Οπτικά Μακριδης

of 5 /5
;κριδ ;ά-Φακοι Ε&

Embed Size (px)

Transcript of Οπτικά Μακριδης

Page 1: Οπτικά Μακριδης

Μακριδης

Οπτικά-Φακοι Επαφής

Page 2: Οπτικά Μακριδης

Το

κατάσ&#96

4;ημα

μας

βρίσκ&#949

;τε

στην

Εγνατ&#943

Page 3: Οπτικά Μακριδης

;α 48 με

Ιωνος

Δραγού

μη

γωνία

Page 4: Οπτικά Μακριδης

Τηλέφ&#969

;νο

Κατασ&#96

4;ήματο&#9

62; 2310525453

2310537198

Το mail μας

Page 5: Οπτικά Μακριδης

είναι.

[email protected]