson (= , 1859-1941)

, : Bergson. , . 2012.Bergson, H.: . . . . - , . . , . 2013.Deleuze, Gilles: . -.- . Scripta, . 2010.Miguel de Unamuno (= , 1864-1936

Unamuno, M. de: ) . ( ). . , , . , . 2013. ) . . . , . , A. Martinez Manzanera. 2 , Printa, . 2013 (1993).V.8. Alexis de Tocqueville (= , 1805-1859), Karl Lamprecht (= , 1856-1915), Max Weber (= , 1864-1920), Oswald Spengler (= , 1880-1936), Jos Ortega y Gasset (= , 1883-1955)Max Weber (= , 1864-1920)

, N. , (.): Max Weber, . . : Johannes Wiss, . , , , Constans Seyfarth, Peter Lassman, , , , Wolfgang Schluchter, , , . , . 2011., : Max Weber. , . 2014.Weber, M.: ) . . . 2 , , . 2010 (1 , "", . ..). ) . . . . . , . 2011. ) . . . , 2014.Jos Ortega y Gasset ( , 1883-1955)

Ortega Y Gasset, J.: ) . . Printa, . 2011. ) . . . 2 , 18). , . 2012 (, . 1972).V.9. Nicolai Hartmann (= , 1882-1950), Hilary Putnam (= , 1926- )Hilary Putnam (= , 1926- )

Putnam, H.: . . . , . . , . 2010.V.10. Edmund Husserl (= , 1859-1938), Max Scheler (= , 1874-1928), Emmanuel Levinas (= Lvinas = , 1906-1995)Edmund Husserl (= , 1859-1938)

Husserl, E.: ) . -.- . , . 2011. ) . -.- . , . 2012.Zahavi, Dan: . . . . , . 2010.Emmanuel Levinas (= Lvinas = , 1906-1995)

Lvinas, Em.: . Giorgio Agamben. , . 2013.V.11. Helmuth Plessner (= , 1892-1985), Arnold Gehlen (= , 1904-1976)V.12. - Wahl, Jean (= , ): . (, , , , ). -.- . , . 1970 (2 , 1988). 3 , , . 2012 ( 15).Sren Kierkegaard (= , 1813-1855)

, .: Kierkegaard Molla Sadra. . , 2013., : Kierkegaard. , 2013., .: . . . 2 , , . 2011 (1992)., : Kierkegaard. Bookstars - , . 2013. (2 , 2013).Kierkegaard, S.: ) . . . , . 1971 (2 , 1990. 3 , 2013). ) . . .- . , . 2013.Nicolai Berdiaeff Berdyaev (= , 1874-1948)

Berdiaeff, N.: ) . -.- . Imago, . 1984 (2 , , . 2011. . , 14). ) : . . , . . ., 2010. ) . . . ( 13). 2 , , . 2011 (1967).Karl Jaspers (= , 1883-1969)

Jaspers, K.: ) . -.- . , . 1968 (2 , 1983. 3 , , . 2011 = , 16). ) . . . , . 2011 ( , 17).Paul Tillich (= , 1886-1965)

Tillich, P.: . . . ( . 21). , . 2012 ( , , . 1976).Martin Heidegger (= , 1889-1976)

, : : . . , 2010.

, : Georg Lukacs Martin Heidegger. . . 2015., : . . , . 2010. , : . . 3. , . 2010., : . . , . 2011.

, : Heidegger. . 2012. Belloq, Cline (= , ): . . . , . 2013.Heidegger, M. (= , .): ) . -.- . 3 , , . 1990 (1973). , . 2010 ( . 19). ) . -.- . 1, , . 4 , 2013 (3 , 1998. 1 , 1978). ) ! 1915-1970. . , - . , . 2010. ) . . , . Gnther Neumann . - . : - , . , . 2011. ) : . . , . , . , . 2011. ) , , . . 27-5-1933. . . . -.- . , . 2011. ) . , , 1. . . , . 2014. ) . . -. , . . 3 , , . 2015 (1998, 1999). Jean-Paul Sartre (= - , 1905-1980)

, -: . 2 , , 2010 (, . 1987).

Ppin, Charles: (2011). Rowley, Hazel (= , ): Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre. . . , . 2007. 2 , e-book, , . 2011.Sartre, J.-P. (= , .-.): ) . . . . , . 2013. ) . . . , . 2014.Seymour-Jones, Carole (= -, ): . - . . . , . 2011.Thody, Philip: . . . , . , Howard Read. , . 2011.Maurice Merleau-Ponty (= -, 1908-1961)

, .: Merleau-Ponty: . . -. , . 2013.Albert Camus (= , 1913-1960)

Camus, A.: ) . . - -. , . 2013. ) . . . -, -. , . 2014.V.13. Moritz Schlick (= , 1882-1936), Otto Neurath (= , 1882-1945), Hans Reichenbach (= , 1891-1953), Rudolf Carnap (= , 1891-1970), Karl Mannheim (= , 1893-1947), Karl R. Popper (= , 1902-1994)Karl R. Popper (= , 1902-1994)

, (= ): Karl Popper. , . . , . 2013.Fuller, Steve: . . . , . . , . 2015.

Popper, K.: . , . . . , . 2011.V.14. Alfred N. Whitehead (= , 1861-1947), George Edward Moore (= , 1873-1958), Ludwig Wittgenstein (= , 1889-1951), Gilbert Ryle (= , 1900-1976), Alfred J. Ayer (= , 1910-1989), John Austin (= , 1911-1960), Peter F. Strawson (= , 1919-2006), Richard Mervyn Hare (= , 1919-2002), John Rawls (= , 1921-2002), : . . , . 2010.Alfred N. Whitehead (= , 1861-1947)

Whitehead, Alfred N.: . . . David Ray Griffin Donald W. Sherburne. .- . , . 2013.George Edward Moore (= , 1873-1958)

Moore, G. E.: . -. . , . 2010.Ludwig Wittgenstein (= , 1889-1951)

, .: Ludwig Wittgenstein. . , . 2012., : , . L. Wittgenstein. , . 2012., : : Wittgenstein , , . 1 , Liberal Books, . 2014 (2013).Waugh, Alexander (= , ): : . . . , . 2010.Wittgenstein, L.: Freud. . . . , . 2013.John Rawls (= , 1921-2002)

, : . John Rawls. , . 2013.Rawls, J.: . . . Liberal Books, . 2014.V.15. , Guiseppe Peano (= , 1858-1932), David Hilbert (1862-1943), Bertrand Russell (= , 1872-1970), Gottlob Frege (= , 1884-1925), Alfred Tarski (= , 1901-1983), Wilhelm Kamlah (= , 1905-1976), Willard V. Quine (= , 1908-2000)Bertrand Russell (= , 1872-1970)

Russell, B.: . . ; . . . . . 3 , , . 2010 (, . 1986, 1963).V.16. William James (= , 1842-1910), John Dewey (= , 1859-1952), Richard Rorty (= , 1931-2007)William James (= , 1842-1910)

James, W.: , , . . . , . 2013.John Dewey (= , 1859-1952)

-, : . John Dewey. . . . , 2012.Richard Rorty (= , 1931-2007)

Rorty, R.: Engel, P. (2010).V.17. - Georg Lukacs (= Gyrgy Lukcs = , 1885-1971), Ernst Bloch (= , 1885-1977), Walter Benjamin (= , 1892-1940), Max Horkheimer (= , 1895-1973), Herbert Marcuse (= , 1898-1979), Erich Fromm (1900-1980), Theodor Adorno (= , 1903-1969), Louis Althusser (= , 1918-1990), Jrgen Habermas (= , 1929- ), : . Adorno & Horkheimer, Habermas, . . , . 2012., : . Simmel, Benjamin, Cacciari, Adorno. . , . 2013.Georg Lukacs (= Gyrgy Lukcs = , 1885-1971)

, : . (1902-1918). , . 2012.

, : Georg Lukacs Martin Heidegger. . . 2015.Walter Benjamin (= , 1892-1940)

Walter Benjamin: . . 22 (2010)., : : Walter Benjamin. , . 2012.Benjamin, W. (= , ): ) . . . , 2013. ) . . -.- . , . 2013. ) . . . . , . 2014. ) . 21 , 2014. ) . -. . . . , . 2014. ) . . , . . , . 2014.Tischler, Sergio: . . . , John Holloway. Futura, . 2011.Herbert Marcuse (= , 1898-1979)

Marcuse, H.: . . .-.- . , . 2013.Erich Fromm (= , 1900-1980)Fromm, E.: . . . , . 2015.Theodor Adorno (= , 1903-1969)

-, : Adorno 20 . . . . . , . 2010.Adorno, Th.: ) . . -, . -. , . 2012. ) . . . -. . , 2015.Holloway, John: Adorno; 2 . . . , . 2014.Theodor W. Adorno . -.-. . Futura, . 2013.Louis Althusser (= , 1918-1990)Althusser, L.: . . , . , . 2015.Jrgen Habermas (= , 1929- )

, : : Parsons, Luhmann, Habermas. . , . 2013.Habermas, J. : . . . , , . , . 2010.V. 18. Hans-Georg Gadamer (= - , 1900-2002), Paul Ricoeur (= , 1913-2005)Paul Ricoeur (= , 1913-2005)

Ricoeur, P.: ) . . , . , . 2010. ) , , . . . , . 2013.V.19. ( , )Gaston Bachelard (= , 1884-1962), Thomas S. Kuhn (= , 1922-1996), Paul Feyerabend (= , 1924-1995), : . . Liberal Books, . 2011. Thomas S. Kuhn (= , 1922-1996)Fuller, Steve: . . . , . . , . 2015.V.20. Jacques Lacan (= , 1901-1981)

, : Lacan. , 2014., : . , , . . . , . 2012.Lacan, J.: ) . . . , . 2010. ) Encore, : 1972-1973. . -.- . - . , . 2011. ) . -. - . . -, , . , . 2011. ) . . . . , . 2014. ) . . -, - . , . 2015.Lacan, J. Miller, Jacques-Alain: . . -. , . 2013.

Nasio, Juan-David: Jacques Lacan. . . -. . , . 2010.Rey, Pierre (= , , 1930-2006): . . . , . 2010.

Soler, Colette (= , ): . . . . , . 2015.Claude Lvi-Strauss (= Claude Levi-Strauss = -, 1908-2009)

Levi-Strauss, Cl.: ) . . . 1, , . 2010. ) . , , 1951-1982: . . . 2 , , . 2010 (1990). ) . . . , . 2014.Michel Foucault (= , 1926-1984), : Stirner Nietzsche Foucault. . Futura, . 2012.

, .: , , . "Stultifera Navis" Foucault. "", .- 2001 (2 , , . 2014).Foucault, M. (= , .): ) (2011 = 2003). ) . . . , . -, . 1989 (2 , , . 2011). ) . (1974-1975). . . , . 2010. ) Dits et crits. -.- . , . 2011. ) . . . , . 2011. ) . . . , . 2012. ) . . , . , . 2012. ) . (1978-1979). . , . . , . 2012. ) . . . , . 2013. ) , . Michel Foucault Colin Gordon Paul Patton (3 1978). . . Futura, . 2013. ) . . , . . 2 , , . 2013 (1998).Foucault, M.: . A) 1: . . . , . 1978. 2: . . . -, . 1989. 3: . . . -, . 1993. B) 1: . 2: . . . 2 , , . 2013 (2011).Macherey, Pierre: . . . . , . 2013.

Veyne, Paul (= , , 1930- ): : , . . . , . 2011.Avram Noam Chomsky (= , 1928- )

Chomsky, A. N.: ) Piaget (2010). ) . . . - . , . 2013.Chomsky, N. Vltchek, Andr (= , , 1963- ): . . . , . 2014.V.21. (1961- ), .: . . . . . , . 2012. . (1923-1994)

, . .: . , . . - . , . 2012.

, .: . . , . 2012.

, .: ) . . , . 2010. ) (2013). (1950- ), .: ) . , . 2010. ) . , 1929-1941. , . 2011. ) . , . 2013. (1944-2004)

, .: ) . .- . , . 2010. ) . . . , . 2011.Jean Baby (1897-1969)Baby, J.: . . . , . 2010.Daniel CohenCohen, D.: . () . . . , . 2010.Milton Friedman (1912-2006)

Friedman, M.: . . . , . 2012.Friedrich . Hayek (= Friedrich August von Hayek = , 1899-1992)

, : . F. A. Hayek. ..., . 2011.Hayek, Fr.: . . , . , . 2013.Robert Heilbroner (1919-2005)

Heilbroner, R. Mildberg, William: . , . 2010.John Maynard Keynes (= , 1883-1946)

Skidelsky, Robert: Keynes: . . , -. . , . 2012.David S. Landes (1924-2013)

Landes, D. S.: : . . . , . 2012.Martin J. OsborneOsborne, M. J.: . . , . . , . 2010.Joseph Schumpeter (1883-1950)

, .: : Joseph Schumpeter . University Studio Press, 2010.

Amartya Sen (= , 1933- )Sen, A.: ) : . . . , . 2012. ) . . . , . 2015.V.22. : . 1900 . ( , 7-8 2007). : . : , , . . : 30. . : . . : , . . : . . : . . : . . : New Age . . : . . , . 2010.PAGE