Διαλεκτική Λογική

download Διαλεκτική Λογική

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Του A.B. ILIENKOFΑ. Από την Ιστορία της Διαλεκτικής.Β. Προβλήματα της Μαρξιστικής Λενινιστικής Διαλεκτικής.