Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος

of 7 /7

Embed Size (px)

description

"Ο Καβάφης ως κλασικός και ως μοντέρνος", σΚ. Π. Καβάφης: Κλασικός και μοντέρνος, Ελληνικός και παγκόσμιος. (Επιμέλεια: Κώστας Βούλγαρης), Αθήνα: (.poema..) εκδόσεις, 2013, σσ. 21-27.

Transcript of Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος

Page 1: Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος
Page 2: Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος
Page 3: Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος
Page 4: Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος
Page 5: Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος
Page 6: Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος
Page 7: Ο Καβάφης ως Κλασσικός και Μοντέρνος