το τέλος ενός άστρου

download το τέλος ενός άστρου

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of το τέλος ενός άστρου

  1. 1.
  2. 2. ) ) )
  3. 3. (white dwarf) .
  4. 4. ( 100 ), , . , , .
  5. 5. 15 25 .
  6. 6. . , . , , ,
  7. 7. :