Αξιολόγηση Προσφορών

32
Αξιολόγηση Προσφορών Αντικατάστασης Συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης Πλκ/οικίας Κονοπισοπούλου 30 Βάση Τεχνοοικονομικών κριτηρίων Νίκος Κ. Πατρινός Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΕ Κονοπισοπούλου 30,Αμπελόκηποι Κιν:6947928120

Transcript of Αξιολόγηση Προσφορών

Page 1: Αξιολόγηση Προσφορών

Αξιολόγηση Προσφορών Αντικατάστασης Συστήματος

Κεντρικής Θέρμανσης Πλκ/οικίας Κονοπισοπούλου 30

Βάση Τεχνοοικονομικών κριτηρίων

Νίκος Κ. ΠατρινόςΔιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΕ

Κονοπισοπούλου 30,ΑμπελόκηποιΚιν:6947928120

Page 2: Αξιολόγηση Προσφορών

Περιεχόμενα 1. Αξιολόγηση Λεβήτων 1.1 Κριτήρια Αξιολόγησης 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λεβήτων 1.3 Αξιολόγηση Λεβήτων 1.4 Κόστη Λεβήτων 2. Αξιολόγηση Καυστήρων 2.1 Κριτήρια Αξιολόγησης 2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Καυστήρα 2.3 Επιλογή Καυστήρα 3. Αξιολόγηση Κυκλοφορητή 3.1 Κριτήρια Αξιολόγησης 3.2 Συμπέρασμα-Πρόταση 4. Αξιολόγηση προσφορών

Εργατικών 4.1 Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών 4.2 Συνοπτικός Πίνακας Προσφορών

(εργατικά+εξοπλισμός) 5. Ενδεδειγμένη Προσφορά

Πίνακας 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά προτεινόμενων λεβήτων.

Πίνακας 2: Aαξιολόγηση Λεβήτων βάση Τεχνοοικονομικών κριτηρίων

Πίνακας 3: Kόστη Λεβήτων βάση προσφορών και αναζήτησης διαδικτύου

Πίνακας 4: Τεχνικές προδιαγραφές προτεινόμενων καυστήρων

Πίνακας 5: Kόστη καυστήρων βάση προσφορών και αναζήτησης διαδικτύου

Πίνακας 6: Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών

Πίνακας 7:Συγκεντρωτικός Πίνακας Προσφορών

Πίνακας 8: Ενδεδειγμένος συνδυασμός προσφορών 1

Πίνακας 9: Eνδεδειγμένος συνδυασμός προσφορών 2

Page 3: Αξιολόγηση Προσφορών

.11 .Αξιολόγηση Λέβητα1.1 Κριτήρια Αξιολόγησης

1ο κριτήριο – Γεωμετρία Θαλάμου Καύσης-Διαδρομές Καυσαερίων

Κυκλικό προφίλ Θ.Κ -βέλτιστη συναλλαγή θερμότητας-πολλαπλές διαδρομές καυσαερίων -Μέγιστος βαθμός απόδοσης Καύσης/ Αντοχή θερμικών φορτίων

Βαθμολογία 1 4 3 5

Page 4: Αξιολόγηση Προσφορών

2ο Κριτήριο –Χωρητικότητα Νερού Λέβητα

Μικρότερη σχετική περιεκτικότητα νερού, συνεπάγεται μικρότερη θερμική αδράνεια (χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου)

Page 5: Αξιολόγηση Προσφορών

3ο κριτήριο – Αντίθλιψη (μέγιστη)

Αντίθλιψη: Είναι η αντίσταση-υπερπίεση (mmH20 ή mbar) που συναντούν τα καυσαέρια στον Θ.Κ Οι αντιστάσεις αυτές δημιουργούνται σκοπίμως από τους σχεδιαστές των λεβήτων προκειμένου να επιβραδύνουνε και να στροβιλίσουνε τα καυσαέρια με σκοπό την μεγαλύτερη μεταφορά θερμικής ενέργειας από τα καυσαέρια προς το νερό.

Την υπερπίεση αυτή καλείται να την υπερνικήσει η φτερωτή του ανεμιστήρα του καυστήρα.

Page 6: Αξιολόγηση Προσφορών

Πλεονεκτήματα αντίθλιψης

Πλεονεκτήματα. - Μικρότερος όγκος και βάρος λέβητα για την ίδια θερμική ισχύ διότι τη μικρότερη θερμαινόμενη επιφάνεια την αντισταθμίζουν με το να παραμένουν τα καυσαέρια περισσότερο χρόνο μέσα στο λέβητα.

Καλύτερη καύση, λόγω καλύτερης επαφής ( λόγω πίεσης ) αέρα και καυσίμου.

Επηρεάζονται ελάχιστα από τις ατέλειες της καμινάδας, ως προς τον ελκυσμό αυτής.

Οικονομική λειτουργία.

Page 7: Αξιολόγηση Προσφορών

4ο Κριτήριο – Υλικό κατασκευής /Μόνωση/ Πιστοποίηση DIN/CE

Μέγιστη βαθμολογία (5)

Πιστοποιημένος

αντιδιαβρωτικόςΧυτοσίδηρος

Πάχος-είδος μόνωσης πλευρική , πόρτας

Page 8: Αξιολόγηση Προσφορών

5ο Κριτήριο – Πίνακας Ελέγχου

Μέγιστη Βαθμολογία (5) Δυνατότητες Ελέγχου

(θερμοστάτες καυστήρα,νερού, καυσαερίων)

Έλεγχος Διβάθμιου-Μονοβάθμιου καυστήρα

Έλεγχος Κυκλοφορητή Δυνατότητα

προγραμματισμού λειτουργίας βάση Εξ.θερμοκρασίας/Ημέρας/Ώρας

Page 9: Αξιολόγηση Προσφορών

6ο Κριτήριο – Κόστος/Εγγύηση/Τεχνική Υποστήριξη/Χώρα προέλευσης

Βαθμολογία Μέγιστη (5) Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με υποψήφια

μοντέλα-Εγγύηση >=10χρόνια – Ελληνικός (CE)

Page 10: Αξιολόγηση Προσφορών

1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΛεβήτωνΠίνακας 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά προτεινόμενων λεβήτων

Page 11: Αξιολόγηση Προσφορών
Page 12: Αξιολόγηση Προσφορών

1.3 Αξιολόγηση Λεβήτων

Πίνακας 2: Aξιολόγηση Λεβήτων βάση Τεχνοοικονομικών κριτηρίων

Page 13: Αξιολόγηση Προσφορών

und der Gewinner ist . .

Page 14: Αξιολόγηση Προσφορών

Και ο νικητής είναι..

Page 15: Αξιολόγηση Προσφορών

1.4 Κόστη Λεβήτων

Πίνακας 3: Kόστη λεβήτων βάση προσφορών και αναζήτησης διαδικτύου

Page 16: Αξιολόγηση Προσφορών

2.1 Κριτήρια Αξιολόγησης

1ο Κριτήριο – Μονοβάθμιοι/Διβάθμιοι

Αναφέρεται στον έλεγχο της ισχύος (παροχής καυσίμου) με δύο μπεκ διαφορετικής παροχής. Χρήσιμο σε κτίρια με με μεταβλητά φορτία (π.χ συστήματα αυτονομίας ανα διαμέρισμα). Απαραίτητη συνεργασία με Πίνακα Ελέγχου Λέβητα.

Δεν κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του στην δικιά μας περίπτωση. (σταθερά φορτία πολυκατοικίας)

2. Αξιολόγηση Καυστήρων

Page 17: Αξιολόγηση Προσφορών

2ο Κριτήριο- Ατμοσφαιρικοί/Πιεστικοί

 Ατμοσφαιρικούς καυστήρες όπου το καύσιμο αναμειγνύεται με το οξυγόνο του αέρα που βρίσκεται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα χωρίς χρήση ανεμιστήρα.

Καυστήρες διασκορπισμού όπου το καύσιμο διοχετεύεται στο θάλαμο καύσης υπό πίεση και διασκορπίζεται. Οταν η πίεση είναι μικρότερη των 7 bar οι καυστήρες ονομάζονται μη πιεστικοί και όταν η πίεση είναι μεγαλύτερη (10 ~ 20 bar) ονομάζονται πιεστικοί καυστήρες διασκορπισμού.(αποδιτικότερη καύση) 

Για την καύση του ελαφρού πετρελαίου diesel στις εγκαταστάσεις θέρμανσης έχει καθιερωθεί η χρήση πιεστικών καυστήρων διασκορπισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ η πίεση παροχής (μείγμα αέρα+καυσίμου) του καυστήρα πρέπει να υπερνικάει την αντίθλιψη του Λέβητα

Page 18: Αξιολόγηση Προσφορών

3ο Κριτήριο- Ισχύς Καυστήρα

Η ισχύς του καυστήρα καθορίζεται από την παροχή καυσίμου (μέσω της αντλίας πετρελαίου) στα Μπεκ.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η ονομαστική ισχύς του καυστήρα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ονομαστική Ισχύ του Λέβητα

Page 19: Αξιολόγηση Προσφορών

4ο Κριτήριο – Μήκος φλογοαυλού

Το μήκος και η πτερύγωση του φλογοαυλού επηρεάζουν την διαμόρφωση της φλόγας (ποιότητα καύσης)

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το μήκος του φλογοαυλού πρέπει να ανταποκρίνεται στο “βάθος” του θαλάμου καύσης του Λέβητα.

Page 20: Αξιολόγηση Προσφορών

5ο Κριτήριο- Ποιότητα κατασκευής/Πιστοποίηση CE

Page 21: Αξιολόγηση Προσφορών

6ο Κριτήριο- Kόστος/Εγγύηση

Μέγιστη βαθμολογία χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό/ και περισσότερα χρόνια εγγύησης

Page 22: Αξιολόγηση Προσφορών

2.2 Τεχνικές προδιαγραφές Καυστήρα

Πίνακας 4: Τεχνικές προδιαγραφές προτεινόμενων καυστήρων

Page 23: Αξιολόγηση Προσφορών

2.2 Τιμοκατάλογος (με ΦΠΑ)Πίνακας 5: Kόστη καυστήρων βάση προσφορών και αναζήτησης

Page 24: Αξιολόγηση Προσφορών

2.3 Επιλογή Καυστήρα

Και οι δύο καυστήρες έχουν εφάμιλλες προδιαγραφές και ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Λέβητα (ισχύς, Κατάθλιψη τουλάχιστον μεγαλύτερη από 20mmH2O)

Επιλέχθηκαν μονοβάθμιοι βάση της λειτουργίας του κτιρίου

Και οι δύο καυστήρες είναι πιστοποιημένοι κατά CE Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τα έτη εγγύησης Το κόστος είναι το ίδιο ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ τελικά ο ΒΕΟ 40 λόγω χαμηλότερης

κατανάλωσης ενέργειας ανεμιστήρα

Page 25: Αξιολόγηση Προσφορών

Ο νικητής είναι..

Page 26: Αξιολόγηση Προσφορών

3. Αξιολόγηση Κυκλοφορητή3.1 Κριτήρια Αξιολόγησης

1ο Κριτήριο – Παροχή & ΜανομετρικόΟ κυκλοφορητής πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις για την

παροχή θερμού μέσου-νερού [m3 h] και την υπερνίκηση των αντιστάσεων του δικτύου (μανομετρικό).

•Τα δεδομένα προκύπτουν από την μελέτη θέρμανσης ή την υπάρχουσα εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα εγκατάσταση αυτά λαμβάνονται ως εξής:

Παροχή [Q]: 50 m3 /hΜανομετρικό[H]: 5 m H2O

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο συγκεκριμένο δίκτυο δεν υπάρχει απαίτηση για κυκλοφορητή μεταβλητής παροχής.(δισωλήνιο σύστημα χωρίς αυτονομίες διαμερισμάτων). Συνεπώς η εγκατάσταση κυκλοφορητή σύγχρονης τεχνολογίας inverter δεν κρίνεται απαραίτητη.

Page 27: Αξιολόγηση Προσφορών

3.2 Συμπέρασμα-Πρόταση:

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος κυκλοφορητή με σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικό μεταβλητών στροφών) δεν κρίνεται απαραίτητη.

Αν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης αυτή να γίνει με χαμηλότερου κόστους (παλιάς τεχνολογίας) σταθερής παροχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εταιρείες έχουν αποσύρει τους παλιούς κυκλοφορητές επικαλούμενες κοινοτική οδηγία και προωθούν μόνο τους ηλεκτρονικούς υψηλού κόστους (ασύμβατους με κλασικά δισωλήνια συστήματα-σχεδόν σταθερή παροχή)

Page 28: Αξιολόγηση Προσφορών

4. Αξιολόγηση Προσφορών Εργατικών

Οι εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση του συστήματος Λέβητα-καυστήρα είναι οι εξής:

1. Αποξήλωση Λέβητα και δεξαμενής??2. Κατασκευή τσιμεντοκονίας στο λεβητοστάσιο για το ίσιωμα του

δαπέδου3. Εγκατάσταση νέου λέβητα με καυστήρα4. Σύνδεση με την υπάρχουσα εγκατάσταση5. Απομάκρυνση όλων των υλικών που θα προκύψουν από την

εργασία6. Αλλαγή οριζόντιου τμήματος καμινάδας εντός του

λεβητοστασίου7. Δοκιμή εγκατάστασης – Ρύθμιση καυστήρα – Έκδοση Φύλου

Ελέγχου καυσαερίων

Page 29: Αξιολόγηση Προσφορών

4.1 Συνοπτικός Πίνακας ΕργασιώνΠίνακας 6: Συνοπτικός πίνακας Εργασιών

Page 30: Αξιολόγηση Προσφορών

4.2 Συνοπτικός Πίνακας Προσφορών (Εργασία+Εξοπλισμός)

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός Πίνακας Προσφορών

Page 31: Αξιολόγηση Προσφορών

Και ο νικητής-εργασιών είναι..

Ρεντούμης Ι.Α.Α Πανόρμου 55

Page 32: Αξιολόγηση Προσφορών

5. Eνδεδειγμένη Προσφορά Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα τεχνο-

οικονομικά κριτήρια , οι πλέον συμφέρουσες και αποδοτικές συνδυαστικές προσφορές είναι:

Πίνακας 8: Ενδεδειγμένη Προσφορά 1Πίνακας 9: Ενδεδειγμένη Προσφορά 2