Λαογραφία Παραδοσιακός Πολιτισμός

of 158 /158

Embed Size (px)

description

Λαογραφία Παραδοσιακός Πολιτισμός

Transcript of Λαογραφία Παραδοσιακός Πολιτισμός

 • , . , . ALBA

  - ,

  , ...... ...,, 1.1. 1.1.2.. (...).

 • .. ..

  ..

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  22.. .13

  33.. .. : (1887-1964) (1893-1976)14

  44.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

  55.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  BB.. 22.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  2.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  33.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

  3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  44.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

  4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

  4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

  4.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

  4.4. H o . . . . . . . . . .52

  4. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

  4.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

  55.. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

  5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

  5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

  i

  periexomena.qxd 23/5/2007 11:40 Page i

 • 66.. (( )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

  6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

  6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

  6.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

  6.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

  6.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

  6.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

  6.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

  6.8. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

  6.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

  6.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

  6.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

  6.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

  77.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

  7.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

  7.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

  7.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

  7.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

  88.. (( )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

  8.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

  8. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

  8.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

  8.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

  8.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

  8.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

  8.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

  99.. ((,, ,,

  ,, )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

  9.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

  9.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

  9.3. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

  ii

  periexomena.qxd 23/5/2007 11:40 Page ii

 • 9.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

  9.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

  9.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

  1100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

  10.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

  10.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

  10.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

  10.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

  10.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

  10.6. () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

  10.7. ( - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

  10.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

  10.9. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

  10.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

  1111.. -- -- -- -- -- .149

  11.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

  11.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

  11.3. () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

  11.4. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

  11.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

  11.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

  1122.. -- -- ((--

  )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

  12.1. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

  12.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

  iii

  periexomena.qxd 23/5/2007 11:40 Page iii

 • 1.

  -

  . . , -

  , -

  . , -

  -

  .

  O -

  , ,

  , , 1950. -

  -

  , -

  , ,

  .

  .

  , ,

  , . ; -

  , ( , ) ,

  , , : o

  , .

  , -

  , .

  18

  . o Giovanni Battista Vico : -

  (1725), -

  .

  .

  11

  .. ..

  ..

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 11

 • . Jean-Jacques Rousseau -

  .

  1765 ercy : -

  , Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 1778-1779 : -

  ,

  , .

  19 .

  , -

  1848. -

  , -

  , .

  .

  , , . -

  .

  Grimm ,

  1812 1815, (-

  -) . 1858 Volkskunde (-

  ) W. . Riehl -

  .

  W. J. Thoms, 1846, Folklore, -

  , , , , , .

  . ular ntiquities (= -

  ) -, G.L. Comte, .J. Hartland, G. H.

  Frazer . Andrew Lang - . 1878 - English Folklore Society.

  , (2000), : .,

  ., ., , . 21-29.

  .. ..

  . - 14 60 70 . -

  .

  , , 1884, (1852-1921) -

  : , .O , -

  , , -

  12

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 12

 • . 1880 -

  -

  ,

  , , -

  . (-

  1882) -

  . (1908) 1909 -

  ,

  . 1918 ,

  , 1926, .

  .

  ((11991188))

  1918 1304 , - [... , . 85/18-4-1918].

  To 1926, ,

  . , - , [] , , , -, , . [ 4398/29 ... , . 308/18-3-1926]

  2.

  19 -

  . 19

  . -

  . -

  .

  , -

  .

  19 -

  , , -

  .

  -

  , .

  , -

  13

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 13

 • . 19 -

  Ph. Fallmerayer

  . 1830

  , -

  .

  . -

  ( -

  , )

  . -

  : - ( 1881, 1874), 19 , 1871.

  , -

  . -

  , . -

  , . -

  - - 1882. -

  , . , , - -

  .

  3. .. : (1887-1964) (1893-1976)

  (1887-1964) . - ,

  , , , -

  . -

  . -

  .

  . , , , . , -, , ,

  .

  ,

  : 1) 2) -

  , , , ,

  (=) , , -

  "(= , ).

  14

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 14

 • , ,

  :

  1.

  2.

  3.

  . :

  1. (, , , , .)

  2. ( , , -, , ..)

  3. ( , , .)

  :

  1. : (, , , , -

  , , , , , , -

  , , ..), (, , , ,

  , ..). , (,

  , , ), .

  2. : (, , , ..) -

  : , , , , , ),

  (, , , ), , (-

  ), (, , , , , , , -

  , , ..)

  3. : , , ,

  4. , : , , , , ..

  5. , : , , , ..

  6. : , , , , , -

  , (, , ..), ,

  ..

  7. : : , , , (,

  ..), , , , .

  : , , , , -

  , , ..

  8. : (, , , ..)

  , , , , , -

  , , , , -

  , , (), , -

  , , ..

  9. , : , , , . -

  15

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 15

 • : , , -

  ..

  10.

  11.

  12. - :

  -

  . , , -

  , , ,

  , . -

  .

  1. : ( , , ,

  ).

  ) , -

  , , , .

  ) (, , , -

  , , , , , , , ,

  ..) .

  ) , , , .

  2. : , , , -

  , , , , , .. , -

  .

  3. : , , , , , -

  .

  4. : , -

  , , (), , ,

  , , .

  5.

  ) : , , , , ,

  , , , , , .

  ) : , , , , , ,

  , , , .

  ) , ,

  ). : , , ,

  )

  ) , , , , ..

  )

  ) (, , ..)

  ) :

  )

  16

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 16

 • 1. : , ,

  2. : (), , , -

  , ..

  3. : : , , ,, , , , , .

  : , , , (,, , .)

  4. : .

  5. ( ): , , , -

  , , .

  , (2000), . 28-30.

  4.

  -

  . -

  -

  . , ,

  -

  . , .

  -

  ,

  , , -

  .

  -

  ,

  . (, -

  , ) .

  ,

  , -

  -

  . -

  .

  (fieldwork) -

  . -

  ( , , )

  .

  ,

  . . , , -

  17

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 17

 • , -

  . -

  ,

  . -

  ( ).

  -

  , -

  . ,

  ,

  , -

  , ,

  .

  , -

  ,

  .

  .

  . -

  . -

  ,

  . -

  -

  (Evolutionism)

  19 . 1950 . :

  -

  ,

  .

  - -

  Folklore, , -

  , ,

  .

  -

  .

  . , ,

  , . 48 (1950), . 8.

  18

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 18

 • 5.

  , -

  , ,

  .

  , -

  , -

  .

  -

  .

  ,

  , , -

  , -

  , . -

  . ,

  . ,

  . -

  . -

  . (, ),

  ,

  .

  .

  19

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 19

 • 1. ;

  2. ; E;

  3. ;

  4.

  ;

  5. ;

  6. ; ;

  7. , , ;

  8. ;

  9. ;

  10. ;

  11. ;

  , . , ,

  .

  .

  20

  laogrfia1kef.qxd 21/3/2007 1:32 Page 20

 • 22..

  2.1.

  2.1.1.

  -

  . -

  .

  . -

  ,

  , , ,

  , () . -

  .

  -

  , (, ),

  (, ),

  . , -

  , . -

  .

  2.1.2.

  , -

  . . -

  21

  BB..

  , - . - 18 - . , -, , , - - , , .

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:34 Page 21

 • , , -

  , ,

  ( .). -

  , ,

  .

  ( ), -

  (, , ) -

  (, , , ) (, -

  , , , ..).

  .

  , -

  , . , , , -

  -

  . ( . , , , -

  ). ,

  , -

  , -

  . , ,

  , .

  . . , , ,

  , -

  . ,

  , .

  ,

  , .

  22

  .

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:34 Page 22

 • , -

  . , .

  () -

  .

  , ( ) ,

  .

  , , , -

  . -

  ,

  . -

  , .

  , , , , , -

  , -

  , , , .. -

  .

  2.1.3.

  . , ,

  . -

  (.. , , .)

  (, , ..) (, , ..). ,

  .

  2.1.3.1.

  -

  , : ) ( ,

  ), ) ( , , -

  , ) ) (-

  , , , , ). -

  ,

  . , -

  , ( -

  ) (). , -

  (, ) ,

  .

  18 , -

  , -

  .

  23

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:34 Page 23

 • , , -

  , (

  ),

  .

  ,

  , .

  2.1.3.2.

  -

  , -

  , . , ,

  -

  () . ,

  , -

  . ,

  (, , . ).

  -

  , . -

  18 -

  -

  ( , , , .). , -

  ,

  . , ,

  (), , -

  . .

  -

  24

  .

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:34 Page 24

 • . ,

  .

  , -

  , -

  (, , , -

  ).

  2.1.3.3

  .

  -

  , . , -

  -

  ().

  . , -

  , ,

  .

  2.1.3.4

  , , , -

  . , --

  - . , ,

  .

  -

  , -

  , .

  -

  . -

  -

  , ,

  . -

  . ,

  -

  , -

  . , , .

  .

  ()

  . ,

  ,

  25

  . ,

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:34 Page 25

 • () , -

  , , -

  .

  // , ,

  , , -

  , . -

  -

  .

  , , -

  -

  .

  , -

  . -

  , , -

  , . -

  , , , -

  , , , -

  .

  -

  ,

  ,

  -

  . ,

  -

  . -

  ,

  . -

  ,

  (, , ..) -

  .

  26

  . ,

  .

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:34 Page 26

 • , ,

  .

  .

  , , .

  ,

  ,

  .

  ..................................................................

  .

  .

  ..........................................................

  ,

  .

  ..........................................................

  .

  , .

  .

  ,

  .

  , (2000), . 44.

  2.1.3.5 .

  -

  -

  , -

  , , (), -

  ,

  .

  , -

  , (, -

  ), , , ,

  , (, , -

  ).

  27

  .

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 27

 • , , -

  , -

  , .

  ,

  . -

  -

  . ,

  , -

  (),

  () -

  ().

  .

  .

  .

  :

  .

  . -

  . . .

  . -

  . ,

  , .

  , -

  . -

  .

  , .

  ,

  . ,

  ' , -

  . . -

  .

  .

  .

  , , -

  .

  , (2000), . 48

  28

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 28

 • 2.2.

  -

  .

  .

  , -

  .

  2.2.1.

  .

  . (-

  )

  . -

  ,

  () -

  . -

  -

  -

  . . -

  -

  .

  -

  , , , -

  . , ,

  . .

  .

  . ().

  .

  , . ,

  , . 18

  19 , , ( ).

  ,

  , -

  , . -

  . ,

  ,

  . .

  29

  ..

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 29

 • 30

  (), -

  () (, ) -

  .

  (,

  , ), 16 18 . -

  (, ) ,

  .

  , -

  (, , ) -

  , , ..., -

  ,

  .

  (-

  , , ..). , , -

  .

  2.2.2.

  - .

  , .

  .

  ,

  ,

  . .

  , 1950, -

  , , ,

  . ,

  , (, , , , ,

  ...), .

  , -

  . . -

  , , , , .

  ( ). -

  . -

  , .

  , () .

  ( , ,

  ). , ,

  ..

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 30

 • , .

  . () ,

  . (), -

  : ,

  - , .

  .

  .

  , -

  . .

  ,

  . ,

  , . , -

  , .

  31

  .

  .

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 31

 • 18 , ,

  -

  .

  (

  , , . .).

  , .

  .

  , , -

  , -

  .

  , -

  (). (-

  , ) , . -

  () , (, -

  ..) .

  , (). -

  , , -

  , . -

  .

  2.2.3.

  .

  . -

  32

  .

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 32

 • , . ,

  , (

  , ) .

  , , , -

  , .

  , , ,

  .

  , ,

  , .

  . -

  , .

  -

  , , -

  . ( , , -

  ) ,

  . ,

  .

  2.2.4.

  , ,

  . , , ,

  , -

  , , .

  . -

  33

  , , - . , , , , , ' ' , , - . , ' , : , , . .

  - , .

  , 1987, . 75-76.

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 33

 • . -

  ( ) -

  . -

  .

  2.2.5.

  2.2.5.1. o - ( ) -

  , , -

  . -

  ( , ..).

  , -

  , -

  . -

  , .

  (, , , , -

  , ..) () - -

  .

  2.2.5.2.

  , -

  .

  .. . , ,-

  , , .. . -

  . , , .

  .

  (), , ..

  (), .

  .

  .. -

  , , .

  .

  ..

  . .

  .. -

  () .

  . . -

  ,

  ..

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 34

 • 35

  -. , , . , , - ( ), . - .

  , (2000), . 67.

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 35

 • 1. ;2. ; -

  ; .

  3. - .

  4. ;5. ;6. ;7. , ;8. ;9. ; 10. : -

  ;11. ;

  ; 12. -

  ; 13. 14. .15. -

  ;16. ;

  AA.. .

  ( , , ,).

  , .

  ; - ;

  . - .

  BB.. , . .

  36

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 36

 • 33..

  3.1.

  H , , -

  , , , .

  , -

  (.. ).

  -

  , . , -

  ,

  .

  -

  . -

  , , -

  . , , -

  .

  -

  .

  -

  , .

  , -

  (.. . ,

  , . , , , ), , -

  (.. , , , -, , -, ..).

  .

  , ,

  . -

  37

  -

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 37

 • -

  .

  ,

  , -

  .

  -

  . .. , -

  , . .

  11.. (, , , , , , ..). - (, , -

  ), , . .

  (, ) -

  .

  .

  22.. (, , , , , , (), () ..). , , .., - . -

  . -

  ( , , -, , ). . - ( (),

  . -

  ( ), ,

  , ...

  33.. (, , , ..). - (, , , , , , ..), , ,

  , . , -

  (, , ..) (). . -

  .

  44.. . -

  , . -

  . . -

  (.. ).

  55.. (, , ..). , - , ,

  .

  . .

  38

  -

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 38

 • 66.. (, , , , , , ..). - , .

  -

  .

  , , ...

  . -

  .

  77.. (, , , ', , , , , ..). - , .

  . -

  . -

  , -

  -

  .

  88.. ( , ..). , . .

  .

  , .

  .

  ( ) (, , - ..). - . -

  -

  . -

  . (, - .) . , - .. .

  , -

  .

  . ,

  . .

  ( ), -

  ..).

  . .. .

  ( ). -

  . .. . .

  39

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 39

 • .

  (). , -

  . ,

  .. . -

  .

  . . -

  . -

  . .

  , . ..

  . .

  , () . -

  , .

  , -

  (, , , ..) -

  , .

  ,

  , -

  . , . , - .

  , ()

  , 19 -

  . -

  ,

  , -

  .

  .. , , , -

  . , ,

  .

  , -

  , ,

  , , . -

  , . ,

  .

  , , -

  . , , -

  40

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 40

 • , , , , , ,

  ..

  .

  . -

  .

  -

  . -

  (, , ..)

  .

  . ( ..) -

  - -

  . (, ,, , ) -, , ,

  .

  . -

  , ,

  , .

  . 11.. (', ' , , ..). -

  , .

  , , . . -

  .

  22.. (, , , , , ', , - ..). (. - - ) ( -

  ). - ( ) (-

  ) . -

  , . -

  : , , , , , -, , , , , , ..

  -

  , -

  , ..

  33.. .. , , , -

  . , (, -

  41

  -

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 41

 • , ). , , ( -

  . ,

  .

  44.. (, , , , , , , , -, ). , . , - , . -

  . , . -

  , . -

  .

  55.. (, ..). , , .

  .

  66.. (, , , , , , , , -, , , , , ). - , . -

  .

  77.. ::

  )) . , -

  , .

  )) (, , , ). - . .

  , .

  )) (, , , , , , ..). -

  , ,

  . .

  )) .. . -

  .. -

  . -

  . . , . -

  .

  . , -

  . .

  42

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 42

 • : (, ), (, , , ..), (-, ..), (, ..), (-, , , , , , , ..), - (, , , , ..)... ,

  ,

  .

  , , -

  . -

  -

  ,

  . , -

  , . ,

  (, , ), - , -

  . , , ,

  .

  .

  (()),,

  2200

  , -

  [ 20]. -

  , , - . , , -

  . , ,

  ,

  . -

  , ,

  .

  , . 1800-1930, 1981, . 26.

  (()),, 2200

  ,

  , ().

  43

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 43

 • . , , -

  , , .

  , . 1800-1930, 1981, . 28.

  11991100

  .

  ,

  .

  Wace .J.B., Thompson M.S., , / 1989 ,. 67-68

  44

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 44

 • 1. ;

  2. -

  ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  7. ;

  8. ;

  9. ;

  10. . ;

  11. , , ;

  AA.. , -

  .

  .

  BB..

  . -

  .

  45

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 45

 • 46

  laogrfia2kef1-3.qxd 21/3/2007 1:35 Page 46

 • 44..

  4.1.

  .

  -

  . ,

  , . , -

  , (),

  .

  -

  . -

  , ,

  ,

  .

  . -

  . ,

  .

  .

  (1922) -

  ,

  .

  1950-1960, -

  , . -

  . -

  -

  , .. -

  , .

  4.2

  , ,

  47

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:46 Page 47

 • , (), , (, ) .

  .

  , .

  ,

  , , , , , , , ,

  , , , , .., , .

  , --

  , . -

  .

  .

  (, , ..) 10 , -

  , , , .. (, , ..),

  , .

  (, , , , ). (, ..)

  ,

  . 14 , .

  (, ..) , , ,

  . -

  . . -

  , . -

  , .

  ( , ..).

  4.3.

  4.3.1. . -

  .

  (, , , , , ..),

  (, , , , , , ..), -

  (, , , , , , , , ..), -

  (, , , , , , , , , -

  , , , , , ..), (, , , ,

  , , , , , .., , , , ..),

  48

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:46 Page 48

 • [, , , (-

  , , , , ..], , ..

  .

  ( )

  . .. ,

  . ' '

  . , ..

  .

  ,

  (, , , ..)

  (, , ..).

  -

  , ..

  . , -

  ,

  . , , ,

  .

  4.3.1.1. , , -

  , -

  , , -

  . -

  , , , , , , .. .

  -

  . -

  .

  .

  4.3.2. , ,

  (, , ,

  , , , , , , -

  , , ..). -

  . , -

  , . -

  , , -

  (. , , , 29 (1974), . 305).

  49

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:46 Page 49

 • -

  ((, , , , , , , , , -

  , , , , , , , , , -

  ..). .. . '

  . ,

  ' .

  ' ' . . -

  (, , , , , -

  , , , , , , , , , ,

  ..), (, ,

  ) . -

  , .

  (, , , ,

  , ..), -

  (, ..) -

  . .

  .

  . , .

  4.3.3. - , (),

  (), ..

  , -

  .

  . -

  , . -

  (, ..).

  . : , -

  .. .

  , , -

  . . -

  , .

  -

  , .

  50

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:46 Page 50

 • 4.3.4. , -

  -

  .

  . -

  , , ,

  , (, , , ..).

  - .

  , . ..

  -

  . -

  . , .

  .

  (, ..), -

  (, , -

  , ..). .. , -

  , -

  , .

  . ,

  .

  , .

  4.3.5. (, , , , , , ..) -

  .

  . -

  (, , , , ,

  ..). -

  , . ' -

  , , . -

  , , ' -

  , , ' . -

  . , . -

  . (. , , 1981, . 42.).

  4.3.6. -

  . -

  51

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 51

 • , , -

  . .

  . .

  .

  ().

  .

  4.3.7. (, , ,

  , , , , ..) .

  .

  -

  . , .

  (, ..)

  .

  ( , ) .

  . .. , . , -

  .

  4.3.8. - -

  . ( -

  , , , ..), ( ), (-

  ) (). .. -

  .

  . .

  , , , .

  4.3.9. -- (, , , , , , , -

  , , , , ..), , -

  (, , , , , , , ,

  ..), , , , , , -

  , ), -

  .

  4.4. H o .

  ,

  52

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 52

 • , , , -

  -

  ( , -

  , ..).

  .

  .

  .

  , -

  18 .

  . -

  :

  , . . . , -

  ; , [] . ;

  . ...

  , . . ... 1.

  : , . -

  (

  ), , 2.

  : . , , -

  , .

  . () ,

  - . -

  . , , -

  . , , .

  () . , -

  , 3.

  ... . -

  . -

  . . ,

  . . : -

  : 4.

  , .

  .

  . -

  : , -

  .

  , , -

  53

  1. 1998. -,

  , 1453-1981, , , 2 - 4 1998, 1999, . 540.

  2. , . 3345, . 23 - 24, . / , 1979

  3. , . ., (), 1975, . 25

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 53

 • , . -

  , -

  .

  . -

  , . -

  , , -

  , , .., , -

  5.

  . -

  , ,

  .

  . : -

  . -

  : ( , ) -

  . . -

  , , , , ,

  , . '

  . , , : -

  . , -

  6.

  : , , -

  , . , -

  , . , , , -

  . -

  , .

  , . -

  , .

  . -

  .

  , , ,

  .

  . : , , , , , -

  . , 7.

  4. 5.

  54

  4. , . 764, . 5, , 1969

  5. , . , , 1965, . 248-249

  6. , . ., . , 1974, . 79-80

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 54

 • , , , ,

  ..

  , --, , -

  , , , , , -

  . -

  .

  ,

  . .

  -

  , (, , -

  , ..), , , .

  (, ,

  ). ( -

  , , )

  , .

  , ,

  .

  4.6.

  , , -

  .

  , .

  - (29 ) ( -

  ) (), - - -

  . , -

  :

  , .

  55

  7. , ., , , 1981, . 27

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 55

 • ,

  -

  , ,

  , . ()

  ,

  .

  , . -

  . , . , ,

  . .

  . , , , , -

  , , .

  . ,

  ,

  , . , -

  . , -

  () -

  . . -

  , , . -

  . ,

  .

  ,

  , 29, 1999-2003, . 136

  .

  ,

  , , , -

  , .

  . . , , , 1993, 95

  56

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 56

 • .

  1. -

  .

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. . ,

  .

  6. .

  7. .

  8.

  1960-1970.

  9. , .

  10. .

  11. ; -

  .

  12. ; -

  .

  13. ;

  14. -

  .

  . -

  .

  . -

  .

  57

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 57

 • 58

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 58

 • 55.. --

  5.1.

  , -

  , , .

  H , -

  . -

  ,

  .

  5.1.1.

  (, ,, ..) . :

  ) (, , , , , ..). - -

  . , -

  , . , -

  .

  ) (, , , , , , , ..) , . -

  . -

  : (()) (, , , , -, , , ..) . -

  . -

  , .., .

  (, , , , , ..), - , ,

  -

  . (-

  59

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 59

 • ) -

  , .

  ). (, , ..), , - . -

  (, ) - -

  . -

  -

  . -

  ,

  () ()

  .

  ) (, , , ..) . -

  . -

  , . -

  , , -

  .

  5.1.2.

  . .

  (, , ,, , , , , , , , , -, , .). - . (, , .), -. (, , ) - - , . --

  (, , .) . (, , , , , , , ,

  , .) . - - (, , -, , , , , .), -.

  (, , , , , ) (, , , .). (, , , , -, , , .), .

  , (, , -

  60

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 60

 • , , , , , , , , .) .

  5.1.3.

  -

  .

  , , -

  , , ,

  . .

  , .

  . -

  . -

  . . ,

  .

  . -

  ,

  . , 19 -

  . ( ) , -

  .

  (-). () (). - , , (), , , , -, ..

  . -

  : ,

  ..

  (, , , -, , ..). - : , , -

  . -

  , ,

  .

  . ,

  .. : , , , , , , ... , , , -

  61

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 61

 • , (, , , .). ( - ) . -

  ( , ..), -

  . (, , , .) .

  , .. , -

  ..

  (, , , , , .). . -

  , , ..

  5.1.4.

  -

  10.000 . -

  , , , -

  , , . ,

  , , -

  . . -

  - -

  . ()

  , . -

  , ( , ), -

  , .), -

  .

  ( ) -

  .

  ,

  , . , -

  1920- 1930, . -

  19 20

  . , -

  ,

  .

  62

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 62

 • -

  800 1200 .

  500 800

  . , 800 1200 , -

  ,

  . -

  . -

  (1060 1220 ), -

  .

  ( )

  . , ,

  , -

  . ,

  800 , , 50 , -

  .

  . , 1950,

  . 23 -

  . -

  . -

  .

  ( 950 ) ()

  -

  . -

  -

  , .

  -

  . 20 -

  , .

  , ,

  , . -

  ()

  ()

  .

  . , : , 92,

  2004, . 94-98.

  63

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 63

 • 5.2.

  5.2.1. (, , , , ) -

  . (, ), (

  ), (, ) (

  ).

  5.2.1.1. (, -

  ) -

  (, , ) -

  .

  (, , ..) ,

  , -

  (). -

  , (, , , , ..) -

  . (, , ,

  , ..) (, , ..)

  (, , ,

  ..), .

  .

  5.2.1.2. : , -

  , .

  ,

  .

  , (21 ) (- ) , .

  ,

  .

  , , () -

  , ( ) (

  , 3 ),

  . -

  64

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 64

 • , (, , , ..) -

  (, , ..) . -

  , -

  .

  (14 )

  , ,

  .

  .

  , -

  , -

  , .

  , . . -

  , ,

  .. .

  5.2.1.3. . , , -

  . ,

  -

  . 4 .

  -

  ,

  - . , ,

  .

  -

  .

  .

  , , ,

  , , 1960.

  19 -

  , , -

  . , - -

  . , , (

  19- 20 ) ( ) -

  . , -

  , ,

  .

  .

  .

  65

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 65

 • 5.2.1.4. ().

  , . -

  , ( ) , -

  . ().

  . , -

  , ' ( )

  .

  (, ) . -

  . -

  , .

  (, ) (-)

  .

  20 .

  , -

  .

  .

  . , , ,

  - .

  20 , () .

  .

  5.2.1.5. (, ,

  , ). -

  . . -

  (, ) .

  (

  ). , ,

  . , -

  , . (16 ).

  ()

  .

  5.2.2. ,

  , . (, , -

  , , , , , ..) -

  , -

  66

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 66

 • . ,

  , .

  (, -

  , , , , , .), (, , -

  ), , , (, , , -

  , , , .).

  . -

  . .

  .. , -

  (, ), () . -

  , . , , 0,30

  . - 0,40 ., (.. -, -

  , 2, 1934, . 67). , -

  , .

  , 30 . -

  , , ' .

  , .

  (, , , ..)

  . ..

  . . ,

  .

  , . -

  .

  . -

  : , , , , , ,

  , , ... , -

  , .

  , ,

  . ,

  ( ). .

  (, , ,

  , , , , , , , , -

  , , ..), , , -

  .. (, , , , , , , -

  , , , , , , ..). (-

  , , , ..) -

  . ().

  -

  . . -

  . -

  .

  (, , , , , , -

  67

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 67

 • ), .

  (, ), -

  (), ().

  , (, -

  , , ) (, , -

  , , , , ..).

  (, , , -

  , , , , , , ..). -

  (, , ) . -

  . ,

  8 .

  , : , ,

  , , , , , , , , , -

  ..

  . .

  -

  . , , -

  , .

  -

  . ,

  -

  , , . -

  : , -

  , , .., , -

  , -

  , . , , -

  , -

  , .

  , , -

  , , -

  ,

  ( ...) -

  , .

  -, ,

  , , 2004, . 157-174.

  68

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 68

 • 5.2.3. . (-

  , , ', , , ..)

  (, , , ..). -

  ( ), (),

  , ( ), () ..

  , , ..

  (, , , , , ..)

  (, , , , , , ,

  ..) (, , , , , -

  , , , , ..), (, , -

  , , , , , ..), (, -

  , , , , , , ..)

  (, , , ..).

  (, , ), ()

  . () -

  , ,

  , . ..

  , , ' .

  , ,

  ( , 1, (1934), . 236).

  , . .

  ( ).

  ,

  .

  . ( -

  ), (, , , , -

  , , , , ..), ( ), (,

  ..), ( ), ( ..), -

  (', , , , , , ..), (-

  , , , ..), (, , ..)

  .

  , ,

  (, , , , , , ..),

  (, , ..), (, ,

  , ..), (, ..), -

  (, , , ..), ,

  . . : -

  . (, , , ..), -

  69

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 69

 • , .. .. ,

  (, , , , ..).

  -

  , , .

  (1 ). , ,

  , ..). -

  , , ( , , ,

  ..). (, ,

  , , ..).

  5.2.3.1. - , , ,

  ' ..: (, ),

  (), (, ), (, , ), , -

  (, , ), , , , , , , -

  , , , , , , , , , -

  , , , , , , , ..

  (, , , ..) , ,

  - . , -

  , .

  .

  . -

  .

  . (, , , ,

  , , , , , , , ..)

  (, , , , , , , , , -

  ..). (, , ..) -

  , . -

  , , -

  . . (26 -

  ) (3 ).

  (, , , , , ,

  , , ..), (, , , , -

  , , , , , , , , ,

  , , , , , ..) .

  . -

  . -

  .

  , , , .

  (, , ) .

  70

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 70

 • , , -

  , , , ().

  5.2.3.2. (, , , , ', , , -

  , , , , , , , ..) ,

  , , ..

  . -

  (), . -

  , .

  , ( -

  ) ' . ' -

  , . . -

  , . ' -

  . -

  , ( ) , .

  . ,

  . . , -

  , .

  5.2.4.

  , -

  , -

  .

  , ' -

  .

  . , -

  : , . , '

  . (. , -

  , 1938, . 349).

  (, )

  .

  (). , ,

  . , 30 . (-

  ) (). '

  , , .

  , . -

  .

  71

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 71

 • () -

  . ,

  . ,

  . (', )

  ('),

  ' ( ), .

  . -

  . -

  20 . -

  (, ) .

  5.2.5. ,

  , , -

  . -

  , , -

  . .. ( ) -

  , , ' ( -

  ) . , , -

  , .

  (, , , , , , ,

  , ..) .

  -

  .

  (, , -

  , , , ..) (,

  , , , , , ), (, ', , -

  ..) () (), (, ..), -

  (, ..), ( ..).

  , , , -

  .. -

  . -

  .

  , ' -

  . -

  .

  72

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 72

 • ()

  ' . ' , (

  ) . , , -

  , , -

  . -

  . , -

  . , . -

  () .

  ( , . 2339, . 22, 1960).

  5.2.6. . -

  -

  . , , , -

  . .

  , -

  , .

  . -

  (, , , , ..) -

  (, , -

  , , ). -

  . , -

  ,

  .

  . - -

  , , . (). -

  .. . , -

  , . 40

  . -

  .

  , (,

  ..). (, ..), .

  . .

  , , -

  . , .

  , . . ,

  , , 3-5 -

  , . .

  , (,

  ), ( ). ,

  , , , ..

  73

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 73

 • , -

  .

  (, ) . -

  ().

  -

  . -

  (, ..),

  10 20 , .

  . -

  ()

  , .

  (, ..) -

  . (')

  .

  , ,

  , , ..

  , ,

  1 - 1 1/2 ,

  , ,

  ( 10 ).

  , , ,

  , .. (, , , , -

  ) , -

  .

  5.2.7. (, , , , , ..), -

  . -

  . . -

  (, , , , )

  , ( , , )

  (), (, , , ..) -

  .

  , , -

  (, ', , ). -

  : (, ..) ,

  , (, , ..)

  , (, ..) .

  (), -

  , ..

  74

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 74

 • 5.2.8. .

  ( , -

  , , , , , ..). , -

  , ,

  . .. ,

  . ,

  , - ,

  (. , -

  , 1968, . 67).

  , -

  . -

  . -

  (20 )

  (6 ), -

  , . -

  () ,

  . -

  , -

  . -

  - - -

  .

  (, , , , , , , ,

  ..) -

  , , , ..

  . .

  , / , -

  / , ' (. , -

  , 1952, . 146) .

  . .. ,

  .

  . -

  (, ) -

  . -

  .

  (, , , , ..) -

  (, , ..) (-

  , , ..), , -

  , (, , , , , ,

  ..), (, , , , ..)

  , , . (, , , , -

  , ..) , -

  75

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 75

 • . . -

  .

  K ( , , , -,

  , , , , , , , -

  , ), , (, , ), -

  ( , , ) , (

  , ) , (

  , , ), , (, ,

  , , , , ..).

  , -

  . -

  . .

  .

  ( , , , ..).

  ( ).

  (, , , -

  , , ..),

  . ,

  . .

  5.2.9. . -

  . .

  - (, , , -

  , , , ).

  -

  , . -

  , ( , , -

  , , , , ..) -

  .

  .

  -

  . .

  . -

  . -

  , . .

  , , ..

  5.2.10. -

  .

  76

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 76

 • . -

  , , , -

  . ,

  , , , , , , .

  ( ), , ,

  , .

  , , ( -

  , , ) .

  , , , , , -

  , . . -

  . , , ' -

  .

  , , ,

  . ,

  . ()

  -

  .

  ( ) -

  , , (

  ), ( -

  ), -

  (), ( ),

  , -

  () .

  ., -

  . .

  () . -

  (1-6 ) . -

  , -

  .

  .

  ' -

  . . . ,

  ,

  ' . ()

  ().

  , .

  .

  . , -

  .

  77

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 77

 • 5.2.11. , ( ,

  ..). .. , , -

  , . ,

  . -

  . .

  , . -

  , ,

  . , , -

  , .. .. .

  , .

  , . (, ) .

  ( ) : -

  , , , , ( -

  ), () -

  , (, , ), , , , , , , -

  , (), , , , , -

  , , , .

  ::

  )) . .

  .

  )) . ,

  . :

  ) (, ). ) (, , o, , , , ..). ) ;).

  ) (, , , ..). ) (, ). ) (, , , )

  .

  ) (, , ). .

  ) .

  ) M, , , .. -

  .

  . .

  ) (, , ..). -, , .

  ) , , , -

  .

  78

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 78

 • ) , , -

  .

  ) (, , ). ) (, ..). ) (, ..).

  )) . .

  .

  (). :

  ) :

  1. M (, -, , , ..).

  2. (, , ). ) ( , ..). : , , , (, , ..). - : (, ..). , - . , , , ..

  (, ..). . (, ..) , . (, ..). , , , , , ..

  )) (, , ..).

  79

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 79

 • ..

  1. , , -

  ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  7. o o ;

  8. , ; -

  .

  9. ;

  10. ;

  11. ; ;

  12. ;

  13. ;

  14. . ;

  15. .

  . ........................................

  . ,

  ... , -

  ..

  16. .

  17. .

  18. ,

  .

  19. .

  20. .

  21. .

  . ......................................................................

  . .................................................... .

  . ......................................

  ..................................................

  22. .

  23. .

  24. ;

  25. .

  . ...........................................

  ........................................................................

  . ........................................................

  .............................. ......................................

  80

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 80

 • . ....................................... -

  ..............................................

  26. ;

  27. ;

  28. ;

  29. ;

  30. ;

  31. ;

  32. ;

  33. ;

  34. ;

  35. ;

  36. ;

  37. ;

  .. -

  . -

  , -

  .

  .

  .. -

  .

  - -

  (, , .). , -

  .

  .. . -

  . -

  . .

  81

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 81

 • 82

  laogrfia2kef4-5.qxd 23/5/2007 11:47 Page 82

 • 66.. (( ))

  6.1.

  , -

  , , , , -

  , , , . , -

  -

  , : -

  , , . -

  , ' , -

  ,

  . -

  .

  (), -

  . -

  , -

  (, , )

  . -

  , -

  , .

  6.2.

  , , ,

  , -

  . -

  -

  .

  -

  ,

  83

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:51 Page 83

 • (, , , , ..).

  , . -

  , , .

  , , -

  . , ,

  .

  , , -

  , . , .. , -

  , , , -

  -

  .

  , ,

  ( , , ..)

  ,

  (, ), (, , ),

  .. . " " -

  .

  ,

  19 , , 25 ,

  , ( ) ( )

  .

  6.3.

  . -

  , , , , , , .. -

  84

  ,

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:52 Page 84

 • , ,

  . -

  .

  , -

  , , -

  , , -

  , ,

  .

  , , -

  , -

  . -

  ,

  ,

  , ,

  .

  , (-

  )

  . . -

  . -

  , , -

  , , , . -

  (, , -

  ), (-

  , , , , ..), ..

  6.4.

  , , -

  -

  .

  (, , , , , -

  , , ..), , -

  , -

  , .

  . -

  . -

  , , , , -

  , (, , , -

  , , ) ,

  85

  ,

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:52 Page 85

 • , , .. ,

  , , , , , -

  (. ) , , , .., -

  .

  . -

  (, , ),

  . .. , ,

  , , -

  , . -

  , , , , -

  , .. ( , , -

  , .. , ..).

  , ,

  ,

  . (, , , , -

  ..) . -

  , , . -

  .

  . -

  , -

  , , -

  .

  , -

  , ,

  .

  ,

  . -

  . , . ' -

  .

  .

  , , ,

  . , ,

  , -

  . , ,

  , , , -

  -, ,

  , ,

  . -

  .

  86

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:52 Page 86

 • . .

  ,

  . ,

  . (

  ), -

  , -

  , , . ,

  . -

  , .

  . -

  .

  . -

  ,

  . ..

  , , -

  .

  . -

  , , , -

  .

  , (, -

  , , , )

  , ,

  , .

  , -

  ( , , , , ..)

  . . .

  .

  ( , ,

  ..), , ..

  , , , -

  , .. .

  , ,

  , . -

  (, , ) (, )

  .

  .

  -

  .

  . , ,

  87

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:52 Page 87

 • .

  , , , , -

  - . ,

  , , -

  .

  . - , " ",

  , 25 (1977-80), . 290-302.

  6.5.

  ,

  . )

  ( , ,

  , ..), )

  (, ,

  ..).

  -

  , -

  . -

  -

  .

  , -

  , .

  , -

  . , , -

  .

  . " ",

  "" . -

  ,

  (, , ),

  (, , ,

  ..), , , (, , -

  , ..). , 19 ,

  ,

  .

  , -

  , ' -

  . , . -

  .

  88

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:52 Page 88

 • . -

  (

  ) ( -

  ).

  . -

  , , (). , -

  . ()

  (, ,

  ). -

  (, ,

  ..).

  , -

  , , .

  . ,

  , , . ,

  -

  . -

  .

  -

  ( , , -

  , , ..).

  6.6.

  ( -

  ) -

  ( ) -

  . , -

  ().

  18 , -

  , , (),

  -

  .

  .

  (, , ..). -

  , , -

  . -

  : , .. , ,

  89

  ,

  ( )

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:53 Page 89

 • . -

  , , , ..

  , -

  , . -

  , . -

  , .

  , , , , -

  , , -, , , , , ..).

  , (

  -

  , ), , , , , , -

  , , , , , , .. -

  , , , ..

  6.7.

  .

  . , 19 , -

  , (-

  ), , , , , .. , -

  ( ), (), , , , ,

  , , (, )

  , , -

  , , , , , , ..

  , , , , , ,

  .. , .. , ,

  , .. . -

  . -

  (, , , ..). -

  17 18 ()

  , .. -

  () , .

  , -

  , ,

  .. .

  . , 1 , .. -

  ..

  90

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:53 Page 90

 • 19 ( -

  ) -

  .

  6.8. -

  -

  . -

  .

  (, ..)

  . .

  (, ) -

  . (,

  , ) (, , , , -

  ..). .. , -

  . ( ),

  . , . ,

  . ,

  . , , . -

  . -

  , , , -

  . -

  . . K .

  (, -

  , ..), . -

  91

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:53 Page 91

 • (, ) -

  (, , , -

  ) . -

  . , .

  ,

  . 50-60 .

  , 15-20 ,

  . . -

  , .

  (, , , ..) -

  . . (-

  , , , ) . (-

  , ..) .

  (, , , , , , , ..)

  . (,

  , , , ), -

  .

  . .. . -

  , . -

  . , -

  , . , . . -

  .

  .

  -

  (, , ..) . -

  (, , ..) , .

  6.9.

  ( (), (), , , ,

  (), .. (, , ,

  ..) (, , , , . .)

  .

  , , -

  (, ), o, ( , -

  ), , -

  , , , . -

  (, , , ..), ( ), -

  , (, ..) -

  , , ( ), , (-

  92

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:54 Page 92

 • ,

  ), , ..

  , (),

  ( ), ( ), ..

  (, , , , ..), -

  (, , ..) .

  (, , , -

  ..) -

  .

  (, ),

  . : )

  . ) , -

  , (, , , , ). )

  , (, , ) (, -

  , ..).

  (), , .., , , (), , , -

  , .., (,

  ..). , , ,

  , , , , , -

  ..). : ,

  , .

  (. -, 1972, . 183).

  (), ,

  , , , .. ( ) -

  . .

  , o. . -

  . . . , .

  . . , , , , -

  . , (. , , 1930, . 77).

  ( (, ), -

  (, , , , , , ..) -

  (, , , , , ..).

  , . -

  : , , , , , -

  , , , , , ..

  (, , ),

  (, ..). -

  , ,

  . .. -

  , 24 '

  93

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:54 Page 93

 • 50 . ,

  , , .

  , ,

  . , , , -

  . -

  (.. ),

  .

  ,

  (, , ..), (, , -

  ) .

  , , , , , ( ), , -

  , ( , ), .. -

  . . -

  (, ..), , -

  , , .. .

  , .

  , , -

  . - -

  .

  . , , ' -

  , , -

  . -

  , .

  ' .

  , ,

  . , , -

  , ,

  . , . -

  -

  , , .

  . -, " ", (. ), / 1977, . 13.

  . .. "

  , , . -

  , . .

  ".

  . -, .., . 36.

  94

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:54 Page 94

 • : , ( , ), -

  . . .. -

  , ,

  '

  . -

  , .

  , .

  . -, .., . 42.

  :

  , , .. -

  . " , -

  , . ,

  . -

  ,

  ".

  . , , 1974, . 110.

  6.10.

  (, ), , -

  , - (, , , , -

  , ..), () .

  , , . .. -

  ,

  () -

  (. , ,

  , 2 (1928), . 10).

  20 -

  , . ..

  .

  , ,

  (. , ..).

  (, -

  , ..), , , , , , (, )

  ( ), ( ), (-

  ), , ( ), , , (, -

  , ), , (, ), , (, , ) ..

  95

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:54 Page 95

 • , ()

  , (, , , -

  ), . -

  , , , , ..

  .

  : , ( ), , ..

  () , -

  , (, ..).

  () , (1/16 ).

  , (=1 ).

  : ) : , , , ,

  (), , , , , , , , -

  , , , , .. ) -

  : , , , , .. ) :

  , , , , , .. )

  .

  , -

  , . , -

  .

  6.11.

  -

  , , , ,

  .. . --

  , , , -

  ' , -

  . , -

  . -

  .

  .

  , .. -

  , , , -

  , , , , -

  , ..

  .

  . , , -

  , , , , , , ..

  96

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:54 Page 96

 • , ,

  , , .. ,

  , -

  .

  6.12.

  -

  -

  . ,

  , (-

  , ), .

  (, , , ), -

  , -

  . -

  ( , ,

  , ), -

  . , ,

  , , , , , , , , ,

  , .. , , , ,

  ..

  (-

  , ), , .

  () -

  . .

  , , , .

  -

  , , -

  .

  . -

  ( ),

  .

  97

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:54 Page 97

 • .

  1. ; ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  7. ;

  8. ; -

  .

  9. ;

  10. ; -

  ;

  11. .

  12. ;

  13. ;

  14. ;

  15. ;

  16. ;

  17. . ;

  18. ;

  .

  .. .

  , -

  .

  ..

  - .

  .

  .. -

  . -

  .

  98

  laogrfia2kef6.qxd 23/5/2007 11:54 Page 98

 • 77..

  7.1.

  -

  -

  .

  . -

  , -

  . ( , -

  ) . -

  . -

  . -

  .

  , , , , , -

  .. , ..

  , .

  , , , -

  . -

  , , . .

  . -

  (, ) .

  ::

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .,

  ( ) ...

  5. ,

  6. ( ,

  ..).

  7. (, , ..).

  8. , , ...

  99

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 99

 • ::

  1. , , -

  , , ( )

  () ..

  2. , , , , , ..

  3. , , , (), (), (-

  ).

  4. : , (), (), ( .

  ).

  5. : , , ..

  6. : , , ..

  -

  . , -

  , , , , -

  . . -

  (), (),

  (), , , (), -

  (), (), () .

  : , , .. -

  . -

  , .

  ( , , -

  . , , ).

  , , -

  , , , , .

  7.2.

  . --

  ( -

  , ,

  ) , . --

  (

  , . )

  -

  . -

  . -

  , (. ), -

  , . ,

  , -

  100

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 100

 • , . -

  .

  . -

  ,

  . (-

  ) . -

  , , ,

  , . -

  , , ..

  . -

  (, ..).

  . -

  -

  (, ) -

  .

  7.3.

  (

  ) , (), (-

  ), , .

  () (,

  .) . -

  , (-

  , , ).

  . -

  - - -

  () . (

  ) ,

  .

  7.4.

  7.4.1. - - -

  -

  - - ,

  . -

  101

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 101

 • , , , .

  . -

  . (, , )

  . (-

  , ) .

  .

  -

  . ,

  , -

  , -

  : :

  , ,

  '

  , -

  , .

  , , . ; - ,

  , , .

  : , , .

  . -

  . . , , , ,

  , ,

  .

  -

  . ,

  ( , , )

  ,

  . .

  -

  , , -

  . .

  .

  . , -

  .

  . , -

  -

  . -

  102

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 102

 • ,

  . -

  ,

  .

  . -

  , , .

  , . -

  .

  . -

  . -

  , .

  . , -

  , , ..

  , , : ,

  .

  / -

  ,

  . -

  . -, , ..- -

  (2 ) ( ) ..

  .

  () , , ..

  , -

  , ( ) , , ..

  '

  .

  , ,

  . .

  . -

  , -

  .

  .

  . -

  .

  . , -

  .

  103

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 103

 • 7.4.2.

  , ,

  , , .

  . -

  (, ) , , -

  , , (, ,

  ..). , , , -

  . , ,

  . -

  , , , ,

  (, ..) , -

  .

  (, , , ..) .

  , -

  (), , () . -

  .

  . , -

  .

  , , .

  :

  , , , -

  ( ), (

  , , . () ..

  ,

  ( , , ...),

  . ,

  , , , ,

  ()

  .., .

  (, )

  (), ( ),

  .. -

  .

  , -

  , , ,

  , -

  (). -

  (, ).

  104

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 104

 • ,

  , ,

  , :

  , ..,

  .

  .

  () -

  . (), -

  , .

  -

  . .. ,

  , ,

  .

  7.4.3.

  , , -

  ,

  . -

  , , -

  . -

  .

  , , , , -

  .., (.. , , -

  , ..), .

  , ,

  . .

  , ,

  , , , .. -

  , ,

  , ..

  7.4.4.

  ,

  , ,

  . , -

  105

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 105

 • (). -

  (, , ) () -

  . -

  (, , , ..).

  -- --

  , ,

  . -

  (, ).

  ( ) (, , )

  ( , , ..).

  (, , , )

  . -

  (, ). -

  , .

  , . .

  , , -

  , , , ..

  .

  , -

  .

  7.4.5. -

  , , , .. -

  . (, , , , -

  .),

  . (, ) (, ) -

  , ,

  . .

  7.4.6. .

  : -

  - .

  . -

  (, , ),

  .

  .

  106

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 106

 • 7.4.7.

  , , . -

  , ,

  .

  , , ..

  107

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 107

 • .

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. . -

  ;

  6. ;

  7. ;

  8. ;

  9. ;

  10. ;

  11. ;

  12. ;

  13. :

  .

  ...........................................................................................................................

  ....................................................................................................

  ...............................................................................................

  14. -

  ;

  15. ;

  16. ;

  17. T ;

  18. .

  .

  ........................................................................................................................

  19. ;

  20. ;

  21. ;

  22. -

  ;

  108

  laogrfia2kef7.qxd 23/5/2007 11:29 Page 108

 • 88.. (( ))

  8.1.

  , .

  -

  . -

  , -

  . ,

  .

  (365 , 5 49 ).

  365 6 , 11

  . 1582

  . 128 .

  1923 ( -

  ) 13 .

  8. 2.

  . .

  -

  , . -

  ,

  -

  . . -

  . , 25 , .

  , . -

  , 24 , -

  , 23 , . -

  . -

  . -

  -

  109

  laogrfia2kef8.qxd 23/5/2007 11:30 Page 109

 • , . -

  34

  . -

  .

  8.3.

  . -

  -

  -

  .

  , -

  . -, - . ,

  -

  .

  , , .

  .

  , ,

  , , -

  , ,

  . , -

  .

  8.4.

  . - . 312.. , . , -

  , . -

  .

  .

  , , , -

  .

  . -

  , . -

  .

  , (2 ),

  , ( , 8 )

  , (), (), -

  110

  laogrfia2kef8.qxd 23/5/2007 11:30 Page 110

 • , (14 ),

  ,

  ( ).

  (16 ), ( ), , -

  ( -

  ), (26 ) ..

  (26 ), -

  . .

  , (18 ) ,

  (). -

  ,

  , . ( -

  , 23 ).

  . , , -, ! - , , .

  , ,

  , -