βιωματική εκπαίδευση-έρευνα

download βιωματική εκπαίδευση-έρευνα

of 28

Embed Size (px)

description

Περιπτωσιακή Μελέτη της Συμβολής της Βιωματικής Μάθησης σε Περιβάλλον μη Τυπικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Transcript of βιωματική εκπαίδευση-έρευνα

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  7 191

  The contribution of experiential learning in a non typical adult vocational training environment. A Case Study

  , , (M.Ed), [email protected]

  , , & , , (M.Sc, Ph. D), [email protected]

  , , & , (MBA, Ph. D), [email protected]

  Nick Dukakis, Economic Consultant, Adult Educator (M. Ed), [email protected]

  Efthymios Valkanos, University of Macedonia, Department of Educational and Social Policy, Associate Professor, Professor Tutor at the Hellenic Open University (M. Sc, Ph. D), [email protected]

  Vasiliki Brinia, Athens University of Economics & Business, Department of Management Science and Technology, Professor Tutor at the Hellenic Open University (MBA, Ph. D), [email protected]

  Abstract: The purpose of this paper is to highlight the benefits of the experiential learning in non-formal adult vocational training environments by applying the Project Method. The method of teaching itself derives from the Greek antiquity and is based on the experiential works of Dewey, Lewin, Piaget and Kilpatrick. As an experiential learning technique it consists of four different phases described below: speculation, planning the didactical activities, conducting the didactical activities and evaluation. During the implementation of the experiential learning it appears that adult trainees activate competencies of emotional intelligence and learning skills. Thus, the function of thought is that of an effective tool for problem solving and action. The assessment process was undertaken with the multi-methodical approach to determine whether it can be applied to an entire group of adults, training in marketing communications as well as a variety of similar fields. This application proposes fertile speculation about alternative, practical instruction in the future institutes of broader vocational training as well as their effective connection with the economical and societal environment.

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  8 191

  Keywords: Empirical learning, Vocational Adult Training, Project technique, Learning Skills, Emotional Intelligence.

  : , (project). Dewey, Lewin, Piaget Kilpatrick. : , , . . , . , , . , , .

  / - : , , Project, , .

  , , , , , , - - , , . , , , , , , , - - (Giddens, 2001; Goehlich, 2003; Unesco, 2005; Hodge & Derezotes; 2008).

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  9 191

  1. , & -

  1.1

  , . (387-322 . .), : , 1 (:1103 , 30). , (Taylor, 2006). 19 . . , 2 (Pragmatisme) , , ( - , 2004), Lewin, -.. , , ( Lewin) Wertheimer, Kofka, Khler, - - , , 3 (Gestalt), , (, 1997).

  Piaget , , , , Dewey, , Settlement Movement4. ( ) Linkoln, , , , , : , , (Dewey, 1938, , 2002, & , 2007).

  1http://www.greeklanguage.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=23&m=1 2 Charles S. Peirce W.James, J.Dewey, G.Mead ( ) F.C.S.Schiller (). 3 Ehrenfels, . , , , . 4 1880 1920, .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  10 191

  , 5, , , , , . , , , , , , , , , (Mezirow, 2007, . . , 2010, , 2011).

  1.2 , &

  , (, 2005), 6 (Kolb, 1984), , , , , , ( 1). , , , , , , , , (, 2002, , 2010).

  5 Jane Addams ( Dewey). , , . 6 : 1) , 2) , 3) , 4) .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  11 191

  1: Kolb

  , , , , , (Dewey, 1980). (, 1994, . . , 2007), , Project7 (Frey, 2002, , 2008) ( - , 1952, , . .), - (, 2000) (, 2002).

  ( 2), , , (Kilpatrick, 1935; Brinia, 2011). , , , , , , , , , , , , , (Corey 1990, . . , 2012).

  2: & ( Project)

  8 ,

  7 Dewey, William H.Kilpatrick, 1918. 8 , , , , ,

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  12 191

  (Rogers, 2002, European Commission, 2008, . . , 2014). , , (, , & , 2014), (, 2010). , , (Piaget, 1970). , , , , , (Cornford, 2002; Nelson & Sadler, 2013).

  , , , - - ( ) (, 2001, , 2006). , , , , , , , (Freire, 2011).

  , , 9, - (Tight, 2002, . . , 2010). , - - , , , (Knowles, 1998). , , [] . (, 1977, . . Rogers, 1999).

  , (, 2005 & 2008a), , . , , , (, Rogers, 1999). 9 (2008), 16 .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  13 191

  10, , , (Mezirow, 2009). , , , . (Jarvis, 2004, . . : 2007).

  (Dewey, 1933), , , . , .. , (Moon, 2008), Dewey , , , , , , (, 2007).

  , , , (Illeris, 2004). , , , , (Fenwick, 2000; Yorks & Kasl, 2002). , , 11 12, , , , , (Jarvis & Parker, 2005).

  1.3 &

  , , . (Emotional Intelligence E.I.) , , , ( 3): (self

  10 , . 11 : , . 12 , , , , , .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  14 191

  awareness) (self management), , , (social awareness) (relationship management), (Mayer & Salovey, 1993; Goleman, 1995). , , , , , ( ) , , , (empathy), (Brandberry & Greaves, 2006, Goleman, 1998a, , 2008).

  , , -, .. IRI (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980)- ( ) , ,

  3: ( )

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  15 191

  , , , , ( 4). , , (Delaney & Kaiser 2001; Coppock, 2007).

  , , ( ), (Golemam, .., , 2002 , 2008.). , , ( ), , , , , (, 2004).

  , , , , , (, 2006) , (Bar-On, 2000, Mayer, et al., 2000, Goleman,1998b, Zeidner et al.,2003, , ..).

  4:

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  16 191

  , , - - Bar-On (EQ-i), , Goleman (Emotional Intelligence Competencies ECI), , , Mayer - Salovey - Caruso (The Mayer- Salovey -Caruso Emotional Intelligence Test MSCEIT), (Bar-On, 2004; Bharwaney, Bar-On & MacKinlay, 2007 & 2011).

  2.

  2.1.

  13 14 (, 2008), 15 () , 16 . . , 18 , (, ) (, 2008).

  (.2009/1992), , , (Cedefop, 2002), , , ( ), 17.

  , , , , , (Mezirow, 1981, . . Rogers, 1999, , 2007).

  13 , 5/2932011/:6572103,1 ( ). 14 , , , PR . 15 2012 93 () 74 46 () 15 10.800 21.300 / . 16 ( 193/2013 - .4186/2013, 7). 17 , , , 10% .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  17 191

  2.2.

  Kirkpatrick (1994), , , (.1.3, 2.4.1, 2.5.1 3.2):

  1) project ;

  2) ;

  3) , , ;

  4) ;

  2.3. ,

  , . (target population) , (study population), . (sampling frame) (Cochran, 1977, . . , 2008b), 18 ( / , , ), , . 22 (13 9 ), 19 43 . , (Simple Random Sampling), . , , n 19 (Bird et al., 1999).

  18 . 7101/161, 5/293201- :6572103,1. 19 n (n + ), n 5%.

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  18 191

  , , , , , , , . (Cohen & Manion, 1994, Cochran, . ., . . , . .).

  2.4.

  2.4.1

  , (, 2008, & , 2008):

  . (cognitive outcomes), 2 Kirkpatrick (Learning).

  . (skill - based outcomes) 2 3 Kirkpatrick (Learning & Behavior).

  . (affected outcomes) 1 Kirkpatrick (Reaction) , , , .

  (, . .):

  1. (Transfer of Learnig). 2. (Personal Development). 3. / (Self Awareness). 4. (Communication). 5. (Team Building). 6. (Team Effectiveness). 7. (Leadership).

  2.5 .

  (Depth focus Interview), , , , , (Merton & Kendall, 1946, . . Chen & Manion, 1994). , , (Bird et al., . ., , 2003).

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  19 191

  2.5.1

  (), :

  I. , ( ), , ( ), ( ), ( ) , . (, . .) 20.

  II. 1 Kirkpatrick (Reaction), ( ).

  III. 2 Kirkpatrick (Learning), (. 2 ), 3 Kirkpatrick (Behavior) .

  IV. 4 Kirkpatrick (Results), .

  2.6 .

  , , , - , , , (. 1.3 2), (Levin, 2008).

  20 , :

  1) . 2) . 3) . 4) . 5) (Teamwork). 6) (Leadership). 7) (Change Management). 8) & .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  20 191

  2.7 .

  project (, 2008), , , , ( , ), (Somekh, 1983, Cohen & Manion, 1994. Robson, 2007; Clark et al., 2010; stlund, 2011), :

  2.7.1

  : , , , , (, 2002).

  2.7.2

  : , (Cohen & Manion, . .), . , , . , .

  2.7.3

  , , , . (Cohen & Manion, ..). .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  21 191

  2.8 .

  , , , 21, , (Holsti, 1969; Neuendorf, 2002; Verma & Mallick, 2004). (recording units) () , (Weber,1990, , 2001, Creswell, 2011).

  3.

  3.1.

  (Mean) Likert, (30), (46) ( 65,22 %), (6). , (33} (46) , 71,74%, (4). , , , ( ), , ( 1).

  21 :

  1) (word): . 2) (word sense): ,

  . 3) (sentence): .

  , , , , , .

  4) (theme): .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  22 191

  1: & (Means)

  , (38) ( 79,17%), (Standard Deviation), , ( 2). , , ( Gauss), , , 68% (-S, M+S), S . .

  3.1.1. &

  E (Chu & Murrmann, 2006). Alpha - Cronbach 0,8. 0,9, , .

  2: &

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  23 191

  3.2.

  (Cohen et al., 2008), , (sentences) (themes), , , . ( ), ( ), ( ) ( ). , :

  3.2.1.

  ..:

  3.2.1.1.

  ( ):

  [] (). [] (). [] , (). , , , (). , ().

  3.2.1.2.

  ( ):

  [] , [] (). , (). (). , , , (). , [], () ().

  3.2.1.3.

  ( ):

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  24 191

  , [] , (). [] , [] () []. , [] (). [] []. .[](). , () (. ). () (. ).

  3.2.1.4.

  ( ):

  [] . [] (). [] () [] , []. () [] () (. ) []. ().

  3.2.1.5.

  ( , , ):

  , (). [] []. , - []. , , (). [] (). [] [] (). []. ().

  3.2.2. (1 Kirkpatrick)

  ( , ):

  3.2.2.1. /

  :

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  25 191

  I. : [] () ().

  II. : [] (). [] ().

  III. : [] (). , , ().[] ().

  IV. : [] (). Project [] (). ().

  V. , , : (). [] (). [] (). [] [] [] ().

  VI. : [] (). [] []. [] [] [] , [] ().

  VII. : , [] ().

  VIII. :

  [] (). [] Project , , , [ ] ().

  3.2.2.2.

  :

  I. : [] [] [] (). [] [] [] , , (). [] () (). []

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  26 191

  ().

  II. : [] (). [] ().

  III. : () [] []. , , [] (). ().

  IV. : [] [], [] [] () [] ().

  V. : [] ().

  VI. : [] , [] ().

  VII. : .[]. , [] ().

  VIII. : ().

  IX. , :

  [] ().

  3.2.3. (2 Kirkpatrick) (3 Kirkpatrick)

  ( ): , , , (). (). []. (). (). [] ().

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  27 191

  3.2.4. (4 Kirkpatrick)

  ( ):

  [] (). [ ] , (). [] , (). [] , , [] , (). , ().

  , ( ) . , - - , (, 2006), , (, 1998, , 2005).

  , , : (, 2007). , , (, 2003) .

  , (Mezirow et al., 1990). , , (Rogers, 1999; Mezirow et al., 2000). , ,

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  28 191

  , , , , - - , (Falconer & Littlejohn, 2009).

  , , , , , (Knowles, 1980), - - , , , (, . ). , , , , . , (transformative learning) (Mezirow et al., ..).

  , , , , , . , , . , . , (Nonaka, & Takeuchi, 1995). , , , , .

  , , , . , , , , , . , ;, (Rogers, . .; Mezirow & Associates, . ., Boud et al., 1985) , , ,

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  29 191

  , . , , .

  Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), The Handbook of Emotional Intelligence (pp. 363-388). San Francisco: John Willey & Sons, Inc.

  Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale,description, and summary of psychometric properties. In Glenn Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, pp. 111-142.

  Bharwaney, G., Bar-On, R., & MacKinlay, A. (2007, 2011). EQ and the bottom line. UK: Ei World Limited, Retrieved April, 20, 2015, from https://www.yumpu.com/en/document/view/5850662/

  Bird, M., Hammersley M., Gomm R. & Woods, P. (1999). . , : .

  Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). Reflection: Turning Experience into Learning. London: Kogan Page.

  Brandberry, T. & Greaves, J. (2006). . . (.), : .

  Brinia, V. (2011). Project: trainee-oriented training method, an empirical approach. Higher Education. Skills and Work-based Learning, 1(2), 169-186.

  Cedefop (2003).Lifelong Learning: Citizen's views, Lifelong learning: citizens views. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

  Chu, K.H.I, & Murrmann, S. K. (2006). Development and validation of the hospitality emotional labor scale. Tourism Management, 27 (6), 1181-1191.

  Clark, V. L. P., Garrett, A. L., & Leslie - Pelecky, D. L. (2010). Applying three strategies fo in - tegrating quantitative and qualitative databases in a mixed methods study of a non - traditional graduate education program. Field Methods, 22(2), 154-174.

  Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd edition). NY: Wiley & Sons.Cohen, L., Manion, L. (1994). . ., ., (.), : .

  Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). ,, ., , ., , ., , .,, ., (.), : .

  Coppock, V.(2007). It's good to talk! A multidimensional qualitative study of the effectiveness of emotional literacy work in schools. Children and Society, 21 (6), 405-419.

  Corey, G. (1990). Theory and Practice of Group Counseling. San Francisco: Brooks /Cole.

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  30 191

  Cornford, I.R. (2002). Reflective Teaching: Empirical Research Findings and Some Implications for Teacher Education. Journal of Vocational Education and Training, 54, 219-235.

  Creswell, J.W. (2011). : , . , .(.), : .

  Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, (10), 85-105.

  Delaney, E. M., & Kaiser, A. P. (2001). The effects of teaching parents blended Communication and behavior support strategies. Behavioral Disorders, 26(2), 93 - 116.

  Dewey, J. (1933). How We Think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process (Revised edition). Boston: D. C. Heath.

  Dewey, J. (1938). Logic: The Theory of Inquiry. New York: Holt, Rinehart & Winston. Retrieved April, 20, 2015, https://books.google.gr/books.

  Dewey, J. (1938, 1980). . , . (.), : .

  European Commission (2008).Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector. Call Number: EAC 11/2008.

  Falconer, I., & Littlejohn, A. (2009). Representing Models of Practice. In L. Lockyer, S. Bennett, S. Agostinho, & B. Harper (Eds), Handbook of Research in Learning Design Objects. Issues, Applications, and Technologies, (pp.20-40). Hershey/ London: Information Science Reference, IGI Global.

  Fenwick, J. Tara (2000). Expanding conceptions of experiential learning: a review of the life contemporary perspectives on cognition. Adult education quarterly, 56(4),243-272.

  Freire, P. & Shor, I. (2011). : . , . (..), : .

  Frey, .(2002). Project. . . (.), : .

  Giddens A. (2001). O . , . (.), , . (..), : .

  Goehlich M. (2003). . .(.), . (..), : .

  Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.

  Golemam, D. (1998a). What makes a Leader? Harvard Business Review, Boston, MA: Harvard Business School Press.

  Golemam, D. (1998b). , . (.), : .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  31 191

  Hodge, D. R., & Derezotes, D.S. (2008). Postmodernism and Spirituality: Some pedagogical implications for teaching content on spirituality. Journal of Social Work Education 44 (1), 103-124.

  Holsti, O. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, Mass.: Addison, Wesley.

  Illeris, K. (2004). The Three Dimensions of Learning. (2nd edition). Frederikseberg, Leicester: Roskilde University Press & Niace Publications.

  Jarvis, P. (2004). . : .

  Jarvis, P. & Parker, S. (eds.). (2005). Human Learning: A holistic approach. London / New York, NY: Routledge

  Kilpatrick, W. H. (1935). Die project - methode. In P. Petersen (ed.), Der Projekt- Plan: Grundlegung und Praxis von John Dewey und William Heard Kilpatrick (pp. 161-179). Weimar: Bhlau.

  Kirkpatrick, D.L. (1994). Evaluating training programs: the four levels. California: Berrett.: San Francisco, CA: Koehler Publishers.

  Knowles, M. (1980). The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy. Chicago: Association Press.

  Knowles, M. (1998). The Adult Learner. Houston, Texas: Gulf Publishing Company. Kolb, D. (1984). Experiential Learning. New Jersey: Pentice Hall. Levin, M. (2008). The Praxis of Educating Action Researchers. In Reason, P. & Bradbury, H.

  (eds.). The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice (2nd edition). London: Sage.

  Mayer, J. D. & Salovey, P. (1993).The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, (4), 433-442.

  Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2000). Selecting a measure of emotional intelligence: the case for ability scales. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.),The Handbook of Emotional Intelligence (pp. 320-342). San Francisco: John Willey & Sons, Inc.

  Merton & Kendall (1946). R. K. and he Focused Interview in Chen & Manion (1994), American Journal of Sociology, 51, (p. 377).

  Mezirow, J. (1981). A Critical Theory of Adult Learning and Education. Adult Education, 32, 3 24.

  Mezirow J. & Associates (1990).Fostering Critical Reflection in Adulthood San Francisco: Jossey-Bass. : . , ., , .(). (, 20, 2015) : http://neoellines.files.wordpress.com/2009/02/mezirow.pdf

  Mezirow, J., & Associates (2000). Learning as transformation. San Francisco: Jossey Bass. Mezirow, J. & Associates (2007). . , . (.),

  : .

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  32 191

  Mezirow, J. (2009). An overview on transformative learning. Contemporary theories Of learning, Illeris, (pp.90-105). London / New York, NY: Routledge.

  Moon, J. (2008). Critical Thinking: An exploration of theory and practice. London/ New York, NY: Routledge.

  Nelson, F.L. & Sadler, T. (2013). A third space for reflection by teacher educators: A heuristic for understanding orientations to and components of reflection. Reflective Practice, International and Multidisciplinary Perspectives, 14, (1), 43-57.

  Neuendorf, Kimberly A. (2002). The Content Analysis Guidebook, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: how Japanese Companies Create Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, NY.

  stlund, U., Kidd, L., Wengstrm, Y., & Rowa-Dewar, N. (2011). Combining qualitative and quantitative research within mixed method research designs: A methodological re- view. International journal of nursing studies, 48(3), 369-383.

  Piaget, J. (1970). Genetic epistemology (3rd edition). New York: Columbia University Press. , . & , .(2007). .

  . . : .Robson, C. (2007). : . : Gutenberg.

  Rogers, A. (1999). H , , ., , . (.),: .

  Rogers, A. (2002). : , , . . (.), , . 84-114. : .

  Somekh, B., (1983). Triangulation methods in action: A practical example. Cambridge Journal of Education, 13(2), 31-37.

  , . (2012). . - .

  Taylor, C.C.W. (2006).Aristotle, Nicomachean Ethics, Books II IV, Clarendon Aristotle Series, Oxford: Oxford University Press.

  Tight, M.(2002). Key Concepts in Adult Education and Training, (2nd edition).London / New York: Routledge.

  Unesco (2005).Towards Knowledge Societies. Paris: Unesco World Report. Verma, G. K. & Mallick, K. (2004). ,

  . , .(..). : -.

  Weber, R. P. (1990). Basic Content Analysis (2nd edition). Newbury Park, CA: Sage Publications.

  Yorks, L. & Kasl, .(2002). Toward a theory and practice for whole person learning. conceptualizing the role of affect /, 52 (3), Adult education quarterly 172- 192.

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  33 191

  Zeidner, M., Matthews, G., Roberts, R., & MacCann, C. (2003). Development of emotion intelligence: Towards a multi-level investment model. Human Development, 46, 69-96

  , ., , ., & , . (2014). . . : Frederick.

  , . (2008). . : .

  , . (1998). . , 45.

  , . (2001). . . . , ., . , . ()., : . (. 127-144). : .

  , . (2008). . . (.), , 2, (. 16). : .

  , ., & . (2008). . . (.), : , , (3), 15- 51.: .

  , . (2011). . : .

  , .(2002). - , , (6), 145-159.: .

  , . (2001). . : .

  , . (2014). . . . () 2012-2014.

  , . (2003). . : .

  , . (2008). . : .

  - , .(1952, 1980). , (1)-(3). .

  , . (2005). . : . , .(2007). .

  / , 1, 45-48. , . (2008a). . (1).

  : ...

 • e@ 3, 2, 2015 e@ ISSN: 2241-4576

  34 191

  , ., ..(2008b). . - , (5). : ...

  , . (2010). : . , . & . (.), : (. 65-

  84). : . , . (1997). .

  . . .

  , .(2002). , (4 ). : .

  , .(2002). : . : . . .

  , . (2002). . : .

  , .(2002). . : . .

  , . (2007). project ( - ) , : Gutenberg.

  , . (2008). Management , : . , . (2006). .

  (1950-1999). : Gutenberg. , . (2004). :

  . , 1, 27-39. , . (2006).

  . . (..), (. 139-146).: .

  , . (2007). , . , (.), , : .

  , . (2004). - - : . : .

  , . (2010). , : .

  , . (1994). : . , . (2000). - , : Gutenberg. , . (2003, 2006). .

  project . : Gutenberg.