γενικη-δοτικη-δοτικη προσωπικη

of 14 /14
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Με ουσιαστικά ή επίθετα 1. κτητική 2. διαιρετική 3. δημιουργού 4. ιδιότητας 5. της αξίας 6. της ύλης 7. του περιεχομένου 8. της αιτίας 9. συγκριτική 10. υποκειμενική 11. αντικειμενική κοντά σε ονόματα που δηλώνουν επιμέλεια, αμέλεια (ἐπιμελής, ἀμελής), μνήμη, λήθη (ἐπιλήσμων, μνήμων), επιτυχία, αποτυχία (ἐπιτυχής), εμπειρία, απειρία (ἔμπειρος, ἄπειρος), αρχή ή εξουσία, φειδώ, αφειδία (φειδωλός) και γενικά με ονόματα που έχουν σημασία παρόμοια με αυτή των ρημάτων που συντάσσονται με αντικείμενο σε γενική. 1. οἰκία τοῦ πατρός 2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος 4. ὁδὸς πέντε ἡμερῶν 5. ἀγρὸς ἄξιος ταλάντου 6. κρηπὶς λίθων 7. πλοῖα σίτου 8. φόνου ὑπόδικος/ αἴτιος κακῶν 9. Ἀναρχίας μεῖζον οὐκ ἔστι κακόν. 10. ἀπόστασις τῶν συμμάχων (αποστατούν οι σύμμαχοι) 11. ἐπιμελὴς ἦν τῶν παίδων (φρόντιζε τα παιδιά) Με επιρρήματα 1. διαιρετική (με επιρρήματα ποσοτικά: ἅπαξ, δίς, ἄδην, τοπικά: ποῦ, ὅπου, ὅποι, χρονικά, πρωί, ὀψέ) 2. αντικειμενική (κοντά σε επιρρήματα που παράγονται από επίθετα που συντάσσονται με γενική αντικειμενική, ἐπιμελῶς, ἐγκρατῶς, ἀπείρως) 3. της αξίας (με επιρρήματα όπως ἀξίως, ἀναξίως) 4. της αναφοράς ή της αφετηρίας (κυρίως κοντά σε τοπικά επιρρήματα που δηλώνουν χωρισμό ή απομάκρυνση: πόρρω, πρόσσω, πλησίον, ἐντός, ἐκτός, ἔσω, ἔξω ) 1. τρὶς τῆς ἡμέρας-Ποῦ τῆς γῆς κατοικεῖς; 2. Ἀπείρως ἔχω τοῦ πράγματος Ἀμφοτέρων τούτων ἐγκρατῶς ἕξομεν. 3. ἀξίως τῆς πόλεως 4. Πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου, θανάτου δὲ ἐγγύς. Η γενική ως επίρρημα 1. του χρόνου (λέξεις που δηλώνουν χρόνο σε γενική, και λέξεις όπως συχνοῦ, πολλοῦ, ὀλίγου χρόνου, τοῦ λοιποῦ) 2. της αιτίας (κοντά σε αναφωνήσεις λύπης, δυσαρέσκειας, θαυμασμού) 3. του ποσού 1. Πολλῶν ἐτῶν Ἀγάθων οὐκ ἀποδεδήμηκεν. 2. Οἴμοι τῶν κακῶν. 3. Πόσου διδάσκει Εὔηνος; 1

Embed Size (px)

description

Αρχαια

Transcript of γενικη-δοτικη-δοτικη προσωπικη

 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

  , (, ), , (, ), , (), , (, ), , , () .

  1. 2. . 3. 4. 5. 6. 7. 8. / 9. . 10. ( ) 11. ( )

  1. ( : , , , : , , , , , )

  2. ( , , , )

  3. ( , ) 4. (

  : , , , , , , )

  1. - ; 2. . 3. 4. , .

  1. ( , , , , )

  2. ( , , )

  3.

  1. . 2. . 3. ;

  1

 • 1. 2. 3. 4. 5. : =()()() ()()

  1. . 2. . 3. . 4. . 5. .

  2

 • 1. - , , , , , , (, , , , , , , ), , , , , , , , (, , , , ) , , (, )

  2. ( )

  3. ( )

  1. - - - - .

  2. , ( )- .

  3. .

  - , , , ,

  - -

  1. - , , , , , , , .

  2. ( ) 3. (

  ). , , , , , , , ,

  1. - .

  2. - . 3. -

  .

  3

 • 4. (

  , , - , , , , , , , )

  5. ( ) 6. (

  )

  7. ( , , )

  8. 9.

  4. . 5. - 6. , 7. ( ) -

  . 8. - 9. , , .

  4

 • 5

  . :

  , , .

  . .

  , () ().

  . .

  . . , , , .

  ( )

  . .

  . .

  . .

  .

  , - .

  (.. ). (.. ).

 • 6

  . , .

  .

  ---------------

  ----------------------

  ----------------------

  .

  ---------------

  -----------------------

  ----------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  (=).

  --------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  , .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  --------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  ; ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  . --------------

  ------------------------

  ------------------------

  . ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  --------------

  ------------------------

  ------------------------

  .

  ---------------

  ----------------------

  -----------------------

  .

  ---------------

  ----------------------

  -------------------

 • 7

  .

  ---------------

  ------------------------

  -------------------

  .

  ---------------

  ------------------------

  ------------------

  . . 1. .

  . . . .

  2. (= ) .

  . . . . .

  3. . . . . .

  4. . . . . . . 5. . . . . . . 6. . . . . . 7. . . . . . . . . ( . ) 1. .

  .

  2. . . 3. .

  .

  4. . . 5. . . 6. . . 7. .

  .

  .

 • 8

  . , .

  .

  .

  .

  .

  (=).

  .

  .

  .

  , .

  .

  .

  ;

  .

  . ,

  .

  .

  .

 • 9

  .

  .

  . . 1. .

  . . . .

  2. (= ) .

  . . . . .

  3. . . . . .

  4. . . . . . .

  4. .

  . . . . . 6. . . . . . 7. . . . . . .

  . . ( . )

 • 10

  1. .

  . 5

  2. . . 6 3. .

  . 4

  4. . . 2 5. . . 7 6. . . - 7. .

  . 3

  . 1

 • 11

  1. , .

  .

  ..

  .

  ..

  .

  .

  ..

  .

  ..

  .

  .

  . .

  .

  . .

  , .

  ..

  .

  .

  ..

  .

  .. ..

  2.

  .

  a. . ) )

  . . ) )

  . . ) )

  . , . ) )

  . . ) )

 • 12

  1. , .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  , .

  .

  .

  .

  2. .

  . .

  ) ) . .

  ) ) . .

  ) ) . , .

  ) ) . .

  ) )

 • 13

  . Kroj d' p mn tlla kaqsth llouj pimelhtj, ka san at ka prosdwn podektrej ka dapanhmtwn dotrej ka rgwn pisttai ka kthmtwn flakej ka tn ej tn daitan pithdewn pimelhta ka ppwn d ka kunn pimelhtj kaqsth oj nmize ka tata t boskmata bltist' n parcein at crsqai. oj d sumflakaj tj edaimonaj o eto crnai cein, totouj pwj j bltistoi sointo okti totou tn pimleian lloij prostatten, ll' ato nmize toto rgon enai.

  , 8.1.9 = = , =, , =

  1. .

  LU. Kalj mn moige doke, ndrej, Swkrthj lgein e d boulomnoij mn sti per tn toiotwn rwtsqa e d boulomnoij mn sti per tn toiotwn rwtsqa te ka didnai lgon, atoj d cr gignskein, Nika te ka Lchj. mo mn gr ka Melhsv tde dlon ti domnoij n eh e pnta Swkrthj rwt qloite lgJ diexinai ka gr x rcj nteqen rcmhn lgwn, ti ej sumbouln di tata mj parakalsaimen, ti memelhknai mn gomeqa, j ekj, per tn toiotwn.

  , 187 b-c 1. :

  =. = = = .. = ..

 • 14

  . ( ) , , . ( , , ) , , . Kroj d' p mn tlla kaqsth llouj pimelhtj, ka san at ka prosdwn podektrej ka dapanhmtwn dotrej ka rgwn pisttai ka kthmtwn flakej ka tn ej tn daitan pithdewn pimelhta ka ppwn d ka kunn pimelhtj kaqsth oj nmize ka tata t boskmata bltist' n parcein at crsqai. oj d sumflakaj tj edaimonaj o eto crnai cein, totouj pwj j bltistoi sointo okti totou tn pimleian lloij prostatten, ll' ato nmize toto rgon enai. . , , , , . , , ( ) , ( ), . , , . , , , .

  , 187c

  = = = = =