Λύσεις ερωτήσεων,...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  57.501
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Απαντήσεις των ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων όλων των κεφαλαίων της Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Transcript of Λύσεις ερωτήσεων,...

 • : sciencephysics4all.weebly.com 1

  sciencephysics4all.weebly.com

  1: : ,

  1: . 0. .

  : , .

  x, 0u .

  y, . t . x x

  tux 0 0uux . y y 2

  2

  1gty

  gtu y . (

  ),

  . 2

  2

  1gty , y

  h . , g

  htgth

  2

  2

  1 2 .

  2: 20. ;

  :

  g

  ht

  2 ,

  ( ). , .

  3: . . ;

  : - - .

  4: ;

  : . , .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 2

  sciencephysics4all.weebly.com

  5: ;

  : ( ) . , ,

  : t

  . 1 srad / .

  . , .

  6: CD . CD ; ;

  : , . .

  (T

  Ru

  2 ). ,

  , , , .

  7: .

  : : t

  su . :

  t

  . , : Tt , Rs 2 2 . ,

  : T

  Ru

  2

  T

  2 .

  , : Ru .

  8: .

  ;

  ;

  : , .

  : R

  ua

  2

  .

  .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 3

  sciencephysics4all.weebly.com

  9: .

  :

  , : R

  umFmaF

  2

  10: .

  .

  ; ) . ) . )

  . ) .

  :

  g. .

  ,

  . :

  ( ). : FmgFBF . ,

  m

  Fg

  m

  F

  m

  mg

  m

  Fmg

  m

  Fa

  g. ,

  .

  11: ,

  . 24h.

  ;

  ) . ) . )

  . ) .

  : , 24 ,

  ( ,

  ).

  .

  24 . ,

 • : sciencephysics4all.weebly.com 4

  sciencephysics4all.weebly.com

  .

  , .

  12: .

  ;

  : (3).

  13: .

  , :

  ) . ) . ) . ) .

  : : R

  ua

  2

  .

  , , .

  14: .

  : h. . . .

  15: .

  :

  . R

  ua

  2

  .

  Ru

  .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 5

  sciencephysics4all.weebly.com

  16: :

  , , .

  : )

  .

  )

  ) .

  17: ,

  , , , , f, R.

  : ) = 2f R

  ) T = 1/f

  ) = R

  ) s = ut

  18: .

  : . F = mu2 /R

  . = 2/R

  . = / R

  . = N

  19: ;

  ) .

  ) .

  )

  .

  : .

  .

  20: . , , ;

  : . ( ).

 • : sciencephysics4all.weebly.com 6

  sciencephysics4all.weebly.com

  1: , 7,2m

  3s.

  ) ;

  ) 12m/s ,

  i) ;

  ii) ;

  ) , :

  2

  22

  2 /6,1)3(

  2,722

  2

  1sm

  s

  m

  t

  hgtgh

  )

  i) , . :

  sec3/6,1

  2,722

  2

  12

  2

  sm

  m

  g

  httgh

  , , . , , .

  ii) : mssmtux 363/120

  2: h = 500m 150m/s

  .

  )

  .

  ) 10s, .

  ) .

  ) x, 0u .

  y, . t . x x

 • : sciencephysics4all.weebly.com 7

  sciencephysics4all.weebly.com

  tux 0 0uux . y y 2

  2

  1gty

  gtu y .

  ) : 2

  22

  2 /10)10(

  50022

  2

  1sm

  s

  m

  t

  hggth

  )

  smu /1500 , st 10

  mssmtux 150010)/150(0 .

  3: 0,8m. 35m/s.

  ) ( ) . :

  ( smu /35 ) ( ). , , :

  , ds dt. , :

  dt

  dsu (1)

  , ds, d.

  : R

  dsd Rdds (2)

 • : sciencephysics4all.weebly.com 8

  sciencephysics4all.weebly.com

  , (1) (2) : dt

  dsu

  dt

  dRu

  : dt

  d : Ru

  , ( )

  Ru . , .

  ,

  smu /35 .

  ) :

  2

  222

  /5,3062

  2

  8,0

  )/35(

  2

  smm

  sm

  d

  u

  R

  ua

  4: , . 6.380km. T = 24h.

  smhsh

  m

  T

  Ru /73,463

  /360024

  638000022

  222

  /0337,06380000

  )/73,463(sm

  m

  sm

  R

  ua

  5: pulsar ( ) 13,8km 8,5z. .

  smsm

  fd

  T

  Ru /368322/15,8

  2

  138002

  22

  2

  2

  22

  /19661028

  2

  13800

  )/368322(sm

  m

  sm

  R

  ua

 • : sciencephysics4all.weebly.com 9

  sciencephysics4all.weebly.com

  6: 780 . 0,66m. :

  ) . ) .

  ) sms

  mf

  d

  T

  Ru /94,26

  60

  780

  2

  66,02

  22

  2

  ) 2

  22

  /2199

  2

  66,0

  )/94,26(sm

  m

  sm

  R

  ua

  8: . 12 . /3 ;

  ( ) 12 . , , , =12h=12h3600sec/h=43200sec. 60 . , =60min=60min60sec/min=3600sec.

  : tt

  , T

  2 t

  T

  2

  , : tT

  2 t

  T

  2.

  t :

  tT

  2

  t

  TT

  TTt

  TTt

  T

  2222

  )(2

  TT

  TTt

  , =/3 rad : sec5,654sec)3600sec43200(2

  sec43200sec36003

  rad

  rad

  t

 • : sciencephysics4all.weebly.com 10

  sciencephysics4all.weebly.com

  9: d = 2m

  = 400m/s.

  . ,

  = 45. .

  d 45.

  d sec005,0/400

  2

  sm

  m

  u

  dt .

  10: h = 6.400km

  4h. R = 6.400km, : )

  . ) .

  ) smhh

  m

  T

  hRu /5582

  sec/36004

  128000002)(2

  ) sradhh

  rad

  T/106,43

  sec/36004

  22 5

 • : sciencephysics4all.weebly.com 11

  sciencephysics4all.weebly.com

  2:

  1: .

  : . ( , ). , .

  2: (S.I.) :

  A. 1kgm/s2 B. 1Ns . 1kgm/s . 1Nm/s

  : mup , 1

  smkg / . , .

  3: , . A. -. B. , ;

  : . . B ,

  B , n ,

  N , A .

  . n N , - ( ).

  4: , . .

  A. F , - - .

  B. F - .

  . , - .

  . , - - .

  n B

  B

  A N

 • : sciencephysics4all.weebly.com 12

  sciencephysics4all.weebly.com

  : A. . F - ( ), ( ).

  . . F ( ).

  . . ( ).

  . . - ( ), ( ).

  5: , , . , , , - . ;

  : . , . . ,

  (t ), t

  ppF

  , F

  . . , , , .

  6: . , , . ;

  : , ( ). ,

  ( t

  ppF

  ).

  , , .

  7: , . .

  : . , ( ) , ( ).

 • : sciencephysics4all.weebly.com 13

  sciencephysics4all.weebly.com

  8: :

  A. .

  B. , .

  . .

  . , .

  : . . , , .

  . .

  . . .

  . . t

  pF

  , F t

  , p .

  9: , . , . ;

  : . , . , , . ,

  muumump 2)()( .

  , :

  gtuu 0 0u 0u ,

  . t

  pF

  :

  BF

  t

  muF

  t

  pF

  )(

  mgBmgt

  gtm

  t

  um

  t

  gtumB

  t

  umB

  0

  )()( 00

  F = m

  , .

  10: 0 . 0/g. p = f(t) p/t = f(t);

 • : sciencephysics4all.weebly.com 14

  sciencephysics4all.weebly.com