ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ...

of 28 /28
π α π α π α πππ

Embed Size (px)

description

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός Μαριλένα Αντωνιάδου

Transcript of ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ...

Page 1: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα

Page 2: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

πι πι πιπι πι πιπι πι πιπι πι πι

Page 3: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

α α αα α αα α αα α α

Page 4: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

τα τα τατα τα τατα τα τατα τα τα

Page 5: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

ποποποποποποποποποποποπο

Page 6: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

το το τοτο το τοτο το τοτο το το

Page 7: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

λα λα λαλα λα λαλα λα λαλα λα λα

Page 8: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

ε ε εε ε εε ε εε ε ε

Page 9: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

να να νανα να νανα να νανα να να

Page 10: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

με με μεμε με μεμε με μεμε με με

Page 11: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

νι νι νινι νι νινι νι νινι νι νι

Page 12: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός

ο ο οο ο οο ο οο ο ο

Page 13: ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ (ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) - Εκπαιδευτικός