Τελική Παρουσίαση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

download Τελική Παρουσίαση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

of 26

Embed Size (px)

description

Τελική Παρουσίαση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Transcript of Τελική Παρουσίαση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

  • : ,

  • (DFL), , . , (Cathro 1999). (, , , .) ( ). , , , , ( 2007:15).

  • , . , , , .

  • :

    : , (, , ). : . : .

    :

    Digital original born digital material: .

    Digital surrogates digitalized material: , (. ) (Swamy 2005).

  • Jantz Giarlo (2005), :

    ( ),

    .

    , , , , ( 2004).

  • , :

    ;

    , ;

    ;

  • :

    , ,

    , .

  • , , , .

    , .

    , .

    , . (Arms 2001).

  • , (migration): / , . ( ) ( ).

    , (emulation): , CAMILEON PROJECT 1999-2003). , - , , (DDPT).

    :

    ,

    .

  • ()

    (encapsulation): . . . , .

    , , . , , 500 . (Arms 2001).

  • 1:

  • . , , :

    , (Sustainability of Digital Formats, 2010)

    (Library of Congress Online Catalogue, 2011)

    (Sustainability of Digital Formats, 2010)

  • .

    (Australian Cooperative Digitization Project) 1840 ( Ferguson Project).

    , .

    PADI , .

  • PADI PADI , , , . :

    ;

    ;

    ;

    ;

    ;

    ;

  • 2004: .

    2005: i2010- .

    , online .

    2006: (Recommendation) - .

  • .. ()2007: EUROPEANA. .

    .

    2009: i2010 : .

  • .. () .

    .

  • , .

    , (migration), (emulation), (encapsulation) (, ).

    , , .

  • () , :

    , ;

    ;

    ;

  • () ., (2004). , MYSEOLOGY-International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 30-35

    ., (2007). , , . 103

    ., ., (2008). : , ., ., ., (.), , , , 219-229

    Brandis L. And Lyall J., (1998). Padi: Preserving Access To Australian Information And Cultural Heritage In Digital Form, Director J., National Initiatives And Collaboration, National Library Of AustraliaHTTP://WWW.NLA.GOV.AU/PADI/ABOUT.HTM 3/6/2011

  • ()Candela L., Castelli N., Ferro N., Ioannidis Y., Koytrika G., Meghini C., Pagano P., Ross S., Soergel D., Agosti M., Dobreva M., Katofori V., Schuldt H., (2007). The DELOS Digital Library Reference Model: Foundations for Digital Libraries, DELOS Network of Excellence on Digital Libraries http://www.delos.info/files/pdf/ReferenceModel/DELOS_DLReferenceModel_0.98.pdf 7/5/2011

    Cathro, S. W., (1999). Digital Libraries: a National Library Perspective, National Library of Australia, for the Information Online & On Disc Conference, Sydney

    Chowdhury G., (2010). From digital libraries to digital preservation research: the importance of users and context, Journal of Documentation, 66, 207-223http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0022-0418&volume=66&issue=2&articleid=1846244&show=html 7/5/2011

  • ()Concordia C., Gradmann S. and Siebinga, (2010). Not just another portal, not just another digital library: A portrait of Euroreana as an application program interface, INFA Journal , 36, 61-67http://ifl.sagepub.com/content/36/1/61.full.pdf 7/5/2011Groenewald R. & Breytenbach A., (2011). The use of metadata and preservation methods for continuous access to digital data, The Electronic Library, 29, 2,236-248Geography site at The Mining Companyhttp://geography.about.com/library/congress/bllc.htm 31/5/2011

    Hedstrom M., (1998). Digital Preservation: A Time Bomb for Digital Libraries, Computers and the Humanities, 31,189-202

    Jantz R., Giarlo M., (2005). Digital preservation: architecture and technology for trusted digital repositories, D-Lib Magazine, 11, No 6http://www.dlib.org/dlib/june05/jantz/06jantz.html 7/5/2011

  • ()Pillai R. M., (2001). Risk factors associated with migration in digital libraries, http://shodhganga.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/99/cali_19.pdf?sequence=1 10/5/2011

    Storey C., (2010). Bibliobabble? The surge towards a print less e-library recasts academic librarians as rare bookengineersSustainability Factors, Planning for Library of Congress Collectionswww.loc.gov/standards/ 31/5/2011

    Swamy C., (2005). DIGITAL COLLECTIONS IN ACADEMIC LIBRARIES, 3rd Convention PLANNER-Assam Univ. Silcharhttp://shodhganga.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/1363/11.pdf?sequence=1 7/5/2011

  • ()Van Der Hoeven J. Van Wijngaarden H., (2005). odular emulation as a long-term preservation strategy for digital objects, http://iwaw.europarchive.org/05/papers/iwaw05-hoeven.pdf 7/5/2011

    Verheul I., (2006). Networking for Digital Preservatio, Koninklijke Bibliotheek / IFLA/ SaurCamileon Project, (1999- 2003)(Creative Archiving at Michigan and Leeds: Emulating the Old on the New)file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/0KXF85V9/About%20the%20CAMiLEON%20Project%5B1%5D.htm 7/5/2011

    Camileon Project, (1999- 2003)http://www2.si.umich.edu/CAMILEON/about/aboutcam.html 7/5/2011

    : http://www.visitingdc.com/capitol/library-congress-reading-room.htm)

  • ()Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitization and online accessibility of cultural material and digital preservation,Official Journal L 236, 31/08/2006 P.0028-0030 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0585:EN:HTML 6/5/2011Delos Noe Digital Preservation Cluster 2007 Final Reporthttp://www.dpc.delos.info/outputs/index.php#annualreports 7/5/2011Europes Information Societyhttp://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/europeana/index_en.htm 6/5/2010euroreana v 1.0 projecthttp://version1.europeana.eu/web/europeana-project/libraries/ 7/5/2011

  • ()European Information Society i2010http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/035-i2010-en.pdf 7/5/2011

    The Commission Of The European Communitieshttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0585:EN:HTML 6/5/2011Library of Congress Online Cataloguehttp://catalog.loc.gov/ 3/6/2011

    http://www.it.uom.gr/project/dl/intro.php?define=yes 7/5/2011

    i2010 Digital Libraries Initiativehttp://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/hlg_final_report09.pdf 7/5/2011