Ερωτήσεις Ασκήσεις Φως Ατομικά Φαινόμενα

download Ερωτήσεις Ασκήσεις Φως Ατομικά Φαινόμενα

If you can't read please download the document

description

ερωτήσεις ασκήσεις ατομικά φαινόμενα

Transcript of Ερωτήσεις Ασκήσεις Φως Ατομικά Φαινόμενα

1

1. Maxwell, . . . (.. ).. .

2. . Maxwell. . . .

3. f . . . .

4. f , . . . . .

5. f ,. . . . .

6. f - , . . . . .

7. (0=589 nm) 1,544 2,417. ,. . . . .

8. . . . . , . , .

9. . . . . .

10. :. .. .. .. .

11. , :. axwell.. .. Young.. Planck.

12. :. .. .. .. .

13. , :. . . . .

14. .. .. .. .. .

15. .

16. :. . f. f. f.

17. , . ; ;

18. =0,8 m. :. . . . .

19. :. 0 - 400nm. 400nm - 600nm. 400nm - 700nm. 700nm - 1000nm.

20. .. .. nm.. .. .

21. :. . . . .

22. , n1 n2, n2 > n1. 1 > 2, 1 2 .

23. .c.

h.

f. Planck

.

. .

24. =500 nm =450 nm. :. ,. c ,. .: co=3 108 m/s. [6 1014 Hz, 2,7 108m/s, 10/9]

25. H co=3 108 m/s. 600 nm n=1,5.Y:. ,. ,. .[5 1014 Hz, 2 108m/s, 400nm]

26. , 500nm.:. ,. ,. 2 J.co=3 108 m/s, h=6,63 10-34 J*s.[6 1014 Hz, 3,978 10-19J, 5 1018]

27. n1=4/3 1=500nm.Y:. ,. n2=1,5.. .. .[2,25 108m/s, 2 108m/s, 45 1013Hz, 4/9 10-6 m]

28. , =500nm n=1,5.. . ;. ;. .co=3 108 m/s.[6 1014Hz, 2 108m/s, 1/3 10-6m]

29. . . ,. ,. ,. .

30. , . :. , .. T .. .. , , , .

31. f=5 1014 Hz. . n=4/3 co=3 108 m/s.. .. .. .. ;[600nm, 450nm, 2,25 108 m/s]

32. =663W =500nm t=5 min.N :. ,. ,. .: h=6,63 10-34 J s co=3 108 m/s.[1989 102 J, 6 1014 z, 5 1023]

33. . :. ,. ,. ,. .

34. .. , .. To . .. .

35. M =600nm d=1mm . n1=1,5 n2=1,2 .. .. n1 n2.. .. .. P=6,6 W, ;h=6,6 10-34 J s, co=3 108 m/s[0,5 108 m/s, 10-12s, 500, 33 10-20 J, 2 1019 ]

36. () ().. 700nm .. , .. .. .

37. Mo n1=2n2, n1 n2 o . :. 1=22, . c1=2c2, . f1=2f2, . 2=21

38. . .. . .. nm . nm.. .

39. , , . , , :. . . . .

40. , , fA fB , fB=2fA, . , :. 2, . /2 .

41. 1,544. :. . . . .

42. . , .. .. , .

43. f=5*1014Hz , 1/6 . , , d=5*10-2m. :. . . . d .( c0=3*108m/s).[6 10-7m, 1,2 , 25 107m/s, 105]

44. O :. . . . .

45. F.M. 100z.. , .. , () 15 Km.. , ;. , P=13,2 KW.h=6,6 10-34 J*s, co=3 108 m/s[3m, 5000, 6,6 10-26J, 2 1029]

46. f=1,8 109 Hz P=1 W. A h=6,6 10-34 J*s co=3 108 m/s.. .. .. t=1188 s.[1/6 m, 1188 10-27J, 1027]

47. Planck, :. . . . . .

48. , . :. 90 . 30 . 0 . 60.

49. -. . , > , , , . . ;. .. .. .. .

50. 1 2 . 1 > 2 .. ;. ;. ;. ;

51. Mo , . 1/3 .. .. .. .. =663 10-26 J, .. t=10s.: co=3 108 m/s, h=6,63 10-34 J*s.[1,5 , 2108m/s, 1010Hz, 1011]

52. d=4mm. d 104 , d t=5 10-12s. O nA=1,5.N :. .. .. .. .. 1020 t=1 min.: co=3 108 m/s, h=6,6 10-34 J*s[400nm, 600nm, 2108m/s, 1,6108m/s, 15/8, 3310-20J, 33W, 1980J]

53. n1=1,6 d n2=2 d. n1 H d . A n2 d t1=8 10-10 s. :. To d .. , .[15 cm, 2 10-10 s]

54. N :1. , .2. .

55. 1. , , n1 n2, :.2. N d :.3. N d , . . t=N*T.

56. , :

. ' .. 1,5 .: co=3108m/s.

57. 1=450 nm .. =630 nm;(. 1,4/1)

58. 100 /. , ' , .. 600 nm;(. 3,3.10-17 J)

59. .. 0 , .. 1/3 .. . . .(. .1,5 .2.108m/s .1)

60. FM .. 3 m. :. . , 6,6 kW.(. .6,6.10-26 J .1029)

61. , 3/2 5/3 . ;(. 2.107 m/s)

62. , n1=1,4 n2=1,6. .(. 8/7)

63. .. 0=600 nm. :. 1,5 cm . 2 cm n=1,5(.2,5.104 .5.104)

64. =6,4.10-19J, .. . ;(. 311 nm)

65. Fizeau, =400 f=20 Hz. c=2,8.108 m/s, L .(. L=17,5 km)

66. , 0=589 nm, , l=20 m, , t1. t2 , t2-t1. n1=1,47 n2=1,63.

67. =4*10-7 m. m=10-3 g h=1 mm;

68. =500 nm S=1 cm2. =4 W/cm2, :) 2 sec.) .) 3sec.

69. , . ; ;

70. d=20 cm t1. t2 , t2-t1. nN=4/3 n=5/3 c0=3 108 m/s.

71. :. .. .. .. .

72. :. .. .. .. .

73. n1 n2 n1>n2 :. 1>2. f1>f2 . c1>c2

74. ; 0 ; .

75. :. .. .. .. .

76. .400nm :1. ;2. ; .

31. , -, . . . . .

32. , , 8mA, 400 W.. .. , t=1 s.. 2%. t=1 s.e=1,6 10-19 Cb.[5 104 V, 5 1016, 1015]

33. , - V=15 kV, , =40 mA.. , t=0,2 s.. , .. 0,2%. t=0,2 s.. , .e=1,6 10-19 Cb.[120J, 5 1016, 1014, 0,24J]

34. To , :. . . . - .

35. , i. 3/5 i . =3,3*10-11m. :. .. i .. V -.. V.( e=1,6*10-19Cb, Planck h=6,6*10-34J*s c0=3*108m/s).[6 10-15 J, 10-14 J, 5/8 105 V, 198 10-13 m]

36. , =45 10-16 J. =1016. . :. . . . , .( e=1,6*10-19Cb, Planck h=6,6*10-34J*s c0=3*108m/s).[44 10-12m, 16 10-4A, 45W, 288 10-17J]

37. , , -13,6eV. 4, 2. .

38. 110nm. m=9.10-31 kg, .

39. 20V 35V . . ) ( eV)) .

40. 200kV.) ;) , .

41. 11,1eV (-13,6eV). (-3,4eV), . . .

42. () , 207 . Bohr, : i. r1 Bohr, ii. 1 .: Bohr: r1=0,53*10-10 m : 1=-13,6 eV.

43. (r=2). i ' =2, =4,1*10-7 m.ii =2 =6,56*10-7 m;: =6,63*10-34 J*s, E1=-13,6 eV, co=3*108 m/s, 1eV=1,6*10-19 J.

44. , =160 mA =1326 nm. , : i ,ii ,iii , .: me=9,11*l0-31 kg.

45. : : 50 kV. : 600 W. : 0,4%. : i ,ii ,iii .

46. , Rutherford , :. .. .. .. .

47. Bohr. .. .. .. .

48. . .. .. .. .

49. , . .. .. .. .

50. ) Rutherford ;) Thomson Rutherford;) Rutherford Bohr;

51. ; ;

52. , :) .) , ( 10-8s) .) - 0,75. (1)

53. , :) ) ) max=-

54. , min : . .. . . .

55. , , :. .. . . .

56. Bohr r=0,53.10-10m, e=1,6.10-19C k=9.109 N.m2/C2 , n=2.

57. ;

58. 3,18*10-10m ; .

59. . n=3 1=6,216.10-7m 2=4,144.10-7m. Planck h=6,63.10-34J.s, c=3.108m/s, e=1,6.10-19C :) ( ) n=2 n=3 .) ;

n=3

n=2

n=1

x eV

) V, ;) =2,313.10-24m.

60. .. .. .. .. Bohr .. Rutherford .

61. .. .. .. .. .. , .

62. V, 25%. ; .

63. 13 .. n .. ( ) V. .. .. d=10mm . n=1,5 n=1,2 . : 1=13,6eV, h=6,63*1034J*s, co=3*108m/s, 1eV=1,6*1019J.

3

. 10 100 .. 104 105 .. 1010 1011 .. 1014 1015 .

. .. .. .. , .

. .. .. .. .

. 56 26 .. 56 26 .. 56 26 .. 56 26 .

. .. .. .. .

. .. .. .. .

1 u

. 1/12 g.. 1/12 .. 1/12 .. 1/12 mo .

. 56 g.. 26 u.. .. .

. ,

. .. .. .. .

. ,

. .. .. .. .

. .. .. .. .

, =7,57 MeV, =7,68 MeV =7,97 MeV . ,

. .. .. .. .

. .. Coulomb.. .. .

. MeV.. keV.. eV.. .

. .. .. .. .

, , - .

. .. .. .. Newton.

. . . .

. .. .. ..

. .. .. .. .

. .. .. .. .

,

. .. .. .. .

. .. .. .. .

. .. .. .. .

5370 . , 5370 ,

. .. .. ..

0,5 Bq.

. .. .. .. .

. .. .. .. .

.

. .. .. .. .

. .

. . . .

.

. . . . e

/

.

.

.

.

.

=mc.

.

, .

.

, .

.

.

.

, .

1 u 1/12 .

eV.

.

.

.

.

m , mp mn .

mp mn .

6.

.

.

-

.

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.

q.

.

.

.

, .

.

, , .

Q , .

.

.

.

.

.

.

.

.... . .

, . . .

. . . .

m

. , . .

., .

.. .

, .. .

, .. .

, ..

, 20 , Rutherford () Geiger () Marsden ();

; ;

.

;

;

; , ;

; ;

, , . ;

; ;

; kg;

, , - ; ;

; ;

; ;

; ;

;

,

) .) .) .) .) .

; ;

;

; ;

; ;

Coulomb.

; ; ; ;

; ;

; .

;

; .

; .

. ; .

, . ;

, ;

. , t, , . ; ; ;

( 1/2) ; . ;

, . , , ;

; ; ; ;

;

. ; ;

; ; .

.

; ;

;

;

- . ; ;

; ;

;

;

; , ;

. ; ;

. . ;

. ;

, ;

;

.

. ;

.

:

:

:

. .

. .

. .. 207,977 u 209,984 u . ( u) . mn=1,009 u 1,008 u.[. () 1,813 u, 1,824 u]

; ( MeV) .

mp=1,0080 u mn=1,0087 u m=4,0026 u1 u=931 MeV[. 7,17 MeV]

. :

1 u=931 MeV. , 13,6 eV.[. () 2,225 MeV () 160 000 ]

7,55 MeV. .

1 u=931 MeV

=7,6 MeV, . , 1 u=931 MeV.

[. 236,04 u]

. ;

me=9,11031 kg c=3108 m/s[. 8,2*1014 J]

224 220

. .. . : [. () 0,00622u () 5,8 MeV]

8,81030 kg

. .. 4,6 MeV . ; ( ). c=3108 m/s , h=6,61034 Js. e=1,61019 C.[. () 7,92*1013 J () 8,48*1019 Hz]

. , .

. . . ;

70 () 70 (). : 1 u=931 MeV.

[. 1,68 MeV]

.

. , ;. ;

. ;. . ;

. ; ;

. i) .ii) .iii) .. :

. ; . X;

. 3 min . x y;. 5,12 104 , 9 min;[. () 6400 s1]

2,5 min. 1015 Bq.

Avogadro 61023 mol1 =0,693 [. 11g]

. . ;

. 8*1013 J. 2,4*1010 s1, .. . 48 mW. 240 Avogadro NA=6*1023 mol1.[. () 6*1011 Bq () 0,1g]

1,37109 . 1:7. 1:4. ; .

[. ]

. , .

. 420 (Po) 1/8 . .. a, b, c, d, e f [. () 140 () a=210, b=84, c=4, d=2, e=0, f=0]

:

( MeV) . . :

1 u=931 MeV[. +0,624 eV, eV]

. Q

. Q . ; . : 1 u=931 MeV[. () 4,27 MeV () 7,62 MeV]

10 kg .

: [. 4,771027 MeV]

.

1 g 235 . : 1 u=1,661027 kg (c=3108 m/s)[. () 8,54*1010 J]

:

. ;. ;[. () ]

, .[. 183,95 MeV]

. . .

. ( Joule) ; :(c=3108 m/s)[. () 2,79*1012 J]

MeV ()

. . .. ; mn=1,00898 u. mp=1,00759 u. . 1 u=931 MeV [. () 28,3 eV, () 23,8 eV]

. .

. . 1 J. . 1 J . 1 u=1,6611027 kg c=3108 m/s[. () 2,6*1011, () 1,7*1015 kg]

. 238 92 .

, , i) ;ii) ; iii) ;. .. 7,018 u. 1,008 u, 1,009 u 1 u=931 MeV.[. () 39,1 eV]

. ; , , ;

. [. () ]

, 3-2 ( 4,61017 kg/m3). . , ; 1,991030 kg

[. 10 km]