Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός

of 115 /115

Embed Size (px)

description

"Είναι κανείς εδώ;" Σαν σε άδεια αίθουσα, ακούγεται η φωνή μου με αντήχηση. Απόκριση καμία. "Είναι κανείς εδώ;" επαναλαμβάνω κάθε τόσο. Έχει περάσει μια βδομάδα, ίσως παραπάνω και δεν ήρθε κανείς να με δει. Αποκλεισμός. Δεν κινείται φύλλο, τόσο που πιστεύω ότι έχουν κρύψει το περιστατικό με τη βόμβα και δεν πρόκειται ποτέ να μάθει κανείς γι' αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα βρίσκομαι στα νύχια τους μέχρι να αποσπάσουν τα κομμάτια που χρειάζονται. Ό,τι περισσέψει θα πεταχτεί και δε θα βρεθεί ποτέ. Αν μάθαινα μια είδηση... κάτι απ' έξω, οτιδήποτε...

Transcript of Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός

Page 1: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 2: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 3: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 4: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 5: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 6: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 7: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 8: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 9: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 10: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 11: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 12: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 13: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 14: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 15: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 16: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 17: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 18: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 19: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 20: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 21: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 22: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 23: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 24: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 25: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 26: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 27: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 28: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 29: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 30: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 31: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 32: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 33: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 34: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 35: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 36: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 37: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 38: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 39: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 40: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 41: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 42: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 43: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 44: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 45: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 46: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 47: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 48: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 49: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 50: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 51: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 52: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 53: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 54: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 55: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 56: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 57: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 58: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 59: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 60: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 61: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 62: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 63: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 64: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 65: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 66: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 67: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 68: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 69: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 70: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 71: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 72: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 73: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 74: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 75: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 76: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 77: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 78: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 79: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 80: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 81: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 82: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 83: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 84: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 85: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 86: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 87: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 88: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 89: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 90: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 91: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 92: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 93: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 94: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 95: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 96: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 97: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 98: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 99: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 100: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 101: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 102: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 103: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 104: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 105: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 106: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 107: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 108: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 109: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 110: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 111: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 112: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 113: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 114: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός
Page 115: Η μέρα εκείνη... - Σάββας Ξηρός