Ανθολόγιο Δ τάξη

184
Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειμένων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 1

description

Ανθολόγιο Δ τάξη Δημοτικού

Transcript of Ανθολόγιο Δ τάξη

 • A K

  &

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 1

 • , EI E , : / ....

  ..../:

  ,EIE

  ,

  YPAEI K-, K A . , B , A. K A , E , I

  KPITE-AIOOHTE M K, A. K A E , M K, E

  EIKONOPAHH , - E

  IOOIKH EIMEEIA , ,

  YEYYNOI TOY MAHMATO M, X ,

  KATA TH YPAH I

  YEYYNH TOY YOEPOY N , M I

  EYO , E K

  POEKTYTIKE

  EPAIE ACCESS T A.E.

  ... / / 2.2.1 / 2.2.1.:

  . ...

  : N

  M

  M

  75% 25% .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 2

 • B

  M E M

  K

  Y N

  E A

  K- B

  ANAOXO YPAH:

  A K

  &

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 3

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 4

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 5

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 6

 • 7 ,

  , .................................................................................................. 10

  , ................................................................... 12

  , ....................................................................................................................... 15

  , ,

  ..................................................................................................................................................................................... 19

  ,

  .................................................................................................................................................... 23

  , ................................................................................................................... 26

  , -

  .............................................................................................................................................................. 28

  .

  , ........................................................................................................................................................ 34

  , ............................................................................................. 36

  , , ! ................................................................................................................... 39

  , ........................................................................................................................... 41

  ...

  , ............................................................................................................................................ 46

  , ...................................................................................... 48

  , ........................................................................................................... 50

  , .................................................................................................................................... 53

  , ........................................................................................................................................................ 57

  ............................................................................................................................................................................................................... 58

  ................................................................................................................................................................................................... 58

  ............................................................................................................................................................................................................... 59

  .................................................................................................................................................................................................... 60

  , .................................................................................................... 61

  , ..................................................................................................................................... 63

  N, , ..................................................................................................................................... 66

  , , ....................................................................................... 68

  , ............................................................................................ 70

  , ....................................................................................................................................... 72

  , .................................................................................................................... 76

  , ........................................................................................... 77

  , ....................................................................................... 79

  , ................................................................................................................................ 82

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 7

 • 8 , ,

  , .................................................................................................................................... 84

  , ................................................................................................................... 89

  , ............................................................................................................................................................ 92

  , ..................................................................................................................... 94

  , ............................................................................................................ 95

  , ...................................................................................................................................................... 97

  , .......................................................................................................................................... 99

  , ..................................................................................................................................................................... 104

  , ............................................................................................................................................... 110

  -, .................................................................................................. 113

  , .......................................................................................................................... 115

  , .................................................................................................................................. 119

  ,

  , ................................................................................................................................... 122

  , ............................................................................................................................... 127

  , .................................................................................................................................................. 130

  , ....................................................................................... 132

  -, ................................................................................................... 135

  , ........................................................................................ 138

  , ............................................................. 143

  , .......................................................................................................................................... 147

  , ......................................................................................................................................................... 152

  , ............................................................................................................................... 154

  - , ...................................................................................... 158

  , ...................................................................................................................... 160

  , ..................................................................................................... 164

  ...

  , .................................................................................................................................................................... 166

  , .................................................................................................... 169

  , .................................................................................................................................................................... 173

  , .................................................................................................................................... 178

  .................................................................................................................................................... 181

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 8

 • ,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 9

 • 10

  , , . , . ! .

  . . .

  . . .

  . . , , . .

  . ;, . , !, . !.

  O . !, . -, , .

  . . . . ! ;

  . . , . - , .

  : !, . !. .

  . , . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 10

 • 11

  1. .

  . . .

  2. . , .

  3. ( -, ). .

  . , - . - - . : , , ... , , , .

  , , . .

  ( 1946)

  O (: P )

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 11

 • i

  i

  i

  i

  . . .

  .

  . , i , , i , , , .

  . . .

  , . , , .

  , . , . ,

  , -, - . ,i - -. , .

  . , . , , - i . .

  .

  H

  12

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 12

 • , - .

  . . , , .

  . , . . . ,i , . , , , .

  i

  13

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 13

 • 14

  1. .

  , . ;

  2. , .

  3. . - ().

  - . - , -, . : , , 9 -, , .

  , - , . . , , ..., . .

  ( 1924-1998)

  N (1883-1927),

  T

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 14

 • 15

  . , , .

  . . . ,

  , . .

  , , . , .

  , ;, . ;.

  . , . . - , .

  , ;, . ;. . , ,

  . . !, .

  , . , -, . - . , !.

  , , , -

  H

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 15

 • 16

  i

  . .

  , - , . .

  . ,

  . ,

  . .

  . , , -.

  . , . .

  , . . . , ,

  . , . . -

  . , . . -

  .i . . , .

  . , .

  , , . , .

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 16

 • 17

  .

  , . , , - . . - .

  . . , , , ,,

  ! !. .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 17

 • 18

  1. .

  . .

  2. , . .

  3. , -, , . - , .

  . . : , , .

  , , . .

  M (: . )

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 18

 • 19

  . ! . ! .

  , . - , .

  , . - .

  . , . .

  . . , , ,

  , . , , , .

  , . :

  , , . !

  , , . ! . .

  . ! , , . -

  , . . . ,

  .

  ,

  H

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 19

 • 20

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 20

 • 21

  i

  i , .

  , . ,

  . , ., , : -

  ! . -

  . , , -

  ! . . -

  . . . - ;

  ! . . , ,

  . ,

  . , -

  , , . .

  , , -, , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 21

 • 22

  1. ,

  : , , - . .

  2. , .

  3. ( , , , , - .) .

  . , - . . . : -, , -, , .

  -, , ..

  ( 1945)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 22

 • 23

  O -. . , - , -. , , - , , .

  : , . . , ! .

  , . , - . - . .

  : [] ; , .

  : , , - .

  : , ! ; - ,

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 23

 • 24

  ----

  i

  i -

  . ; [] . .

  : [], [],

  - [], .

  : , . . , . , .

  : , . - .

  : , . - . , , .

  : , , ; : , -

  i .: , ; .

  , , i . , ! , . . , , , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 24

 • 25

  . -. , , , , , . . [].

  1. -

  .2. (,

  ) .

  . , . : A, !, . , , !

  . .

  , , . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:42 AM Page 25

 • i i

  .i

  i

  .

  .i

  .

  Eii i

  i

  E

  i

  26

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 26

 • 1. .

  . . - .

  2. ; ;

  3. ( ) - -. ;

  4. .

  . , , , , . .

  Jean Gione, , . ,. .

  ( 1911 - 1992)

  H

  27

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 27

 • 28

  - : !!. , - : , !.

  , , - , , ,, , , , , . , , , - .

  ! -, - , - . , . -, , , , , , -. , .

  , , - . , , .

  , , - .

  ! ! - , -!, .i

  ! , !.

  -

  H

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 28

 • 29

  i

  , , , , . . - . . , , , . . , , -. , , i .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 29

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 30

 • 31

  i

  - . , , , , , ! !

  . :

  , ;.

  , , , . , . . , . , ! , .

  , , , . , , ;

  . . . - . , . , . . - , . , , , -,i , , , --. . . , ! . , , , . - .

  , , . . , , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 31

 • 32

  1. .

  () (-, ).

  2. , ( ) .

  3. - , (. 15-16). ;

  . - , . : , -, , , .

  , , . .

  ( 1952)

  K-K M K-K

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 32

 • .

  , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 33

 • 34

  .

  .

  .

  .

  , ,. .

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 34

 • 35

  1. , ,

  . ;2. ;3. .

  .

  . . , - . - : , , . - . : , , .

  , , . . , , . .

  ( 1909 - 1990)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 35

 • 36

  i

  . , , , - . -

  . .

  . . , , , .

  . , , . . , . .

  , , . - .

  . , -. , - . i , - .

  . . . . , . .

  . , -, . , . i

  .

  O

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 36

 • 37

  i

  i

  . .

  . , . , . .

  , , , . , , .

  . i

  . . - i , .

  , . . , .

  . , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 37

 • 1. , .

  ;2. .3. .

  . , .

  , B - 1978, 1982 1986.

  , , . .

  (Rudo Moric) ( 1921-1985)

  M-M

  38

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 38

 • ,

  .

  , !

  39

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 39

 • 40

  1 -

  .2. ;3. :

  , .

  4. ( , ) , 0 - (. ), . - .

  , . , . . : , , , -, , , .

  , , ., . .

  ( 1929)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 40

 • 41

  : .

  , , .

  , , , .

  , .

  , , , .

  ... ,

  .

  . ! . , , . ,

  .

  ; ; ,

  . , ,

  , , .

  , , . , .

  H

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 41

 • 42

  ! . : , , . , ... , ... ! ! . , .

  .

  .

  . -

  , ; , ,

  . , , , ; ;

  . ! ,

  . : , ; , .

  . .

  : ... ...

  . ,

  . . ,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 42

 • 43

  , , -, .

  , , . , , -

  .

  . ; ... . . , -

  ; , . , . , ,

  . -

  -, ; -. ,

  , . -.

  ... , ; : ; !

  . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 43

 • 44

  1. .

  ;2.

  . ;3.

  . !4. .

  ' .

  I .

  .. , , . . , , , ..

  M K

  ...

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 44

 • ...

  , , ,

  [...]

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 45

 • 46

  i

  , - i , . ,

  . , . - , , . . , . - , , , . -, .

  ,i , , , - . - , -.

  ; -. , .

  . .i

  -... , .

  , , , i i .

  (M )

  M

  i

  i ,

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 46

 • 47

  1. . -

  . 2. ,

  . ;3. .

  ' .

  4. . - ( , , ..).

  5. , , , - 48-49 .

  . , . .

  . . , , - , -, : , , .

  , , . .. , , . .

  ( 1984 - 1988)

  ( 7 - 6 ..)

  A( . )

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 47

 • 48

  T A K B

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 48

 • 49

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 49

 • 50

  i

  i i

  i

  i

  . , . ,i .

  ! , , .

  , ; - , .

  ! , , , ,i . i , , . i .

  ! - .

  ; , .

  .i

  , , , , , . . ; .

  M

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 50

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 51

 • 52

  i

  i

  , . :

  , , ; ; , , . i

  .

  i .

  1. ,

  . .2.

  ' .3. - -

  ;4. , .

  . ( . ) .

  -, , . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 52

 • 53

  i

  i T, I

  i

  , - i .

  , . . .

  . i

  . , , , , i ,

  T M (A, )

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 53

 • i

  i

  . , , , , , , , .

  , , -. i . :

  ..., . ,

  . , , . .

  , . - ; , ; ; ; , !...

  -.i :

  , , . , . . , .

  .

  , .

  M

  54

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 54

 • i

  , - .

  .

  , , , , , -, . , .

  , . . i -. . , .

  . - . ! , . .

  , . , . - :

  , . , . , . , .

  , , , .

  55

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 55

 • 56

  1. ,

  .2.

  .3.

  ( ). , ' -.

  . - . o : , , , -.

  , - , . . , . 100 - , -, . .

  ( 1923)

  T M

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 56

 • 57

  .

  .

  .

  .

  i

  .

  M

  1. .

  . , .2. -

  .

  . - . 81 .

  i :

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 57

 • 58

  i

  i

  i .( )

  .( )

  .( )

  .

  , .

  , i

  , . ( )

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 58

 • 59

  , , .

  , , , , .

  .

  1. , -

  .2.

  .3. ( ) . '

  .

  , , . . , 66 , . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 59

 • 60

  i

  1. :

  . ', ';. .

  2. . .

  , , . . , , . .

  i, ; , , , . , ; , , , , , . , ; , , , , , , . , ; , , , , , , , , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 60

 • 61

  i

  i .

  i

  i

  i

  , , . :

  . . .i , . . - :

  , , ! , ! ,i

  i . , . , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 61

 • 62

  , -. , :

  , . , ! , ; ; : , , ; ;...

  !( )

  1. , , ; ;... !:

  .2. ;

  .3. ; ;4. .

  - .

  5. . , .

  , , . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 62

 • 63

  i ,

  . - - .

  - i , , - , . , , , , .

  , , , , , , .

  , - , - , .

  , . , , . , . i

  , . , , . , . , , , . ,i .

  , , , , - -. i .

  i

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 63

 • 64

  i

  i

  , . , , , .

  . ! , - . , , .

  , ,i . , , - . , , i -, .

  , - - , ! - . -, - , , , . , ! - !

  - .

  , , , -: ; , ! !

  , , , , - . , , , , - i .

  i ,

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 64

 • 65

  1. ,

  , - (, , ).

  2. , ( -), .

  3. . - , - .

  4. .

  . . , . : ,50 , , , ..

  , -, . .

  (1903-1987)

  ! . . . . , . . .

  , , ; - . !

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:43 AM Page 65

 • 66

  i , i . , i

  i . ,i

  . i i . , . i

  .

  ,

  1. .

  ' .2.

  .3. -

  , .4. .

  , , ,, .

  , , ..., . , . .

  i

  i

  i

  i

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 66

 • , ,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 67

 • ,

  i

  , . ,

  ,

  ,, , . i

  . .

  . .

  K

  68

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 68

 • 1. .

  , , ;2. ,

  ;3.

  ;4. -

  .

  , , . - - . , , , .

  , , . .

  ( 1911-1991)

  69

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 69

 • 70

  i

  [...]. , , , ,

  i , [...]. . , .

  E

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 70

 • 71

  1. .

  ;2.

  . ' .3.

  : ;

  , , 1913. - . , . - . -: , , -.

  (1861-1941)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 71

 • 72

  i

  i

  . .i 21 , , . ,i -

  , . . , . .

  . . -, , .

  , , , . , .

  , , , , . . . - . !

  ;

  , , . , . . .i .

  T

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 72

 • 73

  . - , . . , , , .

  , , . , , .

  . , ,

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 73

 • 74

  i

  . . , , , . , , i - , . , -, , !

  -. . . ! , , , , ; ; , , , i

  !i , ; - , , ;

  . . . , , , ;

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 74

 • 75

  - , .

  , . , - , .

  1. , ;

  ;2. ,

  .3. ,

  . .4. ;

  , . . , . 1996.

  , , . .

  ( 1954)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 75

 • 76

  . .

  , i , , . !

  .

  , .

  1.

  ;2. , . ,

  . ;

  . , , . - - . : , , .

  ( 1931)

  Ti

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 76

 • 77

  i

  T - , . , - ( ), . , - , . , .

  i ., , ,i ,

  , , i i . . ,i , . , i , , , .i

  , , , , . , , , ,i .i

  i i i (

  B K)

  i

  i

  i , -

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 77

 • 78

  1.

  . . ;

  2. , ;3. .

  ' ;4. , -

  .

  5. .

  , , , . .

  K (M)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 78

 • 79

  i

  i

  . . - . -

  , -. .

  , , , .

  . i i . , ! ! !

  : , ! . , -

  . . . . . :

  !, , . ,

  . , . .

  , , . , .

  , . , -, , , . -

  E

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 79

 • 80

  . -. , . , .

  . , . , , , : -, ,

  ! ! .

  . , -! ! , -! ! . . ,

  , . .

  E (E, )

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 80

 • 81

  . .

  ! ! ! .

  . .

  . -.

  -, - -. , .

  - .

  1.

  ;1.

  .2. ;3. ,

  , ; - .

  . . : , - , , ( ).

  ( 1945)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 81

 • 82

  i

  i

  , , , . ,i , , , i !

  1. -.2. .

  , , , . . , , , .

  , , . .

  ( 1884 - 1974)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 82

 • , ,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 83

 • , .

  , , i .

  . . . - , ;

  . :

  , , - - . - . . -, , .

  . - , .

  i

  84

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 2:22 PM Page 84

 • i

  - . , , - . . , - , , - .

  . ,i . .

  1.

  . ;2.

  ;3.

  . . .

  , , , , '

  .

  .

  85

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 85

 • 86

  , .

  , .

  , , .

  , . ,

  . .

  , ;

  !

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 86

 • 87

  0 , .

  .

  PEEI NA KPEMIOYME AO AN THN YHNA MHN TO XAAOYME TO AIEPMA.

  , , , . , !

  , ! .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 87

 • 88

  . T , . M : T , T A -, H .

  E . - X 9 8 .X. . T - E T - O , I.T , I O, .

  E , O T, . .M , I T , . .

  K (A 1912 - A 2001)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 88

 • 89

  i

  . .i , , .

  . . , , . .

  , . . . . . , . , .i , !

  , , ! .

  , , , .

  . -, ! . i - . , .

  , , !

  K

  i

  i - - - , -

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 89

 • 90

  i ,i - .

  , - .

  , . , .

  , , . , -

  . -, , . . - , .

  , , !

  , , , , . , , .

  .

  B (1822-1902), A

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 90

 • 91

  , , , ; , . , ,

  . , .

  . , .

  . ! ! , . . !

  1. .

  ; , . ;

  2. . . - .

  3. ' . ' - .

  4. . ; ' ;

  . , - . .

  , , . . , - , . .

  (1871-1951)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 91

 • 92

  , , ,, , i , ; , , , i ; , , , ;i i , !

  i

  i

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 92

 • 93

  - 1821. , . , . . , , - . .

  -, . , . .

  ( 1757 - 1798)

  1.

  ' ;

  2. ; - - ' .

  3. .

  H X P

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 93

 • 94

  i i

  i i

  , , , ,i .i

  , , , , i i .

  1. , ;2. ;

  ;3.

  . .

  4. , . ; ;

  X

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 94

 • 95

  i

  i

  i T

  , , . i

  :i , ; i .

  - , , . 1826. . . . . . , , . .

  B (1814-1878), H M

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 95

 • 96

  1. ;2. .

  ;3.

  .4.

  .5. .

  .

  . . . - . , . , -. . : , , .

  , , , . -. , - , . .

  ( 1798 - 1857)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 96

 • i ,

  1821. - . .

  . ,i

  .

  i

  , .

  , .

  . : ;

  Mi

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 97

 • 98

  . - . . -, .

  , , . .

  ( 1896 - 1928)

  1.

  - .

  2. , , : , . ;

  X (1867-1934), A

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 98

 • 99

  i

  i I-

  , 1941-44. , ,, . .

  . i i - .

  , . , , . , , . -, . , , , . . ; . , - , : . , . - . , .

  , , , - . , , , . , , ,

  M

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 99

 • i

  .

  ; . , ,

  i . . , ; ; . .

  . , , . - . . . :

  100

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 100

 • i ,

  , , i .

  . - - .

  , . - .

  , , .

  , . , -

  . . , .

  101

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 101

 • , . , -

  , . , , . -. . , , - , . , , . -.

  , , - .

  , , . , .

  .

  102

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:44 AM Page 102

 • 1. , ; . 2.

  , , -, ' .

  3. ; .

  4. , , - . ;

  5. ' ;

  . . , . : , , , .

  , , . . , , . .

  ( 1925)

  103

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 103

 • i

  . . . - . . - .

  . , . - . :

  , ;! !.

  . :

  - .

  , , , . .

  ;, . ; ! .

  , . ;. ; i

  . . i

  . . . . .

  N

  i

  104

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 104

 • i

  . .

  ;, , .

  .

  , !. ; ; ;., ,

  ,i - , .

  , , . , , - .

  . .!, . ! ;

  , !. . . .

  . , .i - .

  !, . .

  ; ;. ! .

  !.;, ., ! ;

  ; !, .

  . ; . :

  i

  105

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 105

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 106

 • 107

  i -

  i

  i -

  ! , i , . , , - ,i i . . . . , . . , . , . . . !, . - ... . - . .

  . ; . . -. , . - , . , , - , , . - . . . . ! . . , - , ! . - .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 107

 • 1. ; -

  ; 2.

  . ; 3.

  . - ( Unicef ctionAid) .

  4. , . , .

  108

  . , , .

  . . .

  . .

  . . , , . . . .

  , -; , -. , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 108

 • 109

  . , , . : , , , .

  , , . .

  ( 1903/4-1989)

  K

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 109

 • 110

  i

  i

  T . 1973. , 1967. 17 - , , .

  . .i , ,

  , i . - . . , . , - . , , . . , .i ,i . , , -. , . - . . i ;

  , . i . : , . . i i - .

  A

  i

  i

  i

  i

  i i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 110

 • 111

  , . i . . ,i , , . , -, . .

  11.30' -. . - - . , .

  ()

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 111

 • 1. ; 2. ,

  ;3. . ;4.

  . ( - , .)

  . . - - . : , , , , .

  , , . . , , ;, . .

  ( 1947)

  ()

  112

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 112

 • -

  , , , ! !

  , , , , ! . ! , . . , . ! !.

  A

  113

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 113

 • 114

  1. .2. , ,

  , , . .

  3. . . ;

  4. .

  - -, - . . , , , . : -, , , , .

  , ,. .

  - (1925-1996)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 114

 • 115

  1974 - .

  , .

  . -, , , . .

  : , ; , ;. . . . , , -. . , . . .

  : , , - , , . , .

  . . , . .

  , . ,

  . . , .

  , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 115

 • 116

  i

  E-

  T-

  i

  . - . - - . . . . .

  , , ,i , - .

  , . , . ; , . , ,

  . , .

  . . .

  : , .

  . ! o .

  ; ; .

  , . .. .i

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 116

 • 117

  , , -. .

  ;

  . ;

  . . . , :

  , . ,

  , , . , -, , , . , , . ,

  . . , ,

  . .

  , , , , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 117

 • 1. ;2.

  ;3. , , -

  . ;4. (

  ) .

  . . : , , , - , .

  , , , . - . , , . - .

  ( 1935)

  M , 1974 ()

  118

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 118

 • i

  - 1974, - . .

  i . . :

  . . , , . : , , i . , , .

  i . . : i .

  ,i . , .

  i

  i

  i

  i

  119

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 119

 • 120

  1.

  ;2. ,

  ; ;3. ;4. ,

  . ( .)

  5. . ; ;

  . - . . : , , , , , .

  , , . .

  ( 1940)

  K, K ()

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_119_100068 2/6/13 10:45 AM Page 120

 • ,

  ,

  ...

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 121

 • - . .

  , . ,

  , : , ,

  ; , ,

  , .

  Z

  122

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 122

 • i

  i

  . , , :

  , , ;

  . , ; ; -; ; ! ; , .

  . i , i .

  , .

  , -, i , -, . .

  . !

  . , ; , , ,

  , ; .

  . ;

  ; - !

  ; .

  - ,

  , i :

  i

  123

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 123

 • , , ;

  , ; . ! , ; ;

  ; . ; . -

  . . , .

  , :

  . , , .

  . . ,

  , . , , -, , - .

  !

  ! ! !!! , . , -

  . -

  , .

  , , ,

  . -

  , -

  124

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 124

 • i

  , , , - .

  ! . ; . ; . . .

  . . ; ; . .

  , . -

  . , . - . , , .

  i

  ; . , -

  . , ; , ,

  , ; . ; . ; . ,

  , . .

  . .

  , . !

  125

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 125

 • 126

  1. .2. : ,

  . .

  3. , .

  . , -, . - , , . : , , : , (), .

  , , , , ; . .

  ( 1946)

  , . .

  ; ! . .

  . , , , , , ! , .

  . ; ! . ,

  . . . , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 126

 • 127

  . , , , -

  ., , , -

  . , , -

  . ,

  .

  . , , . . . . . . . ,

  . - . , , . -. . , , .

  , , .

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 127

 • 128

  i

  , ,, , i .

  , , !

  .

  .

  . .

  , , , , .

  . . , . .

  . . -, . - .

  ; , .

  : , , , -, , , . , . , , ,.

  , . . - .

  . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 128

 • 129

  1. ,

  . ' .2. .

  , . , .

  , , - . , . : , , : .

  , , . .

  ( 1942)

  . , , .

  , , . , , . ; ; , , . , . ,

  . ;

  . . ; ; ;

  , , , , , , , , . , ,

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 129

 • 130

  . . , , .

  .

  .

  .

  , , .

  . , : .

  H

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 130

 • 131

  1. -

  .2. .

  .

  , - . : , , - .

  Amelie Cantin, , . .

  (1920-1980)

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 131

 • 132

  . , . , , .

  , . : -, . . . .

  , . . .

  . , , . . , , . , .

  ;. , . , . ;

  ... , ... -..., .

  . . . . !, -

  H

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 132

 • 133

  . . . . . , , . !, . ! , ; ! ; ; ; o . . , . !, . . ... ... , -... , ...

  , , . . . . , , - .

  . ;. , , -

  ;. ;. . .

  . . ...

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 133

 • 134

  1. ; ;2. O . -

  ;3. , , .

  ;4. .

  ;

  . - , , , , . : , , , , , .

  , , . .

  ( 1940)

  . , . . . . , . -, .

  !... ; ;.

  . . .

  ;. ;. , ..., .... , . .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 134

 • 135

  -

  , , , , . . , . , , .

  . . , ... , ,

  . . . . , . , .

  X , . , , , , .

  .

  , . ,

  . , , . - .

  , ... -

  . ... ; ;

  , , ! , .

  O

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 135

 • i

  ! . ,

  . , ,

  . . . , .

  , .i

  . .

  , ! ! ; , ;

  136

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 136

 • 137

  1. .

  .2. -

  ;3. . ;

  -. -- , , . : , , , .

  , , , . -.

  - ( 1937)

  . :

  , . . , ,

  . , . .

  , - . . , . , , .

  . . , . , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 137

 • i

  : ! - .

  , . . ! . . , ! -

  , , , . -; ;

  . -, , . . . . .

  . . i -, . . . .

  , , , . , . ! . .

  , , . .

  138

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 138

 • i

  . ;

  . ., ; -

  . ! ! , -

  , . .... ... ,

  . i , . . .

  , . :

  ! ; ! ! ! , .

  139

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 139

 • ! , , , .

  , , . - ; !

  140

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:01 AM Page 140

 • i

  i

  . , , :

  ! ! , . ! ,

  ! . ,

  . ! , . ! , , . . , , , .

  , , , .

  ,i , , - .

  , , :

  ! . ! ! . .

  , , , . .

  , i ;

  141

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 141

 • 142

  1. ;

  ;2.

  . , ;3.

  ; .4. .

  , - (1879-1947), . - , , . : -, .

  -, , . .

  ( 1867 - 1951)

  , . , . , , . , , .

  , ! ; , . . , ,

  . , ! , . .

  . ! , , ,

  , . , , . , - .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 142

 • 143

  i

  i

  , . -, , . , , , , , .

  , , , , -.

  - . , , , .

  , ! ; , . , ! ! (

  .) ... , , ; . : , ; ! -

  ; ; , ; ; ! i , -

  . , , , ... i ! ...

  , ! . , ,

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 143

 • i

  , , , ( ), .

  , , - . ,i - , .

  , . . . , . - .i . . :

  , ! , ! , ! , ! , ! -

  , : !

  . -, !, , !

  - . , , , . , , - , , , . , , !

  i

  144

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 144

 • i

  , ! , , - .

  , . , , , , -, i , - . . , , .

  , , - . ! , ....

  , . ; .

  , -, , ... , , ...

  ... ! -. ; .

  , ! , .

  . , .

  ; . ; -

  , , - : !... ... ... .... , - , :

  145

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 145

 • 146

  1. . (

  .)2. -

  , . ;

  3. : (, ) , .

  , , . . - , , , , H .

  , , . . , , . , . - .

  ( 1925)

  , ! , ! , ! , !... ., .

  , . . - , .

  , , : !... ... ; ...

  .

  , , , - .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 146

 • 147

  i ,

  , 19 (1896). , .

  i , , , . .

  . , .

  ;, . .

  , i , - .

  , . , , ,

  , .

  O ( )

  A B

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 147

 • 148

  i

  i

  i

  ! ! , ! ! i. , -

  . - .

  . , , . 32 . . , . , - .

  , : -, , , . , , , , , , , - , , . .

  ! ! ! i .i

  , , , , , , .

  . , , , .

  .

  i . . : , , , .

  -i . .

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 148

 • 149

  i

  . .

  . - . .

  . - ; i ; ;

  . . . . . .

  ! 17 .

  . , -

  , , ,i , , , .

  ()

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 149

 • 150

  1. .

  , .2. ;

  .3. ;4. 1896, 2004

  . .

  . . , , -

  , , , , .

  : , , , , .

  , - -, . . , , . . , , ..

  ( 1930)

  i . , , , .i

  , , . , , 40 , 58 50 .

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 150

 • ... , ,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 151

 • i

  i

  i

  i

  152

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 152

 • 1. ;

  .2. ;3. .

  , , . .

  .1979.,..: , , , , .

  , , . .

  ( 1911 - 1996)

  153153

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 153

 • . ( ) , .

  ,

  .

  ,

  .,,

  .

  ,

  .-

  -

  .

  .,

  ,,

  .

  , , , . 35 . , , . , . . , -, . , , -

  T

  154

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 154

 • , , , , .

  , , . . , . .

  ... - ...

  . .

  , ; - .

  ; . 1941.

  - .

  . , , - .

  . .

  155

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 155

 • i

  , . ; , ,i ; -, , -; , , - ;

  :

  156

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 156

 • 1. .

  .2. . ;3. . ;

  . - , , . : -, , , .

  , ,..

  ( 1936)

  .

  , .

  .

  -, .

  , . : , .... .

  157

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 157

 • -

  .

  , , , .

  158

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 158

 • 159

  1. ;2. .3. .

  .4. ;

  , , . . : , , , , . ! !

  , ,. .

  -

  -

  ()

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 159

 • ii

  . . -,i , .i

  , , .

  ,.

  , , , - , , -, !

  ! ;, . , . , .

  , !i

  , , - . , , : , , .

  i

  160

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 160

 • i i i

  i

  , i i .

  , ,i . , , . , .

  . , ! ! i , , -

  . , ! . , !

  , ; , .

  . , ; : , , . , , : , ., i

  : !

  i

  161

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 161

 • 162

  i i

  i .

  ,,

  ,,-

  .,.,

  .

  .

  ,.

  ,.,

  -.

  -,-

  ,.

  ,,

  .

  -

  ;.

  !.,

  ..

  ,-

  i ,.-

  i .

  ,,.-

  ,.

  ,.,,

  i ,

  .

  ,,,

  i .

  ,!

  i

  i i

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 162

 • 163

  1. ;

  ;2.

  . ;3. .4. , ;5.

  .

  . . , , . - : , , , .

  , , . . , , ..

  ( 1958)

  .,!

  :

  !.

  i !

  ,,,.

  .

  ,.

  i ,

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 163

 • 164

  1. , ;2. .

  ;3. ;4. :

  . . .

  - 20 . . : , .

  , , . .

  ( 1902 - 1963)

  , .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 164

 • ...

  .

  .-.

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 165

 • 166

  . . , -, , , .

  ,

  .,

  .

  ,

  ,-

  :

  -

  ,-

  :-

  !!.,

  .

  ,.

  ,!..

  !-

  .!

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 166

 • 167

  i

  ;-

  .

  ,.-

  !

  !

  .-

  !

  ,,-

  .-

  .

  :-

  .

  .

  !,!,

  ..

  !

  .

  .

  .

  ,.

  -:

  !!

  :

  i -

  .,

  .

  .

  !,.;

  !

  !

  .

  ,

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 167

 • 168

  1. , ,

  . .2. ;3. .4. .

  . . . : , , , , , , -.

  , , . .

  ( 1916-1990)

  -

  .

  ,

  ..

  .

  ,.

  ,

  .

  ,.

  ..

  ,.

  ,.

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 168

 • 169

  i

  i

  i

  i

  . , , .

  i ,

  i .

  ,.

  ,,,.

  ,.,

  ,i .

  ,.

  ;.i

  ,

  .

  -

  ,

  ,.

  .,

  ,,,

  ,-

  .

  .

  ,.

  ;

  ,,

  -

  .

  ;

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 169

 • 170

  i

  i

  .

  ,,,

  .

  ..

  ,,.

  ,,

  .

  .-

  .

  ,,.

  , ,,.

  .,,

  .

  .

  -

  ,.

  ,.

  ,,

  .

  .,-

  ,i .

  .,

  ,,

  ,,;

  .

  .

  .

  ,-

  ,

  .i

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 170

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 171

 • 172

  1.

  ;2. ;3. .

  ;

  , -. , - , , -. : , , , , 80 .

  , , , ..

  (1828-1905)

  , ,

  . . , , -

  . . -

  ,i -, .i , - - .i

  , .

  , . .

  i

  i

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 172

 • 173

  . , . , -

  . . , .

  . , , , .

  ! !

  , ; .

  ... , . , :

  , ! .

  , ! . , . .

  . , . , - . . - : , . , .

  ; . , . , , .

  , , ;

  :

  O

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 173

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 174

 • 175

  i

  i

  , ! , , . -

  , . ,

  , . : , , , , . .

  1938. . . , - , . . -. . , , , , .i , . . - . . - , , - . ..

  ..

  ,.i

  ,;.

  ,.

  -

  .,

  .-

  .,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 175

 • 176

  .-

  .

  .

  :

  .

  ,,.

  10,9,8...

  0.

  .

  .

  .,

  .

  ,.

  .-

  .

  ;.

  .

  ,.

  ,;

  ,..

  ,-

  !

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 176

 • 177

  1. ;2. , :

  ;3. . ;

  . . - . , : , , , .

  , , , . . , , , ..

  (Didier Levy 1964)

  ,.

  .

  .

  ,.

  .

  .

  ...

  ..,,,

  ,

  .,

  .,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 177

 • 178

  i

  i

  - . , . - , . , , , . , - . - .

  . . - .

  . . . . . , . . , :

  . , , .

  , ! , , ! , , - .

  , i ,i :

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 178

 • 10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 179

 • 180

  1. -

  . .2. (

  ).

  . : , , .

  , , . .

  ( )

  ; i .

  .

  ; . ;

  , . - . . , , .

  , , ! . . ! , .

  ! . - , ;

  , . - .

  i

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 180

 • 181

  , , .

  D

  ,

  ( )

  (, . 3)

  .

  1. , -, ,, 1988.

  2. , , , - , , 1991.

  3. , , , -,, 1995.

  4. , , , , , 31985.

  5. , - , .

  6. , , , , , -, , 31995.

  7. , -- , , . , 1995.

  v .

  ( )

  (, . 7)

  , (, . 7).

  8. , , 1930-1960 (2 ), , 51974.

  9. , -, , - ,, ..

  10. , , !, , , - 2000.

  11. , , , ,, 52000.

  v ( )

  .

  , . .

  12. , - , , 21986.

  13. , , , . , .., . 1.

  14. , , , . , .. -, , 111998.

  15. , , ( ), , - ..

  16. , , , .

  17. , : - , , 31992.

  18. , -, . .. , , 1972.

  19. , , ,, . , 21994, -, , - , 2001.

  20. , , -, , . , 21994.

  21. , -, ,, 2003.

  22. , , , , 21958.

  23. , , ,, , . , 21994.

  v

  ( )

  ,

  .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 181

 • 182

  24. , , , , . , , 21984.

  25. , -, , . -, . , ..

  26. , , - , , 1993.

  27. , , , , 1998.

  28. ( . -, , , . , . 1, 1977).

  29. , -, , , 21997.

  30. , , , , 1956.

  v , ,

  ( )

  ( ),

  ().

  31. , , (), , 1989.

  32. . , - , . (- , . 1276).

  33. , , , , 1999.

  34. , , ,, .. , , . 10, .., 1953.

  35. ( ), . . , - , . , - ..

  36. , , , , . - , , 1979.

  37. , , , . , , 1983.

  38. , , - , , 561996.

  39. , , - , , ..

  40. , , , , 21980.

  41. -, -, -, , 1974.

  42. , , , 1976.

  43. , , , , 2003.

  v ,

  ( )

  .

  44. , , - , , 2001.

  45. , , , , - 32002.

  46. , , ( L S-85.020), , : ,: , : . ( Gianni Rodari).

  47. , - , , 1988.

  48. -, -, , , 1987.

  49. , -, , , 1998.

  50. , - , , , 21997.

  51. , , , , , 2003.

  v

  ( )

  ,

  ( , . 2), Walt Witman

  Salut au monde (, . ,

  . , 1986).

  52. , , , , 131986.

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 182

 • 183

  53. , , , , 131997.

  54. - , , , , 1994.

  55. , , , , 2000.

  56. , , , , - , 1987.

  v

  ( )

  .

  ( ),

  .-. ( ).

  57. , , - , , -, 42003.

  58. , -, , , 1959.

  59. (Didier Levy), , , , -, 2003.

  60. , , ,, 31999.

  . 11 (: - ).

  . 14 , , - - .

  . 18 (: . ).. 27 ( ,

  , . 2, , 1986).. 32 - (), -

  - (), Greece, , 1995.

  . 38 - , Greece, .., 1995.

  . 44 ... Greece, .., . 47 (: . ).. 53 (, ). -

  , .. 54

  (: . ).. 56 (: -

  ).. 78 (). , -

  , , 1976.

  . 80 (, ) (-: ).

  . 82 (-: . ).

  . 90 , . -, , 19-20 , , 1992.

  . 93 . (1770-2000), . , , 2003, . 2.

  . 95 , -. , , 19-20 , , 1992.

  . 98 , . -, , , 1986.

  . 109 . - , ..

  . 111 ( - ). , 73, ., 1983.

  . 112 (),..

  . 114 (), ... 118 , 1974 (). -

  . - -, 1993.

  . 120 , (), ... 147 (

  ). , . , .

  . 149 (), ... 159 - (),

  , , 1994.. 171 . ,

  20.000 , - . , - , ..

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 183

 • . 3966/2011 , , , .. .. - . , . 7 1129 15/21 1946 ( 1946, 108, ).

  (copyright), , , / - .

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184_100068 2/6/13 11:02 AM Page 184

  10-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_1_11910-0068_ANTHOLOGIO_LOG_KEIM_C_D_DHM_120_184